O tym co pisze i mówi Islam (liberalny)

Ateizm, antytrynitaryzm, buddyzm, islam, itd.
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

O tym co pisze i mówi Islam (liberalny)

Postautor: koleżanka » 23 mar 2015, 00:25

Może to kogoś zainteresuje, mam znajomą na FB i dość często różne artykuły wkleja na temat Islamu (sama jest konwertytką) jako religii pokoju :

PRZESŁANIE ISLAMU
Pierwszą rzeczą, z którą powinniśmy się zapoznać jest znaczenie słowa “islam”. Słowo to nie pochodzi od imienia osoby jak to jest w przypadku chrześcijaństwa (od Jezusa Chrystusa, pokój z nim), buddyzmu (od Gotamy Buddy), konfecjonizmu (od Konfucjusza), czy marksizmu (od Karola Marksa). Islam nie pochodzi tez od nazwy plemiennej jak judazim (od plemienia Judy), czy hinduizm (od Hindusów). Islam jest prawdziwą religią Boga (po arabsku: Allaha), a jego nazwa odzwierciedla główną zasadę tej religii, oznacza bowiem całkowite podporządkowanie się woli Boga.
Słowo arabskie “islam”oznacza więc podporządkowanie się, poddanie się woli jedynego godnego chwały Boga, a ten, kto poddaje się Jego woli nazywany jest “muzułmaninem”. Inne znaczenie słowa “islam” to pokój, który jest konsekwencją poddania się woli Boga. Islam nie jest więc nową religią, którą stworzył w siódmym wieku w Arabii prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z
nim), lecz prawdziwą religią Boga w swej nowej, ostatecznej formie.
Islam jest religią Adama, pierwszego człowieka i zarazem pierwszego proroka Boga, jak równiez religią wszystkich proroków zesłanych ludzkości. Nazwa tej religii nie została stworzona przez ludzi, lecz została wybrana przez samego Boga i wspomniana w Jego ostatnim objawieniu adresowanym do ludzkości. W objawieniu tym, Koranie, Bóg mówi:
“Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.” (Koran 5:3)
“A od tego, kto poszukuje innej religii niz islam, nie będzie ona przyjęta; i on w zyciu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.” (Koran 3:85)
“Abraham nie był zydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze wierzącym hanifem, całkowicie poddanym, i nie był on z liczby bałwochwalców.” (Koran 3:67)
Nigdzie w Biblii nie znajdziemy fragmentu, w którym Bóg mówiłby do ludu proroka Mojzesza, ze ich religią jest judaizm, czy tez do podązajacych za Chrystusem, ze ich religią jest chrześcijaństwo. Co więcej, Jezus nie zwał się Chrystusem. Słowo “chrystus” pochodzi od greckiego słowa “christos”, które oznacza “namaszczony, pomazaniec”. “Chrystus” jest greckim tłumaczeniem z hebrajskiego słowa „mesjasz”, imię Jezus zaś, jest łacińskim uproszczeniem hebrajskiego imienia Joszue.
W celu uproszczenia będe jednak nazywał proroka Joszue (pokój z nim) Jezusem.
Jak wszyscy prorocy przed nim, Jezus wzywał ludzi do podporządkowania się woli Boga (islam), to znaczy do bycia muzułmanami (podporządkowani woli Boga) i
przestrzegał ich przed wielbieniem fałszywych bóstw, owoców ludzkiej wyobraźni. Według Nowego Testamentu Jezus nauczał modlitwy : “Niech będzie wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Oznacza to nic wiecej jak podporządkowanie się woli Jedynego Boga.
Skoro całkowite poddanie się woli Boga jest
esencją Jego wielbienia, głównym przesłaniem boskiej religii -islamu, jest wielbienie wyłącznie Allaha i odrzucenie wszelkiego kultu osób, miejsc czy rzeczy.
Skoro wszystko jest stworzeniem Boga, mozna powiedzieć, ze islam wzywa do odrzucenia kultu stworzenia a zaprasza do wielbienia wyłącznie Stworzyciela. Tylko Jedyny Bóg jest godny czci i tylko On poprzez Swą wolę moze spełniać nasze prośby. Jeśli człowiek będzie modlił się do drzewa i jego modlitwa zostanie wysłuchana, nie znaczy to, ze drzewo odpowiedziało na jego modlitwę; to Bóg pozwolił na zaistnienie pewnych okoliczności. Niektórym wydaje się to jasne, lecz dla wielbiących drzewa tak nie jest. Tak samo modlitwy adresowane do Jezusa, Buddy, Kryszny, Świętego Krzysztofa, czy nawet Muhammada nie są spełniane przez nich samych, lecz przez Boga. Jezus, syn
dziewicy Marii (pokój z nimi) nigdy nie nakazał swym uczniom, aby go wielbili, lecz nakazał im wielbić Boga, Swego Pana i Stwórcę :
“I oto powiedział Bóg: O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem? On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie nalezy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przeciez wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte.” (Koran 5:116)
Jezus nie wielbił samego siebie, lecz wielbił Boga. Ta glówna zasada znajduje się w pierwszym rozdziale Koranu, surze Otwierającej :
“Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc” (Koran 1:5)
Bóg w Koranie mówi równiez:
“Powiedział wasz Pan: Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham! Zaprawdę, ci, którzy są zbyt dumni, by Mi oddawać cześć -wejdą do Gehenny, ponizeni!” (Koran 40:60)
Nalezy zauwazyć, ze głównym przesłaniem islamu jest odróznienie Boga od Jego stworzenia. Wszechmocny Bóg nie jest Swym własnym stworzeniem, bądź jego częścią; tak samo Jego stworzenie nie jest Nim, ani nie stanowi części Jego samego. Moze wydawać się to jasne, lecz wielbienie przez człowieka stworzenia zamiast Stworzyciela wynika w duzej mierze z nieznajomości tego zagadnienia.
Błędna wiara zakładająca, ze Bóg jest obecny w Swym stworzeniu, lub ze Jego boskość jest, bądź była obecna w niektórych aspektach Jego stworzenia przyczyniła się do kultu stworzenia, który nazywa się wielbieniem Boga poprzez Jego stworzenie. Przesłaniem islamu wspólnym dla wszystkich proroków Allaha jest wielbienie wyłącznie Boga
i unikanie kultu Jego stworzenia w sposób bezpośredni, czy tez pośredni. W Koranie Bóg mówi:
“Posłaliśmy do kazdego narodu posłańca: Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” (Koran 16:36)
Kiedy spytamy bałwochwalców dlaczego kłaniają się przed idolami stworzonymi przez ludzi, usłyszymy odpowiedź, ze nie wielbią oni rzeźby z kamienia, lecz Boga, którego ona przedstawia. Utrzymują oni, ze kamienny idol jest tylko sposobem umozliwiającym zblizenie się do Boga, a nie samym Bogiem.
Ten, kto twierdzi, ze Bóg obecny jest w Jego własnym stworzeniu w pewien sposób akceptuje ten argument bałwochwalców. Lecz ten, kto rozumie główne przesłanie islamu i jego konsekwencje nigdy nie dopuści do siebie bałwochwalstwa, nawet gdyby wydawało się ono racjonalne. Ci, którzy w róznych epokach uznawali się za bóstwa często
bazowali na mylnym załozeniu zakładającym obecność Boga w człowieku. Utrzymywali oni, ze skoro Bóg jest obecny w kazdym z nas (według ich błędnej wiary), w nich w większym stopniu manifestuje się Jego obecność.W konsekwencji, powinniśmy podporządkować się ich woli i wielbić ich, gdyz są oni wcielonym Bogiem, bądź tez koncentracją Boga.
Tak tez ci, którzy głosili po śmierci niektórych ludzi ich boskość, znaleźli zyzną glebe, aby siać fałszywą wiarę wśród ludzi wierzących w obecność Boga w człowieku.
Ten, kto rozumie przesłanie islamu i jego konsekwencje nigdy nie zgodzi się na kult człowieka, niezaleznie od okoliczności. Religia Allaha jest wezwaniem do wielbienia Stworzyciela i odrzucenia kultu stworzenia w kazdej formie.
Oto znaczenie kreda islamu:
“La ilaaha illa Allah” co znaczy: “Przeto wiedz, ze nie ma boga, jak tylko Bóg!” (Koran 47:19)
Głoszenie go i szczera wiara w nie zapewnia raj. Zostało przekazane, ze ostatni prorok islamu powiedział:
“Ten, kto mówi: Nie ma boga prócz Allaha i umiera podtrzymujac to, wejdzie do raju.” (Al-Buhari i Muslim, według Abu Dharr)
Kredo to polega na poddaniu się Jedynemu Bogu, posłuszeństwie Jego nakazom i odrzuceniu kazdej formy politeizmu.
DR ABU AMEENAH
BILAL PHILIPS
PRAWDZIWA RELIGIA


I inny artykuł:

Dżinny w Koranie i w wierzeniach staroarabskich
Nazwa dżinn pochodzi od arabskiego jinni i łacińskiego genius.
Określenie jednego z żeńskich gatunków dżinna, ghula, bierze się od arabskiego ghūl
Wyobrażenie dżinna ukształtowane zostało na wschodzie Europy. Na jego postać składają się dwie tradycje. Z jednej strony wierzenia staroarabskie z drugiej islam. W czasach przed Koranem dżinnem określano niewidzialnego ducha pustyni, który posiadał zdolność materializacji. Wraz z upowszechnieniem się nowej religii dżinn nabrał cech demonicznych.
Pierwotnie, tak jak wiele innych nadnaturalnych istot, dżinny zajmowały miejsce pośrednie między światem materialnym i nadprzyrodzonym. Dopiero Koran ściśle określał ich hierarchię jako istot podrzędnych wobec jedynego boga, które od tej pory sytuowały się gdzieś między człowiekiem a aniołami. Niekiedy za pierwszego dżinna uznawano Iblisa. Miał on być władcą wszystkich dżinnów a ponieważ odmówił pokłonienia się człowiekowi został wygnany z raju i zesłany do piekła. Dżinny stworzył Allah z bezdymnego ognia, bądź gorącego pustynnego wiatru i były one jedną z trzech istot myślących, obok człowieka i aniołów. Podobnie jak ludzie mieli szansę na zbawienie bądź potępienie. Dżinny mogły być zarówno dobre jak i złe. Były długowieczne, ale nie nieśmiertelne. Według wierzeń każdy człowiek ma zarówno tak dobrego jak i złego dżinna.
Złe dżinny były brzydkie, chociaż mogły maskować swoją potworną postać, kiedy ukazywały się człowiekowi. Analogicznie dżinny dobre były piękne. W czasach przedmuzełmańskich były zarówno rodzaju żeńskiego i męskiego. Do tych pierwszych zaliczały się ghule i si'lat. W wierzeniach późniejszych zostało już tylko miejsce dla ifrytów (afrytów), amirów, arwaahów, szajetanów i maridów z czego ze złych dżinnów najpotężniejsze były ifryty. Istoty te posiadały zdolność metamorfozy w człowieka, dzikie zwierzę bądź potwora. W przypadku dwóch ostatnich były to szakal, lew, skorpion lub żmija. Ghul często zwykła pojawiać się pod postacią wiedźmy.
Dżinny mogły dowolnie zmieniać swój rozmiar, a także stawać się niewidzialne, kiedy tylko tego zapragnęły. Przypisuje się im także zdolność przenikania przez ściany, teleportacji na duże odległości i fruwania w powietrzu. Koran obdarzył je możliwością podsłuchiwania aniołów w niższym niebie. Wiedza o przyszłości, którą dzięki temu posiadały, uczyniła z nich pomocników magów i wróżbiarzy. Dżinny uchodziły także za strażników skarbów. Ghul natomiast miała w zwyczaju wabić podróżnych, zaczajona na pustyni, po to by następnie ich pożreć. Szczególnie jednak ghul gustowała w trupach, dlatego rozkopywała groby.
Spośród wielu miejsc już pierwsze dżinny upodobały sobie szczególnie góry, pustynie, rzeki, kamienie, drzewa progi domostw. Z kolei wiara muzułmańska niektóre z nich sytuowała w niższym niebie. Ghule najczęściej przebywały na cmentarzach oraz pustyni, chociaż można je było spotkać, podobnie jak inne dżinny, w jakiś odosobnionych miejscach.
Dżinny dzieliły emocje i potrzeby z ludźmi. Z tymi ostatnimi mogły się też wiązać, a dziecko zrodzone z takiego związku dziedziczyło wówczas cechy obu rodziców. Dżinny gustowały też w uwodzeniu kobiet i porywaniu panien, najczęściej w noc przed ślubem, chociaż zdarzało się także po ślubie. Sprowadzały impotencję mężczyznom i bezpłodność kobietom, wszelkiego rodzaju epidemie i choroby, w tym także szaleństwo. Oskarżano je również o rzucanie w ludzi kamieniami i wywoływanie burzy piaskowych i trąb powietrznych. Z drugiej strony, po odprawieniu odpowiednich rytuałów, mogły nieść pomoc i szczęśliwy los.
Śmiertelne zagrożenie dla dżinna stanowiła spadająca gwiazda. Mógł też zabić go człowiek bądź inny dżinn. Śmiertelnie ranne spalały się na popiół. Istniały też inne sposoby ochrony, jak amulet z wilczych kłów, metal, a według niektórych podań wystarczał sam okrzyk „Żelazo! Żelazo!”. Pomagało też wypisywane zielonym bądź czerwonym atramentem wersetów z Koranu, czy wymawianie imienia Allaha. Panowało przekonanie, że najpierw trzeba dżinna poprosić by przestał i dopiero, kiedy odmówił można było go zabić.
Przychylność dżinna można było kupić krwawą ofiarą, konkretniej z martwego ptaka o czarnym bądź czerwonym upierzeniu. Ghul można było poznać po oślich nogach, które nieodmienne ją zdradzały, nawet jeżeli przybrała inną postać. Ratunek niósł także jeden cios w głowę i należało pamiętać, by przestrzegać tej zasady, ponieważ po drugim ciosie budziła się jeszcze bardziej rozwścieczona.
Salomon i Dawid więzili dżinny w butelkach, które następnie wrzucane były do morza. Wiąże się to z dwoma najsłynniejszymi, datowanymi na średniowiecze, opowieściami o dżinnach – Opowieści o Alladynie oraz o rybaku z Arabskich nocy. Obie pochodzą z Księgi tysiąca i jednej nocy. Pierwszy z nich uwolnił dżinna z lampy, drugi ze słoika, znalezionego w morzu. Odzwierciedlają one przekonanie, że dżinny można było zamknąć w pierścieniu, lampie, słoiku lub w innym przedmiocie, nadającym się na więzienie dla ducha. Przechytrzony spełniał życzenia, ale najczęściej w sposób przewrotny. Według legendy król Salomon posiadał moc magiczną, która pozwalała mu panować nad dżinnami. Gwiazda Żydowska, zwana Gwiazdą Dawida, jest również znana jako Pieczęć Salomona – symbol władzy Salomona nad dżinnami.
W Rzymie duchy opiekuńcze, które podobnie jak dżinny mogły być zarówno dobre jak i złe, określano mianem geniuszy. Pierwsze czuwały nad każdym człowiekiem, były odpowiedzialne za jego charakter i czyny, a wreszcie los. W późniejszym okresie stały się opiekunami gospodarstw domowych.

Piszcie swoje refleksje na ten temat.


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
Dragonar
Posty: 4906
Rejestracja: 10 wrz 2011, 20:04
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Christendom
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Dragonar » 23 mar 2015, 16:43

Na razie skomentuję artykuł pierwszy pt. "Przesłanie islamu", ponieważ na drugi nie mam czasu.

Można powiedzieć, że tekst ten jest wykładem podstawowej doktryny islamu. Trudno tutaj dowodzić fałszywości poszczególnych twierdzeń zawartych w artykule, ponieważ są one w istocie odgórnie przyjmowanymi twierdzeniami, które wynikają z Koranu i Sunny, a które w całości opierają się na autorytecie i wiarygodności Muhammada jako proroka Allaha oraz na Koranie jako na Słowie pochodzącym od Allaha. Jeżeli miałbym zanegować te twierdzenia, to swoją argumentację skierowałbym przeciwko nie samym orzeczeniom, lecz przeciw ich źródłom. Dlaczego? Ze względu na to, że tezy autora na temat islamu są najzwyczajniej w świecie nieweryfikowalne - nie istnieje chociażby sposób na sprawdzenie, czy następujące zdanie jest prawdziwe: "Islam jest religią Adama, pierwszego człowieka i zarazem pierwszego proroka Boga, jak równiez religią wszystkich proroków zesłanych ludzkości.". Z tego powodu należy przeegzaminować źródła religii - jeśli źródła doktryn są niewiarygodne, to również same doktryny posiadają wątpliwą wartość.

Moją uwagę przykuło kilka fragmentów:

“A od tego, kto poszukuje innej religii niz islam, nie będzie ona przyjęta; i on w zyciu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.” (Koran 3:85)

Zgadza się, ten werset znajduje się w Koranie. Mówi o tym, że jedynie muzułmanie będą zbawieni. Problem w tym, że w Koranie odnajdujemy również następującą aję [1]:

"Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!" (tłum. Koranu 2:62 wg J. Bielawskiego)

Ten werset głosi, że bogobojni Ludzie Księgi, czyli żydzi, chrześcijanie i sabejczycy [2], będą zbawieni. Można więc dostrzec wyraźną sprzeczność pomiędzy Koranem 3:85 i 2:62. Koran głosi natomiast, że jest Księgą pochodzącą od Allaha, ponieważ gdyby nią nie był, można byłoby w nim odnaleźć liczne sprzeczności:

"Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności." (tłum. Koranu 4:82 wg J. Bielawskiego)

Jak muzułmanie rozwiązują ten problem? Dzięki zasadzie abrogacji, nazywanej również Naskh, za pomocą której późniejsze chronologiczne fragmenty Koranu można uznać za anulujące fragmenty wcześniejsze, jeżeli tylko zachodzi jakakolwiek niespójność. Zasada ta może zostać odnaleziona zarówno w Koranie (2:106 oraz 16:101), jak i w wiarygodnych hadisach (np. Sahih Bukhari 6:60:53 albo Sahih Muslim 3:675).

W tym wypadku późniejszym chronologicznie wersetem jest 3:85, stąd 3:85 anuluje 2:62, zaś aktualna nauka islamu nie pozostawia złudzeń, co do ewentualnego zbawienia żydów, chrześcijan i sabejczyków.

Skąd wiem, które sury Koranu zostały objawione wcześniej, a które później? Uczeni - zarówno islamscy, jak i europejscy - ustalili prawdopodobną chronologiczną kolejność sur Koranu. Autorem tradycyjnego opracowania jest żyjący w średniowieczu muzułmanin, Abu al-Qasim `Umar ibn Muhammad ibn `Abd al-Kafi - tak, chodzi o jedną osobę, a imię jest cholernie długie. Jego opracowanie, wykorzystywane przez muzułmańskim teologów, można odnaleźć tutaj: LINK. Inną, bardziej dokładną kolejność sur ustalił Theodor Nöldeke, niemiecki orientalista i badacz islamu. Wyniki jego pracy znajdują się tutaj: LINK. Zasada abrogacji jest podstawową regułą egzegetyczną Koranu, stąd polecam zapisać sobie te opracowania - jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę mu wysłać ładnie zaprojektowane przeze mnie tabelę w formacie PDF. :)

Co więcej, Jezus nie zwał się Chrystusem. Słowo “chrystus” pochodzi od greckiego słowa “christos”, które oznacza “namaszczony, pomazaniec”.

Czy aby na pewno?

* "Oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym, i będzie jednym z przybliżonych." (tłum. Koranu 3:45 wg J. Bielawskiego)

* "Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a jego Matka była kobietą świętą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz, jak oni potem się odwracają!" (tłum. Koranu 5:75 wg J. Bielawskiego)

* "Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów, poza Bogiem, i Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko Boga Jedynego. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy!" (tłum. Koranu 9:31 wg J. Bielawskiego)

O ile sam Jezus w Koranie nie przedstawił się jako Mesjasz, to Koran wyraźnie nazywa go Mesjaszem i robi to kilkukrotnie, jak wykazałem powyżej.

Według Nowego Testamentu Jezus nauczał modlitwy : “Niech będzie wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Oznacza to nic wiecej jak podporządkowanie się woli Jedynego Boga.

Jeżeli według muzułmanów Nowy Testament został sfałszowany, to w jakim celu go cytują? Skąd wiedzą, które jego części zostały sfałszowane, a które nie?

Błędna wiara zakładająca, ze Bóg jest obecny w Swym stworzeniu, lub ze Jego boskość jest, bądź była obecna w niektórych aspektach Jego stworzenia przyczyniła się do kultu stworzenia, który nazywa się wielbieniem Boga poprzez Jego stworzenie. Przesłaniem islamu wspólnym dla wszystkich proroków Allaha jest wielbienie wyłącznie Boga i unikanie kultu Jego stworzenia w sposób bezpośredni, czy tez pośredni.

Jeżeli Allah nie jest obecny w swoich stworzeniach, to czy Allah jest wszechobecny?

“La ilaaha illa Allah” co znaczy: “Przeto wiedz, ze nie ma boga, jak tylko Bóg!” (Koran 47:19)

A nieprawda, gdyż dosłownie oznacza to tylko: "Nie ma boga, prócz Allaha." [3], chyba że autor stosował cytowanie niedosłowne. ;)

Myślę, że na razie to wszystko. :)

Przypisy:

[1] Aja - inaczej: werset Koranu; więcej informacji: LINK.
[2] Sabejczycy - nie do końca zidentyfikowana grupa religijna określana zazwyczaj jako czciciele gwiazd, nie wiadomo, dlaczego Koran mówi o nich jako o Ludziach Księgi; więcej informacji: LINK.
[3] To oświadczenie jest częścią szahady, czyli islamskiego wyznania wiary, które jest pierwszym filarem tej religii; więcej informacji: LINK.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, 17:12 przez Dragonar, łącznie zmieniany 6 razy.


Scriptura locuta, Roma finita.

Zapraszam na mojego bloga: Herold Pański.
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 24 mar 2015, 15:02

Następny artykuł do polemiki:

Jezus NIE UMARŁ na krzyżu!

"I za to, że powiedzieli:
"zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii,
posłańca Boga"
- podczas gdy oni ani Go nie zabili,
ani Go nie ukrzyżowali,
tylko im się tak zdawało;
i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie,
są z pewnością w zwątpieniu;
oni nie mają o tym żadnej wiedzy,
idą tylko za przypuszczeniem;
oni Go nie zabili z pewnością.

Przeciwnie!
Wyniósł Go Bóg do Siebie!
Bóg jest potężny, mądry!"
[Koran 4: 157-158]

Ibn Abbas powiedział: "Tuż przed tym jak Bóg wskrzesił Jezusa do nieba, Jezus poszedł do swoich uczniów, których było dwunastu w domu. Gdy przybył, jego włosy ociekały wodą (tak jakby właśnie wziął kąpiel) i powiedział, "Są tacy spośród was, którzy wyrzekną się mnie dwanaście razy po tym jak uwierzyli we mnie." Następnie zapytał: "Kto z was dobrowolnie pozwoli przekształcić swój wygląd w mój, i zostać zabity na moim miejscu. Ktokolwiek zaoferuje się, będzie ze mną (w Raju)." Jeden z najmłodszych wśród nich zgłosił się na ochotnika, ale Jezus poprosił go, aby usiadł. Jezus zapytał ponownie o ochotnika, i ten sam młody człowiek zgłosił się, a Jezus poprosił go, aby usiadł ponownie. Wtedy młody człowiek zgłosił się na ochotnika po raz trzeci, a Jezus powiedział: "Ty będziesz tym mężczyzną",a podobieństwo Jezusa oddano na tego człowieka, podczas gdy Jezus wstąpił do Nieba przez dziurę w dachu budynku. Kiedy Żydzi szukali Jezusa, znaleźli tego młodego człowieka i ukrzyżowali go. Niektórzy z naśladowców Jezusa wyrzekli się go dwanaście razy po tym, jak uwierzyli w niego. Następnie podzielili się na trzy grupy. Jedna grupa, Jakobici, powiedziała: "Bóg pozostał z nami tak długo, jak on chciał, a następnie wstąpił do nieba." Inna grupa, Nestorianie, powiedziała: "Syn Boga był z nami tak długo, jak on chciał i Bóg zabrał go do nieba." Inna grupa, muzułmanie, powiedziała: "Sługa i Prorok pozostał z nami tak długo, jak Bóg chciał, I Bóg wziął go do Siebie." Obie grupy niewierzących współpracowały przeciwko muzułmańskiej grupie i zabili jej członków. Odkąd to się stało, islam został ukryty, aż Bóg posłał Muhammada."

—Al-Nasa'i, Al-Kubra, 6:489


"I oto powiedział Bóg:
"O Jezusie, synu Marii!
Czy ty powiedziałeś ludziom:
Bierzcie mnie i moją matkę
za dwa bóstwa, poza Bogiem?"
On powiedział:
Chwała Tobie!
Nie do mnie należy mówić to,
do czego nie mam prawa.
Jeślibym ja tak powiedział,
Ty przecież wiedziałbyś o tym.
Ty wiesz, co jest w mojej duszy,
a ja nie wiem, co jest w Twojej.
Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!

Ja im powiedziałem tylko to,
co Ty mi nakazałeś powiedzieć:
Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!
Ja byłem świadkiem ich,
jak długo przebywałem wśród ludzi;
a kiedyś mnie wezwał do Siebie,
Tyś został ich pilnym stróżem,
wszak jesteś świadkiem każdej rzeczy!
[Koran 5: 116-117]
Muzułmanin: Koran w Surze (4; 157) twierdzi, że Jezus nie był ukrzyżowany. Czy ty nadal wierzysz w ukrzyżowanie?

Chrześcijanin: Tak, on umarł, a potem zmartwychwstał.

M: My wszyscy zgadzamy się co do tego, że nikt nie widział momentu zmartwychwstania. Uczniowie znaleźli grób Jezusa pusty i doszli do wniosku, że on zmartwychwstał gdyż wraz z innymi świadkami widzieli Jezusa żywego po rzekomym ukrzyżowaniu. Jak myślisz, czy może być prawdą to, że Koran twierdzi, że Jezus nie umarł na krzyżu?

Ch: Więc gdzie jest dowód tego, że nie został ukrzyżowany?

M: Zobaczymy strony Biblii popierające to twierdzenie. Ale najpierw pozwól, że zapytam: czy przywiązujesz większą wagę do tego co mówił Jezus czy do tego co mówią uczniowie, apostołowie i inni świadkowie?

Ch: Oczywiście do tego co mówił Jezus.

M: I tak powinno być, bo sam Jezus powiedział:
"Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad samego pana". (Mateusz 10; 24)
Ch: Ale sam Jezus powiedział, że zmartwychwstanie:
"I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać". (Łukasz 24: 46)
M: Cierpienie było wyolbrzymiane do śmierci i umierania. Paweł powiedział (I Koryntian 15;31):
" Tak, ja codziennie umieram bracie..." (tzn. Codziennie cierpię).
A co do dowodów przedstawię ci kilka z nich:
• Na krzyżu Jezus błagał Boga o pomoc:
" Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił." (mateusz 27; 46)
" ... mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie...(tj. Śmierć na krzyżu)" (Łukasz 22; 42).
• Modlitwa Jezusa o to, by nie umrzeć na krzyżu została przyjęta przez Boga (ewangelia Łukasz, list do Hebrajczyków, list Jakuba) To jak nadal może być ukrzyżowany:
"A ukazał mu się anioł z nieba umacniający Go" (tzn. Anioł zapewnił Jezusa, że bóg nie zostawi go bez pomocy)(Łukasz 22; 43)
"... i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany" (List do hebrajczyków 5; 7)
Czyli modlitwy Jezusa zostały wysłuchane.
"Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego".(Jakub 5; 16)
Sam Jezus powiedział:
"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a otworzą wam: każdy bowiem kto prosi otrzymuje, a kto szuka znajduje, a kto kołacze, temu otworzą..." (Mateusz 7; 7-10)
Jeśli wszystkie modlitwy Jezusa, żeby nie umrzeć na krzyżu zostały wysłuchane, więc jak mógł zostać ukrzyżowany?
• Jego nogi nie zostały złamane przez żołnierzy rzymskich (Jan 19; 32-33) Czy możesz polegać na świadectwie tych żołnierzy? Czy nie mogło być tak, że chcieli go uratować, kiedy wiedzieli, że jest niewinny?
• Kiedy Faryzeusz zapytał Jezusa o znak prawdziwości swojej misji, on odpowiedział:
"... Albowiem jak Janosz był w brzuchu wieloryba, trzy dni i trzy noce tak i syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce". (Mateusz 12; 40)
Zlekceważmy na razie czas jaki upłynął od śmierci do zmartwychwstania, który nie trwał trzy dni i trzy noce ale tylko jeden dzień (sobota) i dwie noce (piątkowa i sobotnia), ale rozważmy czy Janosz w brzuchu wieloryba był żywy?

Ch: Tak.

M: Czy Janosz był żywy jak został zwrócony przez wieloryba po trzech dniach i trzech nocach?

Ch: Tak.

M: Czyli Jezus powinien być żywy według proroctwa:
• Sam Jezus twierdził, że on nie umarł na krzyżu. Wczesnym rankiem niedzieli Maria Magdalena poszła do grobu, który był pusty. Widziała kogoś stojącego, kto wydał się jej ogrodnikiem. Po krótkiej rozmowie rozpoznała w nim Jezusa. Chciała go dotknąć, ale Jezus wtedy powiedział:
"Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca"(Jan 20; 17)
tzn. że jeszcze żył, a nie był umarły, ponieważ po śmierci zmarły wraca do stwórcy. To jest najmocniejszy dowód powiedziany przez samego Jezusa.
• Po rzekomym ukrzyżowaniu uczniowie myśleli, że On nie jest tym samym Jezusem, ale jest Duchem bez ciała, bo przecież zmartwychwstali są duchami.

Ch: Przerwę. Skąd jesteś taki pewien, że zmartwychwstali są duchami?

M: O tym sam Jezus powiedział w Biblii, że oni są równi aniołom.

Ch: Gdzie w Biblii.

M: W ewangelii Łukasza (20; 34-36):
"gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom".
Dlatego Jezus przekonał uczniów, pozwalając im dotknąć swoje ręce i stopy, że jest tą samą osobą. A że nadal nie mogli uwierzyć mu (że w ogóle nie zmarł) prosił ich o jedzenie, by pokazać im , że nadal jest jak każda żywa istota. Czytaj (Łukasz 24; 36-41):
"... i pełni lęku mniemali, że widza ducha..., spójrzcie na ręce moje i nogi moje że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: wszak duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam, ... , lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? ... a on wziął i jadł przy nich."
• Jeżeli nadal wierzysz, że on umarł na krzyżu, to wtedy byłby fałszywym prorokiem i byłby przeklęty przez Boga.
"A jeżeli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci, i poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, kto wisi jest przeklęty przez Boga". (Mojżesz 21; 22-23)
Wierzyć w ukrzyżowanie Jezusa znaczy dać w wątpliwość jego wysłanie do Boga. Żydzi chcieli, by Jezus był zabity na krzyżu, by móc go uważać za fałszywego proroka. Wiara chrześcijan w ukrzyżowanie jest konieczna dla odkupienia ich grzechów, a w konsekwencji tego muszą też przyznać zgodnie z pismem, że Jezus jest przeklęty przez Boga. Ta wiara chrześcijańska jest sprzeczna z naukami w Biblii :
"Gdyż miłości chcę a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń". (Ozeasz 6; 6)
Wiara ta zaprzecza też naukom Jezusa:
"Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników" (Mateusz 9; 13):
Jeszcze raz Jezus to potwierdził w (Mateusz 12;7).

Ch: A więc dlaczego ludzie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa?

M: Paweł był tym, który nauczał o zmartwychwstaniu:
"Jedni mówili (Żydzi): Cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: Zdaje się, że jest (Paweł) zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu". (Dzieje Apostolskie 17; 18)
Paweł, który nigdy nie widział Jezusa i przyznaje też, że zmartwychwstanie było jego ewangelią
"Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii".(II Tym. 2; 8)
Paweł był też pierwszym, który ogłaszał Jezusa jako "Syna Bożego":
"A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że on jest Synem Bożym".(Dzieje Apostolskie 9; 20).
Czyli chrześcijaństwo nie jest nauką Jezusa lecz nauką Pawła

Ch: Ale (Marek 16; 19) wspominał, że Jezus wstąpił do nieba i siedział po prawicy Boga.

M: Jak ci mówiłem przy dyskusji o Biblii, Ewangelia marka od (16; 9 do 16; 20) została dodana do Biblii Zobacz w Biblii - Revised Standard Version - The New American Standard Bible - New World translation of the holy scriptures.
A jeżeli nadal wierzysz, że Jezus jest Bogiem, dlatego, że wstąpił do nieba, to dlaczego nie akceptujesz bóstwa innych proroków, którzy też wstąpili do nieba?

Ch: Kim oni byli?

M: Eliasz:
"... I Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba i Elizeusz zaś widząc to, ... , i już go nie zobaczyło..."(II Królewska 2; 11-12)
nawet Henoch został zabrany do nieba:
"i Henoch chodził z Bogiem, potem nie było go, gdyż Bóg go zabrał". (I Mojżesz 5;24)
To było potwierdzone w liście do Hebrajczyków (11; 5)
" przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go gdyż zabrał go Bóg"


źródło:
Dialog Muzułmańsko Chrześcijański
Dr. Hassan M. Baagil
Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 24 mar 2015, 15:04

A ja wciąż nie znajduje w tym sensu, dlaczego tak twierdzą? To ich tłumaczenie jest bardzo naiwne i głupie zarazem.


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
Dragonar
Posty: 4906
Rejestracja: 10 wrz 2011, 20:04
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Christendom
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Dragonar » 24 mar 2015, 20:15

Nie zdążyłem jeszcze omówić drugiego artykułu, a już pojawił się trzeci... Ponadto, zapowiada się, że chyba tylko ja mam ochotę je komentować. :P

Dziś wypowiem się na temat artykułu pt. "Dżinny w Koranie i w wierzeniach staroarabskich".

Tekst traktuje o dżinach w teologii islamskiej oraz w mitologii arabskiej. Autor stara się nakreślić rozróżnienie między koranicznym obrazem dżina, a jego wizerunkiem znanym z pogańskich legend. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego tekstu, trudno tutaj dowodzić niepoprawności poszczególnych twierdzeń, gdyż twórca tekstu przedstawia w nim po prostu teologiczne stanowisko na temat dżinów, a poza tym wypowiada się w roli znawcy dawnych wierzeń Arabów, stąd można powiedzieć, że jest to również miniwykład z zakresu kulturoznawstwa i mitologii.

Ponownie, zmuszony jestem uczepić się kilku interesujących fragmentów:

Dopiero Koran ściśle określał ich hierarchię jako istot podrzędnych wobec jedynego boga, które od tej pory sytuowały się gdzieś między człowiekiem a aniołami.

[...]

Dżinny stworzył Allah z bezdymnego ognia, bądź gorącego pustynnego wiatru i były one jedną z trzech istot myślących, obok człowieka i aniołów.

Ciekawy jest fakt, że w Biblii nie dostrzegamy ani śladu dżinów jako istot pośrednich między ludźmi oraz aniołami. W Piśmie Świętym odnajdujemy anioły, które dzielą się na święte anioły oraz na upadłe anioły, czyli demony. O ile dżiny są odpowiednikami biblijnych demonów lub szatanów, to jednak stawianie są w hierarchii poniżej aniołów, stanowią po prostu inny rodzaj stworzeń. Jednocześnie muzułmanie wierzą, że dżiny mogą być zarówno dobre, jak i złe, a każdy człowiek ma przypisane przez Allaha dwa dżiny.

Niekiedy za pierwszego dżinna uznawano Iblisa. Miał on być władcą wszystkich dżinnów a ponieważ odmówił pokłonienia się człowiekowi został wygnany z raju i zesłany do piekła.

Koran kilkukrotnie opowiada historię Iblisa, który nie pokłonił się Adamowi - z tego powodu Iblis został wygnany z raju. W akcie zemsty, zdecydował się sprowadzić z dobrej drogi jak największą ilość ludzi. Iblis to odpowiednik chrześcijańskiego Szatana.

Podobnie jak ludzie mieli szansę na zbawienie bądź potępienie. Dżinny mogły być zarówno dobre jak i złe. Były długowieczne, ale nie nieśmiertelne. Według wierzeń każdy człowiek ma zarówno tak dobrego jak i złego dżinna.

O, potwierdzenie tego, co napisałem wcześniej. :)

Dżinny dzieliły emocje i potrzeby z ludźmi. Z tymi ostatnimi mogły się też wiązać, a dziecko zrodzone z takiego związku dziedziczyło wówczas cechy obu rodziców. Dżinny gustowały też w uwodzeniu kobiet i porywaniu panien, najczęściej w noc przed ślubem, chociaż zdarzało się także po ślubie. Sprowadzały impotencję mężczyznom i bezpłodność kobietom, wszelkiego rodzaju epidemie i choroby, w tym także szaleństwo. Oskarżano je również o rzucanie w ludzi kamieniami i wywoływanie burzy piaskowych i trąb powietrznych.

Interesującym faktem jest, że mekkańczycy naśmiewali się z Muhammada, wskazując, że najprawdopodobniej jest on tylko opętanym przez dżina poetą - Koran rejestruje to wiele razy, np.

- "Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą, gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami; kiedy słyszą napomnienie, mówią: "Zaprawdę, on jest opętany!"" (tłum. Koranu 68:51 wg J. Bielawskiego),
- "I mówią ci, którzy nie uwierzyli: "Czy mamy wam wskazać człowieka, który wam obwieści, że kiedy się rozpadniecie całkowicie, to pojawicie się w nowym stworzeniu?" Czy wymyślił on na Boga kłamstwo, czy jest on opętany przez dżiny? Ale ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, będą cierpieli całkowicie zabłąkani." (tłum. Koranu 34:7-8 wg J. Bielawskiego)
- "Mówili: "Czyż porzucimy naszych bogów dla jakiegoś opętanego poety?"" (tłum. Koranu 37:36 wg J. Bielawskiego).

Jak wierzyli arabscy poganie, artyści zyskiwali swój dar ze względu na dżiny, które manifestowały się poprzez poezję opętanego.

Co więcej, sam Muhammad początkowo twierdził, że jego objawienia miały charakter demoniczny - podejrzewał, że został opętany przez dżina. Mówi o tym Sirat, ceniona biografia proroka Muhammada [1], gdy autor biografii opowiada o pierwszym objawieniu, jakie otrzymał Muhammad od - jak się powszechnie uważa - od anioła Gabriela:

Obrazek

Podkreślony na czerwono fragment, przetłumaczony na język polski, brzmiałby następująco:

"Żadne z Bożych stworzeń nie było bardziej nienawistne wobec mnie, niż (ekstatyczny) poeta lub opętany człowiek: Nie byłem nawet w stanie na na nich patrzeć. Pomyślałem, "Biada mi, poeta czy opętany - Kurajszyci [2] nigdy tego o mnie nie powiedzą! Pójdę na szczyt góry i rzucę się w dół, abym się zabił i uzyskał spokój."

Muhammad miał obawy, że został opętany. Jednak to nie wszystko - próbował z tego powodu popełnić samobójstwo. Wielokrotnie. Czy to nie przerażające? Czy tak uczyniłby Boży prorok, który ujrzałby posłańca pochodzącego od miłosiernego i dobrego Pana, Ojca Świateł?

Śmiertelne zagrożenie dla dżinna stanowiła spadająca gwiazda.

Autor tekstu próbuje zasugerować, że ten pogląd należy do mitologii staroarabskiej i nie jest oficjalną doktryną islamu na temat dżinów. Nic bardziej mylnego. Jak wspomniano w tekście o dżinach: "Koran obdarzył je możliwością podsłuchiwania aniołów w niższym niebie.". To prawda. Takie przekonanie odnaleźć można w poniższych wersetach:

"Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.
Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.
A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący."

(tłum. Koranu 15:16-18 wg J. Bielawskiego)

Koran mówi, że złe duchy starają się podsłuchiwać, co dzieje się w niebie, jednak ochroną dla niebios są "płomienie jaśniejące", które podążają za nieposłusznym duchem, gdy ten spróbuje podsłuchać cokolwiek z niebiańskiej narady aniołów. Czym jednak jest ten "płomień jaśniejący"? Pozwólmy Koranowi, by wyjaśnił sam siebie, skoro sam nazywa się on Księgą jasną:

"Oto ozdobiliśmy najniższe niebo ozdobą z gwiazd,
Również dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem.
Oni nie mogą przysłuchiwać się najwyższej radzie; rażeni ze wszystkich stron,
Są odpędzani; i dla nich będzie kara nieustanna;
Chyba że któryś z nich uchwyci jakiś fragment, lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający."

(tłum. Koranu 37:6-10 wg J. Bielawskiego)

Dzięki tym ajom dowiadujemy się, że gwiazdy pełnią co najmniej dwie funkcje:
1. Funkcja ozdobna - gwiazdy mają upiększać najniższe niebiosa.
2. Funkcja militarna - gwiazdy mają być kulami miotanymi w nieposłuszne dżiny.

Na temat drugiej funkcji gwiazd Koran wyraża się dosadniej w innym wersecie:

"My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego." (tłum. Koranu 67:5 wg J. Bielawskiego)

Zgodnie ze słowem Allaha, gwiazdy są śmiertelnym niebezpieczeństwem dla dżinów - nie jest to żadna mitologia, lecz twierdzenie, które odnajdujemy jasno przedstawione w samym Koranie. Problem jednak w tym, że jest to przekonanie przeczące współczesnym odkryciom naukowym z dziedziny astronomii... Cóż, tak najprawdopodobniej Muhammad wyjaśniał powód, dla którego istnieją tzw. "spadające gwiazdy".

Abstrahując jednak od kwestii nauk przyrodniczych - jak można uderzać niematerialne i nadnaturalne duchy gwiazdami, które zdecydowanie należą do świata naturalnego? Według mnie to niedorzeczne.

Według legendy król Salomon posiadał moc magiczną, która pozwalała mu panować nad dżinnami. Gwiazda Żydowska, zwana Gwiazdą Dawida, jest również znana jako Pieczęć Salomona – symbol władzy Salomona nad dżinnami.

Znowu - autor artykułu stara się sprowadzić pewne tezy na temat dżinów do poziomu legend, podczas gdy Koran nie nadaje im statusu baśni, lecz autorytatywnego i prawdziwego słowa Allaha:

"A Salomonowi podporządkowaliśmy wiatr. Ten poranny dął przez miesiąc i ten wieczorny dął przez miesiąc. I spowodowaliśmy, iż popłynęło dla niego źródło miedzi. A wśród dżinów były takie, które pracowały dla niego, za pozwoleniem Boga. A którykolwiek z nich odchyliłby się od Naszego rozkazu, to dalibyśmy mu zakosztować ognia piekielnego." (tłum. Koranu 34:12 wg J. Bielawskiego)

Koran wyraźnie głosi, że Salomonowi zostały poddane dżiny, które spełniały jego rozkazy, że posiadał on nad nimi władzę - nie jest to legenda, ale przekaz od Allaha! Niektóre dżiny były nawet w wojsku Salomona:

"I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, złożone z dżinów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi." (tłum. Koranu 27:17 wg J. Bielawskiego)

Poza tym, dzięki Koranowi dowiedzieć się można, że Salomon władał nad siłami przyrody oraz ptakami. :D

Przypisy:

[1] Sirat, a dokładniej "Sirat Rasul Allah" - pełną wersję tej niezwykle istotnej biografii proroka Muhammada można odnaleźć tutaj: LINK; niestety, w języku angielskim.
[2] Kurajszyci - plemię beduińskie, zamieszkujące okolice Mekki i władające nią w VII wieku, z tego plemienia wywodził się Muhammad; więcej informacji: LINK.


Scriptura locuta, Roma finita.

Zapraszam na mojego bloga: Herold Pański.
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 24 mar 2015, 21:02

Dragonar pisze:Poza tym, dzięki Koranowi dowiedzieć się można, że Salomon władał nad siłami przyrody oraz ptakami.


Naprawdę wiele nowych ciekawostek można dowiedzieć się z Koranu. A co spadających dżinnów, to faktycznie każdy muzułmanin w to wierzy, skoro Koran o tym pisze...
Zdziwiłam się tym, że spadająca gwiazda to dżinny jednak wielu to potwierdziło, dla mnie to tylko mitologia.

A z następnym tekstem poczekam, choć jeszcze wiele ciekawych rzeczy powklejam. :D :thumbup:


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
Dragonar
Posty: 4906
Rejestracja: 10 wrz 2011, 20:04
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Christendom
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Dragonar » 24 mar 2015, 21:20

koleżanka pisze:Zdziwiłam się tym, że spadająca gwiazda to dżinny jednak wielu to potwierdziło, dla mnie to tylko mitologia.

Nie - Allah strzela gwiazdami do dżinów. Dżiny to nie gwiazdy. :P


Scriptura locuta, Roma finita.

Zapraszam na mojego bloga: Herold Pański.
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 24 mar 2015, 21:25

Dragonar pisze:
koleżanka pisze:Zdziwiłam się tym, że spadająca gwiazda to dżinny jednak wielu to potwierdziło, dla mnie to tylko mitologia.

Nie - Allah strzela gwiazdami do dżinów. Dżiny to nie gwiazdy. :P


Jak zrozumiałam dżinny na tych gwiazdach spadają z nieba. :/


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
kruszynka
Posty: 2844
Rejestracja: 10 cze 2013, 16:56
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Śląsk
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: kruszynka » 24 mar 2015, 21:28

koleżanka, wklej ten artykuł o dżinnach. Ja jak go czytałam to o mało się nie posi...tego ze śmiechu.


"I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał byłbym niczym"
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 24 mar 2015, 21:31

kruszynka pisze:koleżanka, wklej ten artykuł o dżinnach. Ja jak go czytałam to o mało się nie posi...tego ze śmiechu.

Ale gdzie go wkleić kruszynka? Na FB?


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
kruszynka
Posty: 2844
Rejestracja: 10 cze 2013, 16:56
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Śląsk
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: kruszynka » 24 mar 2015, 21:38

koleżanka pisze:Ale gdzie go wkleić kruszynka? Na FB?

Nie no, tutaj wklej. Najlepiej w "popraw innym humor" :-D


"I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał byłbym niczym"
Awatar użytkownika
Dragonar
Posty: 4906
Rejestracja: 10 wrz 2011, 20:04
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Christendom
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Dragonar » 24 mar 2015, 21:39

koleżanka -
koleżanka pisze:Jak zrozumiałam dżinny na tych gwiazdach spadają z nieba. :/

Nie wiem, dlaczego tak wywnioskowałaś. Wyraźnie jest napisane, że są to pociski, które ścigają demony szatany, aby je przypalić:

"My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego." (tłum. Koranu 67:5 wg J. Bielawskiego)

Dżiny nie spadają z gwiazd, tylko nimi obrywają. :P

kruszynka -
kruszynka pisze:koleżanka, wklej ten artykuł o dżinnach. Ja jak go czytałam to o mało się nie posi...tego ze śmiechu.

Ten artykuł znajduje się w pierwszym poście, a dalej jest mój komentarz.

Artykuł o ukrzyżowaniu skomentuję później - właściwie nie jest to artykuł, ale hadis i jakaś symulowana rozmowa między muzułmaninem zgrywającym mądralę, a niedouczonym chrześcijaninem - wątpię, aby w ogóle była to prawdziwa rozmowa. :P
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 21:44 przez Dragonar, łącznie zmieniany 1 raz.


Scriptura locuta, Roma finita.

Zapraszam na mojego bloga: Herold Pański.
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 24 mar 2015, 21:42

kruszynka pisze:
koleżanka pisze:Ale gdzie go wkleić kruszynka? Na FB?

Nie no, tutaj wklej. Najlepiej w "popraw innym humor" :-D


Patrz wyżej, on tam jest.... ;)


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
koleżanka
Posty: 2212
Rejestracja: 04 cze 2009, 12:06
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Kujawsko Pomorskie
O mnie: Jezus mym Panem!
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: koleżanka » 25 mar 2015, 19:34

Nie wytrzymałam musiałam następny kwiatek Islamu wkleić:

Nie wystarczy, że wierzysz w Boga - Stwórcę wszystkiego, jeśli uważasz, że są oprócz Niego także inne istoty boskie. Nie wystarczy, że czcisz swego Stwórcę, jeśli padasz na kolana także przed kimś kogo On sam stworzył. Nie wystarczy, że uznajesz wszystkich Boskich proroków, jeśli odrzucasz choć jednego z nich. Nie wystarczy, że dobrze innym życzysz i pomagasz, jeśli nie robisz tego wyłącznie z intencją zadowolenia TYLKO BOGA! Nie wystarczy, że starasz się być lepszym - jeśli nie robisz tego we wskazany przez Niego sposób. Nie wystarczy, że jesteś religijny, jeśli religia, którą wyznajesz NIE JEST TĄ, KTÓRĄ TOBIE WSKAZAŁ.
TO ZA MAŁO, BYŚ ZASŁUŻYŁ NA RAJ. ZA MAŁO, BYŚ MÓGŁ ŻYĆ WIECZNIE!!!!
Allah zabronił wejścia do Raju tym, którzy nie czczą Go tak jak On chce być czczony; którzy kochają innych tak jak tylko Jego kochać należy; którzy wzywają w swych modlitwach innych, poszukując u nich łaski.
OCZYŚĆ SWĄ WIARĘ! Wyznaj, że nikt poza Allahem nie jest godny czci. Potwierdź proroctwo wszystkich Jego Wysłanników. Swe modlitwy poświęć tylko Jemu i tylko przez wzgląd na Niego rób wszystko, tylko Jego się obawiaj i tylko w Nim pokładaj nadzieję na zbawienie. Bo tylko On Jeden ma taką moc!
"Aszhadu an la ilaha illa Allah, ła aszhadu anna Muhammadan Rasul Allah". Świadczę, że nie ma boga poza Allahem, który godny jest oddawania czci. Świadczę, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem - to jedyne prawidłowe wyznanie wiary, które Allah zaakceptuje, gdyż...
"(...)Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was Islam jako religię(...)". (Tł. znacz. Qur'anu 5:3)
.
"A od tego, kto poszukuje innej religii niż Islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę" (3:85)
*************************************************************************


Ach i tak zostaliśmy potępieni przez Allaha. :cry:


5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,1 Tym 2.5
„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)
Awatar użytkownika
Dragonar
Posty: 4906
Rejestracja: 10 wrz 2011, 20:04
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Christendom
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Dragonar » 26 mar 2015, 18:41

Przyszła pora na skomentowanie artykułu pt. "Jezus NIE UMARŁ na krzyżu!". Autor jest najwyraźniej na tyle pewny swojej tezy, że użył caps locka oraz wykrzyknienia w nazwie artykułu. :)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krzyż ostoją Ewangelii

Koran zawiera twierdzenie, że Jezus, uznawany przez muzułmanów za jednego z proroków, nie umarł na krzyżu. Co więcej, nie tylko nie umarł śmiercią krzyżową, ale w ogóle nie umarł - został ocalony oraz zabrany przez Allaha do nieba. Staje się więc jasne, że skoro islam zaprzecza śmierci Pana Jezusa, to konsekwentnie neguje również Jego zmartwychwstanie, które jest fundamentem chrześcijańskiej doktryny:

"Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni." (1Kor 15:13-19 BW).

W Dziejach Apostolskich, gdy tylko głoszono Ewangelię, nawiązywano zawsze do najistotniejszych dla chrześcijaństwa prawd wiary:
1. Zbawcza śmierć Chrystusa na krzyżu za grzechy świata.
2. Zmartwychwstanie Jezusa będące dopełnieniem dzieła zbawienia i potwierdzeniem Bożego pochodzenia Mesjasza.
3. Synostwo Boże oraz bóstwo Pana Jezusa, który zasiada obecnie po prawicy Boga Ojca.
Islam zaprzecza wszystkim trzem filarom Ewangelii i uznaje je za kłamstwo, stąd jest potężną przeszkodą na drodze głoszenia jej wszystkim narodom.

[...]

[Koran 4: 157-158]

Tak, właśnie w tych wersetach Koran mówi, że Jezus z pewnością nie został ukrzyżowany. Frapujący jest fakt, iż czytamy: "ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało;". W tym momencie powstaje wiele pytań, które należałoby zadać... Jak mogło im się wydawać, że ukrzyżowali posłańca Bożego? Czy Żydzi byli chorzy psychicznie albo zostali opętani? Jakim cudem ktoś mógł wmówić sobie oraz wielu innym osobom, że ukrzyżował proroka? Co właściwie oznaczają słowa "tylko im się tak zdawało"? Odpowiedź na te pytania pojawia się już w przedstawionym dalej hadisie.

Ibn Abbas powiedział: [...]

—Al-Nasa'i, Al-Kubra, 6:489

Szczerze mówiąc, to widzę ten hadis po raz pierwszy. Nie wiem, na ile jest on wiarygodny, jednak skoro należy do jednego z sześciu najbardziej wiarygodnych zbiorów Hadisów, As-Sunan as-Sughra, to najwyraźniej można uznać go za autentyczny przekaz. Na Wikipedii napotkałem również informację, że jeden z największych komentatorów Koranu, Ibn Kathir, uznawał ten hadis za wiarygodny: "The following narration recorded in the Qur'anic exegesis of Ibn Kathir is graded as authentic by orthodox Sunni scholars for the Qur'anic verse related to the substitution of Jesus: [...]" [1].

Dzięki tej opowieści, poznajemy islamską teorię, według której Chrystusa na krzyżu zastąpiła inna osoba, której Allah zmienił wygląd w taki sposób, by zewnętrznie przypominała Jezusa. Istnieją różne hipotezy, co do tożsamości człowieka, który zginął za islamskiego Jezusa. Niektórzy sądzą, że był to Judasz. Inni, że był to Szymon z Cyreny. Jeszcze inni powstrzymują się od wskazywania na konkretną osobę i mówią jedynie, że był to jeden z uczniów.

Po co ta teoria spiskowa?

Dobrze, jednak dlaczego muzułmanie wierzą w tę dziwaczną teorię spiskową i dlaczego
znajduje się ona pośród nauk Muhammada? Myślę, że jest kilka powodów:

I. Musiano zaprzeczyć chrześcijańskiej koncepcji zbawienia przez śmierć Boga na krzyżu - islam jest religią posłuszeństwa oraz uczynków, nie zaś religią łaski i wiary. Z tego powodu konieczne było podważenie chrześcijańskiej soteriologii i wprowadzenie skrajnie odmiennej, która nie wiązałaby zbawienia grzesznika z wiarą w kogoś, kto poniósł ciężar grzechów. Koran głosi kilkukrotnie naukę wyrażoną w następującej aji: "I nie poniesie żadna niosąca ciężar ciężaru drugiej; a jeśli nawet jakaś przygnieciona ciężarem wezwie pomocy do poniesienia go, to nikt jej w tym nie ulży - nawet gdyby to był krewny. Ty tylko ostrzegasz tych, którzy się boją swego Pana z powodu tego, co jest skryte, i którzy odprawiają modlitwę. A ten, kto się oczyszcza, to oczyszcza się dla siebie samego. Do Boga zmierza wędrowanie." (tłum. Koranu 35:18 wg J. Bielawskiego).

II. Jeżeli prześledzimy wszystkie historie proroków Allaha, jakie zostały przedstawione w Koranie, to zauważymy pewną jasną regułę - gdy Allah posyłał proroka, a ten głosił islam, zawsze znajdowali się ludzie, którzy mu uwierzyli oraz ci, którzy mu się sprzeciwiali. Przeciwnicy proroka ginęli za sprawą gniewu Allaha, natomiast sam prorok zawsze został ocalony przed kataklizmem. Dlatego Jezus - jako prorok islamu - nie mógł zostać zabity przez niewiernych żydów: "Następnie My uratujemy Naszych posłańców i tych, którzy uwierzyli. Tak więc obowiązkiem Naszym jest, byśmy ratowali ludzi wierzących." (tłum. Koranu 10:103 wg J. Bielawskiego).

III. Bóg islamu nie może umrzeć i nie może stać się człowiekiem - jest to sprzeczne z islamską koncepcją Allaha jako nieopisywalnego, nieskończonego i nieograniczonego boga. Występuje tu pewien paradoks, ponieważ nieustannie podkreśla się absolutną suwerenność oraz pełną wszechmoc Allaha, a jednocześnie odmawia mu się prawa do stania się istotą ludzką lub decyzji, by umrzeć: "I zaufaj Żyjącemu, który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy, iż On jest dobrze świadomy grzechów swoich sług!" (tłum. Koranu 25:58 wg J. Bielawskiego).

IV. Prorok pragnął zakwestionować same podstawy chrześcijaństwa, aby przygotować grunt na nadejście nowej religii - islamu. Konieczne było nakreślenie wyraźnej różnicy między islamem, a innymi religiami monoteistycznymi: "Oni mówią: "Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami, a znajdziecie się na drodze prostej." Powiedz: "Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego - hanifa. On przecież nie był z liczby bałwochwalców!" (tłum. Koranu 2:135 wg J. Bielawskiego).

Implikacje muzułmańskiej teorii spiskowej

Skoro już znamy możliwe powody, dla których ta teoria spiskowa zaistniała w islamie, to zastanówmy się nad jej konsekwencjami. Co mówi ona o Allahu oraz o islamie? Cóż, jeżeli Allah chciał ocalić Jezusa, to czy nie mógł tego zrobić w inny sposób? Niby po co zaistniała ta sztuczka z nadnaturalną przemianą wyglądu jednego z apostołów? Na bazie ukrzyżowania i zmartwychwstania Mesjasza powstała największa i - z perspektywy islamu - odstępcza religia, która zwiodła i wciąż zwodzi miliony ludzi, prowadząc ich prosto ku Gehennie. O jakiej religii tu mowa? O chrześcijaństwie! Gdy Allah dokonał przemiany wyglądu ucznia Jezusa i zezwolił na zabicie go, stworzył tym samym religię zupełnie przeciwną islamowi - stworzył chrystianizm. Czy Allah nie przewidział, że tak się stanie? Jeżeli o tym wiedział, to co mówi nam to o nim jako o bogu? Jaki się on nam jako podstępny oszust i kuglarz, co zresztą tylko potwierdza Koran:

"Oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp; a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy." (tłum. Koranu 3:54 wg J. Bielawskiego).

Czy to nie okropne, że bóg islamu określony jest jako "najlepszy spośród knujących podstępy"? Biblia mówi jasno na temat tego, kto jest ojcem kłamstwa i pierwszym spośród knujących podstępy:

"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." (J 8:44 BW).

Idąc dalej, zastanówmy się, co przyniosła misja prorocka islamskiego Jezusa. Innymi słowy, pomyślmy nad implikacjami. Muzułmański Jezus głosił islam. Następnie, po jego wniebowstąpieniu, ludzie podzielili się na dwie grupy:

1. Na tych, którzy całkowicie odrzucili Jezusa i wzgardzili nim, próbując go zabić - chodzi o żydów, pogan i ateistów.

2. Na tych, którzy określili się jako chrześcijanie, z tym, że hadis czyni między nimi rozróżnienie: "Niektórzy z naśladowców Jezusa wyrzekli się go dwanaście razy po tym, jak uwierzyli w niego. Następnie podzielili się na trzy grupy. Jedna grupa, Jakobici, powiedziała: "Bóg pozostał z nami tak długo, jak on chciał, a następnie wstąpił do nieba." Inna grupa, Nestorianie, powiedziała: "Syn Boga był z nami tak długo, jak on chciał i Bóg zabrał go do nieba." Inna grupa, muzułmanie, powiedziała: "Sługa i Prorok pozostał z nami tak długo, jak Bóg chciał, I Bóg wziął go do Siebie."" - zgodnie z islamskimi kryteriami, zarówno jakobici, jak i nestorianie trafią do Gehenny za swoje poglądy religijne, ponieważ nie są muzułmanami. Problem w tym, że ostatnia grupa, prawdziwi muzułmanie, została zamordowana i świat już o nich nie słyszał: "Obie grupy niewierzących współpracowały przeciwko muzułmańskiej grupie i zabili jej członków. Odkąd to się stało, islam został ukryty, aż Bóg posłał Muhammada."".

Podsumujmy - gdy prawdziwi muzułmanie zostali wyeliminowani, na świecie mamy:
- żydów: oni pójdą do piekła,
- pogan: oni pójdą do piekła,
- ateistów: oni pójdą do piekła,
- chrześcijan-jakobitów: oni pójdą do piekła,
- chrześcijan-nestorian: oni pójdą do piekła.

Bilans misji islamskiego Jezusa na ziemi może zostać ujęty w jednym zdaniu: "Dzięki islamskiemu Jezusowi cały świat trafi do piekła, a na dokładkę mamy na ziemi nową religię, która zwiedzie miliony, a która podzieli się w przyszłości na różnorakie odłamy i grupy.". :rotfl:

Muzułmanie przedstawiają więc Jezusa jako największego nieudacznika oraz jako proroka-porażkę, który tylko wpędził niemal całą ludzkość do Gehenny poprzez swoje nauczanie i ucieczkę poprzez wniebowzięcie. I muzułmanie mają czelność mówić, że szanują Jezusa Chrystusa?! :wall:

Czy Jezus umarł na krzyżu?

Wbrew muzułmańskim teoriom spiskowym, Chrystus umarł na krzyżu. Z tym poglądem zgadza się większość poważnych historyków - kimkolwiek był Jezus z Nazaretu, został ukrzyżowany. Posiadamy na to dowody o następującym charakterze:

1. Dowody biblijne - cały nowy Testament świadczy jednoznacznie o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu: mówią o tym zarówno Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, jak i Apokalipsa wg Jana.

2. Dowody pozabiblijne:
a) Mamy pisemne świadectwo wielu znaczących ludzi z I, II oraz III wieku, którzy byli nie tylko chrześcijanami, ale i Żydami czy pogańskimi Rzymianami; o śmierci Jezusa na krzyżu przekonani są m.in. Tacyt, Lukian z Samosaty czy Mara Bar-Serapion; po więcej informacji zapraszam m.in. tutaj: LINK.
b) Wiele apokryfów i religijnych pism wczesnochrześcijańskich odwołuje się do faktu śmierci Jezusa na krzyżu.
c) Istnieje powszechne przekonanie kulturowe o śmierci Jezusa z Nazaretu na krzyżu, co odzwierciedla się nie tylko w religii, ale i w sztuce zachodniej, a współcześnie - w konsensusie historyków, co do kwestii ukrzyżowania.

Teoria islamska wywodzi się z gnostyckiej herezji, która mówiła, że Chrystus nie mógł umrzeć, gdyż Bóg nie umiera, a więc nie mógł mieć fizycznego ciała albo ktoś musiał go zastąpić na krzyżu. Gnostycy nie wspierali swojej teorii żadnymi dowodami lub tekstami źródłowymi - takiego przekonania nabierali na gruncie teologiczno-filozoficznym. Sugerowali iluzyjność człowieczeństwa Jezusa, ponieważ wierzyli, że materia i ciało pochodzą od Szatana i są z gruntu złe, dlatego dobry Jezus nie mógłby posiadać prawdziwego i materialnego ciała.

Muhammad nie rozumiał doktryny o Trójcy Świętej

[...]

[Koran 5: 116-117]

W tych wersetach Koranu odnajdujemy dość dziwny fragment:

"I oto powiedział Bóg:
"O Jezusie, synu Marii!
Czy ty powiedziałeś ludziom:
Bierzcie mnie i moją matkę
za dwa bóstwa, poza Bogiem?" [...]"


Biorąc pod uwagę to, że w Koranie znaleźć można krytykę doktryny o Bogu Trójjedynym [2] oraz naukę o tym, że anioł Gabriel jest Duchem Świętym [3], domyślić się można, że powyższe wersety są również krytyką dogmatu o Trójcy Świętej, jednak osobliwie przedstawionego. Zobaczmy...

"I oto powiedział Bóg:
"O Jezusie, synu Marii!
Czy ty powiedziałeś ludziom:
Bierzcie mnie i moją matkę
za dwa bóstwa, poza Bogiem?" [...]"


Koran sugeruje, jakoby chrześcijanie, a przynajmniej niektórzy z nich, uznawali nie tylko bóstwo Allaha, ale i bóstwo proroka Jezusa oraz bóstwo jego matki, Marii. W ten sposób powstaje nietuzinkowe zestawienie postaci uważanych za boskie:
1) Allah,
2) Jezus,
3) Maria.

W tym świetle staje się jasne, jak interpretować słowa Koranu wskazywane przez muzułmanów jako krytyka trynitaryzmu:

"Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to trzeci z trzech!" A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna." (tłum. Koranu 5:73 wg J. Bielawskiego).

Muhammad nie rozumiał doktryny o Trójcy Świętej. Chrześcijanie, gdy mówią o Bogu Trójjednym, nie mają na myśli Allaha, Jezusa i Marii. Mają na myśli trzy Osoby Boże, jakimi są: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Muhammad nie mógł zrozumieć doktryny trynitarnej, ponieważ - jak pisałem wcześniej - identyfikował Ducha Świętego nie z trzecią Osobą Boską, lecz z aniołem Gabrielem, który nawiedził Marię.

Przypisy:

[1] Źródło cytatu: LINK.
[2] Zobacz: Koran 4:171 oraz 5:73.
[3] Zobacz, np. Koran 16:102, 17:82 oraz 19:17 porównane z 21:91.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Teatralną rozmowę muzułmanina z chrześcijaninem skomentuję kiedy indziej... :P


Scriptura locuta, Roma finita.

Zapraszam na mojego bloga: Herold Pański.

Wróć do „Polemiki z innymi religiami i filozofiami”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości