Pochwycenie przed Uciskiem - polemika biblijna

Jak się to wszystko skończy ....
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 02 lip 2013, 12:08

Jeszcze jedno, bo mi się przypomniało:

"I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta" [Obj. 14:14-16]

Żniwem są nazwali ludzie, którzy się nawrócili na ziemi, a nie pochwyceni. Dlatego Pan jezus powiedział uczniom, że żniwo jest gotowe, tylko robotników mało.

"Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje" [Mat. 9:38]

Pierwociny to są pierwsze zbiory:

"Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak: Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana" [III Mojż. 23:10]

Żniwa opisane w Obj. 14:14-16 mogą być opisem ostatnich nawróceń podczas Wielkiego Ucisku rozumianego jako "7 tydzień Daniela". Zwróć uwagę, kto jest PIERWOCINĄ tego żniwa:

"I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi" [Obj. 14:1-3]

144 000 Żydów, którzy JAKO PIERWOCINY zostali wykupieni z ziemi, to są ci sami, o których czytamy w Obj. 7:1-8.

Teraz uważaj: Jeśli 144 000 są PIERWOCINAMI wykupionymi z ziemi, to znaczy, że są pierwszymi nawróconymi w czasie "wielkiego ucisku". A skoro tak, to gdzie się podziali ci, którzy nawrócili się wcześniej, czyli Kościół? Nie ma ich na ziemi.

Zgadnij, dlaczego nie ma ich już na ziemi... :]


Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 02 lip 2013, 19:25

Przepraszam, nie zacytowałem kluczowego wersetu Obj. 14:4 opisującego 144 000 Żydów opieczętowanych w Obj. 7:1-8

"Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka"

Szkoda, że nie można edytować własnego wpisu po 15 minutach. Dziwna zasada.


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 04 lip 2013, 10:30

Lelek pisze: Szkoda, że nie można edytować własnego wpisu po 15 minutach. Dziwna zasada.
Ludzie próbowali zacierać i kasować to co wcześniej napisali .... :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)
Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy

"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 04 lip 2013, 10:40

Lelek pisze: Jeszcze jedno, bo mi się przypomniało:

"I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta" [Obj. 14:14-16]

Żniwem są nazwali ludzie, którzy się nawrócili na ziemi, a nie pochwyceni. Dlatego Pan jezus powiedział uczniom, że żniwo jest gotowe, tylko robotników mało.


Ręce opadają :/
(35) I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. (36) A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. (37) Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. (38) Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. (1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, (3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. (5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. (9) Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, (10) ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego.
(Ew. Mateusza 9-10, Biblia Warszawska)

Jezus posyła uczniów w odpowiedzi na potrzebę :)
Wczytywanie tego do Objawienia jwest błędem i ignorowaniem zasad interpretacji Pisma.
Mat 9 - 10 Doskonale ukazuje o co chodzi ze żniwem :)
Wczytywanie tu 13 rozdziału Mat jest błędem :/

Lelek pisze: "Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje" [Mat. 9:38]

Pierwociny to są pierwsze zbiory:

"Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak: Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana" [III Mojż. 23:10]

Żniwa opisane w Obj. 14:14-16 mogą być opisem ostatnich nawróceń podczas Wielkiego Ucisku rozumianego jako "7 tydzień Daniela".


Nie pierwociny to te z ewangelii Żydzi nawróceni w czasach Jezusa ... a nie przyszłość :/
Mam wrażenie, że z twojej wypowiedzi wynika, że tak naprawdę nie ma obecnie pierwocin Pana ...a wszystko dopiero będzie :/

Lelek pisze: Zwróć uwagę, kto jest PIERWOCINĄ tego żniwa:

"I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi" [Obj. 14:1-3]

144 000 Żydów, którzy JAKO PIERWOCINY zostali wykupieni z ziemi, to są ci sami, o których czytamy w Obj. 7:1-8.


Dokładnie bardzo podobnie samo możemy przeczytac tu:

(1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: (3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. (4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. (5) Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. (6) A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości, Rzym 11

W czasach Jezusa została RESZTKA z wyboru łaski .


Lelek pisze:Teraz uważaj: Jeśli 144 000 są PIERWOCINAMI wykupionymi z ziemi, to znaczy, że są pierwszymi nawróconymi w czasie "wielkiego ucisku". A skoro tak, to gdzie się podziali ci, którzy nawrócili się wcześniej, czyli Kościół? Nie ma ich na ziemi.
Zgadnij, dlaczego nie ma ich już na ziemi... :]


Jest to mit.
Pierwocinami wykupionymi z ziemi sa ci którzy uwierzyli w czasach Jezusa.

(5) Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez Azję. (List do Rzymian 16:5, Biblia Tysiąclecia)

(15) Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; (1 list do Koryntian 16:15, Biblia Tysiąclecia)

(13) Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. (2 List do Tesaloniczan 2:13, Biblia Tysiąclecia)


Oraz oczywiście żydzi
(18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. (List Jakuba 1:18, Biblia Tysiąclecia)


Uważam ze koncepcja Lelka jest całkowcie błędna :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 04 lip 2013, 11:38

No, rzeczywiście, ręce opadają. Biblia swoje, a Lash swoje.

Biblia mówi:

"I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (...) Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka" [Obj. 14:1,4]

Lash mówi:

Lash pisze:Jest to mit.
Pierwocinami wykupionymi z ziemi sa ci którzy uwierzyli w czasach Jezusa.

Czyli Lash wprost zaprzecza Biblii. I dlatego nie zasługuje, żeby z nim dyskutować.

A wiecie, dlaczego zaprzecza Biblii? Bo Obj. 14:1-4 mówi o przyszłym czasie Wielkiego Ucisku. A jeśli pierwocinami są 144 000 tysiące Żydów, to Kościoła nie będzie na ziemi podczas Wielkiego Ucisku. A to nie pasuje mu do teologii.

Lash, bój się Boga i upamiętaj się, póki jeszcze masz czas.


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 04 lip 2013, 12:05

Lelek pisze:No, rzeczywiście, ręce opadają. Biblia swoje, a Lash swoje.

Biblia mówi:

"I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (...) Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka" [Obj. 14:1,4]

Lash mówi:

Lash pisze:Jest to mit.
Pierwocinami wykupionymi z ziemi sa ci którzy uwierzyli w czasach Jezusa.

Czyli Lash wprost zaprzecza Biblii. I dlatego nie zasługuje, żeby z nim dyskutować.

A wiecie, dlaczego zaprzecza Biblii? Bo Obj. 14:1-4 mówi o przyszłym czasie Wielkiego Ucisku. A jeśli pierwocinami są 144 000 tysiące Żydów, to Kościoła nie będzie na ziemi podczas Wielkiego Ucisku. A to nie pasuje mu do teologii.

Lash, bój się Boga i upamiętaj się, póki jeszcze masz czas.


Oj Lelku nie widzisz swoich założeń i mówisz nieprawdę :)

1. Założenia.
Bo Obj. 14:1-4 mówi o przyszłym czasie Wielkiego Ucisku.

- Objawienie nie musi byb chronologiczne. - 12 Rozdział ukazuje to wybitnie mocno :)


- A jeśli pierwocinami są 144 000 tysiące Żydów,
Pierwociny Izraela zostały zebrane

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. <cut .....> 18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Jak widać Jaku to wiedział :)


- to Kościoła nie będzie na ziemi podczas Wielkiego Ucisku. A to nie pasuje mu do teologii.
Maja teolgoia nie ma tu nic do rzeczy - Jak widać negujesz to co podano :)2. Pierwociny Boga zebrano już z Izraela i Pogan :)


Pierwocinami wykupionymi z ziemi sa ci którzy uwierzyli w czasach Apostołów.

(5) Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez Azję. (List do Rzymian 16:5, Biblia Tysiąclecia)

(15) Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; (1 list do Koryntian 16:15, Biblia Tysiąclecia)

(13) Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. (2 List do Tesaloniczan 2:13, Biblia Tysiąclecia)


Oraz oczywiście żydzi
(18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. (List Jakuba 1:18, Biblia Tysiąclecia)


Ci z Objawienia sa
(1) Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. <cut> (4) To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,

Tekst nie mówi nic że to pierwociny WIELKIEGO UCISKU - ale sa to pierwociny BOGA I BARNAKA - Trzbea uznać, że Apostołowie nie zbierali pierwocin Boga i Baranka w Izraelu i na świecie ale .... no własnie co znierali i dla kogo? :O

3. Imie Boga ma wypisny Kościół

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)

To własnie członkowie kośicołów :)


4. Boga się Boję ale twoich strachów nie ....


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 04 lip 2013, 12:18

No cóż, Pan Jezus odpowiadał na diabelskie przekręty Słowem Bożym.

Lash pisze:Pierwocinami wykupionymi z ziemi sa ci którzy uwierzyli w czasach Apostołów.

"Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, postrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych" [Obj. 7:1-8]

"I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka" [Obj. 14:1-4]

Jak długo będziesz jeszcze wykrzywiał proste drogi Pańskie?

Upamiętaj się. Tyle mogę Ci powiedzieć, Lash. I mówię poważnie.


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 04 lip 2013, 13:00

Lelek pisze:No cóż, Pan Jezus odpowiadał na diabelskie przekręty Słowem Bożym.

Lash pisze:Pierwocinami wykupionymi z ziemi sa ci którzy uwierzyli w czasach Apostołów.

"Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, postrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych" [Obj. 7:1-8]

"I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka" [Obj. 14:1-4]

Jak długo będziesz jeszcze wykrzywiał proste drogi Pańskie?

Upamiętaj się. Tyle mogę Ci powiedzieć, Lash. I mówię poważnie.


A tam Przeciez Jakub podał :)

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. <cut....>
. (18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.


Jak wdiać Jakub wie DO KOGO Pisze - Czy literalnie pisze do 12 pokoleń w rozproszeniu? Izraelskich pokoleń :)
Skąd Bóg zebrał pierwociny ? Czyż nie z Izreala :)


Jak widać Bóg Zebrał swoje Pierwociny ... nie ma innych Pierwocin Branaka i Boga ... Lelku upamiętałem się w zesłym wieku :) i czasami Bóg pokazuje mi co muszę zmienić w mysleni.

Dlatego że traktuję SERIO SŁOWO BOGA to nie mogę się zgodzić z twoją nieprawdziwą opcją że Pierwocin nie było skoro Pismo mówi o nich i to nawet Jakub wyraźnie mówi o 12 pokoleniach Izraela i pierwocinach z nich :)


I jeszcze potwierdzenie z Greki
14:4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν οὗτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ
Rev
1:18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων Jak

Leleku odwracanie się od słowa Boga nie jest nawracaniem sie :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 04 lip 2013, 19:35

Lash pisze:Jak wdiać Jakub wie DO KOGO Pisze - Czy literalnie pisze do 12 pokoleń w rozproszeniu? Izraelskich pokoleń :)
Skąd Bóg zebrał pierwociny ? Czyż nie z Izreala :)

Jakub pisze o pierwocinach w sensie Kościoła. Ale nie pisze o 144 000 adresatów swego listu. Jan pisze o czasie przyszłym, a nie o czasie przeszłym:

"Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem" [Obj. 4:1]

W 7 rozdziale Objawienia jest wyraźnie napisane, że aniołowie mają opatrzyć pieczęcią 144 000 ludzi, a nie wszystkich Żydów. Ani nawet nieokreśloną liczbę Żydów.

"Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich" [Obj. 7:1-4]

Ponieważ Jan mówi o PRZYSZŁOŚCI, a opis mówi o konkretnej licznie 144 000 Żydów, którzy będą pierwocinami, może to oznaczać tylko jedno: Kościoła, do którego pisał Jakub, już nie będzie w czasie, o którym pisze Jan. Pierwociny oznaczają, że 144 000 Żydów to będą pierwsi ludzie zbawieni (wykupieni z ziemi) przed wylaniem gniewu Bożego.

Zresztą, aniołowie mają powstrzymać się od wyrządzenia szkody ziemi, morzu i drzewom DOPÓKI liczba 144 000 Żydów nie zostanie opieczętowana. W czasach powstawania Kościoła nie było takiej sytuacji, bo żadne kataklizmy przyrodnicze opisywane w Objawieniu nie miały wtedy miejsca. Po prostu Jan mówi o wylaniu gniewu Bożego w przyszłości.

Podczas wylewania gniewu Bożego będzie na ziemi 144 000 Żydów, którzy zostaną wtedy wykupieni z ziemi jako PIERWOCINY dla Boga i Baranka. Pierwocinami będą dlatego, że nie będzie już na ziemi Kościoła.

Kolejny raz Lash stosuje tę samą sztuczkę: bierze werset wyrwany z kontekstu i mówiący o czymś innym, a następnie wmawia wszystkim, że jest o tym samym.

Lash, ciężko grzeszysz, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Upamiętaj się.


Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 04 lip 2013, 23:03

Fyapowah pisze:To, że spodziewam się ucisku przed przyjściem Pana, nie przeszkadza mi czuwać w oczekiwaniu na Pana.

Po lecących reklamach poznam, że Kiepscy są blisko, ale i tak będę na nich przez cały czas czekał. Spodziewanie się reklam nie wyklucza czekania na Kiepskich.

Nie wiemy kiedy nastanie ucisk, więc wszyscy możemy się spodziewać przyjścia Pana za naszego życia.

Jednak to nie jest oczekiwanie, które Jezus powierzył wszystkim:

" Tak wy czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy przyjdzie pan domu: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku, aby gdy nagle przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!" (Mk 13:35)

Nie możesz oczekiwać, że Pan przyjdzie o północy lub przyjdzie o poranku, nie możesz oczekiwać, że przyjdzie w ciągu tygodnia, ponieważ największy ucisk musi trwać. Nie oczekujesz na przyjście zmartwychwstałego Jezusa tak jakbyś oczekiwał na przyjście pana domu. Nagłe przyjście o północy. Słowa Ewangelii są podane wprost i są to słowa, których zwolennik post-trib. nie może wypowiedzieć.

" Tak pewne jest Jego przyjście, jak nadejście poranka. Przyjdzie do nas jak deszcz, jak deszcz wiosenny, co nasyca ziemię." (Oz 6:3)


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 05 lip 2013, 10:23

Lelek napisał
Lash, ciężko grzeszysz, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Upamiętaj się.

Bóg mówi Lelku w Swoim Słowie ...

(20) Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! (Ks. Izajasza 5:20, Biblia Tysiąclecia)

Bóg patrzy Leleku patrzy.Lelek pisze:
Lash pisze:Jak wdiać Jakub wie DO KOGO Pisze - Czy literalnie pisze do 12 pokoleń w rozproszeniu? Izraelskich pokoleń :)
Skąd Bóg zebrał pierwociny ? Czyż nie z Izreala :)

Jakub pisze o pierwocinach w sensie Kościoła.


Lelku daruj sobie :) - 12 Pokoleń Rozproszonych TO LITERALNIE IZRAEL.
Oczywiscie zdajesz sobie sprawę z tego, że Sam twierdzisz Tak samo

Lelek pisze: Ale nie pisze o 144 000 adresatów swego listu. Jan pisze o czasie przyszłym, a nie o czasie przeszłym:

"Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem" [Obj. 4:1]

W 7 rozdziale Objawienia jest wyraźnie napisane, że aniołowie mają opatrzyć pieczęcią 144 000 ludzi, a nie wszystkich Żydów. Ani nawet nieokreśloną liczbę Żydów.

"Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich" [Obj. 7:1-4]

Ponieważ Jan mówi o PRZYSZŁOŚCI,


Tania manipulacja :)
1. ZAKŁADASZ Nieprawdziwie że Apokalipsa jest CHRONOLOGICZNA choć widać wyraźnie, że 12 rodział dostyczy przyjścia Mesjasza w Ciele :) - gdybys był konsekwentny to byś stwierdził, że tych 144 tys to ci PRZED CHRYSTUSEM ale nie berdzo pasuje to do twoje TEOLGII wię nie może to być :)


Zadaję cię więc Pytanie - Czy 12 ROZDZIAŁ Apokalipsy opisuje wydarzenia które sa "POTEM"? Czy to sie dopiero wydarzy?Lelek pisze: a opis mówi o konkretnej licznie 144 000 Żydów, którzy będą pierwocinami, może to oznaczać tylko jedno: Kościoła, do którego pisał Jakub, już nie będzie w czasie, o którym pisze Jan.


Nie Lelku to może oznaczać wiele innych rzeczy które manipulacyjnie odrzuczasz :)

Wystarczy Zobaczyć :)

(1) Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. (2) I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: (3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego.


Co to za pieczęć?
Wystarczy porównać NT - coś co nazywasz grą w skojarzenia :/

(22) On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. (23) A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. (24) Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą wasza, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie. (2 list do Koryntian 1:1-24, Biblia Tysiąclecia)

(30) I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. (31) Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. (32) Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (List do Efezjan 4:1-32, Biblia Tysiąclecia)(4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: (5) z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, (6) z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, (8) z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. (10) I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, (12) mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.


To jest wizja JEDNEGO LUDU BOGA który jest zbawiony z dwóch grup - zydów - pełnia zabwienia wybranych 12 tys z 12 pokoleń - symbolika liczby 12 jest u bardzo wyraźna :)
Ora Innych narodów zbawionych w Chrystusie :)

Wcześniej nie masz żadnej wizji pochwycenie Kościoła :)


Lelek pisze: Pierwociny oznaczają, że 144 000 Żydów to będą pierwsi ludzie zbawieni (wykupieni z ziemi) przed wylaniem gniewu Bożego.


Naprawdę trzeba sporego zaślepienia aby nie zobaczyć że właśnie takimi byli Apostołowie :) 12 apostołów jako symbolizujących 12 pokoleń Izraela - nowe Fundamenty Izraela

Widze też że tu wciskasz inne znaczenia zbawienia :/ oh LelkuLelek pisze: Zresztą, aniołowie mają powstrzymać się od wyrządzenia szkody ziemi, morzu i drzewom DOPÓKI liczba 144 000 Żydów nie zostanie opieczętowana. W czasach powstawania Kościoła nie było takiej sytuacji, bo żadne kataklizmy przyrodnicze opisywane w Objawieniu nie miały wtedy miejsca. Po prostu Jan mówi o wylaniu gniewu Bożego w przyszłości.


Serio? Serio wierzysz że 1/3 Słońca przestanie świcić i zamarzniemy :)
LELKU TO SĄ OBRAZY

Tu masz opis WYROKU NA BABILON który się juz dokonał

(1) Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. (2) Na Łysej górze zatknijcie znak, podnieście okrzyk wojenny; dajcie znak ręką, by weszli w bramy książęce. (3) Ja dałem rozkaz moim poświęconym; z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się z mej wspaniałości. (4) Uwaga! Gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw, sprzymierzonych narodów. To Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. (5) Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. (6) Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. (7) Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. (8) Oni truchleją... ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy z osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach. (9) Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. (10) Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. (11) Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. (12) Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru. (13) Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. (14) I stanie się tak: jak gazela zgubiona i jak trzoda, której nikt nie chwyta, każdy powróci do swego narodu, każdy ucieknie do swojego kraju. (15) Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. (16) Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony - zgwałcone. (17) Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają. (18) Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone. Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom. (19) Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił. (20) Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie rozbije tam Arab namiotu ani pasterze nie staną na postój. (21) Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże, sowy napełnią ich domy, strusie się tam zagnieżdżą i kozły będą harcować. (22) Szakale nawoływać się będą w ich pałacach i hieny wyjąc w ich przepysznych gmachach. Godzina jego się zbliża, jego dni nie będą przedłużone. (Ks. Izajasza 13:1-22, Biblia Tysiąclecia)

I co księżyc nie świeci od czasów Uapdku Babilonu?
:] :lol: :]

Literalnie tego nie ugryziesz ... musisz powiedzieć - TEKST mowi o czymś innym a prorok niczym w bełkocie mówi raz o babilonie a kiedy indziej o sądzie ostatecznym :)

Podobnie Bóg mówi do fałszywych proroków
(1) Potem rzekłem: Słuchajcie, proszę, książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy nie waszą jest rzeczą znać sprawiedliwość? (2) Wy, którzy macie w nienawiści dobro, a miłujecie zło, którzy zdzieracie z nich skórę, a ciało ich aż do kości. (3) Bo ci, którzy jedzą ciało mego ludu i skórę z niego zdzierają, a kości mu łamią i tną na kawałki, jak w garnku, jak mięso w środku kotła, (4) wołać będą wówczas do Pana, ale im nie odpowie, lecz zakryje wówczas oblicze swe przed nimi za występki, które popełnili. (5) Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy mają usta pełne, głoszą pokój, a jeśli kto nic nie włoży w ich usta ogłoszą wojnę przeciw niemu. (6) Przeto noc będzie dla was bez widzenia i ciemność dla was bez wieszczby; zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. (7) Zawstydzą się wtedy widzący, wieszczkowie się zarumienią, i zasłonią wszyscy swe brody, bo nie będzie Bożej odpowiedzi. (8) Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego - Izraelowi. Mich 3


Słonce ZASZŁO tylko nad nimi? Przestało swiecieć? :roll:


Lelek pisze:


Podczas wylewania gniewu Bożego będzie na ziemi 144 000 Żydów, którzy zostaną wtedy wykupieni z ziemi jako PIERWOCINY dla Boga i Baranka. Pierwocinami będą dlatego, że nie będzie już na ziemi Kościoła.Nic takiego nie podano w Obajwieniu :)
Natomioast podano że głoszna jest Ewangelia Narodom przez pierowcimny izraela

(1) Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. (2) I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. (3) I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. (4) To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, (5) a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. (6) Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę εὐαγγέλιον do obwieszczenia εὐαγγελίζω wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. (7) Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!

Jak widać to właśnie Izrael - Pierwociny Boga zanośi Ewangelię do pogan.

Lelku TO SIĘ STAŁO.
Oczekujesz innej nadzieji :/

Naprawdę TRZEBA przeczytać uważnie NOWY TESTAMENT a nie tylko Stary Testamen aby te rzeczy zobaczyć :)Lelek pisze: Kolejny raz Lash stosuje tę samą sztuczkę: bierze werset wyrwany z kontekstu i mówiący o czymś innym, a następnie wmawia wszystkim, że jest o tym samym.


Nie Lelku
pokazuję wyraźnie powiązania z NOWYM TESTAMENTEM
to własnie ty nie masz żadnych powiązań a ogłaszach ex Kathedra - tak jest i koniec - bo mi taka historyjak pasuje :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 05 lip 2013, 13:21

Lash pisze:Zadaję cię więc Pytanie - Czy 12 ROZDZIAŁ Apokalipsy opisuje wydarzenia które sa "POTEM"? Czy to sie dopiero wydarzy?

Oczywiście. "Potem" znaczy "potem". A nie "przedtem", jak byś zapewne chciał.

Szatan jeszcze nie został strącony na ziemię, o ile zdążyłem zauważyć. Izrael nie był prześladowany przez 1260 dni przez szatana i nie uciekł na pustynię.

Uprzedzę Twoje zarzuty, bo widzę, że nie umiesz czytać tekstu, a właściwie nawet nie chcesz go czytać. Ale to jest Twój problem.

Niewiasta, która jest znakiem widzianym przez Jana, jest Izraelem czyli narodem żydowskim - wskazują na to odwołania do 12 gwiazd, słońca i księżyca - pamiętasz sen Józefa z I Mojż. 37:9-10? Jeśli nie, to sobie przeczytaj. Niewiasta będzie niesiona na skrzydłach orła. Pamiętasz pieśń Mojżesza z V Mojż. 32:9-13? Jeśli nie, to sobie przeczytaj.

Jan widzi coś, co jest częściowo retrospekcją - do wersetu 6 jest napisane o przeszłości:

Smok stanął przed niewiastą zanim jeszcze został strącony na ziemię. Izrael zrodził Mesjasza, którego szatan chciał zabić. Mesjasz będzie rządził laską żelazną). To jest tekst identyfikujący Niewiastę jako Izrael i mężczyznę-chłopca jako Mesjasza.

Mesjasz został pochwycony do Bożego tronu - zastanawiające, że mamy tutaj "harpazo" - czyli dokładnie to słowo, które Paweł używa w I Tes. 4:15-17. Mesjasz zstąpi po Kościół w momencie opisywanym jako "harpazo" i weźmie Kościół do domu Ojca. Wniebowstąpienie Jezusa nie bardzo pasuje do określenia "harpazo". Chłopczyk nie może być Kościołem, bo jest Oblubienicą. Niewiasta nie może być Kościołem, bo to nie Kościół zrodził Mesjasza, który jest Synem Dawida.

W stosunku do chwili, w której dana jest wizja, to wydarzenie jest przeszłością. Ale wizje są opisywane w taki sposób, jakby wydarzenia się dokonywały na bieżąco, lub były już dokonane. Dlaczego? Ponieważ Jan został w zachwyceniu przeniesiony do Dnia Pańskiego [Obj. 1:10], czyli Dnia gniewu Boga i Baranka [Obj. 6:17], który ma nastąpić POTEM - czyli po przekazaniu listów do 7 kościołów aktualnie żyjących w Azji.

W Obj. 12:6 jest napisane, że niewiasta ma przygotowane miejsce na pustyni. Nie, że miała przygotowane, tylko ma przygotowane. Na przyszłość. Prorocy piszą, że to miejsce nazywa się Bosrah i znajduje się w Edomie. Dlatego Antychryst nie zdobędzie Edomu [Dan. 11:41].

Dopiero potem jest napisane o walce w niebie i strąceniu szatana na ziemię. Na razie szatan zwodzi całą ziemię, ale jeszcze nie ma go na ziemi. Będzie na ziemi, a potem zostanie zamknięty w otchłani na 1000 lat. To jest naprawdę proste, tylko Ty wypaczasz Pismo, żeby je nagiąć do swojej teologii.

Przykro mi to mówić, Lash, ale Twoja "jakby egzegeza" jest po prostu nieuczciwa i prymitywna. Masz teorie, do których naginasz tekst, zamiast dać się prowadzić samemu tekstowi. I oczywiście nie czytasz całej Biblii, choć Jan w Objawieniu odwołuje się do ponad 500 fragmentów Starego Testamentu.

Kto chciał zrozumieć, zrozumiał. Kto chce coś zrozumieć, niech ucieka od Lasha i jego zgubnych nauk.

Lash pisze:pokazuję wyraźnie powiązania z NOWYM TESTAMENTEM

Nie, Lash. Ty wybierasz dowolne fragmenty NT, które dowolnie "kojarzysz" po to, żeby tekst cytowany nie mówił tego, co mówi. To jest właśnie Twoja "zabawa w skojarzenia". Robisz sobie z Biblii wycinanki i dowolnie sklejasz, bo Ci tak pasuje. Oczywiście wycinasz sobie wszystko z kontekstu, bo jakże by inaczej.

Taka cyrkowa żonglerka wersetami jest grzechem wobec Słowa Bożego.

No, ale trudno. Ja Cię ostrzegałem. I nie masz żadnej wymówki.


Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 05 lip 2013, 14:14

Lash pisze:Co to za pieczęć?
Wystarczy porównać NT - coś co nazywasz grą w skojarzenia :/

Czyli sam się przyznajesz, że "grasz w skojarzenia". Tylko szkoda, że Ci nie jest wstyd z tego powodu.

Lash pisze:(4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: (5) z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, (6) z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, (8) z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. (10) I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, (12) mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.


To jest wizja JEDNEGO LUDU BOGA który jest zbawiony z dwóch grup - zydów - pełnia zabwienia wybranych 12 tys z 12 pokoleń - symbolika liczby 12 jest u bardzo wyraźna :)
Ora Innych narodów zbawionych w Chrystusie :)

Z DWÓCH GRUP? NAPRAWDĘ? A GDZIE TO JEST NAPISANE W TEKŚCIE?

Skleiłeś sobie 2 teksty - jeden opisujący to, co się dzieje na ziemi i drugi opisujący to, co się dzieje w niebie. I bezczelnie twierdzisz, że mówią o tym samym. Nie, Ty nie masz wstydu, Lash.

NA ZIEMI:

"Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich" [Obj. 7:3-4]

W NIEBIE:

"Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (...( Obj 7:14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka." [Obj. 7:9,14]

Mam nadzieję, że kolejny raz widać Twoje manipulacje Pismem. Ono mówi o dwóch różnych grupach ludzi - jednej na ziemi (144 000 Żydów jako pierwociny wykupionych z ziemi), a drugą w niebie (wielka rzesza męczenników ze wszystkich narodów, przychodzących z wielkiego ucisku).

Lash pisze:
Lelek pisze: Pierwociny oznaczają, że 144 000 Żydów to będą pierwsi ludzie zbawieni (wykupieni z ziemi) przed wylaniem gniewu Bożego.


Naprawdę trzeba sporego zaślepienia aby nie zobaczyć że właśnie takimi byli Apostołowie :) 12 apostołów jako symbolizujących 12 pokoleń Izraela - nowe Fundamenty Izraela

Widze też że tu wciskasz inne znaczenia zbawienia :/ oh Lelku

12 apostołów symbolizujących 12 pokoleń Izraela? W tekście o 144 000 ludzi po 12 tysięcy z każdego plemienia? Widzę, że na siłę chcesz wmówić czytelnikom coś, o czym tekst nie mówi.

Lash pisze:
Lelek pisze: Zresztą, aniołowie mają powstrzymać się od wyrządzenia szkody ziemi, morzu i drzewom DOPÓKI liczba 144 000 Żydów nie zostanie opieczętowana. W czasach powstawania Kościoła nie było takiej sytuacji, bo żadne kataklizmy przyrodnicze opisywane w Objawieniu nie miały wtedy miejsca. Po prostu Jan mówi o wylaniu gniewu Bożego w przyszłości.


Serio? Serio wierzysz że 1/3 Słońca przestanie świcić i zamarzniemy :)
LELKU TO SĄ OBRAZY

A skąd Ty wiesz, że to są obrazy? Bo Ci nie pasują to założeń?

Lash pisze:Jak widać to właśnie Izrael - Pierwociny Boga zanośi Ewangelię do pogan.

Lelku TO SIĘ STAŁO.
Oczekujesz innej nadzieji :/

Naprawdę TRZEBA przeczytać uważnie NOWY TESTAMENT a nie tylko Stary Testamen aby te rzeczy zobaczyć :)

144 000 Żydów po 12 tysięcy z każdego plemienia będzie głosiło Ewangelię w czasie Wielkiego Ucisku. Nie są nazywani Kościołem, ale są pierwocinami. A wiesz dlaczego? Bo Kościoła już wtedy na ziemi nie będzie.

I nic nie pomoże symbolizowanie na siłę, sklejanie fragmentów mówiących o czymś innym i wyrywanie ich przez Ciebie z kontekstu.

A co do cytatu o Bablionie, którym się usiłujesz ratować. Wiesz, kiedy Babilon będzie jak Sodoma i Gomora? W Dniu Pańskim czyli podczas wylania gniewu Boga na ziemię. Wtedy będą zaćmienia słońca. Apostołowie, święci i prorocy będą wtedy w niebie:

"Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. (...) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim" [Obj. 18:10,18-20]

Upamiętaj się, Lash


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 05 lip 2013, 14:52

Lelek pisze:
Lash pisze:Zadaję cię więc Pytanie - Czy 12 ROZDZIAŁ Apokalipsy opisuje wydarzenia które sa "POTEM"? Czy to sie dopiero wydarzy?

Oczywiście. "Potem" znaczy "potem". A nie "przedtem", jak byś zapewne chciał.

Szatan jeszcze nie został strącony na ziemię, o ile zdążyłem zauważyć. Izrael nie był prześladowany przez 1260 dni przez szatana i nie uciekł na pustynię.

Uprzedzę Twoje zarzuty, bo widzę, że nie umiesz czytać tekstu, a właściwie nawet nie chcesz go czytać. Ale to jest Twój problem.

Niewiasta, która jest znakiem widzianym przez Jana, jest Izraelem czyli narodem żydowskim - wskazują na to odwołania do 12 gwiazd, słońca i księżyca - pamiętasz sen Józefa z I Mojż. 37:9-10? Jeśli nie, to sobie przeczytaj. Niewiasta będzie niesiona na skrzydłach orła. Pamiętasz pieśń Mojżesza z V Mojż. 32:9-13? Jeśli nie, to sobie przeczytaj.

Jan widzi coś, co jest częściowo retrospekcją - do wersetu 6 jest napisane o przeszłości:


Popatrzy uwaznie :)
Tekt w wersecie DRUGIM jest napisanuy w czasie TERZNIEJSZYM

Dówód
http://www.blueletterbible.org/Bible.cf ... KJV#conc/2

Tak Samo jak kobieta jest GOTOWA aby URODZIC a nie URODZILA dzicko
http://www.blueletterbible.org/Bible.cf ... KJV#conc/4


Lelek pisze:
Smok stanął przed niewiastą zanim jeszcze został strącony na ziemię. Izrael zrodził Mesjasza, którego szatan chciał zabić. Mesjasz będzie rządził laską żelazną). To jest tekst identyfikujący Niewiastę jako Izrael i mężczyznę-chłopca jako Mesjasza.

Mesjasz został pochwycony do Bożego tronu - zastanawiające, że mamy tutaj "harpazo" - czyli dokładnie to słowo, które Paweł używa w I Tes. 4:15-17.O wiele BARDZIEJ interesujáce jest to że FRAZA o rządzeniu jest w czasie TERAŹNIJESZYM
Dziecko Gotowe jest do rządzenia żelazną laską :)

Od urodzenia :)

Jezus Został ZABRANY Do Ojca na TRON na którym ropoczał Królowanie :) jako Król Izreala :)
Lelek pisze:

Mesjasz zstąpi po Kościół w momencie opisywanym jako "harpazo" i weźmie Kościół do domu Ojca.


Jest to nieprawda.
Nie ma tu ani słowa SUGESTII, że Chrystus zstapił w momencie harpadzo.
To Przkłamanie.
NIE MA MONETU OPISYWANEGO JAKO HARPADZO

harpadzo to zykły czasownik ukazujący akcję chwytania wiele razy uzyty w Poismie Św.

http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... G726&t=KJV

Dorabianie Historyjki, że Chrhstus jest porwany Do Boga dopiero przy pochwyceniu Kosćioła to jakiś absurd :/


Widać ewidentnie że Filip Był harpadzo
(39) A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. (40) A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei. (Dzieje Apost. 8:1-40, Biblia Tysiąclecia)

Podobnie Paweł
(10) Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy.


Tak to jest jak się dorabia Teoryjki do Pisma :/
Lelek pisze: Wniebowstąpienie Jezusa nie bardzo pasuje do określenia "harpazo".Mylisz się Lelku
Jezus Został zabrany przy wniebowstąpieniu :)

por
http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... 1869&t=KJV
ἐπαίρω

To słowo - From ἐπί (G1909) and αἴρω (G142)

i Harpadzo
http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... G726&t=KJV
ἁρπάζω From a derivative of αἱρέω (G138) któr jest pochodną αἴρω (G142)

To te same określenia tak ja mówimy
chwycić
chwycony
pochwycił
przechwycił

Tak więc dorabianie "szczeglmego" znacznia słów to jakiś twój problem :/
Tym bardziej że widzomy że Jezus Jest na tronbie po niebwstapieniu Hebr 10 :)


Lelek pisze: Chłopczyk nie może być Kościołem, bo jest Oblubienicą. Niewiasta nie może być Kościołem, bo to nie Kościół zrodził Mesjasza, który jest Synem Dawida.

W stosunku do chwili, w której dana jest wizja, to wydarzenie jest przeszłością. Ale wizje są opisywane w taki sposób, jakby wydarzenia się dokonywały na bieżąco, lub były już dokonane. Dlaczego? Ponieważ Jan został w zachwyceniu przeniesiony do Dnia Pańskiego [Obj. 1:10], czyli Dnia gniewu Boga i Baranka [Obj. 6:17], który ma nastąpić POTEM - czyli po przekazaniu listów do 7 kościołów aktualnie żyjących w Azji.


To jak moga być dokonywane NA BIRZĄCO :O
właśnie to twwoje absurdy
Z kazdej perpektywy to musi być CZAS PRZESZŁY
czy to w relaności na Patmos czy w przyszłości gniewu Boga - Jezus był zrodzony a nie rodził się :)

To pokazuje że twoja teoria ma kruche podstawy :)


także tekst z Ap 4:1 nie musi znaczyć następnie

http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... 3326&t=KJV

4:1 Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού, θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ λέγουσα, Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω PRZYSŁY σοι ἃ δεῖ terazniajszy γενέσθαι Second Aorist Middle Deponent Infinitive μετὰ ταῦτα

Tek porostu mówi
Choć ukażę ci rzeczy które muszą się stać.

Słowo muszą jest w czasie TERAŻNIJESZYM - a nie przyszłym
Dlatego nie ma tu implikacji przyszłości że będą MUSiAŁY SIĘ STAĆ.


Mowa jest te rzeczy MUSZĄ SIĘ STAĆ bez implikacji nastepnie


Lelek pisze:
W Obj. 12:6 jest napisane, że niewiasta ma przygotowane miejsce na pustyni. Nie, że miała przygotowane, tylko ma przygotowane. Na przyszłość.


Nie na przyszłość ale tak samo jak
RODZI - 12:4 terazniajszy
a on RZĄDZI - 12:5 - terażniejszy
ONA MA i żywiona - 12:6 - teraźniejszy

http://www.blueletterbible.org/Bible.cf ... KJV#conc/6
12:6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον ὅπου ἔχει τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα


nie ma nic o przyszłości :) nie dodawaj nic do tesktu - ostrzezanie z końca tej księgi ...


Jest to spójne z tekstem i obrazem TO STALE TEN SAM CZAS.


Lelek pisze:
Prorocy piszą, że to miejsce nazywa się Bosrah i znajduje się w Edomie. Dlatego Antychryst nie zdobędzie Edomu [Dan. 11:41].

Dopiero potem jest napisane o walce w niebie i strąceniu szatana na ziemię.


to się stało w czasach Jezusa i on to widział :)


Lelek pisze:
Na razie szatan zwodzi całą ziemię, ale jeszcze nie ma go na ziemi.


A Jesus mówił cos innego
(18) Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. (Ew. Łukasza 10:18, Biblia Tysiąclecia)

Lelek pisze:
Będzie na ziemi, a potem zostanie zamknięty w otchłani na 1000 lat. To jest naprawdę proste, tylko Ty wypaczasz Pismo, żeby je nagiąć do swojej teologii.


A co z tego że Droga zwodnicza jest prostacka skoro odwodzi od Boga ?

Jak widac wypacasz ty i dodajesz -przysłośc gdzie jej nie ma :/
sciągasz tym samym na siebie wiecej gniewu za dodwanie do kięgi :/Lelek pisze: Przykro mi to mówić, Lash, ale Twoja "jakby egzegeza" jest po prostu nieuczciwa i prymitywna.


E tam
nie mówi nie prawdy wcale nie jest ci przykro :D
moja egzegeza jest uczciwa Bowiem ukazuję ci że
- nie masz racji co do czasów
- nie rozumiesz że nie ma nastepstwa w 4:1-2 ale jest mus wystąpienia pewnych rzeczy
- nie rozumiesz słowa airo i tworzysz sztuczny "czas harpadzo"

wole pryitywizm rybaków :)

Lelek pisze:

Masz teorie, do których naginasz tekst, zamiast dać się prowadzić samemu tekstowi.


Kolejne kłamstwo - ale za to ty to praktykujez dlatego mierzysz swoją miarą
jak widac Jezus mówi co mówi a ty dalej sowje kłamstwa że Sztan rządzi a Jezu nie włada :/
dlatego takie chrześicjaństwo jest jakie jest :/ wierzace że sztan rzadzi a Jezus nie :/


Lelek pisze:
I oczywiście nie czytasz całej Biblii, choć Jan w Objawieniu odwołuje się do ponad 500 fragmentów Starego Testamentu.


i takie inne kłamstwa - czy ty wogóle rozumiesz co mówisz?

Lelek pisze:

Kto chciał zrozumieć, zrozumiał. Kto chce coś zrozumieć, niech ucieka od Lasha i jego zgubnych nauk.


Zgubenm nauki głosi osob aktóra ma nicki Lelek - czyli Kozodój i Smok B(W)ab(w)elski - sam się demsskujesz ... a od swojego masz imię :/

Lelek pisze:

Lash pisze:pokazuję wyraźnie powiązania z NOWYM TESTAMENTEM

Nie, Lash. Ty wybierasz dowolne fragmenty NT, które dowolnie "kojarzysz" po to, żeby tekst cytowany nie mówił tego, co mówi.


Nie kłam .
Jak widać nie kojarzysz tego że Paweł mówi o zmartwychwstaniu o siedzeniu na niebiosach z Chrystusem
nie kojarzysz zwiazania sztana z 20 obj i związanie w ewangelii
nie kojarzysz słów pochodznych od airo
niekojarzysz tego że Jszus jest królem izraela i mesjaszem :/

tak nie kojarzysz wiele :/

Lelek pisze:


To jest właśnie Twoja "zabawa w skojarzenia". Robisz sobie z Biblii wycinanki i dowolnie sklejasz, bo Ci tak pasuje. Oczywiście wycinasz sobie wszystko z kontekstu, bo jakże by inaczej.


nie kłam - gdybyś potrfił udowodnic cos z kontekstem zrobiłbys to ale nie ma konfliktu kontekst to co mówię :) dlatego nie potrafisz tego udowodnić


Lelek pisze:Taka cyrkowa żonglerka wersetami jest grzechem wobec Słowa Bożego.


Oczywiście i dlatego jej nie upraiwam ale ty i owszem :/ dlatego pros Boga o wybaczenie


Lelek pisze: No, ale trudno. Ja Cię ostrzegałem. I nie masz żadnej wymówki.


Oczywiście że wołasz niczym fłaszywy Prorok - słuchajcie mnie .... - nie boję sie takich ostrzeżeń :)


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 05 lip 2013, 15:12

Lelek pisze:
Lash pisze:Co to za pieczęć?
Wystarczy porównać NT - coś co nazywasz grą w skojarzenia :/

Czyli sam się przyznajesz, że "grasz w skojarzenia". Tylko szkoda, że Ci nie jest wstyd z tego powodu.


Oczywicie że nie wstyd mi tego że kojarze co mówi słowo Boga
Wstyd mi za ciebie bowiem ty ni masz wstycu że ni kojarzysz nic ze słowa :/

Lelek pisze:
Lash pisze:(4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: (5) z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, (6) z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, (8) z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. (10) I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, (12) mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.


To jest wizja JEDNEGO LUDU BOGA który jest zbawiony z dwóch grup - zydów - pełnia zabwienia wybranych 12 tys z 12 pokoleń - symbolika liczby 12 jest u bardzo wyraźna :)
Ora Innych narodów zbawionych w Chrystusie :)

Z DWÓCH GRUP? NAPRAWDĘ? A GDZIE TO JEST NAPISANE W TEKŚCIE?

Skleiłeś sobie 2 teksty - jeden opisujący to, co się dzieje na ziemi i drugi opisujący to, co się dzieje w niebie. I bezczelnie twierdzisz, że mówią o tym samym. Nie, Ty nie masz wstydu, Lash.


O tak ja je skliłem W objawieniu :roll:
Tyle powagi u ciebie :roll:

Wziałem i skleiłem manuskrypty w tym miejscu :roll:

TO JAN tak napisał :)


Lelek pisze:


NA ZIEMI:

"Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich" [Obj. 7:3-4]

W NIEBIE:

"Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (...( Obj 7:14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka." [Obj. 7:9,14]GDZIE MASZ NAPISANE ŻE SĄ W NIBIE ?Lelek pisze: Mam nadzieję, że kolejny raz widać Twoje manipulacje Pismem. Ono mówi o dwóch różnych grupach ludzi - jednej na ziemi (144 000 Żydów jako pierwociny wykupionych z ziemi), a drugą w niebie (wielka rzesza męczenników ze wszystkich narodów, przychodzących z wielkiego ucisku).


Nie ma napisanego że sa w niebie :)
jak widać Izreal jest w tym samym miejscu

(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (


Jak widać góra SYJON i 144 ty są DOKŁADNIE pzed Tronem i czterem postaciami :)
TO JEST TO SAMO MOEJCE
fłaszywie dzielisz na to że to inne miejsca choć tekst nie mówi ze są w nibie

Mam nadzieję, że kolejny raz widać Twoje manipulacje Pismem których się dopusczasz


Lelek pisze:Lash pisze:
Lelek pisze: Pierwociny oznaczają, że 144 000 Żydów to będą pierwsi ludzie zbawieni (wykupieni z ziemi) przed wylaniem gniewu Bożego.


Naprawdę trzeba sporego zaślepienia aby nie zobaczyć że właśnie takimi byli Apostołowie :) 12 apostołów jako symbolizujących 12 pokoleń Izraela - nowe Fundamenty Izraela

Widze też że tu wciskasz inne znaczenia zbawienia :/ oh Lelku

12 apostołów symbolizujących 12 pokoleń Izraela?


A co - nie umiesz czytac po polsku?

Lelek pisze:

W tekście o 144 000 ludzi po 12 tysięcy z każdego plemienia?


Tak To Symbol - nie wiesz że 12 to symboliczna liczba :)

Lelek pisze:

Widzę, że na siłę chcesz wmówić czytelnikom coś, o czym tekst nie mówi.


Widzę, że na siłę chcesz wmówić czytelnikom coś, o czym tekst nie mówi- tekst nie mówi o 144 tysicach żydów zbawionych :) literalnie

pierowciny Izreale są wykupione i nie uchylaj pimsa
18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń..\

Jak widac nie potrafić skojarzyć tego co Jakub mówi o Izrealu z Apokalipsą i dlatego nie kojarzysz co mówi pismo :/

Lelek pisze:Lash pisze:
Lelek pisze: Zresztą, aniołowie mają powstrzymać się od wyrządzenia szkody ziemi, morzu i drzewom DOPÓKI liczba 144 000 Żydów nie zostanie opieczętowana. W czasach powstawania Kościoła nie było takiej sytuacji, bo żadne kataklizmy przyrodnicze opisywane w Objawieniu nie miały wtedy miejsca. Po prostu Jan mówi o wylaniu gniewu Bożego w przyszłości.


Serio? Serio wierzysz że 1/3 Słońca przestanie świcić i zamarzniemy :)
LELKU TO SĄ OBRAZY

A skąd Ty wiesz, że to są obrazy? Bo Ci nie pasują to założeń?


nie jestem tobą - Są to obrazy bowiem to wynika z opisu Izajasza - tylko osoba któr nieucziwie czyta pismo św tego nie zuwazy

Lelek pisze:Lash pisze:Jak widać to właśnie Izrael - Pierwociny Boga zanośi Ewangelię do pogan.

Lelku TO SIĘ STAŁO.
Oczekujesz innej nadzieji :/

Naprawdę TRZEBA przeczytać uważnie NOWY TESTAMENT a nie tylko Stary Testamen aby te rzeczy zobaczyć :)

144 000 Żydów po 12 tysięcy z każdego plemienia będzie głosiło Ewangelię w czasie Wielkiego Ucisku.


czyli teraz jest czas głoszenia Ewagneli
i teraz sa pierowciny Izreala zebrane - jakub o tym pisał
nawróc sie :)

Lelek pisze:

Nie są nazywani Kościołem, ale są pierwocinami. A wiesz dlaczego? Bo Kościoła już wtedy na ziemi nie będzie.


nie kłam
Jakub mówi o pierwocinach 12 pokleń roproszonych
nie ma nic o kosćiele zabranym :)


Lelek pisze:
I nic nie pomoże symbolizowanie na siłę, sklejanie fragmentów mówiących o czymś innym i wyrywanie ich przez Ciebie z kontekstu. .


To raczej tobie nie pomoze negowwanie słów Pisam Św
Właśnie tak kłmać musisz że pismo nie mówo to co mówi a wiedz że mówi że 12 pokoleń izraela ma swoje pierwociny zebrane


Lelek pisze: A co do cytatu o Bablionie, którym się usiłujesz ratować. Wiesz, kiedy Babilon będzie jak Sodoma i Gomora? W Dniu Pańskim czyli podczas wylania gniewu Boga na ziemię. Wtedy będą zaćmienia słońca. Apostołowie, święci i prorocy będą wtedy w niebie: .


nioe kłam
Izaj mówi o zniszczniu historycznego babilonu i wwyzwoleniu fizycznym izreala

Lelek pisze: "Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. (...) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim" [Obj. 18:10,18-20]

Upamiętaj się, Lash


nie kłam
Izaj którego cytowałe nie wypełnia się w obajwieniu(1) Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. (2) Na Łysej górze zatknijcie znak, podnieście okrzyk wojenny; dajcie znak ręką, by weszli w bramy książęce. (3) Ja dałem rozkaz moim poświęconym; z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się z mej wspaniałości. (4) Uwaga! Gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw, sprzymierzonych narodów. To Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. (5) Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. (6) Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. (7) Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. (8) Oni truchleją... ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy z osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach. (9) Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. (10) Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. (11) Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. (12) Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru. (13) Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. (14) I stanie się tak: jak gazela zgubiona i jak trzoda, której nikt nie chwyta, każdy powróci do swego narodu, każdy ucieknie do swojego kraju. (15) Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. (16) Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony - zgwałcone. (17) Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają. (18) Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone. Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom. (19) Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił. (20) Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie rozbije tam Arab namiotu ani pasterze nie staną na postój. (21) Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże, sowy napełnią ich domy, strusie się tam zagnieżdżą i kozły będą harcować. (22) Szakale nawoływać się będą w ich pałacach i hieny wyjąc w ich przepysznych gmachach. Godzina jego się zbliża, jego dni nie będą przedłużone.

(Ks. Izajasza 13:1-22, Biblia Tysiąclecia)


Lelku skoończ manipulowaąc pismem dla własnych teoryjek


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.

Wróć do „Eschatologia ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości