Nie będziesz miał bogów obcych przede mną

W tym temacie staramy się ukazać w miłości Ewangelię tym którzy nie mająć jeszcze więźi z Bogiem.
konto skasowane
Posty: 6435
Rejestracja: 01 paź 2012, 13:37
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Trójmiasto
Gender: Male
Kontaktowanie:

Nie będziesz miał bogów obcych przede mną

Postautor: konto skasowane » 18 lis 2013, 15:38

WSTĘP

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Czcigodna Dziewico Zwycięska, Pani nieba i ziemi, na imię Której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego my oddane Twoje dzieci, zgromadzeni w twoim Sanktuarium w Pompejach w tym uroczystym dniu (tj. 8 maja i w pierwszą niedzielę października), wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski. Z tronu łaskawości, gdzie zasiadasz Królowo, zwróć o Maryjo, Twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Matko, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk.
O Matko, wybłągaj dla nas miłosierdzie u Twego Syna Bożego i pozyskaj Twoją łaskawością serca grzeszników. To są nasi bracia i Twoje dzieci, za które Jezus Chrystus zapłacił swoją Krwią, a którzy zasmucają najczulsze Twoje serce. Okaż się wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia.

Zdrowaś Maryjo!

To prawda, że my pierwsi, chociaż jesteśmy Twoimi dziećmi, nie przestajemy przyczyniać się naszymi grzechami do krzyżowania Jezusa i wciąż na nowo przebijamy Twoje serce.
Wyznajemy, że zasłużyliśmy na najcieższe kary, lecz wspomnij, że na Golgocie wzięłaś razem z Krwią Przenajświętszą testament umierającego Odkupiciela, który ogłosił Cię Matką, naszą Matką grzeszników.

A więc Ty, jako nasza Matka, jesteś naszą Orędowniczką, naszą nadzieją. a my, jęcząc, wyciągamy do Ciebie błagalnie nasze ręce i wołamy do Ciebie: Miłosierna!
O dobra Matko, zlituj się nad nami, nad naszymi duszami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi bliskimi zmarłymi, a nade wszystko nad naszymi nieprzyjaciółmi i nad tylu ludźmi, którzy chociaż noszą imię chrześcijan, to jednak wciąż obrażają łaskawe Serce Twojego Syna. prosimy Cię dzisiaj o miłosierdzie dla zdeprawowanych narodów, o miłosierdzie dla całej europy, dla całego świata, aby pełen skruchy powrócił do Twojego Serca.

Miłosierdzie dla wszystkich, o Matko Miłosierdzia!

Zdrowaś Maryjo!

O Maryjo racz nas przychylnie wysłuchać! Jezus Chrystus złożył w Twoje ręce wszystkie skarby swoich łask i swego miłosierdzia.

Ty zasiadasz po prawicy swego Syna, Dziewico królewska i ukoronowana, jaśniejąca nieśmiertelną chwałą ponad wszystkie chóry Aniołów. Ty rozpościerasz swoje panowanie tak daleko, jak daleko siegają niebiosa, i Tobie są poddane ziemia i wszystkie stworzenia.
Tobie została udzielona wszechmoc przez łaskę nad Sercem twojego Syna i dlatego możesz nas wspomagać. Jeśli Ty nie chciałabyś nas wspomagać, ponieważ jesteśmy synami niewdzięcznymi i niegodnymi Twojej pomocy, nie wiedzielibyśmy do kogo mamy się zwrócić. Twoje matczyne serce nie dopuści do tego, żebyśmy, Twoje dzieci zostali zgubieni.

Dziecię, które widzimy na Twoich kolanach i mistyczna korona różańca, którą dostrzegamy w Twojej ręce, napełniają nas ufnością, że będziemy wysłuchani. Pokładamy całkowicie zaufanie w Tobie, oddajemy się, jak słabe dzieci, w ramiona najczulszej spośród Matek i dzisiaj właśnie oczekujemy od Ciebie upragnionych łask.

Zdrowaś Maryjo!

Prośmy Maryję o Jej błogosławieństwo.

Prosimy Cię teraz, o Królowo, o ostatnią łaskę, której nam nie możesz odmówić w tym tak uroczystym dniu (tylko 8 maja i w pierwszą niedzielę października).

Udziel nam wszystkim Twojej niezmiennej miłości i w sposób specjalny Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa.

Nie odejdziemy od Ciebie, dopóki nas nie pobłogosławisz. Błogosław o Maryjo w tej chwili Ojca św. Do dawnych blasków Twojej Korony, do zwycięstwa Twojego Różańca, ze względu na które zostałaś nazwana Królową Zwycięską, dołącz jeszcze i to o Matko: daj zwycięstwo religii i pokój wspólnocie ludzkiej. Błogosław naszych biskupów, kapłanów a szczególnie tych wszystkich, którzy gorliwie zabiegają o sławę Twojego sanktuarium. Błogosław wreszcie wszystkich złączonych z Twoją świątynią w Pompejach i tych, którzy zabiegają i troszczą się o nabożeństwo Różańca świętego.

O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuszku, który nasz wiążesz z Bogiem w związku miłosci, który jednoczysz nas z aniołami. Wieżo zbawienia przeciwko napaściom piekła! Najpewniejszy porcie dla rozbitków, nie opuścimy Cię już nigdy.
Ty będziesz nam umocnieniem w godzinie konania, tobie poślemy ostatni pocałunek życia, które będzie gasnąć.

Ostatnim słowem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca świętego z Pompejów, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Pani pocieszycielko strapionych.

Bądź wszędzie błogosławiona dzisiaj i na zawsze na ziemi i w niebie. Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O, łaskawa,
O, litościwa
O, słodka Panno Maryjo.


Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/2012/05 ... -swietego/

ROZWINIĘCIE

Na podstawie katolickiej modlitwy zwanej "Nowenna Pompejańska" widać ewidentnie, że Marii, matce Jezusa, oddawana jest tutaj cześć należna tylko i wyłącznie jedynemu i prawdziwemu Bogu.
Pogrubione fragmenty wskazują, jak Marii, która jest takim samym stworzeniem jak każdy inny człowiek, udzielane są Boskie atrybuty, czyniąc ją tym samym BOGIEM dla każdego kto ją wyznaje.

Ponieważ jeden jest tylko Bóg Wszechmogący "Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały” (1 Mojż. 17, 1)
oraz „Jam jest Pan i objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmogący (2 Mojż. 6, 2-3),
a także jedna jest tylko droga "Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" Ew. Jana 14, 6
i tylko jeden pośrednik między Bogiem, a ludźmi „Albowiem tylko jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus",
do którego śmiało możemy zanosić swoje modlitwy "Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim: proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna" (Jn 16:24)
można zadać sobie pytanie:

Dlaczego powinienem zawierzyć swoje życie Jezusowi?

Powinieneś zawierzyć swoje życie Jezusowi ponieważ:

"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań"

Księga Wyjścia 20,1-17 BT, 2 Księga Mojżeszowa 20,1-17 BW
Księga Powtórzonego Prawa 5,6-21 BT, 5 Księga Mojżeszowa 5,6-21 BW

Zapamietaj, że:
„Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga (Izajasz 45, 5)

NIE MA nikogo innego pomiędzy człowiekiem, a Bogiem
„Bo on nie jest człowiekiem jak ja, żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę (Job 9, 32 – 33).

Oddawaj cześć prawdziwemu Bogu, a nie stworzeniu. Jeśli chcesz na prawdę go uwiebić, to uwielbij Go w Chrystusie!
"A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony W NIM" Ew. Jana 13, 31

Wybawiciel jest tylko jeden!

Żadne stworzenie, nie ważne kim by nie było, nie jest i także nie może być Twoim wybawicielem od jakichkolwiek udręk, ucisków lub grzechów.
"Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela." Izaj. 43:11

Dlaczego? Dlatego, że:
" Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ... mojej chwały nie oddam innemu." Izaj. 42:10 48:11

"Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej." Izaj. 44:8

Zawróć z fałszywej drogi wiary

Nawróć się do Chrystusa, który umarł na krzyżu, abyś mógł żyć. Przez wiarę Jego krew obmywa cię z wszelkiego grzechu, który mu wyznasz. Niech twoja nadzieja spocznie W NIM, w Chrystusie, a nie zostaniesz nigdy zawstydzony!

"Ja , jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie, zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę." Izaj. 43:25
"Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie ?" Łuk. 5:21

Wybierz Chrystusa!

„Innego fundamentu nikt inny nie może położyć oprócz tego, który jest położony i nim jest Jezus Chrystus (1 Kor. 3, 11)

Fundament stanowi najważniejszą część budowli, ponieważ to właśnie na NIM wszystko stoi i spoczywa. W momencie kiedy założony jest niewłaściwy fundament, to nie ma znaczenia z czego zbudowana jest pozostała część budowli. Z powodu niewłaściwego fundamentu cała budowla jest zagrożona runięciem. Widzimy to na przykładzie trzęsienia ziemi. Kiedy te wszyskie budowle padają jeden po drugim, ludzie zaczynają zadawać pytanie "Kto jest za to odpowiedzialny?" Ci, którzy najczęściej są za to oskarżani, to BUDOWLAŃCY!. A gniew staje się jeszcze większy, gdy okazuje się, że słaba konstrukcja budynków jest winą korupcji, aby jak najtańszym kosztem zaoszczędzić na FUNDAMENTACH.

Właśnie dlatego fundament naszej wiary jest tak bardzo istotny, gdy chodzi o nasze przyszłe życie. Życie u boku Prawdziwego i Wszechmocnego Boga.
Jeśli nie będziemy budować na właściwym fundamencie, fundamencie Chrystusowym, to nasza budowla, nasze duchowe życie także się kiedyś zawali.

Jeśli nie chcesz, aby twoje założone w niewłaściwy sposób fundamenty zaprowadziły cię do wiecznej kupy gruzów, MUSISZ słuchać i naśladować CHRYSTUSA. Ten jest Twoim najbezpieczniejszym z możliwych fundamentów!

„Oto Ja, kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany:, kto wierzy, ten się nie zachwieje (Izajasz 28, 16)

Kamieniem tym, o którym mówi werset z Pisma Świętego jest Syn Boży i Jedyny Wybawiciel Jezus Chrystus.

Wzywaj Chrystusa w dniu swojej niedoli, a na modły do stworzenia nie trać nawet czasu, ponieważ:

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz. Ap. 4, 12)

ZAKOŃCZENIE

Jądro Ewangelii jest więc takie, że Jezus twoją winę wziął na siebie i za ciebie poszedł na krzyż ze swoją świętą, przelaną na Golgocie krwią. Za wszystko zapłacił Jezus Chrystus. Krew Chrystusa i sprawiedliwość, to jest Twój klejnot i sprawiedliwa szata. W tej sukni stań przed Bogiem, kiedy pójdziesz do Nieba. To jest fundament, na którym możesz stać! A ostatnimi słowami Twoich warg, niech będą słowa "Jezu, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, mój Zbawiciel".
Ostatnio zmieniony 12 sie 2014, 00:13 przez konto skasowane, łącznie zmieniany 8 razy.


.
jj
Posty: 8288
Rejestracja: 11 sty 2008, 10:17
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Lokalizacja: zagranica
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Nie będziesz miał bogów obcych przede mną

Postautor: jj » 18 lis 2013, 16:21

AMEN!


Awatar użytkownika
kruszynka
Posty: 2844
Rejestracja: 10 cze 2013, 16:56
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Śląsk
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: kruszynka » 18 lis 2013, 17:22

:yes: yes of course


"I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał byłbym niczym"
kontousunięte1
Posty: 8825
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: kontousunięte1 » 18 lis 2013, 18:13

:ok: :hurra: :great: :dobrarobota: :muza: :kwiatek:


Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 18 lis 2013, 22:18

DA 14:11 - A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas.
14:12 - I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą.
14:13 - A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę.
14:14 - Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc
14:15 - i wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy,
zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.

Różnica polega na tym, że Maria nie może rozedrzeć sowich szat i przemówić aby ludzie zwracali się do tego kto jedynie może ich wybawić.


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.
http://chcewierzyc.blogspot.com/
Piotrek.
Posty: 3695
Rejestracja: 17 gru 2012, 11:03
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Piotrek. » 18 lis 2013, 22:48

Tobie została udzielona wszechmoc


Ciekawe jak na to wpadli. :D


"All heretics quote Scripture. The question in this controversy is not the normativity of the Bible but who gets to interpret it." - Scott Clark

"Religion could be a source of error as well as wisdom and light. Its role should be to inculcate, not a sense of infallibility, but a sense of humility." - Reinhold Niebuhr

Ku refleksji.
konto skasowane
Posty: 6435
Rejestracja: 01 paź 2012, 13:37
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Trójmiasto
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: konto skasowane » 19 lis 2013, 10:05

Piotrek. pisze:Ciekawe jak na to wpadli.


Skoro już pytasz, to oznacza jedynie, że nie znasz dobrze nauczania katlickiego :scenic: :rogal:


.
konto skasowane
Posty: 6435
Rejestracja: 01 paź 2012, 13:37
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Trójmiasto
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: konto skasowane » 19 lis 2013, 10:20

Chcę wierzyć pisze:Różnica polega na tym, że Maria nie może rozedrzeć sowich szat i przemówić aby ludzie zwracali się do tego kto jedynie może ich wybawić.


Problem w tym, że oni zrobili to jeszcze za życia, a o Marii słuch zaginął i teraz, gdy już jej nie ma, katolicy naciągają z nią wszelkie historie do granic możliwości, a nawet ją stawiają na równi z Bogiem.
Ta Maryja z katolickich objawień nigdy swoich szat nie rozdziera, a wręcz przeciwnie zachęca do oddawania sobie czci, hołdu i uwielbienia.

Fragment świadectwa pompejańskiego:

Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/2011/06 ... mpejanska/

Kiedy Natina odebrała obrazek, medalik i nowennę od swojego lekarza, poczuła przypływ miłości i jakąś tajemniczą ufność ku nabożeństwu do Matki Bożej Pompejańskiej. Przejęta tym pobożnym uczuciem zapragnęła napisać prośbę do Matki Bożej. Ponieważ była bardzo osłabiona i nie mogła utrzymać pióra, podyktowała następujące słowa:

Ciężko chora Fortunatina Agrelli prosi o uzdrowienie Najświętszą Pannę Różańcową w Pompejach. Jeżeli zostanie wysłuchana, przyrzeka osobiście przybyć do Pompejów, złożyć swoje podziękowanie i przekazać ofiarę na Jej kościół.

...

Zauważyli, że podczas rozmowy Natina szukała czegoś na szyi, jakby pragnęła wziąć do ręki medalik Matki Bożej. „Zabrano mi go!” – zawołała głosem pełnym bólu. Potem zaczęła składać różne obietnice, że będzie ten medalik nosiła na szyi i zawiesi obrazek nad łóżkiem.

...

Maryja patrzała na mnie czułym, macierzyńskim wzrokiem. Wzbudziło to moje zaufanie i zaczęłam ją natychmiast błagać:

– Królowo Różańca Świętego w Pompejach, udziel mi łaski zdrowia! Już złożyłam Ci tę prośbę, odmówiłam nowennę, ale nie doświadczyłam jeszcze Twojego Miłosierdzia. O Maryjo, dotąd nie wyświadczyłaś mi jeszcze żadnej łaski. Chcę być zdrowa!

Maryja odpowiedziała:

– Modliłaś się do mnie pod różnymi wezwaniami i zawsze odbierałaś łaski. Teraz, gdy mnie wzywasz pod imieniem Królowej Różańca Świętego z Pompejów, które mi jest bliższe ponad wszystkie inne, nie mogę ci odmówić. Odpraw trzy no­wenny, oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz. – A po chwili zapytała mnie czule: – Dlaczego zdjęłaś mój medalik?

Odpowiedziałam, że mi go zabrano i przyrzekłam, że zawsze będę go nosiła, a obrazek powieszę na wezgłowiu łóżka. Obiecałam, że kiedy wyzdrowieję, przybędę do Pompejów, zdejmę obuwie przed wejściem do kościoła i wejdę do niego boso, aby uklęknąć przed ołtarzem, który Bóg przeznaczył na Jej tron.

...

Ponieważ znosiłaś chorobę z poddaniem się woli Bożej, Bóg udzieli ci tej łaski na Moją prośbę. W 26 dniu tego miesiąca zostaniesz uzdrowiona z porażenia. 30 kwietnia ustaną wszystkie inne cierpienia. Od tego dnia będziesz mogła chodzić. Kiedy znów staniesz na nogi, uklęknij i odmów trzy razy Zdrowaś Maryjo w podziękowaniu.

...

Posłowie:
Katolicka Maryja jest w modłach wyniesiona na równi z Bogiem. Udzielone jej zostały boskie atrybuty oraz nakazuje siebie czcić. Odwracając tym samym uwagę od prawdziwego sprawcy zbawienia, tj Chrystusa, któremu jedynie należy się cześć i chwała.


.
kontousunięte1
Posty: 8825
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: kontousunięte1 » 19 lis 2013, 14:11

doktorsky pisze:Posłowie:
Katolicka Maryja jest w modłach wyniesiona na równi z Bogiem. Udzielone jej zostały boskie atrybuty oraz nakazuje siebie czcić. Odwracając tym samym uwagę od prawdziwego sprawcy zbawienia, tj Chrystusa, któremu jedynie należy się cześć i chwała.

Uszy więdną kiedy czytam takie rzeczy. Mam na myśli cały post,a nie chcę po prostu wklejać całości.
To straszne bałwochwalstwo i ja nie pojmuję,jak można tego nie widzieć!
Ale to jest skutek nie czytania i nie stosowania się do Słowa Bożego. Traktowanie Biblii jak pierwszą lepszą pozycję książkową i nie dawanie wiary Słowom Boga.
Tylko Jezus i Jego Krew może uzdrawiać i tylko Bogu chwała.Cała reszta to diabelstwo. :-(


konto skasowane
Posty: 6435
Rejestracja: 01 paź 2012, 13:37
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Trójmiasto
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: konto skasowane » 19 lis 2013, 14:22

Z racji tego tematu oraz innym postów napisanych przeze mnie, które ukazują fałsz nauki katolickiej, jestem szykanowany z różnych stron, także przez niektórych użytkowników na forum. Są nimi między innymi użytkownik Rembov oraz użytkownik KingMe. Kórzy już od kilku chyba miesięcy stale atakują moją osobę za słowa prawdy. Za dowody, że Kościół Katolicki mówi i uczy nie prawdy oraz za to, że jest maryjocentryczny, że daleko mu do Prawdziwego Kościoła Chrystusa, przez co stał się karykaturą Jego kościoła.


.
azariasz
Posty: 555
Rejestracja: 20 mar 2012, 08:27
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: azariasz » 19 lis 2013, 14:27

doktorsky, jestem zaskoczony tym co udostępniłeś chociaż myślałem, że mało rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć. Chociaż z drugiej strony, czy tak naprawdę nas zaskoczył ten tekst?
Ja rok temu założyłem temat: http://forum.protestanci.info/viewtopic ... 27&start=0
w którym podobne aberracje miały miejsce.


kontousunięte1
Posty: 8825
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: kontousunięte1 » 19 lis 2013, 15:02

doktorsky pisze: jestem szykanowan

Tym zupełnie się nie przejmuj.Wiem po sobie. Ja staram się od jakiegoś czasu unikać wszelkich dyskusji z wymienionymi przez Ciebie osobami.Czasami się nie da.
Zauważyłam,że dyskusje z R. prowadzą mnie do grzechu! I zastanawiam się po co ten człowiek tu jest i jaki duch go tu przysłał.Dlatego postanowiłam "odpuścić" i"oddać takich szatanowi". Paweł wyraźnie daje taką radę.Wprawdzie chodziło mu o zborowników,ale tym bardziej uważam,że należy zostawić ich samym sobie /nie są nawet nawróceni,więc o czym z nimi gadać?/. Relacje z osobami,które uparcie tkwią w błędnej nauce doprowadzają tylko do zgorszenia,złych emocji. Niczego dobrego ani nowego od nich się nie nauczymy. Większość z nas wyszła z KrK i dobrze wiemy jak to wygląda z własnego doświadczenia. Nie potrzebujemy,aby jeden czy drugi katolik wciskał nam ciemnotę i uparcie twierdził,że białe to czarne ...Widocznie mają uszy a nie słyszą....


zdzisław
Posty: 89
Rejestracja: 13 cze 2014, 15:04
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Wrocław
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: zdzisław » 09 sie 2014, 15:36

kontousunięte1 pisze:
doktorsky pisze:Posłowie:
Katolicka Maryja jest w modłach wyniesiona na równi z Bogiem. Udzielone jej zostały boskie atrybuty oraz nakazuje siebie czcić. Odwracając tym samym uwagę od prawdziwego sprawcy zbawienia, tj Chrystusa, któremu jedynie należy się cześć i chwała.

Uszy więdną kiedy czytam takie rzeczy. Mam na myśli cały post,a nie chcę po prostu wklejać całości.
To straszne bałwochwalstwo i ja nie pojmuję,jak można tego nie widzieć!
Ale to jest skutek nie czytania i nie stosowania się do Słowa Bożego. Traktowanie Biblii jak pierwszą lepszą pozycję książkową i nie dawanie wiary Słowom Boga.
Tylko Jezus i Jego Krew może uzdrawiać i tylko Bogu chwała.Cała reszta to diabelstwo. :-(


Złamanie drugiego przykazania, najogólniej rzecz biorąc na trzy sposoby:
1. Myślenie o innych rzekomo boskich bytach, poza Jedynym Bogiem. Służenie bożkom, uznawanie nad sobą władców politycznych, religijnych jako zastępującego Boga na ziemi.
2. Zlecanie sporządzania i/lub osobiste sporządzanie, posiadanie bożków, nawet gdyby nie miały służyć kultowi.
3. Czczenie fałszywych bogów, tęsknota za bogactwem, pieniądzem, władzą i prestiżem społecznym
[Kośka Lidia i rabin Pecaric Sacha, Dziesięć Przykazań........]


Nie wolno wierzyć w nic, co wcześniej nie zostało zrozumiane!
Awatar użytkownika
Grażyna
Posty: 1248
Rejestracja: 21 gru 2013, 12:17
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Stargard Szczeciński
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Grażyna » 09 sie 2014, 16:30

Bałwanem jest też wiara w przesądy, noszenie amuletów na szczęście, paranie się magią, wróżbiarstwem. Bałwanem jest indywidualna słabość człowieka, a nie tylko pieniądze i władza. To może być tendencja do nienawiści, patrzenie na innych z góry, zamiłowanie do cudzołóstwa. Jeżeli człowiek temu hołduje, nie walczy z tym, to coś mu przeszkadza na drodze do Boga. Ja rozumiem to tak, że jeszcze powinien jednego bałwana zniszczyć. Bo w jego życiu wygrywa bałwan, stawia go ponad Bogiem, czyli czyni źle.


Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają... Ps. 23:4


Grażyna
konto skasowane
Posty: 6435
Rejestracja: 01 paź 2012, 13:37
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Trójmiasto
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: konto skasowane » 09 sie 2014, 16:39

Grażyna, jeśli miałby ktoś coś niszczyć to tylko i wyłącznie właściciel. Nigdy w żadnym przypadku nie wolno i nie powinniśmy niszczyć czyjegoś mienia.
Dla chrystocentrycznego chrześcijanina bałwan nie ma żadnego znaczenia i mocy, ponieważ wie, że nie ma innego Boga prócz jednego i nie czynią mu żadnej krzywdy.


.

Wróć do „Dlaczego powinieneś uwierzyć Jezusowi? ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość