Strona 2 z 2

Re: Pochwycenie

: 31 maja 2016, 12:51
autor: krecik
Zbyszekg4 pisze:Mnie to najbardziej dziwuje, gdy w oparciu o Apok 4,1 - gdzie czytamy, że Janowi nakazano wstąpić do nieba: "Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem."
dowodzi się, że to co nakazano Janowi oznacza, że to Kościoła będzie dotyczyć...
Czy Jan=cały Kościół? Czy Jan był jedynym wierzącym w tamtym czasie, aby w oparciu o jego jednostkowe doświadczenie (będące raczej wizją niż realną bytnością w niebie), dowodzić, że to cały Kościół, wszyscy wierzący będą "wstępować do nieba"?...

A co z podobnym doświadczeniem Pawła, które opisuje w 2Kor 12 - czy jego wstąpienie do nieba (trzeciego, zwanego tu też rajem), trzeba uduchawiać i rozciągać na cały Kościół?...

Dojść można do niezłych "odjazdów", taką metodę interpretacji stosując!


Każdy ma prawo do swego zdania, jednak musimy brać pod uwagę CAŁOŚĆ. A w pierwszym rozdziale i 19 wersie tej księgi są takie słowa „ Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.  ”
Czyż listy do siedmiu kościołów, nie stanowią tego co Jan i wszyscy wierzący doświadczali wówczas ?

Oczywiście że Jan reprezentuje cały Kościół Jezusa Chrystusa, podobnie jak pozostali apostołowie. Chyba nie kwestionujesz zapisów apostolskich, przykładowo ten poniższy ?

„My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.  ”
[1 J 4;6].

Re: Pochwycenie

: 31 maja 2016, 13:03
autor: Zbyszekg4
Wuko, jest ok między nami. Żadnych uraz! Tak mocno zareagowałem bo to tak bardzo odbiegało od tego jak wierzę, że hoho...

No cóż, to mało przyjemna wizja, ale Paweł pisze, że wiele ucisków czeka kandydatów do nieba... Jeśli jednym z nich będzie ten ostatni ucisk, to cow w tym nadzwyczajnego?!
Po prostu będzie, ale nie pozostawi nas Bóg samych- da łaskę przejścia i zwycięstwa!

pytania pomoc randka