Unitariańskie wątpliwości

Ateizm, antytrynitaryzm, buddyzm, islam, itd.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 30 lip 2018, 10:03

artur403 pisze:Czytam uważnie i widzę, że w ciele został zabity. Duch zaś Jego poszedł w tym stanie (śmierci) głosić duchom uwięzionym w Szeolu.

W Biblii wszystko się zgadza. Tylko Ix12 nie umie czytać ze zrozumieniem.


Nie duch tylko Jezus w postaci duchowej i poszedł po wzbudzeniu z martwych.


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 30 lip 2018, 10:05

Jeremiasz pisze:
Ix12 pisze:
Jeremiasz pisze:Nie jest to głupia teoria, tylko nie do przyjęcia przez ludzi 'cielesnych'. Duchowe rzeczy należy duchowo rozsądzać. Ta teoria mówi że Bóg Jahwe to jedna osoba objawiająca się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, dlatego Duch Święty to jednocześnie i Ojciec i Syn Boży (Ew.Jana 14,23).
Jeżeli duchy ludzi nie są mocą ludzi, tylko samymi ludźmi potrafiącymi dokonywać decyzji, więc mających swoją odrębną osobową tożsamość i świadomość istnienia, to tym bardziej Duch Boży który jest tym Duchem Świętym zesłanym na apostołów w wieczerniku, ma swoją odrębną osobową świadomość istnienia, ma swoje imię: Jahwe i najważniejsze: Jezus i może samodzielnie podejmować decyzje. O tym mówi 1 Kor. 2, 11-12 i 1 Piotra 3,18-20.


Wierzysz w takie bezsensowne teorie? Naprawdę? Uważasz duchy za ludzi? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Tak jak widzisz: Człowiek to duch, dusza i ciało Hebr.4,12-13: " (12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; (13) i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę."

Dz.Ap.2,27: " Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. "

Duch i dusza jest bardzo spójna. Jezus jako Duch Święty mówi przez Dawida: "...nie zostawisz duszy mojej w otchłani...", ale jednak przez Pana Boga dusza może zostać oddzielona od ducha.
Z Dz.Ap.2,27 wynika że Pan, Jezus, do otchłani poszedł i duchem i duszą. I co się stało w otchłani z duszą Jezusa? Była nieświadoma? Była uśpiona? Jeżeli dusza Jezusa byłaby w otchłani uśpiona, to dlaczego duchy ludzi znajdujących się w otchłani nie spały a słuchały ewangelii którą Pan Jezus im zwiastował? 1Piotra 3,18-20 : "...zwiastował duchom będącym w więzieniu,..." A jeżeli duchy ludzi w otchłani słuchały ewangelii, to znaczy że duch, czy ludzki, czy też Pana Boga, nie jest mocą, ale osobą, bo moc nie może słuchać i odpowiedzieć wiarą na to co słyszy i być zbawioną.
Jezus umarł za człowieka, a nie za moc człowieka. Jezus zbawia człowieka, a nie moc człowieka.

Pamiętaj o tym, że w otchłani ewangelia głoszona była duchom ludzi, a nie duchom upadłych aniołów, bo Jezus wstawia się nie za aniołami, ale za potomstwem Abrahama o czym mówi list do Hebrajczyków 2,16: " Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama."

I poczytałem księgę Kaznodziei Salomona 9. Salomon, tak jak wszyscy Żydzi Starego Testamentu miał zasłonę na oczach i nie wiedział wszystkiego. My już wiemy: 1 Piotra 3,18-20


Duch Święty to Moc Jahwe a nie Jezusa, cześć tej mocy Jezus otrzymał od Ojca podczas chrztu. Jezus nie jest Duchem Świętym, kłamiesz.


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Jeremiasz » 30 lip 2018, 11:47

Ix12 pisze:
Jeremiasz pisze:
Ix12 pisze:Oczywiście że skoro Jezus poszedł do otchłani to poszedł kompletny, a nie jakaś jego cząstka.

Z Mojżeszem rozmawiał jako Duch Święty. Kompletność Boga jest w jego Duchu: 1 Kor. 2,11.

Ix12 pisze:Twierdzisz że Jezus jako Duch Święty mówi przez Dawida.. Skąd bierzesz te mądrości? W biblii nic takiego nie napisano.

W Biblii nic nie napisano o tym że Pan Bóg przemawiał do swego ludu przez proroków?
W liście do Hebrajczyków 1,1 pisze, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. W 2 liście Piotra 1,21 pisze, że proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Wcześniej słusznie wyraziłeś się, że Duch Święty, ten obiecany Pocieszyciel, to sam Jezus. Więc jak możesz o tym nie wiedzieć, że to Jezus przemawiał przez proroków?
Należy nadmienić, że Duch Święty może sam od siebie coś mówić, ale tego nie czyni. Mówi tylko to co usłyszy od Ojca Ew.Jana 16,13: "lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. " W tym słowie jest wyrażona odrębność Ducha Świętego i jego osobowość: "...nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie,...".

Ix12 pisze:Duchy w więzieniu to nie duchy ludzi, tylko istoty niematerialne - demony, ukarane za czasów Noego (1 Piotra 3:18,19) W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu, (20) które niegdyś okazały nieposłuszeństwo, gdy cierpliwość Boża wyczekiwała za dni Noego - w czasie budowy arki, w której niewiele osób, to jest osiem dusz, zostało bezpiecznie przeprowadzonych przez wodę.

Załóżmy, że część demonów w czasie potopu została uwięziona w otchłani. Dlaczego one miałyby zostać zbawione? Za czasów Noego jak i dzisiaj, wszystkie demony były zbuntowane łącznie z Lucyferem. Dlaczego tylko część z nich miałaby zostać zbawiona?
Najważniejsze pytanie: Czy gdzieś Pan Bóg mówi o tym, że zbawi demony?


Ix12 pisze:W Hebr 2:16 pisze o czym innym.

A o czym to pisze? Czy nie o tym, że Pan Jezus, umarł za człowieka, potomstwo Abrahama, a nie za demony, czyli upadłe anioły? Hebr.2,16: "Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama."
O diable i demonach Jezus powiedział, wtedy gdy jeszcze żył w ciele na ziemi, że zostały już osądzone: Ew.Jana 12,31: "Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony"
Zastanów się Ix12 razem ze wszystkimi światkami Jehowy, czy władca tego świata ma być wyrzucony, czy zbawiony? Jezus mówi że władca świata ma być wyrzucony nie zbawiony, więc głoszenie ewangelii demonom nigdy nie było w planie Pana Boga i nigdy się nie odbyło.

Czy Jezus zwrócił się kiedykolwiek do demonów słowami: "Wierzcie we mnie i w Boga wierzcie"?


Pytałem gdzie Jezus jako Duch Święty mówi przez Dawida.

Jezus jako Duch Święty w bardzo wielu miejscach mówi przez Dawida np tutaj: Psalm 2,7: [/b]" Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. "[/b] i dalej, dalej...

Ix12 pisze:Jezus w czasach Dawida nie istniał. Był tylko w PLANIE BOGA - 1 Piotra 1:20.

A to ciekawe! Jezus w czasach Dawida nie istniał? Przez Jezusa Bóg stworzył wszystko Hebr.1,2: "Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył." jak możesz mówić że w czasach Dawida Jezus nie istniał?
W Jezusie wszystko co istnieje zostało stworzone, a Ty mówisz, że On nie istniał w czasach Dawida?
Kolosan 1,15-16:
(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
(16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. "


W Nim żyjemy i oddychamy: Dz.Ap.17,27-28:
" (26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,
(27) żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.
(28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy,
jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. "


Czy wiesz o czym mówi Piotr w 1 liście 1,20?
1Piotra1,20:
"Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,"

Piotr mówi o tym, że Jezus dopiero w czasach współczesnych Piotrowi został objawiony światu, wcześniej nawet Żydzi o nim nie wiedzieli, bo Bóg Ojciec ukrył swojego Syna przed nimi zob. Izajasza 51,15-16:
"(15) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię.
(16) I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem! "


Ix12 pisze:W biblii pisze kiedy stał się Synem Boga - Łuka 1:35, Mat 1:20. Pisze też kiedy otrzymał od Ojca Ducha Świętego..To było przy chrzcie..Pomyśl nad tym co wypisujesz.

Bóg Ojciec mówi o swoim Synu, że dopiero w czasie zmartwychwstania go zrodził (Dz.Ap.13,33), chociaż wcześniej, jak to mówi list do Hebr.7,1-3 i 8, Jezus żył zawsze, to jest wiecznie.


Ix12 pisze:Biblia nie wspomina co Jezus mówił do uwięzionych demonów.

Nie demonów, tylko ludzi umarłych dawno temu. Werset 1 Piotra 4,6 odnosi się do wydarzenia opisanego w 1 Piotra 3,18-20, a werset ten mówi tak: " W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży."

Gdy w Biblii użyte jest słowo "zwiastowanie", to oznacza że będzie głoszona dobra nowina, czyli ewangelia. Tak anioł Gabriel zwiastował Marii narodzenie Syna Bożego. Tak w Biblii jest określona dobra nowina jaką anioł Gabriel przekazał Zachariaszowi (Ew.Łuk.1,19). To była dobra nowina, ewangelia. Gdy w 1Piotra 3,19 jest powiedziane, że Jezus zwiastował duchom będącym w więzieniu, to znaczy, że głosił im dobrą nowinę, czyli ewangelię o zbawieniu nie o potępieniu.
O potępieniu, duchy nieczyste ludzi i upadłych aniołów usłyszą na sądzie ostatecznym. Jezus nie miał potrzeby iść do otchłani, cierpieć tam tylko po to, aby znajdujące się tam duchy usłyszały z jego ust, że zostaną potępione. Jezus poszedł zbawić znajdujące się tam duchy, a słuchające go tam duchy do których się zwracał, mogły być tylko duchami ludzi.


Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Jeremiasz » 30 lip 2018, 12:12

Ix12 pisze:
Jeremiasz pisze:
Ix12 pisze:
Wierzysz w takie bezsensowne teorie? Naprawdę? Uważasz duchy za ludzi? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Tak jak widzisz: Człowiek to duch, dusza i ciało Hebr.4,12-13: " (12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; (13) i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę."

Dz.Ap.2,27: " Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. "

Duch i dusza jest bardzo spójna. Jezus jako Duch Święty mówi przez Dawida: "...nie zostawisz duszy mojej w otchłani...", ale jednak przez Pana Boga dusza może zostać oddzielona od ducha.
Z Dz.Ap.2,27 wynika że Pan, Jezus, do otchłani poszedł i duchem i duszą. I co się stało w otchłani z duszą Jezusa? Była nieświadoma? Była uśpiona? Jeżeli dusza Jezusa byłaby w otchłani uśpiona, to dlaczego duchy ludzi znajdujących się w otchłani nie spały a słuchały ewangelii którą Pan Jezus im zwiastował? 1Piotra 3,18-20 : "...zwiastował duchom będącym w więzieniu,..." A jeżeli duchy ludzi w otchłani słuchały ewangelii, to znaczy że duch, czy ludzki, czy też Pana Boga, nie jest mocą, ale osobą, bo moc nie może słuchać i odpowiedzieć wiarą na to co słyszy i być zbawioną.
Jezus umarł za człowieka, a nie za moc człowieka. Jezus zbawia człowieka, a nie moc człowieka.

Pamiętaj o tym, że w otchłani ewangelia głoszona była duchom ludzi, a nie duchom upadłych aniołów, bo Jezus wstawia się nie za aniołami, ale za potomstwem Abrahama o czym mówi list do Hebrajczyków 2,16: " Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama."

I poczytałem księgę Kaznodziei Salomona 9. Salomon, tak jak wszyscy Żydzi Starego Testamentu miał zasłonę na oczach i nie wiedział wszystkiego. My już wiemy: 1 Piotra 3,18-20


Duch Święty to Moc Jahwe a nie Jezusa, cześć tej mocy Jezus otrzymał od Ojca podczas chrztu. Jezus nie jest Duchem Świętym, kłamiesz.

W pewnym sensie masz rację. Duch Święty to moc Jahwe. Tylko że tą mocą Jahwe jest Jezus jak mówi Paweł w 1 Kor.1,24: "Natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. "
Czyli ta moc Boża która zstąpiła na apostołów w wieczerniku jest osobą, bo Jezus jest osobą.

Kształtują się więc dwie osoby; Ojca i Syna. Syn o Duchu Świętym mówi; że jest jego Ojcem (Ew.Jana 14,9-10), który zamieszkał w Nim w czasie chrztu i o Duchu Świętym który zstąpił na apostołów w wieczerniku Jezus mówi że jest nim samym (Ew.Jana 14,16-20). I ten sam Duch Święty prowadził Izraela z niewoli w Egipcie do ziemi obiecanej jak to Paweł powiedział w 1 Kor.10,1-4:
"(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.
(2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,
(3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
(4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. "


Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 31 lip 2018, 08:59

Piszesz: "Jezus jako Duch Święty w bardzo wielu miejscach mówi przez Dawida np tutaj: Psalm 2,7: [/b]" Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. " gdzie w biblii pisze że to Jezus mówi przez Ducha Świętego? Brednia!

Kolosan 1:16 Mówi nam o Nowym Stworzeniu W Jezusie a nie o starym..Ten tron, to Królestwo to Królestwo Niebiańskie..

Kol 1:18 i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, a aby mógł się stać pierwszym we wszystkim;

Jezus nie jest Duchem Świętym , czyli mocą bo otrzymał jej część od Ojca przy chrzcie. Część Ducha otrzymali też inni np. przy pięćdziesiątnicy. Moc można podzielić, człowieka trudniej.

Hebr 7:1-3, 8 tam nie pisze że Jezus żył wiecznie. Masz omamy..

Podobnie Iz 51:15,16 - tam nie ma słowa o Jezusie..

Hebr 1:2 2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.

Cytujesz bez sensu przekłamane przekłady. Nie pisałbyś tych głupot gdybys skojarzył ze skoro Jezus stał się Synem Boga kiedy się urodził ( Łuk 1:35) to wcześniej był tylko w PLANIE BOGA - 1 Piotra 1:20. Wersetów mówiących nam że Stwórca stwarzał wszystko sam jest kilkadziesiąt..Do tego relacja w Rodzaju..Nie ośmieszaj się..


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19412
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: KAAN » 31 lip 2018, 10:45

Ix12 pisze:Jezus nie jest Duchem Świętym...
Słusznie, ale jest tym samym Bogiem co Duch Święty.

, czyli mocą bo otrzymał jej część od Ojca przy chrzcie.
Nie jest to napisane w Biblii, wymyślasz.

Część Ducha otrzymali też inni ...
Pana Boga nie da się dzielić, myślisz mechanistycznie a nie duchowo.
Hebr 7:1-3, 8 tam nie pisze że Jezus żył wiecznie.
Jest tam napisana alegoria atrybutów Pana Jezusa w cechach Melchisedeka.
Pan Jezus został przedstawiony jako wieczny Bóg w Hebr 1.

Hebr 1:2 2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.
To fałszywe tłumaczenie oszustów z Brooklynu, nie ma w tym miejscu "systemu rzeczy" tam jest napisane: εποιησεν τους αιωνας. Nie ma tu systemu rzeczy, tylko : wszechświat, wszystko, wieczność, wieki.
Cytujesz bez sensu przekłamane przekłady.
Ty posługujesz się przekłamanym słowem pochodzącym od oszustów, którzy nie mieli kwalifikacji do przełożenia Biblii na angielski. A to czym ty dysponujesz to tłumaczenie z tłumaczenia, czyli coś co nie jest wiarygodne w egzegezie.
skoro Jezus stał się Synem Boga kiedy się urodził ( Łuk 1:35)
Pan Jezus był Bogiem zawsze, ale przyszedł w ciele jako człowiek i stal się Synem Człowieczym, a Synem Bożym był zawsze.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 31 lip 2018, 11:23

KAAN pisze:
Ix12 pisze:Jezus nie jest Duchem Świętym...
Słusznie, ale jest tym samym Bogiem co Duch Święty.

, czyli mocą bo otrzymał jej część od Ojca przy chrzcie.
Nie jest to napisane w Biblii, wymyślasz.

Część Ducha otrzymali też inni ...
Pana Boga nie da się dzielić, myślisz mechanistycznie a nie duchowo.
Hebr 7:1-3, 8 tam nie pisze że Jezus żył wiecznie.
Jest tam napisana alegoria atrybutów Pana Jezusa w cechach Melchisedeka.
Pan Jezus został przedstawiony jako wieczny Bóg w Hebr 1.

Hebr 1:2 2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.
To fałszywe tłumaczenie oszustów z Brooklynu, nie ma w tym miejscu "systemu rzeczy" tam jest napisane: εποιησεν τους αιωνας. Nie ma tu systemu rzeczy, tylko : wszechświat, wszystko, wieczność, wieki.
Cytujesz bez sensu przekłamane przekłady.
Ty posługujesz się przekłamanym słowem pochodzącym od oszustów, którzy nie mieli kwalifikacji do przełożenia Biblii na angielski. A to czym ty dysponujesz to tłumaczenie z tłumaczenia, czyli coś co nie jest wiarygodne w egzegezie.
skoro Jezus stał się Synem Boga kiedy się urodził ( Łuk 1:35)
Pan Jezus był Bogiem zawsze, ale przyszedł w ciele jako człowiek i stal się Synem Człowieczym, a Synem Bożym był zawsze.


Nie nie jest..Bzdury piszesz, z biblii wynika co innego. Nie będę po raz kolejny powtarzał tego co pisałem dziesiątki razy. :mrgreen:


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19412
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: KAAN » 31 lip 2018, 13:12

Ix12 pisze:
KAAN pisze:Pan Jezus był Bogiem zawsze, ale przyszedł w ciele jako człowiek i stal się Synem Człowieczym, a Synem Bożym był zawsze.
Nie nie jest..Bzdury piszesz, z biblii wynika co innego. Nie będę po raz kolejny powtarzał tego co pisałem dziesiątki razy.
Jest, bzdury piszesz i będę powtarzał, że nie znasz Boga i jego istoty. Dziesiątki razy wypisujesz głupoty. Poza tym wywal do kosza swój podręcznik odstępstwa od prawdy wyprodukowany przez oszustów z Brooklynu i zaopatrz się w normalny przekład Słowa Bożego.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
Realista
Posty: 1327
Rejestracja: 10 maja 2009, 19:33
wyznanie: Kwakrzy
O mnie: Wciąż na nowo odkrywam istotę człowieczeństwa w moim Mistrzu Jezusie z Nazaretu.
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Realista » 31 lip 2018, 19:34

KAAN pisze:
Realista pisze:To jest w sumie bardzo logiczne Bóg/Człowiek nie jest ani Bogiem, ani Człowiekiem.
Pan Jezus nie jest Bogiem/człowiekiem tylko jednocześnie Bogiem i człowiekiem.

W sumie tak samo jak Mojżesz, Cyrus, Salomon zgoda. :-)


Nominatissimus Acerrimusque Socinismi defensor...
http://christianismirestitutio.pl/
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19412
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: KAAN » 31 lip 2018, 20:49

Realista pisze:
KAAN pisze:
Realista pisze:To jest w sumie bardzo logiczne Bóg/Człowiek nie jest ani Bogiem, ani Człowiekiem.
Pan Jezus nie jest Bogiem/człowiekiem tylko jednocześnie Bogiem i człowiekiem.

W sumie tak samo jak Mojżesz, Cyrus, Salomon zgoda. :-)
Nie tak samo, nigdy Mojżesz nie miał przypisanych atrybutów stworzyciela, zbawiciela, wiecznego stanowienia.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 01 sie 2018, 07:42

KAAN pisze:
Ix12 pisze:
KAAN pisze:Pan Jezus był Bogiem zawsze, ale przyszedł w ciele jako człowiek i stal się Synem Człowieczym, a Synem Bożym był zawsze.
Nie nie jest..Bzdury piszesz, z biblii wynika co innego. Nie będę po raz kolejny powtarzał tego co pisałem dziesiątki razy.
Jest, bzdury piszesz i będę powtarzał, że nie znasz Boga i jego istoty. Dziesiątki razy wypisujesz głupoty. Poza tym wywal do kosza swój podręcznik odstępstwa od prawdy wyprodukowany przez oszustów z Brooklynu i zaopatrz się w normalny przekład Słowa Bożego.


Ty znasz istotę Boga bo wierzysz w bajeczkę o trójcy, o której w biblii nie wspomniano ani razu. :mrgreen: :mrgreen:

Nie mierz mnie swoją miarą, nie mam żadnego podręcznika oprócz biblii. Mam kilka przekładów. :lol: :lol:


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 01 sie 2018, 07:45

KAAN pisze:
Realista pisze:
KAAN pisze:Pan Jezus nie jest Bogiem/człowiekiem tylko jednocześnie Bogiem i człowiekiem.

W sumie tak samo jak Mojżesz, Cyrus, Salomon zgoda. :-)
Nie tak samo, nigdy Mojżesz nie miał przypisanych atrybutów stworzyciela, zbawiciela, wiecznego stanowienia.


Rozróżniasz Nowe Stworzenie i Stare Stwarzanie? Wierz kto był ich autorem? W Biblii nie pisze że trójca.. :mrgreen:


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Noemi
Posty: 1755
Rejestracja: 23 sty 2011, 18:00
wyznanie: Kościół Zielonoświątkowy
Lokalizacja: lublin
Gender: Female
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Noemi » 01 sie 2018, 09:45

Ix mogłbyś zmienić usmiech bo zaczyna być nudny


Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Jeremiasz » 01 sie 2018, 09:47

Ix12 pisze:Piszesz: "Jezus jako Duch Święty w bardzo wielu miejscach mówi przez Dawida np tutaj: Psalm 2,7: [/b]" Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. " gdzie w biblii pisze że to Jezus mówi przez Ducha Świętego? Brednia!

W Biblii pisze, że Duch Święty, to Jezus (Ew.Jana 14,16-20), więc jeżeli Duch Święty coś mówi przez proroków, to znaczy że to Jezus mówi.
2 Piotra 1,21: "Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. "

Ix12 pisze:Kolosan 1:16 Mówi nam o Nowym Stworzeniu W Jezusie a nie o starym..Ten tron, to Królestwo to Królestwo Niebiańskie..

I tutaj "Strażnica" się myli. Jezus jest nazwany przez Jana "Słowem" i Jan mówi, że przez to "Słowo" wszystko powstało: Ew.Jana 1,1-3: "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało."
i Ew.Jana 1,9-10: "(9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. "

Ix12 pisze:Kol 1:18 i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, a aby mógł się stać pierwszym we wszystkim;

Jezus nie jest Duchem Świętym , czyli mocą bo otrzymał jej część od Ojca przy chrzcie. Część Ducha otrzymali też inni np. przy pięćdziesiątnicy. Moc można podzielić, człowieka trudniej.

"Strażnica"mówi, że Jezus nie jest mocą Bożą, a Paweł apostoł mówi że Jezus jest mocą Bożą: 1 Kor.1,24: "...zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą." Komu tu wierzyć? "Strażnicy", czy apostołowi Pawłowi? Zapewniam Cię "Ix12", że "Strażnica" się myli.

Pan Bóg jest wszechmogący, to znaczy że wszystko może, i może w jednym czasie występować, objawiać się, w dowolnej ilości miejsc i może rozmawiać w tym samym czasie z dowolną ilością osób.

Ix12 pisze:Hebr 7:1-3, 8 tam nie pisze że Jezus żył wiecznie. Masz omamy..

"(1) Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,
(2) Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju.

(3) Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. "


"(8) W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. "
Do tego tekstu komentarz wydaje się być zbyteczny. Ale spróbuję:
Melchisedek, nie majacy ani początku dni, ani końca życia. Który człowiek jest taki? Bez początku dni i końca życia? W 8 wersecie powiedziane jest słusznie o pobierających dziesięcinę Lewitach, że są śmiertelnymi ludźmi, a o Melchisedeku złożono świadectwo, że żyje. Jak Melchisedek "żyje"? Przeciwwagą śmiertelności Lewitów, jest życie Melchisedeka, które najwyraźniej, jak to widzimy z 3 wersetu nie ma poczatku, ani końca, jest więc życiem wiecznym.
Melhisedek żyje więc wiecznie. A czy człowiek może żyć wiecznie? Kim jest więc Melhisedek jeżeli nie ma początku dni, ani końca życia, a jest podobny do Syna Bożego? Czy to nie Jezus Chrystus jest tym Melchidesekiem?


Ix12 pisze:Podobnie Iz 51:15,16 - tam nie ma słowa o Jezusie..

Więc w czyje usta Bóg Jahwe włożył słowa, którymi stworzył niebo i ziemię?

"(15) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię.

(16) I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem! "


Ew.Jana 1,1-3 mówi że to był Jezus.

Ix12 pisze:Hebr 1:2 2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.

Cytujesz bez sensu przekłamane przekłady. Nie pisałbyś tych głupot gdybys skojarzył ze skoro Jezus stał się Synem Boga kiedy się urodził ( Łuk 1:35) to wcześniej był tylko w PLANIE BOGA - 1 Piotra 1:20. Wersetów mówiących nam że Stwórca stwarzał wszystko sam jest kilkadziesiąt..Do tego relacja w Rodzaju..Nie ośmieszaj się..

Jest, jak mówisz, kilkadziesiąt wersetów mówiących o tym, że stwórca stwarzał wszystko sam. Więc tym stwórcą jest tylko jedna osoba, osoba Jezusa, która wszystko sama stworzyła. O tym mówi Jan apostoł w Ew.Jana 1,1-3: "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. "

I Jezus, chociaż istniał zawsze, zrodzonym Synem Boga stał się w czasie swojego zmartwychwstania. "Strażnica" błądzi. Przeczytaj Dz.Ap.13,33: "wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem.

Gdy Jezus zmartwychwstał Bóg Ojciec dopiero wtedy powiedział: Dzisiaj cię zrodziłem"


Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Unitariańskie wątpliwości

Postautor: Ix12 » 01 sie 2018, 09:56

Noemi pisze:Ix mogłbyś zmienić usmiech bo zaczyna być nudny ,trochę to niepoważne


Mnie się bardzo podoba. Uśmiech nie musi być poważny, wręcz przeciwnie. :mrgreen: :lol: :mrgreen:


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.

Wróć do „Polemiki z innymi religiami i filozofiami”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości