Bądźcie mocni w Panu i w mocy Jego

W tym miejscu dzielimy się świadectwami działania Bożej łaski a także przemyśleniami nt. Słowa Bożego w celu zbudowania wiary innych.
Awatar użytkownika
Nataniel
Posty: 72
Rejestracja: 02 lut 2010, 12:07
wyznanie: nie chce podawać
Gender: Male
Kontaktowanie:

Bądźcie mocni w Panu i w mocy Jego

Postautor: Nataniel » 18 lis 2017, 12:33

'

Ostatnio wypłynęło ważne słowo. Mam przekonanie aby się tym podzielić i upowszechnić.
Proszę przeczytajcie to z uwagą
Bądźcie mocni w Panu i w mocy Jego
Przywdziejcie całą zbroję Bożą
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ef 6 (10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu (bądźcie mocni w Panu) i w potężnej mocy jego. (11) Przywdziejcie (obleczcie) całą (pełną) zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

{18} W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych
~~~~~~~~Ef 6:10-17 mówi o tym, że aby być mocnymi w Bogu i Jego mocy, skutecznie walczyć i zwyciężyć musimy być odpowiednio chronieni i uzbrojeni.
Takie wyposażenie nas zabezpiecza, czyni gotowymi do obrony i ataku.

Modlitwa o której jest mowa dalej, w wersecie 18, jest bardzo ważna. Jej jakość jednak zależy, wypływa, z poznania prawdy, w co wierzymy:
- jaki jest Bóg?
- kim ja jestem dla Niego?
- jak bardzo On mnie miłuje?
- do czego mnie przeznaczył?
- w co wyposażył?
- jakie mam dziedzictwo?
- jaki mam autorytet i władzę?
- do czego mnie posłał?
- co mam wykonać?
- w jaki sposób?

Właściwa, pełna wiara to dobre uzbrojenie w różnych strefach, to ugruntowana w nas prawda (pas), przyłbica, pancerz, i tarcza.
To odpowiedzi na pytania powyżej zgodne - jednoznaczne ze słowem Bożym wg. Jego obietnic i wskazań.

Warto zadawać sobie pytania - badać siebie:
- Czy jestem z Bogiem w zgodzie?
- Czy zgadzam się z Jego słowem?
- Czy jestem z Nim jednomyślnym a jeśli tak to czy jestem jednosłownym... (drugie powinno wypłynąć z pierwszego)?
- Czy naprawdę Jemu wierzę, ufam, polegam na Nim, na Nim opieram, walczę i zwyciężam wiedząc, kim On dla mnie jest, kim dla Niego jestem ja i widząc co On robi?
- Czy idę drogą, tam gdzie On prowadzi i mam na to Jego tak?

Jeśli w jakiejś kwestii nie jestem z Bogiem zgodny, to jestem z Nim niezgodny...
Inaczej mówiąc, kiedy moje zdanie jest inne, to pewnie wyrosła we mnie myśl, że jest inaczej niż On mówi, lub nie znam tego co mówi - to jest niezgoda z Bogiem. Kiedy myślę, że wiem lepiej - to jest to pycha.
Pycha jest przeciwstawna Jego zdaniu, podważa, wie lepiej, myśli inaczej, jest niezgodna, przeciwstawna z Bożym zdaniem. Bóg się temu przeciwstawia...

Zgodność z Jego słowem to odkrywanie i postępowanie wg. Jego wskazówek, wbrew temu co podsuwa świat i zwodnicze myśli...
To dlatego mamy poddać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi - Słowu.
"Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.{2Kor.10:3-5}
Jestem zachęcony do dzielenia się tym jak to zrobić by poddać się Bogu i zniszczyć warownie wroga.
Prawda wyzwala, uwalnia, uzdalnia.
To jest dobra droga, kiedy gdy wypełniają się obietnice, moc jest uruchomiona i działa łaska.
Łaska za łaską dla tego kto posłucha - da posłuch, dla posłusznego przez miłość i wiarę.
1J 4:16 "A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim."
Tylko dzięki uwierzeniu w Bożą miłość do mnie mogę wypełnić to:
Łk 10:27, Mt 22:37 "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego."
- Czy jest coś bardziej fundamentalnego?
- Czy jest coś ważniejszego od uwierzenia w Bożą Miłość do mnie...?
- Czy jest coś bardziej przemieniającego...?
Tylko wierząc w to głęboko, że Bóg - Ojciec, tak bardzo mnie umiłował, mogę umiłować Ojca - Boga.
Wiedząc co dla mnie zrobił, jestem wdzięczny i pragnę przekazać dobrą nowinę o... miłości Ojca i sposób na ratunek ludziom wokół, Jego dzieciom, swoim braciom i siostrom.

Kiedy rosnę to wzrastam z wiary w wiarę, w to, że Dobry, tak bardzo Miłujący mnie Bóg - Ojciec - mój Tato - mój Tatuś, zapłacił za mnie ogromną cenę, prowadzi i doprowadzi mnie - swoje drogocenne dziecko (tak drogo wykupione), tam gdzie przygotował dla mnie miejsce, polegającego na Nim i wykonującego z ufnością i radością (kochanego i kochającego małego dziecka) Jego wskazówki.


- Jak wygląda modlitwa uzbrojonego wojownika, zwycięskiego rycerza Pana a jak nagiego, bezbronnego - bezzbrojnego - rozbrojonego, ograbionego...?
Zupełnie inaczej.
- Czy jedna z nich nie wygląda jak modlitwa niewolnika...?


Trzeba włożyć zbroję. Trzeba wziąć broń i tarczę. Trzeba ochronić głowę. Trzeba założyć buty. Trzeba używać miecza.
Panujmy!
Pan jest wojownikiem!

Zbadajmy nasze modlitwy.
Zbadajmy nasze pieśni.
Przestańmy w końcu wołać i zabiegać o to co już nam dał.
Przestańmy usiłować zaspokajać, karmić się własnymi dążeniami.
Właściwym, najlepszym, przeznaczonym dla nas pokarmem, który każdego dnia zaspokaja głód jest każdego dnia pełnić wolę Tego który nas posłał.

"Przywdziejcie pełną zbroję..."
- Kto ma przywdziać zbroję?
- Kto ma mieć i używać, wiarę i słowo, tarczę i miecz?
- Kto ma zdeptać i zmiażdżyć wroga?
- Kto ma zwyciężać?
- Kto ma dziedziczyć?
- Kto dziedziczy?
Słowo mówi że Zwycięzca! {Obj 21:7}
- Komu Bóg - Święty świętych, Pan panów, Król królów, dał władzę i autorytet?
- Kogo posłał aby reprezentował i poszerzał Królestwo niszcząc dzieła złego, niosąc pojednanie zjednywał ludzi, Jego dzieci (swoich braci i siostry) z myślą Ojca z Jego planem i działaniem?
- Kto jest do tego nauczany, zachęcany, pobudzany?

- Kto ma wziąć od Boga dziedzictwo...?
Boży syn
- O co walczę?
O nasze Królestwo

Nie dawajmy się odzierać z godności, mocy i autorytetu jaki przywrócił nam Bóg.

Dzieci Boże sprawdzajmy siebie i zachęcajmy.
Synowie Boży baczmy i pilnujmy, aby nikt wokół nie pozostawał w tyle, bezbronny, bez miecza, nieprzygotowany do walki, podatny na rany i urazy, ale aby każdy z nas był gotowy do dobrego dzieła, skuteczny, wyćwiczony w obronie i ataku.


Wojny nie wygrywa się czołgami stojącym w garażu...
To co mamy to dużo więcej niż czołg.
- Co mamy?
Wszystko co potrzeba.

- Czy to dostrzegasz?
- Chcesz zobaczyć?
Nie ma zasłony.
Zobaczysz to wyraźnie.
- Kiedy?
Kiedy tylko twoja modlitwa zmieni się z daj mi Boże na Tak Ojcze...


Oczyśćmy Świątynię naszych serc,
porozwalajmy klatki z tymi wszystkimi niby dobrymi rzeczami, przyzwyczajeniami, niby mądrością, powywracajmy stoły pełne własnego chciejstwa.
Przestańmy rozsiewać nie Boże słowa z naszych ust, które okaleczają nas samych i tych co słuchają.
Odrzućmy nie Boże przekonania, odczucia, dążenia, poleganie na sobie, własnej mądrości i na innych ludziach.
- Jak?
Wg. sposobu naszego nauczyciela Pana Jezusa, przez modlitwę (szczerą, głęboką w Duchu i w prawdzie) i post w którym Bóg ma upodobanie.
=> Iz 58:4-12
Trzeba zerwać więzy - "Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność."
Wyrzućmy nie Boże myśli z naszych głów wpuszczając tam prawdę.
Oczyśćmy swoje naczynia, wyrzućmy cały ten SYF, burząc słowem Bożym wszystkie twierdze wroga. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. {1J 3:8}

Każdego dnia jesteśmy bliżej wesela...
Nie wolno nam o tym zapomnieć.
Kto jest gotowy ten pomaga zapalić wszystkie lampy.
Kto jeszcze nie jest, niech bierze i pije. On jest tak blisko, kołacze... Czy widzisz? Czy słyszysz?

Zaprzestańmy usiłować zachowywać się choć trochę, częściowo, podobnie jak Syn.
Uchwyćmy to: Bądźmy Synami, bo nimi jesteśmy. (1J 3:1)
"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!" Rz 8:14-15

- Czy nie tego pragnie Ojciec abyśmy dojrzeli i to dojrzeli... abyśmy stali się Synami na podobieństwo Jezusa? Dobrymi drzewami wydającymi owoce?
- Czy nie o to chodzi?
- Czy to nie tego właśnie najbardziej potrzebuje dzisiejszy świat?
- Czy nie tego oczekuje ode mnie i od ciebie wszelkie stworzenie?
- Czy mądrze jest zwlekać z odłożoną zbroją i bronią, powstrzymywać miecz od walki, dając się kąsać, ograbiać siebie i naszych bliskich oraz ludzi wokół?


- Jaki jest plan dla Ciebie i dla mnie?
- Jakie mamy zadanie...?
To samo co Syn - nasz wzór.
Nieść dobrą nowinę o pojednaniu z Ojcem, uwolnienie, ratunek z kajdan, podniesienie z kolan.

- Czy to jest miłe Panu...?

Zatrzymaj się, przystań w swoim biegu, popatrz na Jezusa - naszego Zbawiciela, zostaw swoją łódź z całym ciężarem i pójdź tą drogą co On. Wierz ufaj w pełni Bogu. On steruje tak by dobić z tobą do dobrego portu.
- Chcesz chodzić z Ojcem?
Bądź mu Synem.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." Jn 8:32

=> Kim jesteś w Chrystusie
http://biblia-online.pl/Blog/Artykul/2/ ... chrystusie

Flp 4:4-7
"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie."

Ps 37:4-5
Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{22}

Wiara / Faith


Wiara Bogu prowadzi tam gdzie nie prowadzi niewiara
Faith in God leads where the lack of it cannot
(Trusting God leads where lack of faith does not)


- tedeus Dobre dzieje
05.02.2010~10:05 / 25.Sh'vat.5770
"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." Hbr 11:6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nauczania

=> Jak pokonać natrętne myśli (napisy pl)
Dan Mohler Jak przeciwstawiać się diabłu? / How to resist the devil?
http://otwarteniebo24.pl/nauczania/wide ... etne-mysli
=> To samo na Youtube z Lektorem Pl
Dan Mohler - Lektor Pl
http://youtu.be/x6X6rLYg4i8

=> Jak chodzić w miłości, która wyswobadza cuda (napisy pl)
http://otwarteniebo24.pl/nauczania/wide ... dan-mohler

=> Dan Mohler / Lektor PL / Kingsway Church
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... DoEgt6NnYe

=> Jezus Zgładził Twój Grzech - TODD WHITE & DAN MOHLER
http://www.youtube.com/watch?v=yqN349vxAA8


Kilka relacji z działania wg. Bożego prowadzenia i używania darów Ducha Świętego opisanych w Biblii.
Tu także historie kilku ludzi ze słowami zachęty do praktycznej wiary Bogu.

1) Ojciec Świateł - Father of Lights cz 1
http://www.dailymotion.com/video/x1idth ... sc1_people

2) Ojciec Świateł - Father of Lights cz.2
http://www.dailymotion.com/video/x1idu3 ... c-2_people

3) Nieokiełznana miłość - Furious Love
http://www.youtube.com/watch?v=gNRSGnIs ... 9&index=43

http://www.youtube.com/watch?v=gNRSGnIsko0

4) Światła w ciemności
Historie ludzi - świadestwa i zachęta (playlista)
http://www.youtube.com/watch?v=8nWCsVud ... qB6TiVyor9


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Polecam
=> Burzenie warowni wroga
http://www.chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=182
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Załączniki
ZBROJA OK !.jpg


Steruj tak aby trafić do Dobrego portu

Wróć do „Świadectwa, rozważania, nauczania ... ku wzajemnemu zbudowaniu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości