Wielka Schizma

Rzut oka na historię eklezjalną
Havecon
Posty: 1154
Rejestracja: 28 kwie 2011, 20:40
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Havecon » 28 lip 2011, 21:22

zrecyr pisze: Sobór jest ekumeniczny, powszechny czyli generalny kiedy jest
    - zwołany, prowadzony i potwierdzony przez Głowę Kościoła powszechnego;
    - kiedy na niego byli zaproszeni wszyscy biskupi świata katolickiego;
    - i kiedy ci biskupi biorą w nim udział w takiej liczbie na jaką pozwalają okoliczności.

Sobory po 1054 (o ile w ogóle można nazwać go soborem powszechnym) jest respektowany tylko w KRK. Nie należy on do Tradycji, bowiem KRK zerwał z Kościołem powszechnym wcześniej.Tego typu zebraniach mają takie samo znaczenie jak przemówienia muzułmańskiego imama.

Szkoda, że Nieomylny Urząd Watykanu lekceważy sobie postanowienia soborowe. Ah przepraszam, zapomniałem, że przecież papież jest nieomylny i wolno mu wszystko, nawet głosić herezje, co jak widać sprawia Rzymowi niesłychaną przyjemność od blisko 1000 lat.


Awatar użytkownika
zrecyr
Posty: 4
Rejestracja: 27 lip 2011, 17:40
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: zrecyr » 29 lip 2011, 03:01

Starokatolik pisze:Sobory po 1054 (o ile w ogóle można nazwać go soborem powszechnym) jest respektowany tylko w KRK.

Wszystkie Sobory Powszechne (do Soboru Watykańskiego II włącznie) są uznawane obok Kościoła rzymskokatolickiego między innymi przez:
- Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
- Kościół katolicki obrządku koptyjskiego
- Kościół katolicki obrządku etiopskiego (Kościół katolicki etiopsko-erytrejski)
- Syromalankarski Kościół katolicki
- Kościół katolicki obrządku syryjskiego
- Kościół maronicki
- Kościół chaldejski
- Syromalabarski Kościół katolicki
- Grecki Melchicki Kościół katolicki
- Ukraińska cerkiew greckokatolicka
- Rusińska Cerkiew greckokatolicka
- Rumuński Kościół greckokatolicki
- Grekokatolicy w byłej Jugosławii (m.in. Serbski Kościół katolicki)
- Grecki Kościół katolicki
- Bułgarski Kościół katolicki
- Słowacka cerkiew greckokatolicka
- Italo-albański Kościół katolicki
- Węgierski Kościół katolicki
- Albański Kościół katolicki
- Wierni Kościołów katolickich wschodnich bez własnej hierarchii (na rok 2010 w krajach jak Argentyna, Australia, Brazylia, Francja, Polska było ich łącznie ok. 150 000 wiernych)


Sobory te spełniają wszystkie wcześniej wspomniane warunki aby być powszechne, w odróżnieniu od partykularnych.

Starokatolik pisze:Nie należy on do Tradycji, bowiem KRK zerwał z Kościołem powszechnym wcześniej.Tego typu zebraniach mają takie samo znaczenie jak przemówienia muzułmańskiego imama.


W Kościele katolickim po 1054 roku nie było jednego Soboru powszechnego, lecz piętnaście.

Tradycja jest to zbiór wszystkich prawdy razem wziętych, przechowywanych i przekazywanych w Kościele katolickim aż do naszych czasów, które otrzymali apostołowie bądź z ust Jezusa Chrystusa bądź z natchnienia Duchem Świętym.

Chrystus powierzył apostołom i ich następcom zadania nauczania i rządzenia które aż do końca wieków w Kościele stale spełnia papież i biskupi. W pewnych okolicznościach koniecznością jest zwoływanie Soborów które są Kościołem nauczającym.


Kościół rzymskokatolicki jest integralną częścią Kościoła katolickiego tj. powszechnego.

Jezus Chrystus obiecał (Mat. XVIII, 20), że Duch święty towarzyszyć będzie zgromadzeniom podjętym w imię Boże. Apostołowie zwołujący Sobór w Jerozolimie oświadczyli, że będą cieszyć siŧ tam łaską obecności Ducha świętego (Dz. Ap. XV, 28)

Starokatolik pisze:Szkoda, że Nieomylny Urząd Watykanu lekceważy sobie postanowienia soborowe.

Kościół katolicki zwołuje Sobory nie dla zmieniania wiary lub zasadniczych ustaw Kościoła, gdyż to wszystko jest niezmienne, ale dla przede wszystkim do wyjaśniania wiary i umocnienia Kościoła.

Tak więc Kościół katolicki nie tylko nie lekceważy postanowień doktrynalnych Soboru, ale także nie ma prawa ich zmieniać lub odwoływać.

Starokatolik pisze:Ah przepraszam, zapomniałem, że przecież papież jest nieomylny i wolno mu wszystko, nawet głosić herezje, co jak widać sprawia Rzymowi niesłychaną przyjemność od blisko 1000 lat.


Nieomylność papieska dotyczy tylko i wyłącznie spraw wiary i moralności tylko gdy jako Pasterz całego Kościoła, najwyższą swą apostolską powagą orzeka, że dane twierdzenie tyczące wiary i obyczajów jest prawdą objawioną, lub ściśle złączoną z objawionymi prawdami i dlatego każdy je przyjąć musi.

Papież jest bardzo ograniczony w wykonywaniu swej władzy, albowiem przede wszystkim nie może czynić niczego ponad prawo boskie.


Papież może głosić herezję tylko i wyłącznie w postaci prywatnej opinii.

Kościołowi katolicki ma zapewnienie od Założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa, że nigdy nie zbłądzi.


Małgorzata
Posty: 14967
Rejestracja: 11 lip 2009, 10:19
wyznanie: Inne Charyzmatyczne
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: Małgorzata » 29 lip 2011, 10:04

zrecyr pisze:Kościołowi katolicki ma zapewnienie od Założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa, że nigdy nie zbłądzi.


Pokaż dokładnie, gdzie to jest w Biblii.


Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty to trzy suwerenne osoby jednego suwerennego Boga.
Awatar użytkownika
zrecyr
Posty: 4
Rejestracja: 27 lip 2011, 17:40
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: zrecyr » 29 lip 2011, 14:55

Małgorzata pisze:
zrecyr pisze:Kościołowi katolicki ma zapewnienie od Założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa, że nigdy nie zbłądzi.


Pokaż dokładnie, gdzie to jest w Biblii.


Sobór Watykański II przypomina, że fundamentem przekazywania Objawienia Bożego nie jest tylko Pismo święte, ale także Tradycja święta.

Nieomylność jest to rozpoznawanie i głoszenie prawdy wolne od wszelkiego błędu.

Nieomylność dzielimy na:
- nieomylność istotną, przysługującą jedynie samemu Bogu, który z samej swojej istoty nie może się nigdy mylić
- nieomylność udzieloną, którą Bóg daje stworzonej istocie rozumnej w tej mierze w której chce.

Nieomylność w pewnych granicach jest przymiotem rozumu, który w pewnym zakresie może rozpoznać prawdę bez błędu. Przykładem takiej nieomylności jest operacja matematyczna 1+1=2 gdyż wiemy, że z pewnością się nie mylimy. Taka nieomylność należna naturze nazywa się przyrodzoną.

Nieomylność nadprzyrodzona jest to taka która przewyższa siły i wymogi natury. Dzieli się ona na:
- nieomylność w wierzeniu (bierna) - udzielona Kościołowi słuchającemu
- nieomylność w nauczaniu (czynna) - udzielona Kościołowi nauczającemu

Powyżej w moim wpisie jest mowa o nieomylności w nauczaniu i strzeżeniu depozytu wiary, która jest:
- właściwa Kościołowi - bo istoty celu i istoty Kościoła tylko jemu jest właściwa
- nadprzyrodzona - gdyż nie jest wynikiem środków przyrodzonych i pochodzi od Boga, a sprawcą nieomylności jest Duch święty niedopuszczający aby Kościół w jakikolwiek sposób zbłądził.

Sobór Watykański I naucza, że nauka wiary objawiona przez Boga nie została podana jako filozoficzny twór, który może być udoskonalony przez umysł ludzki, ale jako Boski depozyt została przekazana Oblubienicy Chrystusowej, aby go wiernie strzegła i nieomylnie wyjaśniała.

1. Jezus Chrystus
Chrystus powiedział do św. Piotra (Mat. XVI, 18) "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą". Powiedział też zapowiadając nieomylność Kościoła (Mat. XXVIII 19-20)"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. ". Jezus też obiecał (Jan XIV 16-17): "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.". W ten sposób Zbawiciel określił w jaki sposób opiekuje się Kościołem, ześle Ducha prawdy który będzie go chronić od błędu i nie pozwoli zejść z prawdziwej drogi.

2. Apostołowie
Święty Paweł (Efez. I 22-23) pisze: "I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami." Tak więc skoro Jezus Chrystus jest Głową Kościoła tak więc nie może dopuścić, aby Kościół zbłądził. Dalej pisze św. Paweł (Efez. II 19-21) "więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię," Kościół jest gmachem zbudowany na fundamencie niewzruszonej wiary Apostołów, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Wiara należy do istoty Kościoła i gdyby ją stracił popadając w herezję przestałby być na fundamencie Chrystus, a dzieło Boga byłoby zatracone. Do tego nie może dojść, gdyż Pismo święte wyraźnie o tym przepowiada. Gdyby było inaczej to przeczyłoby to słowom św. Pawła (Efez. IV 11-14) "I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu." Różne są urzędów ustanowionych w Kościele, którego zadaniem jest przeprowadzić do jedności wiary i ustrzec przed fałszem. Z tego również wynika, że Kościół jest nieomylny i w ten sposób rozumiemy słowa św. Pawła (1 Tymot. III 14-15) "Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy"

3. Ojcowie Kościoła i święci
Św. Cyprian (urodzony na przełomie II i III wieku) (de unit. Eccl. n. 5): "Woda Kościoła, wierna i zbawienna i święta, zepsuć się i skazić nie może, jak i sam Kościół nie ulega zepsuciu" - jest tutaj mowa o nieomylnej nauce wiary głoszonej przez Kościół

Hegezyp (ok.160) ("Historia Kościoła" IV:22,3) "W każdym mieście, w którym zachowano nieprzerwalne następstwo biskupa, życie kościelne odpowiada nauce Prawa, Proroków i Pana".

Orygenes (ur.185) ("O zasadach" 1:Przedmowa,2) "nauka kościelna ma być zachowana w tej postaci, w jakiej została przekazana przez apostołów kolejnym pokoleniom i trwa do chwili obecnej w Kościołach, powinniśmy przecież wierzyć tylko w tę prawdę, która pod żadnym względem nie różni się od tradycji kościelnej i apostolskiej".

Klemens Aleksandryjski (ur.150) ("Kobierce" I:11,3) "Ale, na szczęście, owi nauczyciele, którzy strzegą prawdziwego przekazu błogosławionej nauki, bezpośrednio od świętych Apostołów: Piotra, Jakuba, Jana i Pawła pochodzącej, a którą syn po ojcu przejmował (...), przybyli, dzięki Bogu, i do nas, aby w naszych duszach złożyć nasienie, stanowiące dziedzictwo po przodkach i Apostołach".

4. Kościół
Kościół nigdy w swojej historii nie wątpił o swojej nieomylności. Gdy była taka potrzeba biskupi Kościoła zbierali się na Soborach i wydawali orzeczenia używając formuły "Zdawało się Duchowi świętemu i nam" (Dz. Ap. XV 18).

5. Cel Kościoła
Gdyby Jezus Chrystus powołał do istnienia Kościół nie udzielając mu nieomylności próżny byłby ten cel. Celem Kościoła jest zachowanie wiary bez błędu i zbawienie dusz (tak jak pisał św. Paweł (Efez. IV 13) "aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego), a ten cel nie mógłby być osiągnięty gdyby Kościół błądził."


Awatar użytkownika
Erazm
Posty: 1801
Rejestracja: 07 cze 2009, 06:18
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Siedlce
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Erazm » 29 lip 2011, 15:17

zrecyr, wszystko pięknie, tylko skąd niektórzy wyciągają wniosek, że Kościoł Chrystusa to organizacja eklezjalna ze stolicą w Watykanie?


"Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie" św. Paweł Apostoł
"Kiedy idziemy bez krzyża, jesteśmy docześni. Możemy być biskupami, księżmi, kardynałami, ale nie jesteśmy uczniami Pana." Franciszek, papież
"Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła" Franciszek, papież
Małgorzata
Posty: 14967
Rejestracja: 11 lip 2009, 10:19
wyznanie: Inne Charyzmatyczne
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: Małgorzata » 29 lip 2011, 15:39

zrecyr pisze:Sobór Watykański II przypomina, że fundamentem przekazywania Objawienia Bożego nie jest tylko Pismo święte, ale także Tradycja święta.


I już w tym momencie jesteś niewiarygodny dla mnie ( ludzie - sobór, orzekają, że i ludzkie gadki mają znaczenie ). Sami ludzie wynoszą się ponad Słowo Boga.

Nie myl proszę Kościoła Jezusa Chrystusa z organizacją społeczno - polityczno - religijną z centrum w Watykanie. To zupełnie dwie różne społeczności.

Czyim jesteś rycerzem, zrecyrze?


Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty to trzy suwerenne osoby jednego suwerennego Boga.
Havecon
Posty: 1154
Rejestracja: 28 kwie 2011, 20:40
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Havecon » 29 lip 2011, 20:42

zrecyr pisze: Tak więc Kościół katolicki nie tylko nie lekceważy postanowień doktrynalnych Soboru, ale także nie ma prawa ich zmieniać lub odwoływać.

Tylko dziwne że Kościół Rzymskokatolicki wiele razy zmieniał swoje postanowienia.

zrecyr pisze:Papież jest bardzo ograniczony w wykonywaniu swej władzy, albowiem przede wszystkim nie może czynić niczego ponad prawo boskie.

Papież może głosić herezję tylko i wyłącznie w postaci prywatnej opinii.

Jest ograniczony ponieważ tylko Sobór Powszechny niepodzielonego Chrześcijaństwa moze być wiążący.
Wszystkie wypowiedzi papieży są jego prywatnymi poglądami . Nawet niektórzy dawni papieże sami zaprzeczali temu że są nieomylni. Jan XXII napisał w bulli "Qui Quorundam" że doktryna o nieomylności papieży jest dziełem diabła. Papież Hadrian VI napisał "Nie ma wątpliwości,co do tego , że papież może zbładzić w sprawach wiary. Czyni to,kiedy naucza herezji za pośrednictwem osądu czy dekretu" . I rzeczywiście- niektórzy dawni papieże byli heretykami


Awatar użytkownika
Erazm
Posty: 1801
Rejestracja: 07 cze 2009, 06:18
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Siedlce
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Erazm » 30 lip 2011, 09:53

Starokatolik pisze:Jan XXII napisał w bulli "Qui Quorundam" że doktryna o nieomylności papieży jest dziełem diabła.

Czy mógłbyś podać jakies namiary na źródło? Spotykam się z tym stwierdzeniem w różnych wydawnictwach propagandowych ale jakoś nikt nie potrafił wskazać tego zdania w jakimkolwiek tekście źródłowym.


"Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie" św. Paweł Apostoł

"Kiedy idziemy bez krzyża, jesteśmy docześni. Możemy być biskupami, księżmi, kardynałami, ale nie jesteśmy uczniami Pana." Franciszek, papież

"Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła" Franciszek, papież
kontousunięte1
Posty: 8825
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: kontousunięte1 » 30 lip 2011, 13:59

Yarpen Zirgin_ pisze:Sobór w Konstancji – (...) Kościół kokatolicki uznaje formalnie tylko te posiedzenia soborowe, które odbyły się po zatwierdzeniu Soboru przez Grzegorza XII. Poprzednie posiedzenia pod przewodnictwem Zygmunta Luksemburskiego i antypapieża Jana XXIII nie są uznawane przez Kościół.

No i tu wyłazi całe "ludzkie" nauczanie i wymysły z kapelusza. ;-)


Alkhilion
Posty: 7295
Rejestracja: 23 gru 2010, 20:26
wyznanie: Agnostyk
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Alkhilion » 30 lip 2011, 17:15

zrecyr pisze:także Tradycja święta.


[Prz 30:5-6] "(5) Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. (6) Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę."

Nie bądź kłamcą, Bóg Cię o to błaga.

[J 10:35-36] "(35) Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone), (36) do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?"


Havecon
Posty: 1154
Rejestracja: 28 kwie 2011, 20:40
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Havecon » 30 lip 2011, 19:36

Erazm pisze: Czy mógłbyś podać jakies namiary na źródło? Spotykam się z tym stwierdzeniem w różnych wydawnictwach propagandowych ale jakoś nikt nie potrafił wskazać tego zdania w jakimkolwiek tekście źródłowym.

Jest ale nie po polsku: http://www.franciscan-archive.org/bulla ... uor-e.html


Awatar użytkownika
Erazm
Posty: 1801
Rejestracja: 07 cze 2009, 06:18
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Siedlce
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Erazm » 01 sie 2011, 09:50

Starokatolik pisze:
Erazm pisze: Czy mógłbyś podać jakies namiary na źródło? Spotykam się z tym stwierdzeniem w różnych wydawnictwach propagandowych ale jakoś nikt nie potrafił wskazać tego zdania w jakimkolwiek tekście źródłowym.

Jest ale nie po polsku: http://www.franciscan-archive.org/bulla ... uor-e.html

Hmmm. Po angielsku... No trudno. Czyżby po łacinie nic się nie zachowało?


"Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie" św. Paweł Apostoł

"Kiedy idziemy bez krzyża, jesteśmy docześni. Możemy być biskupami, księżmi, kardynałami, ale nie jesteśmy uczniami Pana." Franciszek, papież

"Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła" Franciszek, papież

Wróć do „Historia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości