Światynia opisana w księdze Ezahiela

Jak się to wszystko skończy ....
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 28 cze 2013, 16:02

Lelek pisze:
Kaan pisze:Gdybyś pokroił Biblię na kawałki i oderwałbyś od siebie (co cały czas robisz) to udowodnisz każdą tezę, najbardziej absurdalną. Czy uważasz że każda wzmianka o milenium musi mieć w każdym fragmencie Biblii komplet danych? Robisz Lashu pośmiewisko z egzegezy Biblii.

Bardzo dobre podsumowanie "egzegezy" Lasha. Przepis na każdą jego "potrawę" wygląda następująco:

Bierzemy dowolny fragment Biblii, tniemy go na kawałki, potem bierzemy 10 kolejnych fragmentów - wyrwanych z kontekstu oczywiście - i również tniemy na kawałki. A potem z pociętych kawałków sklejamy dowolną teorię mówiąc, że "tak mówi Słowo Boże". Smacznego! :lmao:


Pośmiałes się ze swojej metody :)


Lelek pisze:
"A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich" [Rzym. 11:26-27]

Cały Izrael będzie zbawiony, gdy Wybawiciel przyjdzie z Syjonu. Czyli w stosunku do Listu do Rzymian stanie się to w przyszłości. Ale Lashowi to nie przeszkadza, bo pociął, wymieszał i twierdzi, że to się dzieje teraz:

Lash pisze:Paweł ukazuje że TERAZ jest czas miłosierdzia nad Izraelem.
Dlatego własnie wierzę że obecnie jest czas miłowierdzia nad nimi i resztka osiągnie ... wszyscy wybrani

Oczywiście Lash pomylił zbawienie pojedynczych Żydów w ramach głoszenia Ewangelii ZANIM jeszcze poganie w pełni weszli z czasem zbawienia narodu żydowskiego PO TYM, jak poganie w pełni wejdą. Dlaczego to zrobił? Ponieważ MUSI nagiąć Pismo tak, żeby Kościół był Izraelem.


Lash nic nie musi
Tekst mówi wyraźnie co JEST
Jak widac ty także nie lubisz cytować Rzym 11:25-31 ale tylko mniejszy fragment aby posztakowac Pismo dlatego cytujwesz mniej :)

(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. (28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, (31) tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.

Żydzi obecnie DOSTEPUJĄ MOIŁOSIERDZIA tak samo jak poganie - dlatego że jest na nich zatwardziałośc :)
Odpowiedz czy Chrystus zgładził w przymierzu ich grzechy :)Lelek pisze: Czy poganie weszli już w pełni? Nie.


Nie :)


Lelek pisze:


Czy Wybawiciel przyszedł już z Syjonu PO TYM, jak Paweł napisał List do Rzymian? Nie.


A gdzie tam napisano ze WYBAWICIEL przyjdzie po tym :roll:
Lelku nie dodawaj do Pisma bo ci Bóg Doda cierpień

Paweł nie mówi że PRZYJDZIE potem ale że TAK NAPISANO ....


Lelek pisze:
Czy Kościół jest gdzieś w Biblii nazywany Jakubem? Nie.


A czy masz w Ewangeli Lukasz cos o kościele :roll:
Lelku nie szatkuj Pisma :) -

Jakub to wybrany BOGA
nie czytałes kilkadzisiąt Wersetów wczesniej :/ 9:1- 11:31 ukazuje że Jakub to WYBRANI

Ukazuje to także struktura chiastyczna :)

http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=7407

Ale ty nawet nie masz o tym pojęcia(13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości. (19) A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? (20) O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? (21) Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? (22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, (23) a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan

Jak najbardziej Paweł kontynuuje wątek tego że w kosciele Jakub to własnie całość WYBRANYCH z żydów i POGAN - cały IZREL DZIECI BOGA


Lelek pisze: Dlatego zbawienie Izraela nastąpi w przyszłości,


Jest to nieprawda.
Paweł wyraźnie mówi że to jest TERAZ
(31) tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.


Jaka widac Paweł Konsekwentnie w całej Sekcji od


Lelek pisze:
a Paweł nawiązuje do proroka Izajasza:

"Dlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie podniosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane. Gdyż miasto warowne opustoszało, jest mieszkaniem bezludnym, opuszczonym jak pustynia; tam będzie się paść cielę i tam będzie leżeć i ogryzać jego gałązki. Gdy jego gałązki uschną, będą się łamać; przyjdą kobiety i spalą je. Gdyż to jest lud nierozumny; dlatego jego Stwórca nie zlituje się nad nim, a Ten, który go stworzył, nie okaże mu łaski. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie" [Iz. 27:9-13]Nie Lelku On nawizuje do Ezechiela
(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. (26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. (27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. (28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. (29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan. (Ks. Ezechiela 39:1-29, Biblia Warszawska)
Lelek pisze:


A kiedy to się stanie? Do tego samego fragmentu nawiązuje Pan Jezus:

"I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi" [Mat. 24:30-31]


Kolejny kawałek wyciętgo pisma stosujesz :) Przecież tan kościoł mówi o WYBRANYCH - Jakubie czyli KOSCIELE - z żydówi pogan :)


Lelek pisze: Pan Jezus nawiązuje jeszcze do innego fragmentu Pism:

"Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców, i obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył" [V Mojż. 30:1-6]


Oczywiście ze nie nawiązuje :)


Lelek pisze:
Czy wszyscy już wiedzą, kiedy zostanie zbawiony cały Izrael i co potem będzie robił?


Oczywiście że TAK Paweł to podał w RZYMIAN :)


Lelek pisze:
Lash pisze:ezus jest Panem - obecnie i nie wiem dlaczego Lelkowi nie może przejśc to przez usta ...
Pytałem go kilka razy i nie mozne wyznać że Jezus jest Panem

Obrzydliwe kłamstwo, za które Lash powinien dostać co najmniej "karniaka", ponieważ próbuje sugerować coś, co stawia adwersarza poza Kościołem. Oto moja odpowiedź udzielona 22 czerwca o godz. 8.52

Lelek pisze:Jest Panem, jest Mesjaszem i ma wszelką władzę. Ale na razie przebywa w niebie, a wszystkie narody nie są Mu poddane i nie ma powszechnego pokoju na świecie, który jest zapowiedziany dopiero w Erze Mesjańskiej. Mylisz dwie rzeczy - panowanie Mesjasza w Jego Królestwie teraz - a to Królestwo nie jest jeszcze fizyczne, i Jego panowanie w przyszłości w fizycznym królestwie Izraela, w fizycznej świątyni, na fizycznym tronie Dawida przez 1000 lat. Niestety, znam Cię i widzę, że celowo mieszasz różne kwestie tak, żeby Ci pasowały do teologii.

Mam nadzieję, że teraz wszyscy widzą, do czego posuwa się Lash, kiedy nie ma argumentów. To są gadzie chwyty. Inaczej nie da się tego nazwać.


Słwoem JEST PANEM ALE NIM NIE JEST :roll:

To to robisz to mówisz ze to jest TYTUŁ tylko li na papierku który niwe maz żadnego znaczenia FAKTYCZNIE poza tytułem
WIEDZ ZE apostołwoie widzieli to inaczej

(20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

(List do Efezjan 1:1-23, Biblia Warszawska)


Jak to rzekłeś - Król a ulicy prostej jest nagi :O


Jak widać mówisz na wdechu Jezus jest Panem ale na wydechu mówisz - ale nie Panuje :/
Jak troaktowac poważnei towje wypowiedzi ?
Lelek pisze:
Lash musiał wymyślić, że narody "są Mu poddane" tak naprawdę znaczy zupełnie coś innego, czyli że narody "są Mu poddawane". Ale jeśli będziemy sobie dowolnie rozumieć dowolne słowa, to nie ma sensu w ogóle czytać Biblii. A Lash bezczelnie to robi.


Lalku Lasha wymysły sa apostolskimi cytatami

(20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.
(List do Efezjan 1:1-23, Biblia Warszawska)

Kpij nadal ze słowa Boga - :/
Będę sie modlil o ciebie ... :/


Lelek pisze:I jeszcze ma na tyle tupetu, żeby napisać:

Lash pisze:Nie szatkuję biblię na kawałki wręcz na odwrót - ukazuję nawiązywanie do Ewngelii i nauki apostołow ale .... to zostało wyszydzone jako "gierka w skojarzenia" - jest to ropaczliwa próba ignorowania Słowa przez LelkaJak najbardziej mam rację :/
A szkoda - wolałbym sie mylic - nie lubie widziec jak ktos się pogrąża w grzechu :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)
Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy

"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 28 cze 2013, 16:20

Lelek pisze: Przepraszam, byłbym Lasha skrzywdził. Napisałem:

Lelek pisze:W CHRYSTUSIE to znaczy w sensie duchowym, bo przecież nie jesteś fizycznie w Chrystusie jak w worku, prawda? Dlatego w sensie duchowym nie ma różnic między Żydem a Grekiem, mężczyzną a kobietą i za czasów Pawła między niewolnikiem a wolnym.

Ale nie zmienia to faktu, że w ciele Żydzi pozostali Żydami i wbrew temu, co pisze Lash, Paweł nie kazał im obrzezania ukrywać i udawać pogan albo przerabiać się na pogan [I Kor. 7:18]; mężczyźni pozostali mężczyznami, za czasów Pawła niewolnicy pozostali niewolnikami, a wolni pozostali wolnymi.

Lash nie napisał, że Paweł kazał Żydom ukrywać obrzezanie ani udawać pogan. Napisał, że Żydzi po nawróceniu przestali obrzezywać swoje dzieci i "wymieszali się" z poganami. Wziął to z powietrza, ponieważ nigdzie w Biblii nie ma zaleceń skierowanych DO ŻYDÓW, żeby przestali obrzezywać dzieci po nawróceniu.


Oczywicie Lelku ty "rozumiesz" :/ - żenujące sa twoje "argumenty"

Paweł mówi: Dalej w tym samym liście odnośnie tych którzy dzielili kościoły

(1) Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. (2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.

Chrystus nic nie pomże tym którzy sie obrzezują... do kogo to adresuje ? Do pogan?
Oczywiście że do każdego człowieka

(3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.

Ci kótrzy dali się obrzezać czy to żydzi czy poganie gdy robią to da "korzysci" wypadaja z łaski Chrystusa!

(5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, (6) bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.

Paweł wie że w Chrystusie nie ma znacznenia obrzezanie... gdzie zaś ma ? POZA CHRYSTSUEM. dlatego Lelek głosząc znaczenie obrzezania głosi to co poza Chrystusem i jest w tym konsekwentny. Jendoznacznie dla niego ciała zydów i chrześcijan sa poza Chrystusem i Wg tego co jest po za Chrystusem dzieli dzieci boze :/

(7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? (8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. (9) Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. (10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. (11) A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. (12) Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.


Paweł tu wyrażnie stwierdza że nie głosi obrzezania. Gdyby bowiem głosił obrzezanie ustało by zgorszenie krzyża dla żydów którzy przesladowali Pawła. Dlatego argument Lelka jest całkowcie nie popary Pismem - Paweł gdyby głosił obrzezanie nie nusiałby się ich bać! ale on wyraznie mówi - TO NIE MA ZNACZENIA!


Lelek może krzyczec za Lash nie rozumie tego czy owego i zapewaniam ciebie że nie wszystko wiem. Ale to co mówi Lelek odwodzi od Ewangelii z Pisma.
Lelek pisze:
Lash po swojemu cytuje teksty do pogan i o poganach tak, jakby mówiły o Żydach i były skierowane do Żydów. A robi to w celu udowodnienia niebiblijnych teorii. To się nazywa manipulacja Słowem Bożym.Nie kłam Lelku
Paweł WYRAŹNIE POWIEDZIAŁ

(3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.


Powiekszyłem ci bo kłamstwo zaślepia :/

Każdy człowiek to nie - poganin to nie żyd - ale to KAŻDY CZŁOWIEK w tym dziecko :)

Skor tak Paweł rzekł to obrzezanie nie mogło byc praktykowane :)

ale dla ciebie kłamać że to tylko do pogan albo tylko do żydów to widocznie nic, nawet jesli Bóg rzekł KAŻDY CZŁOWIEK - Czy twoją teoryjkę nad Słowo przedkładasz?


Lelek pisze: Paweł we wszystkich listach pisze, żeby Żydzi i poganie w Kościele żyli ze sobą w harmonii i miłości, nie narzucając jedni drugim niczego. Dlatego mówi, żeby Żydzi nie chlubili się swoim pochodzeniem [Flp. 3:1-6], a poganie żeby nie chełpili się, że zostali wszczepieni w drzewo oliwne zamiast niewierzących Żydów [Rzym. 11:17-23].Nie szukuj - czy wierszysz w Prawo a przykzania niekłam nie przestrzegasz?

Filipian 3:1-6 to nie mówienie niechlubcie sie - Bowiem TWORZYSZ własne teoryjki i słownictwo :)

Paweł nie używa słowa chluba w filip 3:1-6 :roll:

Paweł mówi tam o przekonaniu / zaufaniu w obrzezanie że to gwarancja czegokolwiek ( np spełnienienia obietnic Boga )

Każdy może się przekonac ze zmyślasz bez skrupułów :/
http://www.blueletterbible.org/Bible.cf ... KJV#conc/3
http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... 3982&t=KJV


Nie oszukuj siebie mówiłem ci .... a jeszcze oskarząsz innych o to co czynisz :)Lelek pisze: Teologiczne "odżydzanie" Kościoła, które nastąpiło na fali antyjudaizmu i antysemityzmu, było sprzeczne z nauczaniem Ewangelii i nauczaniem apostołów. Zostało przejęte przez Reformatorów z katolickiej tradycji i było jednym z pośrednich powodów holocaustu za czasów Hitlera, nie mówiąc o krucjatach i licznych pogromach.Kolejny Argument fałszywy
Lelek - głoszisz fałsz i zgodnie z reguła Godwina pokazuje to że przegrałeś dyskusję ale nie potrafisz przyznać sie ze tak jest

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Godwina

Cytuje
W tradycji użytkowników wielu grup Usenetu wątek, w którym w jednej z wypowiedzi pojawia się porównanie do nazizmu lub Hitlera, uważany jest za skończony, a ponadto uznaje się, że osoba, która użyła tego porównania, „przegrała” dyskusję[2]. Obecnie reguła ta rozciąga się na wszelkie inne sposoby komunikacji internetowej.

W 2007 „The Economist” stwierdził, że „w większości dyskusji dobrą zasadą jest, że pierwsza osoba, która wyzwie drugą od nazistów, automatycznie przegrywa dyskusję”[3].


Prawo Godwina odnosi się do pozamerytorycznego argumentu osobistego – sposobu argumentowania, w którym na poparcie swojej tezy dyskutant powołuje się na niezwiązane z tematem opinie lub zachowania swego oponenta. Z drugiej strony w sytuacji, gdy ktoś porówna swego rozmówcę do hitlerowców, ten chwyt erystyczny może też być rodzajem obrony przed tego typu argumentami osobistymi.


I tyle
Stosujesz typowe - podłe chwyty ( sprawdź słownikowe znaczenia słowa "podłe" ) - które nie maja nic wspólnego z merytoryką ale sa typową kalką dyskusji w stylu - walnąć w łeb oponenta i zatraszyć Go i jak nie da się wciągnąc w sektę - to opluć :/


Lelek pisze: Niestety, współczesny Kościół jest zarażony taką postawą, choć w ostatnich latach się to zmienia - głównie dlatego, że fakty na Bliskim Wschodzie zamknęły usta teoriom Reformatorów, że Izrael nigdy nie wróci do swojej ziemi. Biblia to zapowiadała, ale amilenialiści postanowili Biblię przekręcić, a naród żydowski z planu zbawienia wyrzucić.wiemy - Ty jak przekrecasz biblię to jestes świetny ;)

Fakty powyżej


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 28 cze 2013, 16:40

Lelek pisze:Jeśli nie ma już Żydów i pogan, to nie ma również mężczyzn i kobiet. Paweł celowo nie skończył tego wersetu na Żydach i poganach - tak jak Ty to zrobiłaś, cytując KAWAŁEK wersetu, bo tylko ten kawałek Ci pasuje. Tak się nie robi. Boga trzeba się bać.

Żydzi nie są lepsi od pogan, tak jak mężczyźni nie są lepsi od kobiet. Ale są INNI. A oprócz tego mają różne powołania w niektórych sprawach. Poganie nie są narodem wybranym, a mężczyźni nie rodzą dzieci. Czy teraz już rozumiesz?


Żydzi są narodem wybranym i dlatego w NICH jest kościół :) Rzym 11 :) ale nie każy żyd wg ciała JEST ZYDEM :) tego nie rozumiesz :)


Lelek pisze:Ja wiem, że ludziom wychowanym na anty-żydowskiej teologii według której Kościół zastąpił Izrael, trudno pogodzić się z tym, co mówi Pismo. Ale Pismo mówi to, co mówi i nie należy ani od tego uciekać, ani Pisma przekręcać, jak to robi Lash, bo on ciężko grzeszy.


A kto to tacy sa :)
Antysemityzmm to ty przypisujesz innym :) Dlatego że nie uznją twoich fałszywych nauk :/
Lash nie grzeszy przekrecaniem Pism :) bowiem nie przekręca ich - Natomiast ty i owszem dowody powyżej :/


Lelek pisze:
Żydzi jako naród mają u Boga szczególne powołanie, które w planie Bożym jeszcze się do końca nie wypełniło. Aby dowieść tezy przeciwnej, Lash musiał zacząć wymyślać jakieś niestworzone rzeczy o progu, świątyni i ołtarzu z Ez. 47:1 naginając Pismo tak, żeby mu pasowało do Kościoła. Śmiech na sali.


Oczywiście Lelk nie rozumie że świątynią jest kościół o że Bóg nie mieszka a budowlach rekami uczynionych :roll:


Lelek pisze: Jego amilenialna teologia prowadzi do absurdu, co okazało się w całej krasie.


Jak widać Lelku dla ciebie prób to próg ale juz każdy człowiek to tylko poganin ... ach te lelkowe przekręty :/


Lelek pisze: Przypominam Ez. 47:1 w jego interpretacji - w której podstawiłem podane przez niego samego znaczenia to samego tekstu:

"Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy Kościoła; a oto spod składania ofiar w Kościele wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż Kościół był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany Kościoła, na południe od składania ofiar w Kościele w ramach służby" [Ez. 47:1 w interpretacji Lasha]

magda pisze:chrześcijanie nie są jakimiś dziećmi z cudzysłowem tylko prawdziwymi jeśli Bog tak mówi i przyjął nas za swoje dzieci to nie dziel dzieci na lepszych i gorszych bo jest jedna owczarnia i jeden pastez i jest jedno ciało Chrystusa i kto do tego ciała należy jest przwowitym dzieckiem.

Istnieje fizyczne potomstwo Abrahama (gr. sperma) i jego potomstwo przez wiarę (gr. tekna). Nikt nie jest lepszy ani gorszy - po prostu poganie nie są i nigdy nie będą Żydami. I nie muszą być, żeby odziedziczyć obietnice, które mają z nimi wspólne. One zresztą dotyczą wieczności i są najważniejsze. Obietnice wyłącznie dla Żydów według ciała dotyczą 1000-letniego Królestwa i ziemi kananejskiej w granicach wyznaczonych w Księdze Ezechiela 48:1-29. Ta ziemia została obiecana Abrahamowi i jego biologicznemu potomstwu [I Mojż. 13:14-17; 17:1-14].

Paweł pisze do Galacjan, którzy byli poganami, o dziedziczeniu przez nich obietnicy usprawiedliwienia z wiary i Ducha Świętego:O tym jak obrzydliwe są kłamstwa LELKA świadczy powyższy Tekst:
Lelek wyrażnie pokazuje ze fizyczni to sperma a wiary to tekna.

W liście do Galacjan Paweł napisał

3:29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι

(25) Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. (26) Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. (27) Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. (28) Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. (29) Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami. (List do Galatów 3:1-29, Biblia Tysiąclecia)

Jak widać Paweł mówi do Galacjan - jesteście SPERMA Abrahama przez wiarę ... i w związku z tym dziedzicami

Tan sam Lelek jednoczesnie może twierdzić że List jest napisany tylko do pogan ... a tu numer ... Paweł mówi do nich jesteśce SPERMA. a wcześniej synowie Boga :)

Czy Lelek wycofa się ze swoich PRYWATNYCH DEFINICJI słów niepopartych Pismem ?
wątpię ...
Bedzie dalej toczył Bóg z potmstwem Baranka bowiem taka rola smoków ...


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 28 cze 2013, 16:51

Lelek pisze:Paweł pisze do Galacjan, którzy byli poganami, o dziedziczeniu przez nich obietnicy usprawiedliwienia z wiary i Ducha Świętego:

"A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem" [Gal. 3:8-9]

Paweł nie zajmuje się w tym liście wszystkimi obietnicami złożonymi Abrahamowi, ponieważ obietnica ziemi nie dotyczy pogan. Dotyczy wyłącznie Żydów i jeszcze nie została wypełniona. Zostanie wypełniona w 1000-letnim Królestwie, bo wtedy zmartwychwstały Abraham i jego biologiczni potomkowie, którzy są obrzezani na ciele i na sercu, będą mogli ją objąć w posiadanie.


I gdzie to powiedział?
NIGDZIE bowiem to wymysł Lelka :)
Paweł zaś rzekl że jesteśmy sperma - potomstwo które dziedziczy ... Allelujach!
i Lelkowe zwiedzenie porazkolejny jest obalone

Lelek pisze:
magda pisze:
Lelek pisze: Autor nie pisze o tym, że ofiary ze zwierząt nigdy już nie będą składane......

Tu się mogę zgodzić ,że mogąbyć ofiary np dziękczynne

Ale mi o to chodzi ,ten fragment

Ez 46:20 bw "I rzekł do mnie: Oto miejsce, gdzie kapłani gotują ofiarę za przewinienie i ofiarę zagrzeszną

Bo to wygląda jak by ta ofiara Jezusa wtedy już nie działała.

Tłumaczyłem Ci już powyżej, że ofiara Jezusa gładzi grzechy i dotyczy zbawienia. Obecnie, kiedy Jezus jest osobiście w niebie, a świątyni nie ma i Pan w niej nie mieszka, żadne ofiary przywracające cielesną (rytualną) czystość nie są potrzebne. Ale gdy Pan będzie osobiście w świątyni w 1000-letnim Królestwie, takie ofiary będa potrzebne dla ludzi w skażonych ciałach.


jest to typowa bzdura
Gdy Jezus wróci Jego ofiara nadal oczyszcza doskonale.
Nic się nie zmieniło ...

Lelek pisze:
magda pisze:Hbr 8:13 bw "Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku."

Magdo, CO JEST PRZEDAWNIONE? CO MÓWI TEKST?


Przymierze stare / Prawo / światynia / obrzędy w Jerozolimie - jakubowa droga


Lelek pisze: "Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, A zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, Przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach ich wypiszę je, I będę im Bogiem, A oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka Ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, Bo wszyscy mnie znać będą Od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku" [Hebr. 8:8-13]

Co w tym tekście jest "nowe"? Co jest "przedawnione"? Widzisz już?


jw :)

Lelek pisze:
magda pisze:Heb 9:9-10 bw "(9) ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą; (10) są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku."

Nie ma juz pierwszego przymierza jest tylko jedno i zadne ofiary nie działają i nie oczyszczają więc jeśli ktos to robi i stosuje sie do przepisów zakonu to nic to nie znaczy.

Przepisy zewnętrzne dotyczące porządku lewickiego zostały nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku - czyli porządku Melchizedeka. Dotyczy to czasu teraźniejszego - czyli stojącej świątyni ziemskiej. W świątyni ziemskiej za czasów pisania Listu do Hebrajczyków był system, który co do zasady miał rytualnie oczyszczać. Czyli przywracać cielesną czystość.


Lalku czytaj ze zrozumieniem

(4) Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. (5) Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; (6) nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. (7) Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. (8) Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; (9) potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie;


Bóg mówi że nie MA UPODOBANIA w tych ofiarach ... więc wmawianie ludziom ze bedą w przysłości składana jest fałszoweniem Obrazu Boga - nie pierwszy raz to robisz :/

Lelek pisze:Od czasu, gdy świątynią duchową na ziemi jest Kościół, Arcykapłan jest w świątyni Bożej w niebie, a Boga w świątyni na ziemi nie ma, przepisy zewnętrzne są niepotrzebne. Ale autor Listu do Hebrajczyków nie mówi o tym, co będzie w przyszłości, tylko odnosi się do czasu teraźniejszego - czasu, gdy stała świątynia.


Odnosi się do czasu gdy zydzi z odłamu jakuba nie rozumieli że te ofiary oczyszczjące sa już nieaktulane ... :/

Lelek pisze: W przyszłości znów będzie na ziemi świątynia, a w niej zamieszka sam Pan - to jest opisywane w wielu miejscach Biblii, z którymi amilenialiści nie mogą się pogodzić, więc je przekręcają, dochodząc do absurdalnych teorii.


Jak zwykle Lelek opluwa to czego nie zna :/

Lelek pisze: Kościół, który jest duchową świątynią, będzie wtedy rządził na ziemi w ciałach uwielbionych. Ale na ziemi będą również mieszkać ludzie nie będący Kościołem i oni będą w ciałach skażonych - dlatego dla nich będzie potrzeba rytualnego oczyszczenia tak jak za czasów, gdy stała świątynia, o której pisze autor Listu do Hebrajczyków.


I Biblia nic takiego nie mówo
nie mówi że ludzie tacy beda mieszkac obok siebie :)

Lelek pisze: W tej świątyni będą służyli synowie Sadoka - a nie wszyscy Lewici. Porządek znowu ulegnie zmianie. Będą składane ofiary, ale one nie będą mogły gładzić grzechów tak sam, jak ofiary w poprzedniej ziemskiej świątyni. Będą służyły temu samemu, co w tamtej - rytualnemu oczyszczeniu ze względu na skażenie ciała. Nie ma to nic wspólnego z umniejszaniem ofiary Jezusa, bo tylko ona zawsze w całej historii była, jest i będzie podstawą zgładzenia grzechów i usprawiedliwienia przez wiarę.


Lelek swoje a Pismo swoje
(4) Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. (5) Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; (6) nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. (7) Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. (8) Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; (9) potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie;


Lelek pisze: Postaraj się to wszystko spokojnie przeczytać i nie wpisywać w tekst własnych przekonań, cytując fragmenty wersetów oderwane od reszty wersetu, albo wersety wyrwane z kontekstu.


Słowme nie stosuj LEKKOWEJ metody - to dobra rada akurat :)


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 28 cze 2013, 17:03

Lash pisze:
okidoki pisze: Nie rozumiesz, że teraz jest czas łaski i dzień zbawienia (2Kor 6:2) a nie dzień gniewu i tłuczenia naczyń przeznaczonych na gniew (Ps. 2:6-9).


Ale wiem że obecnie jest czas ŁASKI I ZBAWIENIA

Lash niby wie, że teraz jest dzień zbawienia, ale nie potrafi pomyśleć, że w takim razie dzień gniewu należy do przyszłości.

"Zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu. Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka." (Ps. 110:4-7)

Dopiero po nadejściu dnia gniewu Mesjasz będzie sądził i podbijał narody, a nie teraz podbija na polu ewangelizacji, jak zmyślił sobie Lash.

Nie można słonia uczyć grać na fortepianie, gdy słoń ma problem z czytaniem nut.


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 28 cze 2013, 17:13

Niestety, Lash nadal nic nie rozumie. A najgorsze jest to, że nie chce zrozumieć.

Lash pisze:Jak widać wg teorii Lelka Piotr nie musiał sie bac obrzezanych ... ale dlaczego Paweł mówi że Piot sie Bał obrzezanych? Skoro oni byli w kościele i Piotr głosił że obrzezka jest dobra to po co się bał i dlaczego sie zachował błudnie? ba nawet barnaba sie dał w to wciągnąc ... a wszyzkę nie mieli sie czego bać ... bowiem obrzezka to "norma wg lelka"

Paweł jednak widzi obłudę głoszacych obrzezanie i mówi

Piotrze skoro ty żyd wg ciała zyjesz po pogańsku .... tu cała kontrukcja myślowa lelka lezy w gruzach .... bowiem ukazuje Piotra który nie żyje po zydowsku

Fakt, że Piotr żył po żydowsku, jest poświadczony przez jego współczesnych, którzy sami byli poganami. Cytowałem powyżej Ireneusza, który był uczniem Polikarpa - bezpośredniego ucznia apostoła Jana. Poświadcza on, że apostołowie żyli po żydowsku.

Piotr zachowywał tzw. kaszrut, co widać w jego reakcji na wizję przed pójściem do Korneliusza. Przypomnijmy, że wtedy Piotr nie tylko był już odrodzony, lecz również napełniony Duchem. Wizję zrozumiał tak, że poganie zostali oczyszczeni przez Boga, a nie tak, że odtąd ma żyć po pogańsku:

"[Piotr] powiedział im: "Dobrze wiecie, że dla człowieka, który jest Żydem, nie do pomyślenia jest bliskie przestawanie z kimś, kto należy do innego ludu, i odwiedzanie go w jego domu. Ale Bóg pokazał mi, abym żadnego człowieka nie miał za pospolitego czy nieczystego, kiedy mnie więc wezwano, poszedłem bez żadnego sprzeciwu. Powiedzcie mi więc, czemuście mnie wezwali?" [Dz. Ap. 10:28-29]

Czy Bóg pokazał Piotrowi, że ma żyć po pogańsku? Nie, pokazał mu coś zupełnie innego. Czyli będąc w Antiochii Piotr już wiedział, że poganie zostali oczyszczeni przez Boga, bo to się działo już po nawróceniu Korneliusza.

Piotr nie musiał się bać obrzezanych, ale się niepotrzebnie przestraszył i postąpił obłudnie - i właśnie za to został napomniany przez Pawła. Wiadomo, że na początku w Kościele były tarcia w związku z wymaganiami obrzezania przez rodowitych Żydów. Ale te tarcia ustały po Soborze Jerozolimskim, kiedy wszystko zostało wyjaśnione.

Paweł mówiąc, że Piotr żyje po pogańsku, odniósł się do tej konkretnej sytuacji, a nie do ogólnego stylu życia Piotra. "Niektórzy od Jakuba" to nie byli wszyscy, ani nawet większość. Sam Jakub po usłyszeniu relacji Pawła z misji między poganami, podał mu prawicę na znak wspólnoty:

"Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi - bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami - otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych" [Gal. 2:7-9]

Jakub, Kefas i Jan, którzy byli uważani za filary Kościoła, spotkali się z Pawłem w Jerozolimie. Paweł im opowiedział, jak Bóg działa wśród pogan, a Paweł zaznacza, że Tytusa, który był z nim, nie zmuszono do obrzezania [Gal. 2:1-3]. Było to zanim jeszcze Piotr przyszedł do Antiochii i przestraszył się niektórych od Jakuba.

Z tego wszystkiego wynika, że Piotr będąc w Antiochii wiedział, że poganie zostali oczyszczeni i wcześniej nie zmuszał pogan do obrzezania. Dlatego siedział z poganami przy stole, choć sam przestrzegał żydowskich zwyczajów. Jedno nie przeszkadzało drugiemu. Ale gdy przyszli niektórzy od Jakuba, zupełnie niepotrzebnie przestraszył się ich i opuścił pogan. I to była obłuda, za którą został słusznie napomniany.

Dowodzenie na podstawie maleńkiego fragmentu wypowiedzi Pawła, że Piotr porzucił swą żydowską tożsamość, wynika albo z niewiedzy, albo z uporu serca Lasha.

Gdybym powiedział do Lasha w konkretnej dyskusji: "Jeśli Ty manipulujesz Pismem, to dlaczego zmuszasz innych, żeby to czytali?" to nie chodziłoby mi o to, że Lash zawsze manipuluje Pismem, tylko że robi to w ramach tej dyskusji. Ale Lash koniecznie chce włożyć w usta Pawła coś, czego Paweł nie powiedział.

Po Soborze w Jerozolimie wszystko się wyjaśniło. Okazało się, że poganie nie muszą żyć jak Żydzi, z wyjątkiem 4 rzeczy niezbędnych, żeby Żydów nie gorszyć. Paweł w Jerozolimie publicznie pokazał, że przestrzega Prawa Mojżeszowego, choć nie traktuje go jako warunku uzyskania zbawienia. Wbrew temu, że Lash chce zrobić z Pawła kłamcę, który oszukał nie tylko samego Jakuba, ale starszych z Jerozolimy i postąpił obłudnie, idąc do świątyni [Dz. 21:15-26], Paweł zrobił to szczerze, ponieważ pozostał Żydem, podobnie jak wszyscy inni apostołowie. Potwierdza to historia i Dzieje Apostolskie.

"Tak więc apostołowie, którzy byli z Jakubem, pozwolili braciom pochodzącym z pogan żyć w wolności - tak jak prowadził ich Duch święty. Sami jednak, choć znali tego samego Boga, nadal przestrzegali starożytnych przepisów (...) Apostołowie, których Pan uczynił świadkami swoich dzieł i nauk (...), żyli ściśle według Prawa Mojżeszowego" [Adversus Haereses III,12,15]

Lash cytując wypowiedzi Pawła skierowane DO POGAN w Liście do Galacjan, chce udowodnić, że Żydzi się nie obrzezywali i fałszywie mnie oskarżyć, że ja "głoszę obrzezanie w Kościele" - to jest oczywiście kłamstwo i manipulacja. "Głosić obrzezanie w Kościele" oznacza nauczać, że obrzezanie jest warunkiem zbawienia - taka sugestia pada w tej manipulacji. Tymczasem chodzi o to, że w Kościele Żydzi pozostawali Żydami, a poganie poganami. Żydzi nie mieli ukrywać obrzezania, a poganie nie powinni byli się obrzezywać [I Kor. 7:18], ponieważ ze względu na zbawienie nie ma to żadnego znaczenia.

Natomiast istnieje dziedzictwo dla żydowskiego narodu, którym jest ziemia kananejska w 1000 letnim Królestwie. Poganie nie powinni być zawistni o to, że Bóg wybrał naród żydowski i że co do wybrania naród żydowski jest umiłowany ze względu na praojców i że jest to nieodwołalne:

"Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże" [Rzym. 11:28-29]

Nam nie powinno to przeszkadzać, skoro Bóg suwerennie ich wybrał i doprowadzi swoje dzieło bez względu na popiskiwania Lasha i jemu podobnych. Zawiść to grzech.

"Co do ludzi o spaczonych umysłach, którzy zwrócili się przeciwko prawom Mojżesza twierdząc, że są sprzeczne z nauką Ewangelii, to nie zadali sobie oni trudu, by zbadać podstawy zawarcia obydwóch Przymierzy oraz różnice pomiędzy nimi. Dlatego też odpadli od ojcowskiej miłości Boga i pozwolili się nadąć szatanowi, a zwróciwszy się ku doktrynie wyznawanej przez Szymona Maga, odeszli w swych poglądach od opinii Tego, który jedynie jest Bogiem i wydaje im się, że posiedli objawienie lepsze od tego, które otrzymali apostołowie; [uważają oni] również, że apostołowie głosili Ewangelię pozostając pod wpływem żydowskim, natomiast oni sami są bardziej czyści moralnie i mądrzejsi od apostołów" [Adversus Haereses,III,12,12]


Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 28 cze 2013, 17:34

Lash pisze:Jak widać Paweł mówi do Galacjan - jesteście SPERMA Abrahama przez wiarę ... i w związku z tym dziedzicami

Tan sam Lelek jednoczesnie może twierdzić że List jest napisany tylko do pogan ... a tu numer ... Paweł mówi do nich jesteśce SPERMA. a wcześniej synowie Boga

Czy Lelek wycofa się ze swoich PRYWATNYCH DEFINICJI słów niepopartych Pismem ?
wątpię ...

sperma - of spiritual offspring, Rom 4:16, 18; 9:8; here "the children of the promise are reckoned for a seed" points, firstly, to Isaac's birth as being not according to the ordinary course of nature but by Divine promise, and, secondly, by analogy, to the fact that all believers are children of God by spiritual birth;

Poganie w Galacji byli duchowymi dziećmi Abrahama. I do nich jest adresowany List do Galacjan. Paweł mówi, że poganie dziedziczą usprawiedliwienie z wiary. NIE MÓWI, że poganie dziedziczą ziemię kananejską razem z Abrahamem. A to jest inna obietnica złożona Abrahamowi przez Boga. Dlatego prorocy mówią, że konkretne plemiona Izraelskie odziedziczą ziemię Kanaan w Erze Mesjańskiej [Ez. 48:1-19], a Ewangelia mówi, że apostołowie na 12 tronach będą sądzić 12 pokoleń Izraela [Mat. 28:19].

Stanie się to po tym, jak Mesjasz powróci w ciele, roztrzaska wrogów i zasiądzie na tronie Dawidowym w Jerozolimie. W tej kolejności.

Wydaje mi się, że dla słonia lekcji gry na fortepianie już chyba wystarczy, bo jak widzę i tak nie chce się niczego nauczyć. :lmao:


Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 28 cze 2013, 17:50

Lash pisze:
Lelek pisze:Paweł nie zajmuje się w tym liście wszystkimi obietnicami złożonymi Abrahamowi, ponieważ obietnica ziemi nie dotyczy pogan. Dotyczy wyłącznie Żydów i jeszcze nie została wypełniona. Zostanie wypełniona w 1000-letnim Królestwie, bo wtedy zmartwychwstały Abraham i jego biologiczni potomkowie, którzy są obrzezani na ciele i na sercu, będą mogli ją objąć w posiadanie.


I gdzie to powiedział?
NIGDZIE bowiem to wymysł Lelka :)

"I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki, i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam" [I Mojż. 13:14-17]

"Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami" [I Mojż. 17:3-11]

"Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców, i obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył" [I Mojż. 30:1-6]

Eze 48:1 A oto imiona plemion: na najdalszej północy w kierunku na Chetlon, tam gdzie się idzie do Chamat i aż do Chazar-Enon, tak że okręg Damaszku pozostaje na północ, w bok od Chamat, od strony wschodniej do strony zachodniej, Dan otrzymuje jeden dział.
Eze 48:2 Wzdłuż działu Dana od strony wschodniej do strony zachodniej Asser jeden dział.
Eze 48:3 Wzdłuż działu Assera od strony wschodniej do strony zachodniej: Naftali jeden dział.
Eze 48:4 Wzdłuż działu Naftalego od strony wschodniej do strony zachodniej: Manasses jeden dział.
Eze 48:5 Wzdłuż działu Manassesa od strony wschodniej do strony zachodniej: Efraim jeden dział.
Eze 48:6 Wzdłuż działu Efraima od strony wschodniej do strony zachodniej: Ruben jeden dział.
Eze 48:7 Wzdłuż działu Rubena od strony wschodniej do strony zachodniej: Juda jeden dział.
Eze 48:8 Wzdłuż działu Judy od strony wschodniej do strony zachodniej będzie danina, którą złożycie: dwadzieścia pięć tysięcy łokci szerokości, a długości takiej samej, co każdy z działów od strony wschodniej do strony zachodniej; w jej środku będzie świątynia.
Eze 48:9 Danina, którą złożycie Panu, ma dwadzieścia pięć tysięcy łokci długości i dwadzieścia tysięcy łokci szerokości.
Eze 48:10 Z tej świętej daniny będą wydzielone działki; do kapłanów będzie należeć działka dwadzieścia pięć tysięcy łokci od strony północnej, dziesięć tysięcy łokci szerokości od strony zachodniej, dziesięć tysięcy łokci szerokości od strony wschodniej i dwadzieścia pięć tysięcy łokci długości od południa; a świątynia Pana będzie w jej środku.
Eze 48:11 Ona będzie przeznaczona dla kapłanów wyświęconych, spośród synów Sadoka, którzy pełnili służbę dla mnie, którzy nie odstąpili ode mnie wówczas, gdy synowie izraelscy odstąpili tak, jak odstąpili Lewici.
Eze 48:12 Będzie to należało do nich jako danina z daniny kraju, jako najświętszy dział obok działu Lewitów.
Eze 48:13 Obok działu kapłanów będą mieli Lewici dział dwadzieścia pięć tysięcy łokci długości i dziesięć tysięcy łokci szerokości. Cała długość wynosić będzie dwadzieścia pięć tysięcy łokci, a szerokość dwadzieścia tysięcy łokci.
Eze 48:14 Nie będą z tej pierwociny ziemi nic sprzedawać ani zamieniać, ani też odstępować innym jej własności, gdyż ona jest poświęcona Panu.
Eze 48:15 Pięć tysięcy łokci, które pozostało z szerokości wzdłuż dwudziestu pięciu tysięcy łokci, są dla pospolitego użytku; mają one służyć miastu jako dzielnica mieszkaniowa i pastwiska. A miasto ma być w samym środku.
Eze 48:16 Wymiary jego są takie: północna strona cztery tysiące pięćset łokci, strona południowa cztery tysiące pięćset łokci, strona wschodnia cztery tysiące pięćset łokci, a strona zachodnia cztery tysiące pięćset łokci.
Eze 48:17 Pastwisko miejskie ma mieć od północy dwieście pięćdziesiąt, od południa dwieście pięćdziesiąt, od wschodu dwieście pięćdziesiąt, od zachodu dwieście pięćdziesiąt łokci.
Eze 48:18 To, co pozostaje z długości wzdłuż świętej daniny, będzie miało dziesięć tysięcy łokci na wschód, dziesięć tysięcy na zachód i będzie to wzdłuż świętej daniny; plon z tego będzie przeznaczony na wyżywienie dla pracowników miasta.
Eze 48:19 A uprawiać to mają pracownicy miasta ze wszystkich plemion izraelskich.
Eze 48:20 Cała danina, jaką wyznaczycie, mieć będzie dwadzieścia pięć tysięcy łokci na dwadzieścia pięć tysięcy w czworoboku: złożycie to jako świętą daninę wraz z własnością miasta.
Eze 48:21 To, co pozostanie z obu stron świętej daniny i własności miasta, należeć będzie do księcia, a wzdłuż dwudziestu pięciu tysięcy łokci do granicy zachodniej, wzdłuż działów plemion: to należeć będzie do księcia. W środku będzie święta danina wraz ze świątynią.
Eze 48:22 A własność Lewitów i własność miasta będzie w środku działu, należącego do księcia. Dział księcia będzie leżał między działem Judy i działem Beniamina.
Eze 48:23 A dla reszty plemion: Od strony wschodniej do strony zachodniej, Beniamin: jeden dział,
Eze 48:24 A wzdłuż działu Beniamina od strony wschodniej do strony zachodniej, Symeon: jeden dział.
Eze 48:25 A wzdłuż działu Symeona od strony wschodniej do strony zachodniej, Issachar: jeden dział.
Eze 48:26 A wzdłuż działu Issachara od strony wschodniej do strony zachodniej, Zebulon: jeden dział.
Eze 48:27 A wzdłuż działu Zebulona od strony wschodniej do strony zachodniej, Gad: jeden dział.
Eze 48:28 A wzdłuż działu Gada od południa ku Negebowi ma być granica od Tamar do Meribat-Kadesz aż do potoku wpadającego do Morza Wielkiego.
Eze 48:29 To jest ziemia, którą losem przydzielicie na dziedziczną własność plemionom izraelskim; i to są ich działy, mówi Wszechmocny Pan.
Eze 48:30 A oto są wyjścia z miasta, od strony północnej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości.
Eze 48:31 Bramy miasta są nazwane według plemion izraelskich: trzy bramy w kierunku północy, jedna brama Rubena, jedna brama Judy, jedna brama Lewiego.
Eze 48:32 Od strony wschodniej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Józefa, jedna brama Beniamina i jedna brama Dana.
Eze 48:33 Od strony południowej: cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Symeona, jedna brama Issachara i jedna brama Zebulona.
Eze 48:34 Od strony zachodniej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Gada, jedna brama Assera i jedna brama Naftalego.
Eze 48:35 Obwód miasta wynosi osiemnaście tysięcy łokci. A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Pan tam mieszka.


Wystarczy?


Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 28 cze 2013, 17:59

Lash może rozumie niewiele, ale ma jedną dobrą cechę, jest konsekwentny i brnie do końca w obronie swoich założeń. Dzięki Lashowi widać do jakiego wariactwa prowadzi amilenializm. O czym inni boją się mówić, Lash mówi na głos.

Niech rozumowanie Lasha będzie przestrogą dla wszystkich, którzy do tej pory trzymali się amilenializmu:

Co symbolizuje zamykanie "zewnętrznej bramy wschodniej" na sześć dni tygodnia i otwieranie bramy wschodniej w szabat i podczas nowiu Księżyca, wiesz? (Ez 46:1)

Lash pisze:Nie muszę :)

Jeśli Kościół jest świątynią, to gdzie jest boczna prawa ściana Kościoła? [Ez. 47:1]
Lash pisze: Nie wiesz? Kosciół nie jest nieograniczony ale granicą jest każdy kto wierzy :D
Lelek pisze:Podsumuję "dokonania" Lasha w sprawie Ez. 47:1, wstawiając jego "duchowe" zrozumienie w tekst Ezechiela:

"Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy Kościoła; a oto spod składania ofiar w Kościele wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż Kościół był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany Kościoła, na południe od składania ofiar w Kościele w ramach służby"

Moje gratulecje, Lash! Wygrał Pan komputer multimedialny! :lmao:

Lash pisze:Idiotyczna i błażeńska mowa


Jeżeli do poddania się i braku wyjaśnień prowadzi amilenializm, kiedy już nic nie da się powiedzieć na jego obronę, czy nie jest to świadectwem, że teologia amilenijna jest błędna?

Ważniejsza jest wielowiekowa tradycja katolickiej i prawosławnej eschatologii, czy interpretacja Pisma Świętego zgoda z rozsądkiem ? :)


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.
jj
Posty: 8288
Rejestracja: 11 sty 2008, 10:17
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Lokalizacja: zagranica
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: jj » 28 cze 2013, 19:00

okidoki pisze:Lash może rozumie niewiele, ale ma jedną dobrą cechę, jest konsekwentny i brnie do końca w obronie swoich założeń.


To jest sprawa wiary i interpretacji. Gorzej jest, kiedy podobna cecha wyroznia ludzi broniacych falszywych twierdzen w dziedzinie nauk scislych i udowadniaja, ze ziemia jest plaska, albo ze VAT jest z reguly kosztem podatkowym. Tacy dopiero maja powazny problem z kotłem, z garnkiem i z belką.


Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 28 cze 2013, 19:49

To jest po prostu nieprawdopodobne, jak można zaprzeczać prostym faktom i odmawiać przeczytania prostego tekstu zrozumiałego na poziomie szkoły podstawowej.

Lash pisze:
Lelek pisze:Czy Wybawiciel przyszedł już z Syjonu PO TYM, jak Paweł napisał List do Rzymian? Nie.

A gdzie tam napisano ze WYBAWICIEL przyjdzie po tym :roll:
Lelku nie dodawaj do Pisma bo ci Bóg Doda cierpień

Paweł nie mówi że PRZYJDZIE potem ale że TAK NAPISANO ....

To może ja pomogę, bo widzę, że zaślepienie nie pozwala Lashowi już czytać. Tekst mówi:

"A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, "i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich" [Rzym. 11:26-27]

Paweł pisze, że cały Izrael zostanie zbawiony w ten sposób, jak napisano. A co napisano? Że przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. W ten sposób cały Izrael zostanie zbawiony.

W dodatku, stanie się to po tym, jak poganie w pełni wejdą. W czasie pisania Listu do Rzymian poganie jeszcze w pełni nie weszli, co Lash sam przyznaje. Zatem cały Izrael ma zostać zbawiony dopiero w przyszłości i chodzi o Izrael w przeciwieństwie do pogan - czyli chodzi o Żydów według ciała.

Ponieważ warunkiem zbawienia całego Izraela według ciała jest wejście pogan w pełni, a potem przyjście Wybawiciela z Syjonu, który odwróci bezbożność od Jakuba:

"W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu - mówi Pan Zastępów wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. (...) I stanie się w całym kraju - mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem." [Zach. 13:1-2,8-9]

"Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w twoim gronie łupy odebrane tobie. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci." [Zach. 14:1-5]

Zatem przyjście Wybawiciela z Syjonu, o którym mówi Paweł, należy do przyszłości.

Oczywiście w Biblii Jakub to jest albo Jakub osobiście jako syn Izaaka, albo Jakub jako naród żydowski, czyli potomkowie Jakuba według ciała. I nawet Rzym. 9 nic nie pomoże, bo tam jest napisane o wybraniu narodu żydowskiego jako potomków Jakuba.


Awatar użytkownika
magda
Posty: 12467
Rejestracja: 29 cze 2012, 23:27
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: Warszawa
O mnie: Wierzę w 5 sola Jezus jest moim panem
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: magda » 28 cze 2013, 19:49

okidoki pisze: nie zazdrość tego Żydom.


Skąd wiesz że nie jestem Żydówką? Skąd wiesz że chciałabym mieszkać w Jerozolmie? I zazdroszczę że tam nie będę a będę jako chrzescijanka z Jezusem w niebie. Skad takie założenia


Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job."
Awatar użytkownika
magda
Posty: 12467
Rejestracja: 29 cze 2012, 23:27
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: Warszawa
O mnie: Wierzę w 5 sola Jezus jest moim panem
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: magda » 28 cze 2013, 19:54

Lelek pisze:że cały Izrael zostanie zbawiony w ten sposób, jak napisano


Mam pytanie czy Judasz też? Bo skoro cały to i on


Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job."
Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 28 cze 2013, 20:09

jj pisze: Gorzej jest, kiedy podobna cecha wyroznia ludzi broniacych falszywych twierdzen

Gorzej kiedy sędzią w sprawie próbuje być ktoś komu tylko wydaje się, że ma o niej pojęcie :]


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.
Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 28 cze 2013, 20:34

magda pisze:Mam pytanie czy Judasz też? Bo skoro cały to i on

Magdo, apostoł Paweł pisze o ostatnim pokoleniu Zydów które nawróci się w całości, gdy wejdzie pełnia pogan, ostatnie pokolenie żydowskie jest tym " całym Izraelem".

Biblia przepowiada nawrócenie wszystkich Zydów w czasach ostatecznych (Oz 3:5). Brat Lash nie zna Pism i nie rozumie do czego nawiązuje Paweł w Liście do Rzymian.


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.

Wróć do „Eschatologia ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości