Strona 1 z 1

Duchowe Dary: Mądrość

: 26 lis 2010, 15:35
autor: Imperator
Duchowe Dary: Mądrość

Położywszy pewne fundamentalne zasady odnośnie duchowych darów, Paweł rozpoczyna wymieniać niektóre z nich: “Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy” (1 Kor. 12:8).

Duchowy Dar Mądrości: Definicja

Dar mądrości jest to zdolność do wglądu w ludzi i sytuacje które nie są oczywiste dla przeciętnej osoby, połączone ze zrozumieniem co robić i jak to robić. To jest umiejętność nie tylko widzieć, ale też zastosować zasady z Bożego Słowa do praktycznych problemów życia codziennego przez “Ducha mądrości” (Efez. 1:17).

Ludzie z Darem Mądrości

Ci ludzie często mają umiejętność do syntezy biblijnej prawdy i zastosowania jej w życiu ludzi tak aby podjęli dobre wybory i ominęli głupie błędy. Ci ludzie dziś funkcjonują jako trenerzy, doradcy i konsultanci.

Mądrość w Służbie Jezusa

Łukasz 2:40-52 mówi że Jezus był “wypełniony mądrością” jako chłopiec i “wzrastał w mądrości” jako młody mężczyzna tak że współcześni mu uczeni byli “zadziwieni jego zrozumieniem”. Tłumy które słuchały nauczania Jezusa mówiły, “co to za mądrość, która jest mu dana?” (Marek 6:2). W Mateusza 12:42, Jezus powiedział że jest mądrzejszy od Salomona. A w Łukasza 21:15, Jezus powiedział, “dam wam wymowę i mądrość”. Powiedziane jest też, że Jezus jest “mądrością Bożą” (1 Kor. 1:24,30). Mądrość jest także zilustrowana w życiu Jozuego (Deut. 34:9). Salomona (1 Królewska 3:5-28), i Daniela (Daniel 1:17-20; 2:19-23).

Czy Masz Ten Dar?

Kilka pytań by sobie zadać:

* Kiedy studiujesz Boże Słowo, to czy widzisz, że znajdujesz jego znaczenie i zastosowanie zanim to zrobią inni?

* Czy zdajesz się rozumieć rzeczy o Bożym Słowie które inni wierzący na tym samym poziomie i doświadczeniu zdają się nie dostrzegać?

* Czy jesteś w stanie zastosować biblijne prawdy w praktyczny sposób by pomóc innym podjąć dobre wybory życiowe?

* Czy frustrujesz się kiedy ludzie popełniają głupie decyzje niszczące ich jakość życia, ponieważ wiesz co powinni zrobić w zamian?

* Czy zauważyłeś, że kiedy ludzie mają do podjęcia ważne decyzje to przychodzą do ciebie po modlitwę i biblijną poradę?

* Czy widzisz, że gdy udzielasz porady, Bóg Duch Święty daje ci mądrość do podzielenia się z nimi z Pisma, które przyjmują jako Bożą prawdę dla nich przez ciebie?

[za http://theresurgence.com/series/spiritual-gifts ]

: 20 mar 2011, 21:56
autor: fantomik
Przeniosłem do czytelni.

pytania pomoc randka