Strona 1 z 1

Sprawa wiary

: 11 paź 2018, 10:56
autor: Torcik
Pojawiły się w innym wątku pojęcia "wiary zbawczej, demonicznej, intelektualnej" itp.
Jednocześnie mamy wersety mówiące o wierze, bez takich rozgraniczeń i selekcji, jaką obecnie stosują wykładowcy i różnej maści nauczyciele.
Taka pierwsza refleksja mi się narzuca, kiedy Jezus mówi o wierze, jak ziarnko gorczycy, a już taka powinna góry przenosić. Krótko wnioskując - wszyscy jesteśmy niewierzący. Załamać się? Nie.
Analizując Rzym. zwróciłam uwagę na na przekaz z rozdziału 3, a szczególnie na wersety 22 i 26. Przytoczę cały fragment:". (21) Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. (29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. (31) Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. " /BW Rz.3,21-31/.
Tłumaczenie warszawskiej, tysiąclatki i wiele innych popełnia zasadniczy błąd w wersecie22 dodając to nieszczęsne "w". Biblia Gdańska oraz jej uwspółcześnione wydanie tego błędu nie mają. Popatrzcie, jak zmienia się nacisk w sprawie wiary: [url](22) Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące;[/url]
Teraz można z ulgą powiedzieć, że jednak są wśród ludzi osoby wierzące. Teraz nabierają sensu słowa Jezusa, że słabej wiary nie zdusi (parafrazuję), że pomoże nawet słabemu w wierze, bo nie dobija leżącego (mówiąc w dzisiejszym slangu).
Jeśli wierzymy WIARĄ JEZUSA CHRYSTUSA, to Bóg Ojciec to akceptuje, bo Jego Syn WIERZY w imieniu każdego z nas, wierzącego i ufającego Jezusowi.
Widzicie różnicę?
I Pan Jezus nie dzieli na wiarę zbawczą i...jaką? niezbawczą? (więc po co w ogóle wierzyć?).
Miłujmy Jezusa taką miłością i taką wiarą, jaka jest nam dana i szanujmy się nawzajem.

pytania pomoc randka