Światynia opisana w księdze Ezahiela

Jak się to wszystko skończy ....
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 11:47

okidoki pisze:
Lash pisze:Jak ktoś zna pismo wie że to jest tu:
(10) Znów mówi Pismo: Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego. (11) I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody. (12) Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję.


Jezus będzie królował nad wszystkimi narodami, a zmartwychwstały Kościół świętych będzie sądził świat wraz z Nim, dlatego zwycięzcy, który wytrwa w żywej wierze rodzącej dobre uczynki, jest obiecana władza nad poganami, "A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami (Obj 2:26). Proroctwo Izajasza dopełni się w przyszłości, będzie poprzedzone wydarzeniami opisanymi przez Jezusa Chrystusa i apostoła Jana.Jezus już rządzi i smutkiem Chrystusa jest to że kościół Go detronizuje. To taki feminizm kościelny :/ Oblubienica detronizuje Chrystusa :/

A Duch mówi
(18) Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. (19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (20) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Ew. Mateusza 28:1-20, Biblia Tysiąclecia)

(1) Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. (2) Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. (3) Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. 1 kor 12

. (12) Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję. Rzym 12

11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - (12) w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. (13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. (14) On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele (15) pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, (16) i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. (17) A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, (18) bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. (19) A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. (21) W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, (22) w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
(List do Efezjan 2:1-22, Biblia Tysiąclecia)

Kto śmie twierdzić ze Chrystus nie rządzi w swoje świątyni?
Tego spotka surowa Kara ....


(12) Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, (13) oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Hebr 10okidoki pisze: "Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. "
" A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca."


NO i?

okidoki pisze: Dokładnie tak jak przepowiadał prorok Izajasz.

" Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. (7) Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. (8) Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. (9) Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. (10) Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. (11) Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu. (12) Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. (13) Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i przeciwnicy Judy będą wytraceni. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej trapił Efraima. (14) Napadną na tyły Filistynów, ku morzu, i razem obrabują mieszkańców na wschodzie: na Edom i Moab rozciągną swą władzę, i Ammonici będą im poddani. (15) A Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym swym podmuchem i potrząśnie ręką na Rzekę [Eufrat], i rozdzieli ją na siedem odnóg, tak że ją przejść się da w sandałach. (16) Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej. "

(Ks. Izajasza 11:1-16,)


i to jest - a kto nie rozumie jezyka obrazowo - ni pojmie
a kto rozumuje literalnie WIDZI ŻE NIE MA TU ANI SŁOWA o 1000 latach albo o królestwie :roll:

okidoki pisze:
Lash pisze:Jan twierdzi że INNI nie zmartwychwstali niż męczennicy ( wg Lelekowej interpretacji chodzi o męczenników ) ale Lelek wie lepiej że DAWID zmartwychwstał ....

Dawid powstanie z martwych na czas odbudowanego królestwa Izraela, bo tak mówi Pismo natchnione przez Boga.


Nie zwódź siebie
Apotoł Jan napisał wyraźnie
NIKT inny nie powstał z martwych tylko męczennicy

1000 Lat nie jest nazwane odbudowanym króestwem IZRAELA prze pismo ale tylko przez Dyspensacjonalistów :O


okidoki pisze: Męczennicy zmartwychwstaną jako jedyni po wielkim ucisku.


I nikt inny nie zmartywchwstanie

okidoki pisze: W trakcie trwania tego zdarzenia nie zmartwychwstanie nikt więcej.


Jakiego zdarzenia?
:O
Wiec co Dawid wstanie po nich :O
albo przed uciskiem :roll:

Jak widać pismo mówi wyraźnie

(5) A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

JKak widać w waszej zwodniczej koncepcji Dawid musi wstać zmartwych przed uciskiem .... albo kiedy
:O

okidoki pisze:
Porwana Oblubienica zostanie przemieniona w zmartwychwstałe ciała wcześniej, dlatego w niebie odbędą się zaślubiny ubranej w czysty bisior Oblubienicy (Obj 19:8) jeszcze zanim Chrystus zejdzie na ziemię z ubranymi w czysty bisior wojskami, czyli ze wszystkimi świętymi (Obj 19:14). Do nich dołaczą zmartwychwstali męczennicy czasu wielkiego ucisku, którzy składali świadectwo o Jezusie. Inni zmarli nie ożyją, aż się dopełni tysiąc lat.


I gdzie tu zmartwychwstanie Dawid :O

Dlaczego Jan mówi ze tylko meczennicy powstaną i bedą w 1000 Królestwie

okidoki pisze: Czy człowiek, któremu mylą się ludzie z miejskimi ulicami, budynkami i murami, powinien pouczać innych? Nie powinien, Lash.


czy człowiek który nie rozumie zdania
choć ukaże ci .... i ukazł mi - ma jakiekolwiek zrozumienie Słów Boga - nie

Natomiast mi się nie mylą ściany z ludzmi jak nieprawdziwie prawisz :)
One obrazują BUDOWLĘ BOGA Bozy przybytek jak mówi Bóg / Świątynie W Której mieszka Bóg

(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.

Nie rozumiesz :O

(16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.

(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Tysiąclecia)
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 13:25 przez Lash, łącznie zmieniany 1 raz.


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)
Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy

"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 11:52

KAAN pisze:
magda pisze:
Lelek pisze:Kościół nie jest miastem, nie ma przedsionków i nie nazywa się Jeruzalem.


Skąd wiesz jak będzie wyglądał kościół w czasie 1000 letniego królestwa i czy będzie to taki budynek jak teraz.
Oh, Magdo Kościół to ludzie, nie budynki! Przeczytaj co wyżej napisał okidoki :)
Dlatego nierozsądne jest twierdzenie że Anioł ukazujac oblubienicę ukazywał w 98% słówach BUDYNKI a dwoma słowami - narody / królowie opisywał oblubiniecę :roll:

o tym że Kościół to "budynki" krzyczy całe Słowo Boga

(16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.
(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Tysiąclecia)


(9) My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. (1 list do Koryntian 3:9, Biblia Tysiąclecia)

(21) W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, (List do Efezjan 2:21, Biblia Tysiąclecia)


(15) Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. (1 List do Tymoteusza 3:15, Biblia Tysiąclecia)


(6) Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. (List do Hebrajczyków 3:6, Biblia Tysiąclecia)

(21) Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, (List do Hebrajczyków 10:21, Biblia Tysiąclecia)

(5) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (1 List Piotra 2:5, Biblia Tysiąclecia)

Trzeba naprawdę dużo wysiłku włożyć aby nie widzieć, że Bóg obrazwo ukauje Przybytek swój z ludem

(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 13:27 przez Lash, łącznie zmieniany 1 raz.


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 11:56

Lelek pisze:Ponieważ postanowiłem ignorować Lasha, dopóki nie będzie pokutował za swój stosunek do Słowa Bożego, mogę odpowiadać innym, którzy szczerze zadają pytania.


.... synowie, którzy nie chcą słuchać Prawa Pańskiego, (10) którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejcie widzeń! i do proroków: Nie prorokujcie nam nagiej prawdy! Mówcie nam pochlebstwa, prorokujcie złudzenia! (11) Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, oddalcie sprzed nas Świętego Izraela! (12) Dlatego tak mówi Święty Izraela: Ponieważ odrzuciliście tę przestrogę, a położyliście ufność w krzywdzie i zdradzie i na nich się oparli,(13) dlatego występek ten stanie się dla was jakby szczeliną zwiastujących upadek, Izaj 30


Bardzo mocny Tekst Boga do synów którzy nie słuchają prawdy ale zgodnie z zapowiedzią .....

(3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (2 List do Tymoteusza 4:3, Biblia Warszawska)


Polecam pod rozwagę ......

a Lash moze pokutować z win a nie ze zrozumienia Prawdy Boga .... natomiast ty powinieneś pokutowac z przekręcanie Słów Boga na sgube swoją i innych :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 12:56

Lelek pisze: Pismo mówi, że w erze mesjańskiej miasto Jeruzalem będzie miało 18 tysięcy łokci w obwodzie, a jego nazwa będzie "Pan tam mieszka" (Ez. 48:35) - dlatego, że Pan będzie tam mieszkał po prostu. Wszystko jest literalnie zrozumiałe i nie trzeba tego rozumieć "obrazowo", bo nie ma powodu. Tym bardziej, że kompletnie nie wiadomo, co miałby oznaczać "obraz" przedstawiający 18 tysięcy łokci w obwodzie. Chyba, że każdy z nas wymyśli sobie dowolne znaczenie i zrobimy konkurs na najładniejsze albo najbardziej pasujące do naszych przekonań. Ale nie na tym polega interpretacja Pisma.


Jak widać Lelek sam mówi że KOmpletnie rozumiałby obrazowego jezyka :)
Natomiast niby mówi że rozumuje literalnie ale ta literalność Kulje gdy chodzi o tekst

Gdy padają słowa
(9) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. (10) I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,

Lelek nie widzi co ukazał Anioł Janowi - Literalnie ukazał OBLUBIENICĘ
Literalnie to Wg leleka Anioł ukazywał - budynek i mieszkanie Oblubienicy a o oblubienicy podał DWA SŁOWA - narody / Krlówie :O
Co za dysproporcja.
Dobra rada nie mówi tak o zonie :roll:

Nie wiem kto tak mówi o oblubienicy - powyżej podałem przykład, że o oblubienicy mówi się opisujac np obrazowo jej przymioty :)

Podobnie literalność Lelka wymięka gdy chodzi o zmartywchwstanie Dawida - Choć Literalnie podano że żaden inny człowiek nie zmartwychwstał do 1000 Królestwa oprócz prześladowanych za wiarę w czasach bestii - Lelek wczytuje tam Dawida ... bo mu tak pasuje

Lelek nie praktykuje literalności ale skleja wersety ad hoc na bazie tego co mu się wydaje :/


Lelek pisze: Jeśli zamiast uwierzyć Słowu czyli temu, co jest napisane, ktoś każe "uwierzyć Słowu" a tak naprawdę każe wierzyć jego własnej "obrazowej" interpretacji, to jest po prostu bezczelny. Nie da się tego inaczej nazwać. Mamy wierzyć Słowu Bożemu, a nie słowu Lasha na przykład.


Gdybyś wierzył nie mówiłbyć jak Smok odwieczny :/ ale mówiłbyś prawdę że Nowe Jrzuzalem to mieszkanie Boga i Ludu czyli Kościoł

Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący. (2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Tysiąclecia)

(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Ap 21


Gdy zaczniesz mówić prawdę - wtedy będziesz mówił jak Słowo
Dlatego muszisz kręcić :/

Lelek pisze:
Druga sprawa, to rozwód Boga z Izraelem i Nowe Przymierze. Ze względu na postępowanie Izraela Bóg dał list rozwodowy domowi Izraela (to jest opisane w Księdze Ozeasza 1-2) i domowi Judy (to jest opisane w Księdze Jeremiasza 3:8). W tych samych księgach Bóg obiecał, że zawrze z domem Izraela i domem Judy Nowe Przymierze (Oz. 2:18-23; Jer. 31:31-34; Hebr. 8:1-13). Nowe Przymierze zostało zawarte z Izraelem. W momencie jego zawarcia wszyscy uczniowie byli Żydami. Ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zostali wyłamani z przymierza ze względu na niewiarę, ale Bóg chce i może wszczepić ich ponownie (Rzym. 11:20-29) i zrobi to, ponieważ naród żydowski co do wybrania jest umiłowany ze względu na praojców (Rzym. 11:28-29). Stanie się to pod koniec Wielkiego Ucisku, o czym czytamy w wielu miejscach Pisma.


Ktrórych Lelek nie zacytuje Bowiem nie ma nic tam o takiej lokalizacji tych wydarzeń :/ te wiele tekstów Pisma to "argument z powietrza"

Lelek pisze:
Jeszcze jeden szczegół: Niestety, wyznawcy teologii zastępstwa


a którzy to :O


Lelek pisze: czytając I Piotra 2:9-10 nie widzą, że określenia "wy, którzy niegdyś byliście nie ludem" oraz "dla was niegdyś nie było zmiłowania" są odniesieniem do proroctwa Ozeasza dotyczącego narodu żydowskiego, który właśnie ze względu na list rozwodowy od Boga miał się nazywać "niemójlud" i "niemiłowana" (Oz. 1:6,9). A Piotr jako apostoł obrzezanych (Gal. 2:9) napisał swoje listy w pierwszym rzędzie do żydowskiej diaspory (I Piotra 1:1), co jest potwierdzone przez Euzebiusza z Cezarei jako powszechnie znany fakt. Oczywiście nie oznacza to, że my jako wierzący z pogan nie jesteśmy adresatami tego listu. Jesteśmy, ale nie pierwszorzędnymi. I o tym trzeba wiedzieć.


Ach ten Lelek i JEGO BAJANIE

(11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - (12) w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. (13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. (14) On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele (15) pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, (16) i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. (17) A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, (18) bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. (19) A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. (21) W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, (22) w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. (List do Efezjan 2:1-22, Biblia Tysiąclecia)

Adresatem nie są ŻYDZI ale KOSCIÓŁ WYBRANAY W CHRYSTSIE

(1) Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, (2) którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie.

Nie ma tu nic o SZCZEGÓLNOŚCI ŻYDÓW :O

Piotr mówi to do Chrześcijan których określa - OBCYMI W TYM ŚWIECIE tak samo jak to czynią inni :
(13) W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Hebr 11:13

(11) Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; 1 Piotr 2

http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... 3927&t=KJVLelek pisze: W wyniku zawarcia Nowego Przymierza z domem Judy i domem Izraela powstał Kościół czyli Oblubienica Baranka.
Lelek pisze: W Dniu Pięćdziesiątnicy składał się z samych Żydów i tak było do momentu, gdy Bóg zaczął wypełniać następną obietnicę - że w przymierze zostaną włączeni również poganie (Iz. 49:6 i inne). Bóg nie zawarł przymierza z Kościołem, którego jeszcze nie było w momencie zawierania przymierza - a każde przymierze wchodzi w życie w momencie śmierci ofiary (Hebr. 9:18). Niestety, wyznawcy wyrzucenia narodu żydowskiego z planu zbawienia usiłują czytać "obrazowo" teksty, które przeczytane normalnie rujnują ich teologię.


Kilka fałszywych założeń Lelka
- Bóg zawarł przymierze z ekklesią która BYŁA ISTNIAŁA
- Słowo Ekklesia to zgromadzenie - w Odniesieniu do Ludu Boga to ZGROMADZIENIE LUDZI BOGA
- Bóg Zawarł więc przymierzez ze ZGROMADZENIEM SWOIM
- Nie wiem kto to sa wyznawcy - WYRZUCENIA NARODU ZYDOWSKIEGO Z PLANU ZBAWIENIA - możesz coś o nich napisać :OLelek pisze:
Kościół jest społecznością Żydów i Greków, w której dziedzictwo duchowe wszyscy mają identyczne i w wieczności nie będzie żadnej różnicy. Bóg zawarł jednak przymierze z Abrahamem i Dawidem, w którym obiecał narodowi żydowskiemu według ciała - i zrobił to bezwarunkowo - że otrzymają kiedyś ziemię kananejską w granicach przedstawionych Abrahamowi i potwierdzonych przez Ezechiela i że sam Abraham będzie tam mieszkał. Jak wiemy, za życia Abraham nie doczekał się wypełnienia obietnicy. Ale Bóg nie jest kłamcą i jest wierny danemu słowu. Przymierze Abrahama nigdy nie zostało anulowane.


I zasotanie wypełnione w WIECZNOŚCI :) Gdy nowe niebo i nowa ziemia OBAJWIĄ sie w całości :) a nie w królestwie które jest sztucznie tworzone.

Abraham nie był męczennikiem nie moze mieć udziału w 1000 Królestwie
Więc nie możesz lokowac tam abrahama!


Lelek pisze: Przymierze Dawidowe zawiera obietnice ustanowienia króla na Syjonie w mieście Jeruzalem, który będzie potomkiem Dawida według ciała i będzie władał całą ziemią mieszkając na niej. To przymierze również nigdy nie zostało anulowane. Prorocy wielokrotnie o tym mówią i rozwijają temat, a Ezechiel pisze, że Bóg wzbudzi Dawida, który będzie księciem w Izraelu w erze mesjańskiej - wtedy, kiedy Mesjasz Jezus będzie królem:

Jer 30:9 I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.


Dawid to typ Chrystusa - A Eliasz Jana Chrzciciela - tak trudno to pojąć :O
Dawid nie może zostać wzbudzony w 1000 Krolestwie BÓG to mówi - NIKT inny ...


Lelek pisze:Eze 37:24 A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je.
Eze 37:25 I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki.
Eze 37:26 I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki.
Eze 37:27 I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Eze 37:28 I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki.

Oba teksty są całkowicie zrozumiałe i trzeba mieć jakiś wyjątkowy motyw, żeby twierdzić, że Dawid jest typem Mesjasza - przecież typ i jego wypełnienie nie mogą mieszkać jednocześnie w tym samym miejscu, bo to byłoby zaprzeczenie idei typu.


Bowiem nie będą
Dawid nie może ZMARWTWYCHSTWAĆ - bowiem Pismo mówi LITERALNIE

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Dlatego rządzi tylko Chrystus :)
Naprawdę trzeba sobie wiele kłamstw wmówić żeby twierdzić że sie literalnie traktuje TE teksty i ignorować to co napisano.

A Że Jan chrzciciel był Eliaszem to Chrystus może byc DAWIDEM - Królem Boga.

Lelek pisze: W erze mesjańskiej Mesjasz będzie mieszkał na ziemi i rządził światem wraz z Kościołem. Zauważmy jednak, że apostołowie będą na 12 tronach sądzili 12 plemion izraelskich (Mat. 19:28), wzbudzony Dawid będzie księciem w Izraelu, natomiast członkom kościoła pogańskiego w Tiatyrze jest obiecana władza nad poganami (Obj. 2:26).


Co to era mesjańska - Nie ma takiej FRAZY w pismie - to jakiś wymysł :O
Obecnie jest czas rządów mesjasza - czy wierzysz że Jezusz jest PANEM I KRÓLEM?
Kiedy wzbudzony bedzie Dawid Skoro w 1000 Królestwie nie będzie panował nikt inny niz wzbudzenie męczennicy :O

Lelek pisze: Zauważcie, że normalnie odczytywane fragmenty wszystkie wskakują na swoje miejsca, tworząc spójną treść bez naciągania czegokolwiek, bez sztucznej typologii, bez "obrazowego rozumienia", które nie ma sensu albo jest produktem indywidualnej wyobraźni.


O tak to miejsca PRZECIWSTANE i SPRZECZNE i kto umie czytać widzi że nie może zdanie to obejmować dwida!
(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Dlatego nie da się po Lelkowemu bo sie skończy w sprzeczności ...

Lelek pisze: Fałszywe są zarzuty, że w ten sposób kreuje się jakiś "podział w Kościele" - po prostu nie wszyscy mają te same obietnice, które dotyczą 1000 lat w erze mesjańskiej.


Wiadomo - jesteśmy inni ale tacy sami :roll: - ach te sprzeczności :roll:

Lelek pisze: Zawiść jest grzechem, z którego należy pokutować.


To pokutuj skoro masz ten grzech - a przypisywanie czegoś openentom bo sie cos ubzdurało to jakieś schizo :roll:

Lelek pisze: Więc jeśli ktoś jest zawistny w stosunku do Żydów, to niech sobie przeczyta Rzym. 9 w kontekście, bo wybranie Izraela jest Bożą suwerenną decyzją wplecioną w plan zmiłowania się nad wszystkimi, o ile uwierzą.


A kto jest zawistny - Lelku podaj adresy :roll:

Lelek pisze: Teraz odpowiedzi:

magda pisze:Skąd wiesz jak będzie wyglądał kościół w czasie 1000 letniego królestwa i czy będzie to taki budynek jak teraz.

Wprawdzie KAAN już odpowiedział, ale nie chcę być niegrzeczny. Oczywiście w biblijnym ujęciu Kościół to jest społeczność wywołanych, czyli ludzie, a nie budynek. Poza tym, przeczytaj Ez. 48:30-35 normalnie, bez żadnych założeń wstępnych. Jest napisane o mieście, posiadającym bramy i konkretne wymiary. Bramy są nawet konkretnie nazwane.


A gdzie tam jest napisane
- era mesjańska
- 1000 lat
- Królestwo mesjsńskie :roll:

Przeczytaj bez założeń i zobaczysz że NIE MA ANI SŁOWA że to odnosi sie do czasów podanych w apokalipsie 20


Lelek pisze: Nowe Jeruzalem, które zstąpi z nieba na nową ziemię, też będzie miało konkretne wymiary i bramy o konkretnych nazwach - i jakoś nikt nie rozumie tego "obrazowo". A wiesz, dlaczego? Bo to nikomu nie rujnuje anty-żydowskiej teologii. Choć na tamtych bramach będą imiona 12 synów Izraela, więc Pan Bóg nie da zapomnieć o żydowskości swojego planu przez całą wieczność. Współczuję wyznawcom "teologii zastępstwa" (o ile znajdą się w tym mieście).


A kto to ci z teologii zastepstwa :)


A teraz trochę matematyki LITERALENEJ
A miasto ma być w samym środku. (16) Wymiary jego są takie: północna strona cztery tysiące pięćset łokci, strona południowa cztery tysiące pięćset łokci, strona wschodnia cztery tysiące pięćset łokci, a strona zachodnia cztery tysiące pięćset łokci. Ezechiel 48

RAZEM 18 tys Łokci

A jakie ma rozmiary nowe Jezruzalem
A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.

Jakie są to miary:

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/200 ... 783-31:881

Wychodzi ze ezechieal mówi o obwodzie
- 18000 łokci to zaleznie od miary krótka długa czy normalna

łokieć
krótki - 6.84 km
normalny - 8.01 km
długi - 9.32 km

Wg Jana obwód to 12000 stadiów x4 czyli 22200 stadiów
Obwód wynosi 8880 km

Jak widać obwód wg jana jest blisko 1000 razy większy

Literaliści to ignorują - bowiem to dla nich nic nie znaczy że
- jest sprzeczność
- procotwo staje się niewiarygodne etc.


Dla rozumiejących, że to obraz jest Bóg dodając pogan do NOwego Jerzuzlem powiększył znacznie Jego rozmiary nie tylko w skali powierzchni ale dodał trzeci wymiar w górę które maluje ogromy szescian na wysokość 2220 km ( tak samo jak długośc i szrokość )

Porównujac te obrazy widzimy że Nowe Jeruzalem jako oblubienica Boga jest znacznie większa od tego co prezentował Ezechiel :)

A ci którzy myślą literalnie niech wyjasnią mi - skąd u nich sprzeczność która ignorują
Lelek pisze:
believer pisze:Proszę o odpowiedź szczególnie tych co Iz. 11 rozumieją literalnie: jak rozumiecie werset nr. 14
(14) Napadną na tyły Filistynów, ku morzu, i razem obrabują mieszkańców na wschodzie: na Edom i Moab rozciągną swą władzę, i Ammonici będą im poddani.

Czy Żydzi w millenium będą napadać na innych i ich ograbiać?
Czy te narody istnieją? bo czytałem, że podobno już nie istnieją....

Bo jeśli się traktuje Iz. 11 literalnie to chyba trzeba brać konsekwentnie wszystko, a jak ten werset rozumie się alegorycznie, to można mieć i wątpliwości co do literalności reszty. Pytam sie poważnie: jak to rozumieci

Zajrzyj do innego tłumaczenia, bo Tysiąclatka w tym miejscu ma błędy. W BW, BG i w oryginale nie ma mowy o żadnej napaści, ani o rabunku.

Iz 11:14 I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów Wschodu; na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi.

To jest opis przejęcia ziemi obiecanej i korzystania z jej bogactw. Skoro poważnie pytasz, to poważnie odpowiadam. Zbocza filistyńskie to są miejsca, których Izrael nie zajął za czasów Jozuego (Joz 13:1-2). Łupienie to po prostu przejmowanie własności na terenach zajmowanych przez dotychczasowych wrogów. No i pozostaje problem następujący - jeśli chcesz odczytywać Pismo alegorycznie, to musisz wiedzieć, co oznacza konkretna alegoria, bo inaczej nie jesteś w stanie niczego zrozumieć.

Jer 8:9 Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość?


Taką jak Lelek?

Słowo Tam użyte to
http://www.blueletterbible.org/lang/lex ... H962&t=KJV

Znaczy przjęcie powiazane z grabierzą / przemocą / przez zniszczenie zepsucie - pierwszorzedne znaczenie to rozszarpać na strzępy / rozerwać na cześci


:/
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 14:23 przez Lash, łącznie zmieniany 2 razy.


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 12:57

magda pisze:
Lelek pisze: Choć na tamtych bramach będą imiona 12 synów Izraela, więc Pan Bóg nie da zapomnieć o żydowskości swojego planu przez całą wieczność. Współczuję wyznawcom "teologii zastępstwa" (o ile znajdą się w tym mieście).

Jakiej teologii zastępstwa, nie neguję żydowskości tylko to ze na podstawie wymiarów coś wnioskujesz.

Lelek pisze: Więc jeśli ktoś jest zawistny w stosunku do Żydów, to niech sobie przeczyta Rzym. 9 w kontekście, bo wybranie Izraela jest Bożą suwerenną decyzją wplecioną w plan zmiłowania się nad wszystkimi, o ile uwierzą.


A ty przeczytaj to

Ga 3:29 bw "A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy."

Isa 56:3-7 bw "(3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. (4) Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, (5) przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. (6) Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, (7) wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów."

Więc Jeśli Bóg przybrał cudzoziemców/chrześcijan/za synów i ustanowił ich dziećmi Abrahama i jego potomkami to oznacza ,że to co mowi do żydów to mówi też do wszystkich jego sług i jego dzieci bo stali sie potomkami Abrahama i ich też dotyczy ta obietnica i przymierze.


I o to chodzi magdo - Rozumiesz :)
niektórzy nie zrozumieją :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 13:19

Lelek pisze:
Chcę wierzyć pisze:Dla mnie to jakby to było o Chrystusie. Pan jest królem w wśród swojego ludu. Jest świątynia ustanowiona na wieki. Przymierze Dawidowe musiało mówić o Królestwie Bożym i to znalazło swoje wypełnienie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. :) Królestwo jest natomiast gdzie są ludzie którzy są narodem Króla.

Jak mówi pewna reklama, "prawie" robi wielką różnicę. Podobnie jak "jakby". Tekst mówi to, co mówi: Że Bóg POSTAWI SWOJĄ ŚWIĄTYNIĘ WŚRÓD NICH na wieki [Ez. 37:26]. Nijak nie może to oznaczać Kościoła.


O tak Bóg nie jest z kościołem na wieki :roll:

(5) Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.
(List do Hebrajczyków 13:4-5, Biblia Warszawska)


Lelek pisze: Albo Kościół jako społeczność ludzi sam jest świątynią, albo świątynia jest postawiona wśród ludzi.


A Chrystus trzyma nas w swojej ręce ale jesteśmy Jego ciałem :)
zastanwiaj sie dalej nad tym :roll: Czy jesteś ciałem czy cię trzyma w ręce.
Jak może cię trzymac skoro jesteś Jego ciałem :roll:idąc za twoim LITERALIZMEM całkowice absurdalnym KOSCIOŁA nie może być w Nowym JERUZELEM
Czemu
Bo:

Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;
(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Warszawska)

(22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. (23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. (Apokalipsa (Objawienie) 21:1-27, Biblia Warszawska)

Powinieneś się powaznie zastanowić czy kościół tam będzie - Bowiem światyni nie będzie ale Bóg Sam bedzie Świątynią :) :roll:

Literaizm tu wimięka na całego .... Bowiem obrazowo tylko da się to zrozumieć :) :roll:


Lelek pisze: Przymierze Dawidowe mówiło o tronie Dawida w Izraelu, a nie o tronie Boga w niebie. Tekst Ezechiela mówi o czymś zupełnie innym, niż to, co "jakby" w nim widzisz, dopasowując tekst do własnych poglądów.


A Eliasz nie zmartwcyhswtał ale przyszedł przed Jezusem :) Jak tak mógł :roll:

Lelek pisze: Poza tym, Ezechiel pisze o świątyni jako o budynku, podając jego wymiary, a nawet dokładny projekt. Ponieważ będzie tam tron Pana, nie będzie ani skrzyni przymierza, ani zasłony do miejsca najświętszego. I tak dalej.


Wierzysz że Bóg mieszka w budynkach uczynianych rękami :roll:

Lelek pisze: Mam do Ciebie pytanie: Czy Ty naprawdę chcesz swoje poglądy opierać na tym, co jest napisane w Biblii, czy wolisz naginać tekst Biblii do własnych poglądów?


dlatego że pewnie chece odrzuca twoje prywatne wykładnie :roll:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 13:35 przez Lash, łącznie zmieniany 2 razy.


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 19 cze 2013, 13:34

magda pisze:
Lelek pisze: Jeśli apostołowie będą się zajmować sądzeniem 12 pokoleń Izraela, to ktoś musi się zajmować sądzeniem narodów pogańskich. Tiatyra nie była miastem położonym w Izraelu, a jej obywatelami nie byli Żydzi tylko poganie.


Nie zgadzam się bo jest taki fragment

1Kor 6:2 bw "Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze?"
1Kor 6:3 bw "Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?"

To pisze Paweł do koryntian i myślę że wszystkich ludzi a też anioły będą sadzić święci czyli chrześcijanie a nie z jakiegos jednego zboru w Tiatyrze.

Nie czytamy w tekście Obj. 2:26, że pogan sądzić będą wyłącznie chrześcijanie ze zboru w Tiatyrze. Czytamy, że oni będą to robić. Co do Koryntian, to przeczytaj dokładnie tekst, który cytujesz. Święci sądzić będą świat i aniołów. Wszyscy święci sądzić będą cały świat. Co nie zmienia faktu, że w odrodzonym królestwie Izraela władza będzie należała do Żydów, a poganami "zajmą się" poganie - tacy, jak ci z Tiatyry. Dlatego Paweł (Żyd) mówi do Koryntian (pogan), że wszyscy (Żydzi i poganie) rządzić będą całym światem. Może jakaś ilustracja, żeby było łatwiej zrozumieć. Zespół ludzi zarządza przedsiębiorstwem. Jako zespół zarządzają całym przedsiębiorstwem, natomiast określone grupy w tym zespole zarządzają określonymi działami. Dlatego każdy członek zespołu może powiedzieć o sobie, że zarządza przedsiębiorstwem, choć w ramach swoich uprawnień jest oddelegowany do zarządzania konkretnym działem. Myślę, że to jest proste.

magda pisze:
Lelek pisze:Ty też nie powinnaś się niczym martwić. A jeśli chodzi o chęć władzy to pamiętaj, że w Królestwie Bożym najmniejszy jest największy i odwrotnie.

Ja żadnej władzy nie potrzebuje i też nie koniecznie chce swiat dziedziczyć, nie mam aż takich aspiracji :lol:

Co nie zmienia faktu że dla nich to tylko formółka i gdyby chcieli to już by tam pojechali. Gdybym była żydówką a nie gojką to już bym tam była i tu nie siedziała.

Miło, że się nie upierasz przy swoim. Natomiast co do "formułki", to rozmawiamy o ludziach, którzy w przyszłości będą zgromadzeni w Izraelu i oni też tę "formułkę" wypowiadają. Myślę, że nie powinnaś generalizować, w dodatku nie w temacie dyskusji.


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 13:38

Lelek pisze: Nie czytamy w tekście Obj. 2:26, że pogan sądzić będą wyłącznie chrześcijanie ze zboru w Tiatyrze. Czytamy, że oni będą to robić. Co do Koryntian, to przeczytaj dokładnie tekst, który cytujesz. Święci sądzić będą świat i aniołów. Wszyscy święci sądzić będą cały świat. Co nie zmienia faktu, że w odrodzonym królestwie Izraela władza będzie należała do Żydów, a poganami "zajmą się" poganie - tacy, jak ci z Tiatyry.


A Boże słowo mówi wyraźnie że to nie zelży od narodowaości ale od innych warunków - literalnie
(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. ...

Nie ignoruj Lelku Słowa Boga

Lelek pisze: Dlatego Paweł (Żyd) mówi do Koryntian (pogan), że wszyscy (Żydzi i poganie) rządzić będą całym światem. Może jakaś ilustracja, żeby było łatwiej zrozumieć. Zespół ludzi zarządza przedsiębiorstwem. Jako zespół zarządzają całym przedsiębiorstwem, natomiast określone grupy w tym zespole zarządzają określonymi działami. Dlatego każdy członek zespołu może powiedzieć o sobie, że zarządza przedsiębiorstwem, choć w ramach swoich uprawnień jest oddelegowany do zarządzania konkretnym działem. Myślę, że to jest proste.


I co z tego skoro nieprawdziwe :roll:

Dawid nie może tam sądzić i rządzić ....


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 19 cze 2013, 13:59

Lash, daruj sobie. Pyskówki na Twoim poziomie mnie nie interesują. Dlatego nie wtrącaj się do moich rozmów z innymi. Już powiedziałem: Dopóki nie będziesz pokutował ze swojego stosunku do Słowa Bożego, nie mamy o czym rozmawiać. A Ty z każdym kolejnym wpisem pokazujesz coraz bardziej, że Twój stosunek do Słowa Bożego jest instrumentalny - czyli czytasz w nim to, co chcesz przeczytać. Rób, co chcesz, ale nie udawaj nauczyciela.

Osoby mające szczere wątpliwości zapraszam do rozmowy. Naginaczy Pisma będę konsekwentnie ignorował. Od czasu do czasu omówię może ich "argumentację", żeby nie wdawać się w agresywne wymiany ciosów.

Na przykład Jerozolima w Erze Mesjańskiej na ziemi to nie jest to samo miasto, co Nowe Jeruzalem zstępujące z nieba na nową ziemię. Dlatego ma inne wymiary. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Wystarczy czytać to, co jest napisane. To chyba jedyna "nowinka", do której warto było się odnieść. Resztę "argumentów" Lasha już zbijaliśmy z okidokim czytując samo Słowo, a nie jego "obrazowe" interpretacje. Czyli dowolne, bo co dla kogo jest jakim obrazem, to jest sprawa bardzo względna.

Pozdrawiam wszystkich, którzy mają szczere wątpliwości, ale miłują prawdę.


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 14:24

Lelek pisze: Lash, daruj sobie. Pyskówki na Twoim poziomie mnie nie interesują.


E tam - głosisz nieprawdy i obalanie ich nazywasz pyskówkami :roll:
Jedyne co ci zostało to atak NA OPONENTA bowiem Słowo Boga Świadczy przeciwko tobie :)

Lelek pisze: Dlatego nie wtrącaj się do moich rozmów z innymi.


A co to jest ... nie można powiedzieć ci że nieprawdę mówisz? Przyczyna fałszywa - nie uprawiam pyskówek ale odpoiwadam ci na twoim poziomie ... zniżam sie do niego :D

Lelek pisze: Już powiedziałem: Dopóki nie będziesz pokutował ze swojego stosunku do Słowa Bożego, nie mamy o czym rozmawiać.


a ja ci odpowiedziałem że nie mam zamiaru pokutowac z Prawdy na rzecz zwodniczych nauk.

Lelek pisze: A Ty z każdym kolejnym wpisem pokazujesz coraz bardziej, że Twój stosunek do Słowa Bożego jest instrumentalny - czyli czytasz w nim to, co chcesz przeczytać. Rób, co chcesz, ale nie udawaj nauczyciela.


Mój stosunek do Słowa jest Odpowiedni - ukazuję tym "mieczem" że nauczasz fałszu. nie potrafisz odpowiedzieć sensowne na WYKAZNE sprzeczności w twoich teoriach dlatego atakujesz osobę - bardzo typowe zagranie.

Dlatego gdy widzę nauczuciela w błedzie mówię mu to - błądzisz ... czy źle robię :O

Lelek pisze: Osoby mające szczere wątpliwości zapraszam do rozmowy.


Ja nie ma wątpliwości :) tylko wąspiących zapraszasz? A co ci którzy znają Pana i Jego słowo nie magą dyskutować bo się może okazać że obala twoją złą naukę :roll:
Ty nie zpraszasz do rowmowy ale do posłuszeństwa :roll:

Lelek pisze: Naginaczy Pisma będę konsekwentnie ignorował. Od czasu do czasu omówię może ich "argumentację", żeby nie wdawać się w agresywne wymiany ciosów.


Wieć zacznij ignorować siebie :roll:

Lelek pisze: Na przykład Jerozolima w Erze Mesjańskiej na ziemi to nie jest to samo miasto, co Nowe Jeruzalem zstępujące z nieba na nową ziemię.


A gdzie masz mowę w Ez 48 że to ERA MESJANSKA jako 1000 lat ? :roll:
Czy Jezus jest mesjaszem - wierzysz w to :) ?
Czy jest Panem?
Czy włada obecnie i mając władzę poddaje nieprzyjaciół pod swoje stopy :) ?

Lelek pisze: Dlatego ma inne wymiary. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Wystarczy czytać to, co jest napisane. To chyba jedyna "nowinka", do której warto było się odnieść. Resztę "argumentów" Lasha już zbijaliśmy z okidokim czytując samo Słowo, a nie jego "obrazowe" interpretacje. Czyli dowolne, bo co dla kogo jest jakim obrazem, to jest sprawa bardzo względna.


Nie wiem co obalacie ale nie Agumenty :roll:

Lelek pisze: Pozdrawiam wszystkich, którzy mają szczere wątpliwości, ale miłują prawdę.


Ci którzy miłuja prawdę chodza w niej a nie watpliwosciach :)


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 19 cze 2013, 14:57

Nowe Jeruzalem jest domem Oblubienicy, wspaniałym i świętym miastem , w którym zamieszkają zbawieni ludzie i do którego nie wejdzie nic nieczystego i grzesznego:

"i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (...)
A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego [Chrystusa], a królowie ziemi wnosić będą do niego [miasta] chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie; I nie wejdzie do niego [miasta] nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka."


Księga Objawienia 21:10-27.

W prawdziwym mieście żyją zbawieni ludzie, miasto nie może być ich symbolem, ponieważ jest ich wiecznym domem. Zbawieni z wszystkich narodów są Oblubienicą Chrystusa zapisaną w księdze życia Baranka, ci zbawieni ludzie mają prawo wejść do miasta świętego przez jego bramy i w nim przebywać i cieszyć się jego pięknem. Wystarczy spokojnie przeczytać tekst do końca, bez manipulowania nim.

Lash pisze: I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża."

Jak widać Nowe Jeruzalem jest przyodzine jak oblubienica

Widzę, że potrzebujesz szkolnych korepetycji: "Ten fragment biblijny jest jasny jak słońce."

Słońce jest jasne i fragment jest jasny, ale fragment tekstu nie jest słońcem, tylko dlatego, że jest jasny jak słońce. Nowa Jerozolima jest przystrojone JAK oblubienica, więc oczywiście nie jest oblubienicą, czyli ludem, który w tym mieście zamieszka. Święte miasto jest przyozdobione na przyjęcie Oblubienicy, tak jak współcześnie weselna limuzyna jest przyozdobiona jak Para Młoda by podkreślić uroczystość chwili.

Miasto święte jest darem od Boga, dlatego zstąpiło z nieba [Obj 21:10]. Nowe Jeruzalem jest dziedzictwem zbawionych ludzi, danym oblubienicy Chrystusa, tym wszystkim, których imiona zostały zapisane w księdze życia Baranka [Obj 21:27]. Dlatego tylko oni do tego miasta wejdą i będą żyć w Nowym Jeruzalem, w mieście oświetlanym przez chwałę Bożą, w mieście do którego królowie ziemi wniosą swój przepych. W nowej Jerozolimie nie będzie już miejsca na świątynię [Obj 21:22] ani nocy w mieście nie będzie [Obj 21:25].

Nowe Jeruzalem jest prawdziwym miastem, i tylko z oślim uporem można twierdzić, że jest inaczej.

Lash pisze:Bardzo mocny Tekst Boga do synów którzy nie słuchają prawdy ale zgodnie z zapowiedzią .....

Powinieneś Lashu pokutować za swój lekkomyślny stosunek do Pisma Świętego. Bóg pysznym się sprzeciwia i pomylenie Miasta z jego mieszkańcami to nie ostatnia rzecz, która może cię spotkać.


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.
Lelek
Posty: 644
Rejestracja: 27 mar 2008, 13:30
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lelek » 19 cze 2013, 15:22

Jeszcze jedno:

Lash pisze:Bóg zawarł przymierze z ekklesią która BYŁA ISTNIAŁA
- Słowo Ekklesia to zgromadzenie - w Odniesieniu do Ludu Boga to ZGROMADZIENIE LUDZI BOGA
- Bóg Zawarł więc przymierzez ze ZGROMADZENIEM SWOIM

"Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, A zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami W dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, Przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach ich wypiszę je, I będę im Bogiem, A oni będą mi ludem" [Hebr. 8:8-10]

Tutaj nie jest nawet napisane "ekklesia" tylko "oikos". I chodzi o dom Izraela i dom Judy. O tych samych ludzi, których ojców Bóg wyprowadził z Egiptu i którzy złamali poprzednie przymierze. Kościół jeszcze nie istniał w czasie służby Pana na ziemi, ponieważ miał go dopiero zbudować [Mat. 16:18]. A On sam miał być jego fundamentem w wyniku swej śmierci i zmartwychwstania. Przymierze zostało zawarte poprzez wylanie krwi ofiarnej na Golgocie i stąd określenie "krew przymierza" [Mat. 26:28].

Lash, ponieważ uparcie odmawiasz przeczytania Słowa Bożego i wykręcasz je bezczelnie, sam ten fakt wyklucza Cię z grona poważnych dyskutantów. Słusznie powiedziałeś: Słowo Boże świadczy przeciwko Tobie. Takich jak Ty należy karcić, a nie angażować się z nimi w rozmowy czy dyskusje.

Jeśli chodzi o długość trwania ery mesjańskiej, to w ST czytamy, że Mesjasz będzie rządził całym światem:

"Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Pan po prawicy twojej. Zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu. Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie" [Ps. 110:4-7]

"Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane" [Ps. 2:6-9]

Prorocy podają szczegóły rządów Mesjasza w tym czasie, gdy będzie w ciele rządził na Syjonie po osądzeniu narodów. Będzie rządził berłem żelaznym.

W Nowym Testamencie mamy rozwinięcie objawienia na temat rządów Mesjasza w ciele na górze Syjon. Jan pisze, że w rządach Mesjasza nad poganami będzie miał udział Kościół:

"Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną" [Obj. 2:26-27]

Oprócz tego dowiadujemy się, że ten okres rządów Mesjasza (opisany m.in. przez Ezechiela) będzie trwał 1000 lat:

"Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat" [Obj. 20:6]

Tysiąc lat ma się dopełnić, więc nie może być żadnym symbolem ani obrazem:

"A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (...)" [Obj. 20:7]

Czytając CAŁĄ Biblię od początku do końca widzimy, jak objawienie dotyczące 1000-letniego Królestwa czyli ery panowania Mesjasza w ciele na ziemi z góry Syjon, jest kompletowane w kolejnych księgach. Dlatego Ezechielowi nie zostało dane objawienie długości trwania okresu, o którym pisał. I nie musiało. Zostało dane Janowi.


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 15:36

Nowe Jeruzalem to Oblubienica Pańska wystarczy znać trochę Pisma Aby zrozumieć że tak jest i potem oglądać piekno Oblubienicy.


okidoki pisze: Nowe Jeruzalem jest domem Oblubienicy, wspaniałym i świętym miastem , w którym zamieszkają zbawieni ludzie i do którego nie wejdzie nic nieczystego i grzesznego:

"i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (...)
A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego [Chrystusa], a królowie ziemi wnosić będą do niego [miasta] chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie; I nie wejdzie do niego [miasta] nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka." [Obj 21:10-27]Jak widać nie rozumiesz ze To obraz ze ST
(15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą. (16) Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie. (17) Z imienia twego raduje się każdy dzień, A sprawiedliwość twoja wywyższa ich, (18) Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza. (19) Do Pana bowiem należy tarcza nasza, A król nasz do Świętego Izraela.Ps 89

Czy Apoatołowi chodzi o - NOWY EKOLOGICZNY SYSTEM OSWITLENIA miejskiego :O
Oczywiscie że nie - Apostoł maluje obraz KOSCIOŁA JAKO BUDOWLI - bardzo typowy obraz w Pismie i Tenże Kościoł / Śiwaytnia / dom / budowla / miasto jest oświetlona Jezusem :)

okidoki pisze:
W prawdziwym mieście żyją zbawieni ludzie, miasto nie może być ich symbolem, ponieważ jest ich wiecznym domem.


Zakaz ustanowiony ad hoc

Jezus mówi
(28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
A jednocześnie Jesteśmy CIAŁEM CHRYSTUSA

I co jest to sprzeczne :roll:

W żaden sposób.

A czy tu jest sprzeczność :)
Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
(2 list do Koryntian 6:16, Biblia Tysiąclecia)

Czy będąc świątynią - nie możemy być ludem :O ?


A tu Paweł EWIDENTNIE MIESZA LUD Z DOMEM :roll:

(19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
(List do Efezjan 2:1-22, Biblia Warszawska)

Jak widać w pierwszej cześci Pawęł móei że jesteśmy DOMOWNIKAMI
A w drugiej że jesteśmy budowlą

Wg waszych interpratacji To niemożliwe ale Apostolska wykładnia jest inna :)
Chwała Bogu!
okidoki pisze:
Zbawieni z wszystkich narodów są Oblubienicą Chrystusa zapisaną w księdze życia Baranka, ci zbawieni ludzie mają prawo wejść do miasta świętego przez jego bramy i w nim przebywać i cieszyć się jego pięknem. Wystarczy spokojnie przeczytać tekst od początku do końca, bez manipulowania nim.to tego nie rób
Powiedz co anioł Boga miał ukazać i co ukazał - miał uazać oblubienicę a ukazał wg ciebie mieszkanie :)


Patrz powyzej i zobacz Jak apostołowie mieszają domowników z mieszkaniem :)okidoki pisze:


Lash pisze: I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża."

Jak widać Nowe Jeruzalem jest przyodzine jak oblubienica

Widzę, że potrzebujesz szkolnych korepetycji: "Ten fragment biblijny jest jasny jak słońce."

Słońce jest jasne i fragment jest jasny, ale fragment tekstu nie jest słońcem, tylko dlatego, że jest jasny jak słońce. Nowa Jerozolima jest przystrojone JAK oblubienica, więc oczywiście nie jest oblubienicą, czyli ludem, który w tym mieście zamieszka. Święte miasto jest przyozdobione na przyjęcie Oblubienicy, tak jak współcześnie weselna limuzyna jest przyozdobiona jak Para Młoda by podkreślić uroczystość chwili.


Wiedziałem że w tym kierunku pójdziesz :) - w sumie to bardzo przewidywalne
Problem jest taki, że

2I zobaczyłem święte Miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane niby panna młoda przyozdobiona dla swojego męża.3 I usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: Oto Namiot Boga z ludźmi! Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem.

Jest to EWIDNETNIE OPIS KOSICOLA a nie miasta jako zespołu budynków

(16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;
(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Warszawska)


Przeczytaj dodtakowo opis przekładu dosłownego na ten tamat :)

Jerzuzalem nie jest NAMIOTEM - jest to język symboliczny nawiązujący do Światyni którą Jest Kościół.

Powyzej dałem ci tez przekład dosłowny abyś zobaczył zenie chodzi o to że jest Jeruzalem wystrojona JAK SAMOCHÓD Panny młodej albo jak alkowa tejże ale że ona jest Przygotoana na wzór panny młodej.

καὶ ἐγὼ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.


Aby obronic swoje stanowisko muisz użyć języka nieadekwatnie

Nie mówi się że Samochód jest wystrojony jak PANNA MŁODA
Albo Pokój jest wystrojnony JAK PANNA MŁODA.


Twoje podejscie to podejsćie NIELITERLANE ALE ALEGORYCZNE - tak jak zresztą przykałd który podałeś - jans jak słońce :)okidoki pisze: Miasto święte jest darem od Boga, dlatego zstąpiło z nieba [Obj 21:10].
gdzie to napisano :)

okidoki pisze: Nowe Jeruzalem jest dziedzictwem zbawionych ludzi, danym oblubienicy Chrystusa, tym wszystkim, których imiona zostały zapisane w księdze życia Baranka [Obj 21:27].


Nie nowe Jeruzalem al otracie łez i bycie z Bogiem stale :D

okidoki pisze: Dlatego tylko oni do tego miasta wejdą i będą żyć w Nowym Jeruzalem, w mieście oświetlanym przez chwałę Bożą, w mieście do którego królowie ziemi wniosą swój przepych. W nowej Jerozolimie nie będzie już miejsca na świątynię [Obj 21:22] ani nocy w mieście nie będzie [Obj 21:25].


Bo Nowej Jerzualem JEST ŚWIATYNIĄ z powdu tego że mieszka w niej Bóg który jest świątynia :)

okidoki pisze: Nowe Jeruzalem jest prawdziwym miastem, i tylko z oślim uporem można twierdzić, że jest inaczej.


Nawek osiał ma rację gdy Bóg przez niego mówi upierajac się - a "prorok musi się poddac wtedy osłu" :) Bo anioł wie że osłu łatwiej usłuchac niz "nauczycielowi "

okidoki pisze:
Lash pisze:Bardzo mocny Tekst Boga do synów którzy nie słuchają prawdy ale zgodnie z zapowiedzią .....

Powinieneś Lashu pokutować za swój lekkomyślny stosunek do Pisma Świętego. Bóg pysznym się sprzeciwia i mylenie Miasta z jego mieszkańcami to nie ostatnia rzecz, która może cię spotkać.


Jak wiadać jestem w dobrym Gronie Apostoła Pawła

On też "mylił dom i domowników"
(19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
(List do Efezjan 2:1-22, Biblia Warszawska)


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 19 cze 2013, 15:51

Lelek pisze:Jeszcze jedno:

Lash pisze:Bóg zawarł przymierze z ekklesią która BYŁA ISTNIAŁA
- Słowo Ekklesia to zgromadzenie - w Odniesieniu do Ludu Boga to ZGROMADZIENIE LUDZI BOGA
- Bóg Zawarł więc przymierzez ze ZGROMADZENIEM SWOIM

"Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, A zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami W dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, Przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach ich wypiszę je, I będę im Bogiem, A oni będą mi ludem" [Hebr. 8:8-10]

Tutaj nie jest nawet napisane "ekklesia" tylko "oikos". I chodzi o dom Izraela i dom Judy. O tych samych ludzi, których ojców Bóg wyprowadził z Egiptu i którzy złamali poprzednie przymierze. Kościół jeszcze nie istniał w czasie służby Pana na ziemi, ponieważ miał go dopiero zbudować [Mat. 16:18]. A On sam miał być jego fundamentem w wyniku swej śmierci i zmartwychwstania. Przymierze zostało zawarte poprzez wylanie krwi ofiarnej na Golgocie i stąd określenie "krew przymierza" [Mat. 26:28].

Lash, ponieważ uparcie odmawiasz przeczytania Słowa Bożego i wykręcasz je bezczelnie, sam ten fakt wyklucza Cię z grona poważnych dyskutantów. Słusznie powiedziałeś: Słowo Boże świadczy przeciwko Tobie. Takich jak Ty należy karcić, a nie angażować się z nimi w rozmowy czy dyskusje.

Jeśli chodzi o długość trwania ery mesjańskiej, to w ST czytamy, że Mesjasz będzie rządził całym światem:

"Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Pan po prawicy twojej. Zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu. Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie" [Ps. 110:4-7]

"Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane" [Ps. 2:6-9]

Prorocy podają szczegóły rządów Mesjasza w tym czasie, gdy będzie w ciele rządził na Syjonie po osądzeniu narodów. Będzie rządził berłem żelaznym.

W Nowym Testamencie mamy rozwinięcie objawienia na temat rządów Mesjasza w ciele na górze Syjon. Jan pisze, że w rządach Mesjasza nad poganami będzie miał udział Kościół:

"Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną" [Obj. 2:26-27]

Oprócz tego dowiadujemy się, że ten okres rządów Mesjasza (opisany m.in. przez Ezechiela) będzie trwał 1000 lat:

"Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat" [Obj. 20:6]

Tysiąc lat ma się dopełnić, więc nie może być żadnym symbolem ani obrazem:

"A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (...)" [Obj. 20:7]

Czytając CAŁĄ Biblię od początku do końca widzimy, jak objawienie dotyczące 1000-letniego Królestwa czyli ery panowania Mesjasza w ciele na ziemi z góry Syjon, jest kompletowane w kolejnych księgach. Dlatego Ezechielowi nie zostało dane objawienie długości trwania okresu, o którym pisał. I nie musiało. Zostało dane Janowi.


Muszę kończyć na dziś

1. To że jest napisane oikos czyli dom nie szkodzi
to co robisz to sztuczny podział i oddzielanie domu od ekklesi - przy czym to zamienniki :)


Ten Sam Autor mówi
(15) Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: (16) Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, (17) dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. (18) Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. (19) Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym,


Nawiązuje tu do tego co powiedział wcześniej
(1) Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, (2) wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. (3) Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. (4) Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. (5) Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, (6) lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. (7) Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,


2. Pomijam smutną twoją interpretację ze skoro nie ma słowa ekklesia w jakimś tekscie to nie chodzi o kościół i nawiązuję tu do tego że w ewangeliach użyto tylko trzy razy słowo kościoł :)

3. potem jak zwykle atakujesz ad personam bowiem to typowe - nia masz argumentów merytoczynych to próbuejsz opluc i np twierdzić że ktos odmawia przeczytania Słowa Boga - to taki argument dziecinny i łapanie sie deski ropaczy - bowiem brak argumnetów pcha cię w tym kerunku


4. W Żadnym z wyżej wymienionych cytatów ze ST nie Padają słowa
- era mesjanska
- 1000 Lat
- Krlowawnie
- Nie ma ŻADNEGO POWIĄZANIA literalnego - bo tym mówię - do ap 20 1-6
- Oba teksty Zacytowane o rządzeniu i melhisedeku sa odniesione do Chrystusa OBECNIE

W sumie widac ze rozumiesz Pisma inaczej niż apostołowie i to mi wystarcza
Oni widzieli że Chrystus Obecnie POanuje nad całym światem
(18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Ew. Mateusza 28:1-20, Biblia Warszawska)

Więc jest ERA MESJASZA rządzącego obecnie ....


A i możesz poużywać sobie i powyzywac mnie jeszcze trochę jesli to jest wolą twojego serca :/ Bóg [patrzy :)


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 19 cze 2013, 17:59

Lash pisze:A czy tu jest sprzeczność :)
Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
(2 list do Koryntian 6:16, Biblia Tysiąclecia)

A tu Paweł EWIDENTNIE MIESZA LUD Z DOMEM :roll:

Bynajmniej. Jesteśmy świątynią Bożą, ponieważ mieszka w nas Duch Święty. Jesteśmy jego ludem, ponieważ On nas wybrał. Jesteśmy świątynią Boga żywego w innym sensie niż jesteśmy jego ludem. Jesteśmy domownikami Boga w innym znaczeniu niż jesteśmy świątynią Bożą, której kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Pomiędzy tymi zdaniami nie ma sprzeczności.

Sprzeczność pojawi się wtedy gdy przyjdzie Lash i zacznie twierdzić, że jesteśmy tą samą świątynią w której mieszkamy :] To jest absurd, na bakier z logiką.

Twoja propozycja, że w tym samym kontekście miasto święte jest symbolem Kościoła, a jednocześnie Kościół mieszka w tym samym mieście świętym, jest, mówiąc w duchu łagodności, nie najmądrzejszym rozumowaniem. Nie można mieszkać we własnym symbolu. Podobnie logicznie sprzeczne jest twierdzenie, że Ezechiel prorokował o świątyni pośród ludu Bożego, która to świątynia miałaby być tym wybranym ludem.

Ośli upór nie wpływa dobrze na myślenie i dlatego dalsze dyskusje z Tobą są zbędne. W gruncie rzeczy zaśmiecasz tylko ten temat, zamiast chcieć się czegoś nauczyć z Biblii.

Lash pisze:Jezus mówi
(28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
A jednocześnie Jesteśmy CIAŁEM CHRYSTUSA

I co jest to sprzeczne :roll:

Dwie różne sprawy, które usilnie próbujesz połączyć w jedno. Jesteśmy w rękach Jezusa, bo On ma o nas staranie. Jesteśmy ciałem Chrystusa, bo jesteśmy jego zgromadzeniem, które On sam zbudował. Kościół jako ciało Chrystusa nie istniał wcześniej, dlatego Jezus powiedział apostołom,, że dopiero "ZBUDUJE KOŚCIÓŁ SWÓJ". Przypominam o tym, ponieważ w swej upartej niewiedzy pomyliłeś lud starego przymierza z Kościołem Chrystusa. Ekwiwokacja. Po raz tysięczny.

Lelek ci to wyjaśnił, ale byłeś zbyt zacietrzewiony, żeby to dostrzec.

Lash pisze:zobaczyłem święte Miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane niby panna młoda przyozdobiona dla swojego męża.3 I usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: Oto Namiot Boga z ludźmi! Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem.

Jest to EWIDNETNIE OPIS KOSICOLA a nie miasta jako zespołu budynków

Dosłownie wszystko w CAŁYM opisie z Objawienia Jana wskazuje na prawdziwe miasto. Nie wystarczy błędnie zrozumieć jedno zdanie. Z tego, że miasto jest przyozdobione niby panna młoda, nie wynika, że miasto jest symbolem panny młodej. Tylko miasto ma swoje geograficzne położenie i wymiary, posiada bramy, jest zbudowane ze szlachetnych materiałów, tylko w prawdziwym mieście mogłaby stać świątynia i tylko do rzeczywistego miasta mogą przybyć królowie z całego świata. Kościół nie ma bram, matematycznych rozmiarów, przedsionków i nie zstąpił z nieba. Oblubienica dopiero przyjdzie z Chrystusem, ale napierw musi zostać pochwycona do domu Ojca na zaślubiny z Barankiem. Stara Jerozolima jest prawdziwym miastem, tak jak Nowa Jerozolima będzie prawdziwym miastem. Wielki Babilon jest miastem zagłady, tak jak Nowa Jerozolima będzie miastem Bożej chwały.

Jasne jak słońce, wystarczy przeczytać to co jest napisane w Biblii, zamiast kontynuować praktykę eschatologicznego bajkopisarstwa.

Lash pisze:Czy Apoatołowi chodzi o - NOWY EKOLOGICZNY SYSTEM OSWITLENIA miejskiego :O


" Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy."

Nowa Ziemia i Nowe Niebo będą różniły się od dotychczasowego świata, który przemija. W tym opisie chodzi o ukazanie majestatu, potęgi i chwały Bożej, przeciwko której bluźnisz, bo nie wiesz co czynisz. Zupełnie tak jak faraon u którego Bóg spotęgował zgadnij co? Upór.


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.

Wróć do „Eschatologia ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości