Strona 1 z 1

Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 11:29
autor: nan
"Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy13, 27 ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. 28 Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. 29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. "

Czym jest zbeszczeszczenie krwi i czym jest kara za to? Jeśli tekst nie mówi o utracie zbawienia, to czemu kary winna jest osoba, która jest już uświęcona? Osoba uświęcona to osoba zbawiona, jak taka osoba może zbeszcześcić krew przymierza? Brzmi jak utrata zbawienia, jak to ugryźć?

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 13:21
autor: KAAN
nan pisze:"Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy13, 27 ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. 28 Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. 29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. "

Czym jest zbeszczeszczenie krwi i czym jest kara za to? Jeśli tekst nie mówi o utracie zbawienia, to czemu kary winna jest osoba, która jest już uświęcona? Osoba uświęcona to osoba zbawiona, jak taka osoba może zbeszcześcić krew przymierza? Brzmi jak utrata zbawienia, jak to ugryźć?

To miejsce nie jest trywialne w wykładzie; kluczem jest pierwszy cytowany werset: " ...po otrzymaniu pełnego poznania prawdy...". Poznanie nie jest równoznaczne ze zbawieniem, ale jest równoznaczne z postawieniem człowieka przed koniecznością podjęcia decyzji czy pójść drogą wiary, czy swoją prywatną, cielesną. Jeśli człowiek pójdzie za wiarą i zawoła o zbawienie, nawróci się, to korzysta z całego Bożego błogosławieństwa, łaski i zbawienia. Kiedy jednak na pełne świadectwo odpowie "nie" to depcze całą ofiarność, miłość, łaskę Bożą , bezcześci krew przymierza ponieważ ma ją za nic, nie wartą uwagi, mającą mniejszą wartość niż osobiste pragnienia, własne cele i plany.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 13:26
autor: nan
KAAN pisze:
nan pisze:"Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy13, 27 ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. 28 Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. 29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. "

Czym jest zbeszczeszczenie krwi i czym jest kara za to? Jeśli tekst nie mówi o utracie zbawienia, to czemu kary winna jest osoba, która jest już uświęcona? Osoba uświęcona to osoba zbawiona, jak taka osoba może zbeszcześcić krew przymierza? Brzmi jak utrata zbawienia, jak to ugryźć?

To miejsce nie jest trywialne w wykładzie; kluczem jest pierwszy cytowany werset: " ...po otrzymaniu pełnego poznania prawdy...". Poznanie nie jest równoznaczne ze zbawieniem, ale jest równoznaczne z postawieniem człowieka przed koniecznością podjęcia decyzji czy pójść drogą wiary, czy swoją prywatną, cielesną. Jeśli człowiek pójdzie za wiarą i zawoła o zbawienie, nawróci się, to korzysta z całego Bożego błogosławieństwa, łaski i zbawienia. Kiedy jednak na pełne świadectwo odpowie "nie" to depcze całą ofiarność, miłość, łaskę Bożą , bezcześci krew przymierza ponieważ ma ją za nic, nie wartą uwagi, mającą mniejszą wartość niż osobiste pragnienia, własne cele i plany.


Czemu więc tekst nazywa taką osobę uświęconą? Nie przed uświęceniem, ale już uświęconą.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 15:13
autor: KAAN
nan pisze:Czemu więc tekst nazywa taką osobę uświęconą? Nie przed uświęceniem, ale już uświęconą.
Uświęcenie ma swoje różne wymiary w Biblii, ale zawsze jest związane z obecnością Pana Boga. To co jest w obecności Boga jest uświęcone, ale nie w taki sam sposób i aby wyjaśnić o co chodzi podam kilka przykładów.

Księga Jozuego 5:13 A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go: Czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół?
14 A ten odpowiedział: Nie, ale jestem wodzem wojska Pana; przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co rozkaże mój pan słudze swemu?
15 A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego: Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił.


Dlaczego miejsce na którym stał Jozue było święte? Ponieważ tym mężem z dobytym mieczem był sam Bóg w osobie Pana Jezusa, Bóg walczy za swój lud. Podobnie tu:

2M 3:2 Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia że środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął.
3 Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala.
4 Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem!
5 Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.
6 Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga.


Święta ziemia jest tam gdzie stoją Boże nogi.
Świętym miejscem był przybytek, bo tam Bóg przebywał.

II Księga Mojżeszowa 26:33 Zasłonę zawiesisz na hakach i wniesiesz za zasłonę Skrzynię Świadectwa, a ta zasłona będzie wam oddzielać miejsce święte od najświętszego.


Mamy tu jeszcze jeden element wskazujący że są różne stopnie świętości.

Świętym jest każdy zbawiony ponieważ przebywa w nim Duch Święty - Bóg prawdziwy.

List do Rzymian 1:7 Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

I List do Koryntian 6:19 Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?


Zbór Boży jest święty bo w nim przebywa Bóg i w tym kontekście słowa:

I List do Koryntian 7:14 Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte.


... obrazują rodzaj świętości jaki nabierają niewierzący, kiedy przebywają w zgromadzeniu świętych. Nie każdy w społeczności zborowej jest zbawiony, ale jest w jakiś sposób uświęcony ponieważ przebywa w obecności Bożej, jest na świętej ziemi, gdzie działa Duch, dlatego tacy ludzie są pod szczególną łaską wpływu ewangelii. Kiedy uzyskają pełne poznanie prawdy o zbawieniu i krwi Pańskiej stają przed koniecznością podjęcia decyzji i ta świętość jakiej doznali może przekształcić się w nowego rodzaju świętość związaną z zamieszkaniem Boga w ich wnętrzu, albo ta świętość zostaje wyrzucona precz i poznanie staje się dla nich straszliwym sądem.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 15:44
autor: He.Lena
Co to jest:"pelne poznanie prawdy"? Z sporow jakie tocza chrzescijanie sadze, ze nikt tej prawdy nie zna.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 17:21
autor: KAAN
He.Lena pisze:Co to jest:"pelne poznanie prawdy"? Z sporow jakie tocza chrzescijanie sadze, ze nikt tej prawdy nie zna.
Wszyscy chrześcijanie pouczeni przez Ducha Świętego znają prawdę; jedni się nawracają inni nie. Ta prawda jest o zbawieniu z łaski na podstawie wiary w Pana Jezusa, jego ofiarę na krzyżu, zmartwychwstanie i wszelką jego moc.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 18:32
autor: nan
KAAN pisze:... obrazują rodzaj świętości jaki nabierają niewierzący, kiedy przebywają w zgromadzeniu świętych. Nie każdy w społeczności zborowej jest zbawiony, ale jest w jakiś sposób uświęcony ponieważ przebywa w obecności Bożej, jest na świętej ziemi, gdzie działa Duch, dlatego tacy ludzie są pod szczególną łaską wpływu ewangelii. Kiedy uzyskają pełne poznanie prawdy o zbawieniu i krwi Pańskiej stają przed koniecznością podjęcia decyzji i ta świętość jakiej doznali może przekształcić się w nowego rodzaju świętość związaną z zamieszkaniem Boga w ich wnętrzu, albo ta świętość zostaje wyrzucona precz i poznanie staje się dla nich straszliwym sądem.

Ma to sens, że takie osoby są w pewnym sensie uświęcone przez wpływ czy obecność Boga, ale nie do końca mi to pasuje, bo jest napisane, że ta osoba jest uświęcona krwią przymierza.W jaki sposób osoba niezbawiona może być uświęcona krwią Jezusa?

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 20:14
autor: KAAN
nan pisze:
KAAN pisze:... obrazują rodzaj świętości jaki nabierają niewierzący, kiedy przebywają w zgromadzeniu świętych. Nie każdy w społeczności zborowej jest zbawiony, ale jest w jakiś sposób uświęcony ponieważ przebywa w obecności Bożej, jest na świętej ziemi, gdzie działa Duch, dlatego tacy ludzie są pod szczególną łaską wpływu ewangelii. Kiedy uzyskają pełne poznanie prawdy o zbawieniu i krwi Pańskiej stają przed koniecznością podjęcia decyzji i ta świętość jakiej doznali może przekształcić się w nowego rodzaju świętość związaną z zamieszkaniem Boga w ich wnętrzu, albo ta świętość zostaje wyrzucona precz i poznanie staje się dla nich straszliwym sądem.

Ma to sens, że takie osoby są w pewnym sensie uświęcone przez wpływ czy obecność Boga, ale nie do końca mi to pasuje, bo jest napisane, że ta osoba jest uświęcona krwią przymierza.W jaki sposób osoba niezbawiona może być uświęcona krwią Jezusa?
No właśnie wszelkie uświęcenie polega na krwi przymierza, bez tej krwi nie byłoby możliwe żadne uświęcenie, żaden rodzaj uświęcenia, takze ten związany z obecnością w zgromadzeniu świętych. Wiem, że to jest trudne do przyjęcia ze względu na nasze obciążenie ideologią katolicką w której przyszło nam się wychować jako Polacy; utrata zbawienia jest jedną z najczęściej występujących herezji chrześcijaństwa.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 21:18
autor: nan
KAAN pisze:
nan pisze:
KAAN pisze:... obrazują rodzaj świętości jaki nabierają niewierzący, kiedy przebywają w zgromadzeniu świętych. Nie każdy w społeczności zborowej jest zbawiony, ale jest w jakiś sposób uświęcony ponieważ przebywa w obecności Bożej, jest na świętej ziemi, gdzie działa Duch, dlatego tacy ludzie są pod szczególną łaską wpływu ewangelii. Kiedy uzyskają pełne poznanie prawdy o zbawieniu i krwi Pańskiej stają przed koniecznością podjęcia decyzji i ta świętość jakiej doznali może przekształcić się w nowego rodzaju świętość związaną z zamieszkaniem Boga w ich wnętrzu, albo ta świętość zostaje wyrzucona precz i poznanie staje się dla nich straszliwym sądem.

Ma to sens, że takie osoby są w pewnym sensie uświęcone przez wpływ czy obecność Boga, ale nie do końca mi to pasuje, bo jest napisane, że ta osoba jest uświęcona krwią przymierza.W jaki sposób osoba niezbawiona może być uświęcona krwią Jezusa?
No właśnie wszelkie uświęcenie polega na krwi przymierza, bez tej krwi nie byłoby możliwe żadne uświęcenie, żaden rodzaj uświęcenia, takze ten związany z obecnością w zgromadzeniu świętych. Wiem, że to jest trudne do przyjęcia ze względu na nasze obciążenie ideologią katolicką w której przyszło nam się wychować jako Polacy; utrata zbawienia jest jedną z najczęściej występujących herezji chrześcijaństwa.

Ale ja wierzę w nieutracalność zbawienia, tylko nie rozumiałem dlaczego osoba niezbawiona jest nazywana osoba uświęconą.

Re: Czym jest zbeszczeszczenie krwi przymierza?

: 04 lip 2019, 23:05
autor: KAAN
nan pisze:Ale ja wierzę w nieutracalność zbawienia, tylko nie rozumiałem dlaczego osoba niezbawiona jest nazywana osoba uświęconą.
No tak, ja też miałem z tym problem w przeszłości, dlatego napisałem o moich korzeniach.

pytania pomoc Chrześcijańska Randka Ewangelia w Centrum