Strona 1 z 1

1 Tm 5,8

: 08 lip 2018, 15:07
autor: nan
"A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego."
Rozumiem, że wyparcie się wiary i bycie gorszym od niewierzącego nie oznacza utraty zbawienia i znajdowania się w gorszej pozycji w kontekście zbawienia niż niewierzący? Na razie rozumiem to tak, że taka osoba daje złe świadectwo swojej wiary, a powinna służyć przykładem, czy dobrze myślę?

Re: 1 Tm 5,8

: 09 lip 2018, 14:06
autor: biblijny
Zbawienie jest z wiary i tylko z wiary, nie zaś z uczynków.

Jednak nie każda wiara zbawia. Pamiętaj, że również demony wierzą, a jednak ich wiara nie jest zbawcza. Dlatego Apostoł Paweł pisze o "wierze czynnej w miłości" a Apostoł Jakub pisze o "wierze żywej", gdyż mówi, że wiara niepotwierdzona uczynkami jest martwa.

Ktoś, kto nie troszczy się np. o swojego niedołężnego ojca, ten w istocie nie udowodnił, że jego wiara jest czynna w miłości i żywa. Być może człowiek taki posiada jakąś wiarę, ale z pewnością nie jest to wiara zbawcza.

pytania pomoc randka