Pan Bóg ma jedną czy dwie wole?

Dyskusje o zrozumieniu istoty i atrybutów Boga
Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Jeremiasz » 25 mar 2012, 07:54

Ale ze względu na to co Pan powiedział, a powiedział tak:
5Moj.4,15-19:
"15.Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

16.Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeżbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

17.Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,

18.Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią,

19. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem."


Myślę że dobrze jest nie tylko tych rzeczy nie czynić(podobizn Pana Boga itp.), lecz również nawet nie wyobrażać sobie Pana Boga w jakikolwiek sposób.


Awatar użytkownika
nesto
Posty: 3634
Rejestracja: 05 wrz 2011, 12:51
Ostrzeżenia: 1
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: Wyzwolony z KRzK
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: nesto » 28 mar 2012, 09:57

Jeremiasz pisze:Apostoł Jan, Paweł, twierdzili że Jezus jest Bogiem JHWH


No co za kłamstwa! Jak możesz tak pisać?

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. (2) Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.
(Apokalipsa (Objawienie) 1:1-20, Biblia Tysiąclecia)


Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie!
Awatar użytkownika
okidoki
Posty: 2068
Rejestracja: 17 lip 2008, 13:55
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: okidoki » 28 mar 2012, 23:33

Postaram się wyjaśnić. Ten, który zstąpił z nieba, jednorodzony Bóg, został posłany przez Ojca, dlatego uniżył się stawszy się człowiekiem i przekazał naukę i objawienie, które otrzymał od Boga Ojca. Wszystko się zgadza. Nie rozumiecie dobrze dlaczego wierzymy, że Syn jest Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości, zrodzonym a nie stworzonym.

" W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej (...) nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci." (Zachariasza 14, 4-5)

" Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy SPOJRZĄ NA MNIE, NA TEGO, KTÓREGO PRZEBODLI, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym."(Zach.12:1,10)

" I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan [JHWH], Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta." (Ezech.44:1-2)

" PAN po prawicy twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie." (Psalm 110, 5-7)

" Głos się rozlega: Drogę dla Pana [Jahwe] przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!" (Iz 40,3)

JHWH (Syn) ukazywał się ludziom i rozmawiał z nimi (1 Mojż. 18:1-33; 24:26; 28:13; 2 Mojż. 3:2-15; 24:9-11; 4 Mojż. 12:8), chociaż z objawienia ST wiemy, że nie można oglądać JHWH (2 Mojż. 33:20; 5 Mojż. 4:15), a z objawienia NT wiadomo, że to ograniczenie dotyczyło Boga Ojca (Jana 5:37; 1 Tym. 6:16). Ponownie wszystko się zgadza.


"abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu" (2Kor 5,12) "ukryty wewnętrzny człowiek", który "jedynie ma wartość przed Bogiem" (1P3,4) Dla Boga nie liczy się czy coś osiągnęliśmy, ale kim jesteśmy.
Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Jeremiasz » 29 mar 2012, 06:21

nesto pisze:
Jeremiasz pisze:Apostoł Jan, Paweł, twierdzili że Jezus jest Bogiem JHWH


No co za kłamstwa! Jak możesz tak pisać?

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. (2) Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.
(Apokalipsa (Objawienie) 1:1-20, Biblia Tysiąclecia)


Dlaczego mówisz że ja kłamię?

Cytowany przez Ciebie werset nie mówi o tym że Pan Jezus Chrystus nie jest Bogiem JHWH.
Nie mówi również o tym że Pan Jezus otrzymał od Boga Ojca objawienie tego co ma się stać wkrótce, lecz mówi o tym że Jan otrzymał objawienie od Boga o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus, i o tym, co ma się stać niebawem.

Jan podobnie jak w ewangelii przez siebie napisanej (ew.Jana 21,20-24), mówi w tym wersecie Obj.1,1 o sobie w trzeciej osobie.


Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Jeremiasz » 29 mar 2012, 06:31

Ciekawe jest okidoki to co napisałeś. Nigdy nie zwróciłem np uwagi na werset z Ezechiela 44,1-2 który cytujesz.
Rzeczywiście Pan Jezus Chrystus jest w tym wersecie określony jako Pan(JHWH), Bóg Izraelski. Czyż nie tak nesto?


Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Jeremiasz » 29 mar 2012, 07:09

Ale np. ew.Jana 5,37 nie koniecznie musi mówić tylko o Bogu Ojcu jako pierwszej osobie Boga.
Ci do których się zwracał Pan Jezus w tym wersecie byli Żydami o zatwardziałych sercach. Oni nie słyszeli nigdy tego co Pan Jezus do nich mówił.
Więc gdyby Pan Jezus w tym wersecie mówił o sobie, to ten werset miałby logiczną spójność i sens.
Tak samo jeżeli zastanowimy się nad słowami mówiącymi o posłaniu Syna przez Ojca, to również może być inaczej niż sobie wszyscy to wyobrażamy.
Może być z tym tak, jak to z pewnym podobieństwem wydarzyło się u mnie w pracy.

Mój kolega odebrał telefon ze zgłoszeniem awarii i odpowiedział że zaraz do usunięcia tej awarii kogoś pośle. Następnie szybko założył kask ochronny, porwał torbę z narzędziami i poleciał usuwać tą zgłoszoną usterkę. Postąpił więc tak jak kierownik przyjmujący zgłoszenia usterek i wysyłający pracowników do pracy.
A gdy przyszedł już na miejsce tej awarii, mógł temu zgłaszającemu robotnikowi rekomendować się jako wysłany pracownik przez kierownika wydziału naprawczego, chociaż to on sam przyjął zgłoszenie, i sam siebie wysłał do usunięcia tej zgłoszonej awarii.
Tak więc werset z ew.Jana 5,37:
"37.A sam Ojciec który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście."
Może odnosić się całkowicie tylko do Pana Jezusa Chrystusa jako Boga Ojca JHWH, którego zatwardziali grzesznicy nigdy nie słyszeli i nie słyszą - na ziemi jest w roli Syna, ale odwołuje się do świadectwa które gdy był w roli Ojca wystawił o sobie samym jako Synu.


Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Jeremiasz » 29 mar 2012, 07:33

Nie zwróciłeś zapewne okidoki uwagi na to co mówią wersety z 1Tym. 13-16.
Otóż np w 13 wersecie jest mowa o Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem wszystko ożywiającym.
W wersecie 15 Pan Jezus Chrystus jest nazwany błogosławionym i jedynym władcą, Królem królów, Panem panów. Co się zgadza z Obj.Jana 17,14 które też mówi o Panu Jezusie Chrystusie jako Królu królów, i Panu panów.
Werset 16 1 listu do Tymoteusza mówi o Panu Jezusie Chrystusie jako jedynym który ma nieśmiertelność, mieszkającym w światłości niedostępnej, którego tak na prawdę nikt nigdy nie widział i widzieć nie może.
Dlaczego nikt nie widział Pana Jezusa skoro był miedzy ludżmi w ciele? Otóż dlatego że był w ciele, i ludzie widzieli w nim najczęściej tylko zewnętrzną ludzką powłokę, lecz jego Ducha nikt nie zobaczył.


Awatar użytkownika
agnieszkas
Posty: 3628
Rejestracja: 04 kwie 2010, 15:55
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: In Christ Alone
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agnieszkas » 30 mar 2012, 04:00

jeszcze te wersety sa ciekawe;

Ap 2:8 Bw „A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;”
Ap 21:6 Bw „I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec.


Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
(Gal.2,20)
Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Jeremiasz » 30 mar 2012, 07:11

agnieszkas pisze:jeszcze te wersety sa ciekawe;

Ap 2:8 Bw „A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;”
Ap 21:6 Bw „I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec.


Wersety które podałaś Agnieszko są bardzo wymowne, dlatego bo Biblia mówi że alfą i omegą, początkiem i końcem jest Bóg Izraela JHWH, a słowa te wypowiada sam o sobie Pan Jezus Chrystus.
Kim jest więc Pan Jezus Chrystus który o sobie mówi; alfa i omega, początek i koniec?
Jest tym o kim mówi Obj.Jana 1,8:
"8.Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący."
Czyli jest Bogiem Wszechmogącym.

I jest tym o kim mówi Izajasz 44,6:
"6.Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni a oprócz mnie nie ma Boga."
Jest więc Królem Izraelskim, Panem Zastępów, Odkupicielem, i jedynym Bogiem JHWH.


Awatar użytkownika
agnieszkas
Posty: 3628
Rejestracja: 04 kwie 2010, 15:55
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: In Christ Alone
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agnieszkas » 30 mar 2012, 09:16

Jeremiasz pisze:Jest więc Królem Izraelskim, Panem Zastępów, Odkupicielem, i jedynym Bogiem JHWH.
tak wierze.


Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

(Gal.2,20)
Awatar użytkownika
nesto
Posty: 3634
Rejestracja: 05 wrz 2011, 12:51
Ostrzeżenia: 1
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: Wyzwolony z KRzK
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: nesto » 02 kwie 2012, 15:51

Jeremiasz pisze:
nesto pisze:
Jeremiasz pisze:Apostoł Jan, Paweł, twierdzili że Jezus jest Bogiem JHWH


No co za kłamstwa! Jak możesz tak pisać?

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. (2) Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.
(Apokalipsa (Objawienie) 1:1-20, Biblia Tysiąclecia)


Dlaczego mówisz że ja kłamię?

Cytowany przez Ciebie werset nie mówi o tym że Pan Jezus Chrystus nie jest Bogiem JHWH.
Nie mówi również o tym że Pan Jezus otrzymał od Boga Ojca objawienie tego co ma się stać wkrótce, lecz mówi o tym że Jan otrzymał objawienie od Boga o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus, i o tym, co ma się stać niebawem.

Jan podobnie jak w ewangelii przez siebie napisanej (ew.Jana 21,20-24), mówi w tym wersecie Obj.1,1 o sobie w trzeciej osobie.


Co ty wypisujesz!
Czy nie umiesz czytać ze zrozumieniem? (podobno większość ludzi nie rozumie czytanego tekstu)
Jeśli z pierwszych słów Apokalipsy wywnioskowałeś, że jest to "objawienie o Jezusie, które Bóg dał Janowi" to gratuluję! Nic bardziej niedorzecznego chyba nie czytałem ostatnio na tym forum.


Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie!
Awatar użytkownika
Jeremiasz
Posty: 957
Rejestracja: 19 lip 2010, 20:26
wyznanie: Inne protestanckie
Lokalizacja: Polska
O mnie: Ew.Jana 15,16: "Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem..."
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Pan Bóg ma jedną czy dwie wole?

Postautor: Jeremiasz » 10 maja 2018, 06:26

Pan Bóg ma jedną wolę.


Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 18900
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Pan Bóg ma jedną czy dwie wole?

Postautor: KAAN » 10 maja 2018, 08:35

nie odświeżamy starych tematów


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.

Wróć do „Bóg”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości