Regulamin prowadzenia debat

Tutaj odbywają się debaty formalne. Pisać mogą wyłącznie uczestnicy i moderatorzy.
Awatar użytkownika
Dragonar
Posty: 4906
Rejestracja: 10 wrz 2011, 20:04
wyznanie: Kościół Chrześcijan Baptystów
Lokalizacja: Christendom
Gender: Male
Kontaktowanie:

Regulamin prowadzenia debat

Postautor: Dragonar » 23 lip 2015, 19:34

Regulamin prowadzenia debat

Obrazek

Autor: Dragonar | Korekta: Ian | 24.09.2015 | Ostatnia aktualizacja: 14.10.2017


Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1: Tematyka debat
Rozdział 2: Uczestnictwo i moderacja
Rozdział 3: Dział debat
Rozdział 4: Struktura debaty
Rozdział 5: Etyka w dyskusji
Rozdział 6: Postanowienia końcowe

Wstęp

Forum Protestanci.info to miejsce wymiany zdań osób o różnych poglądach. Działania administracji skierowane są na stworzenie warunków, które umożliwią prowadzenie kulturalnej i rzeczowej dyskusji pomiędzy uczestnikami forum. Normalny tryb działania forum pozwala na to jedynie w ograniczonym stopniu, dlatego administracja postanowiła wprowadzić nowy tryb dyskusji - debaty formalne. Celem inicjatywy jest podniesienie jakości dialogu oraz jego standaryzacja, zaś gwarantem jego realizacji ma być poniższy regulamin. Debaty mają stanowić również formę rozrywki intelektualnej dla pozostałych (nie biorących bezpośrednio udziału w dyskusji) użytkowników forum, a także źródło wiedzy na dany temat.


Rozdział 1: Tematyka debat

§ 1. Debata może być prowadzona na dowolny temat z kategorii teologii chrześcijańskiej, religioznawstwa czy filozofii. Zakazuje się prowadzenia debat na tematy niezwiązane z wcześniej wymienionymi dziedzinami wiedzy lub charakterem forum.

§ 2. Każda debata prowadzona jest tylko na jeden, ustalony uprzednio temat, od którego nie wolno odchodzić podczas dyskusji. Wypowiedzi powinny być merytoryczne, zrozumiałe i zawsze odnoszące się do ustalonego tematu.

§ 3. Propozycję nowego tematu debaty może złożyć każdy użytkownik forum w sekcji "Organizacja debat" działu "Forumowe debaty".


Rozdział 2: Uczestnictwo i moderacja

§ 1. Uczestnikiem debaty może zostać każdy użytkownik forum, który wyrazi wolę uczestnictwa w debacie i zostanie wybrany jako uczestnik danej debaty przez administrację forum. Ustalenie kryteriów wyboru należy do członków administracji forum.

§ 2. Użytkownicy chętni do wzięcia udziału w debacie powinni dokonać zgłoszenia w sekcji "Organizacja debat" działu "Forumowe debaty".

§ 3. W jednej debacie może brać udział wyłącznie dwóch uczestników.

§ 4. Moderatorem debaty może zostać każdy użytkownik forum, który wyrazi wolę zostania moderatorem debaty i zostanie wybrany jako moderator danej debaty przez pozostałych członków administracji forum. Ustalenie kryteriów wyboru należy do członków administracji forum.

§ 5. Użytkownik administracji forum chętny do zostania moderatorem debaty powinien dokonać zgłoszenia w sekcji "Organizacja debat" działu "Forumowe debaty".

§ 6. Moderatorem jednej debaty może zostać wyłącznie jedna osoba.

§ 7. Zarówno moderatorzy, jak i uczestnicy debat zmieniają się wraz z kolejną debatą, z wyjątkiem sytuacji, w której administracja ponownie wskaże tego samego moderatora jako nadzorującego kolejną debatę lub uczestnika jako biorącego udział w kolejnej debacie.


Rozdział 3: Dział debat

§ 1. W celu organizowania i prowadzenia debat formalnych został stworzony dział "Forumowe debaty", stąd nie mogą być one organizowane lub prowadzone poza przeznaczonym do tego działem.

§ 2. Dostęp do działu "Forumowe debaty" zarezerwowany jest dla wszystkich użytkowników forum, niezależnie od religii, wyznania lub ich braku. Zarejestrowani użytkownicy forum mają prawo do zakładania w nim nowych wątków i pisania postów, jednak bez przekroczenia zasad wyrażonych poniżej w § 3 oraz § 4.

§ 3. Dział "Forumowe debaty" dzieli się na dwie sekcje. Pierwsza z nich to sekcja "Pokój debat".
A. "Pokój debat" służy jedynie prowadzeniu debat, nie zaś ich przygotowaniu, komentowaniu wypowiedzi uczestników czy innym celom.
B. Prawo do zakładania nowych wątków debat w "Pokoju debat" mają wyłącznie wskazani przez administrację moderatorzy debat oraz - w wyjątkowych sytuacjach - administratorzy forum.
C. Jeden wątek w "Pokoju debat" może służyć prowadzeniu tylko jednej debaty.
D. Prawo do pisania postów w "Pokoju debat" mają wyłącznie wskazani przez administrację moderatorzy i uczestnicy debat.
E. Moderator debaty ma prawo do wypowiadania się tylko w obrębie debaty, którą aktualnie nadzoruje.
F. Uczestnik debaty ma prawo do wypowiadania się tylko w obrębie debaty, w której aktualnie bierze udział.

§ 4. Druga sekcja to "Organizacja debat".
A. "Organizacja debat" służy przygotowaniu debat, komentowaniu wypowiedzi uczestników, proponowaniu nowych tematów debat, zgłaszaniu się do uczestnictwa w debatach, ogłaszaniu nowych debat i tym podobnym celom. Zakazane jest prowadzenie debat w tej sekcji.
B. Prawo do zakładania nowych wątków debat w sekcji "Organizacja debat" mają wszyscy użytkownicy forum.
C. Prawo do pisania postów w sekcji "Organizacja debat" mają wszyscy użytkownicy forum.

§ 5. W obu sekcjach działu "Forumowe debaty" obowiązuje nie tylko "Regulamin prowadzenia debat", lecz także "Regulamin forum" oraz "Netykieta forum Protestanci".


Rozdział 4: Struktura debaty

§ 1. Debata formalna nie jest standardowym trybem dyskusji na forum. Podlega ona specjalnym regulacjom określonym poniżej, tj. w kolejnych paragrafach bieżącego rozdziału. Debaty nie mogą być przeprowadzane w standardowym trybie dyskusji.

§ 2. Wzór debaty formalnej określa dokładną ilość sekcji i postów w debacie, a także limit znaków w każdej z sekcji, zarezerwowany dla wszystkich uczestników i dla moderatora. Wzór debaty precyzuje również oczekiwaną domyślnie treść wypowiedzi w danej sekcji debaty, jak i chronologiczną kolejność wypowiedzi. Wzór debaty formalnej znajduje się poniżej:

WZÓR DEBATY FORMALNEJ


Sekcja I: Wypowiedzi otwierające

1. Wprowadzenie do debaty (M).
Wyznaczony przez administrację forum moderator debaty zapowiada temat debaty, w obiektywny i bezstronny sposób krótko zarysowuje problem oraz prezentuje uczestników debaty.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 1500.


2. Rozpoczęcie I sekcji (M).
Moderator zapowiada I sekcję debaty i prosi uczestników o przedstawienie wypowiedzi stosownych dla tej sekcji.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 500.


3. Wypowiedź otwierająca (A).
Uczestnik A szczegółowo prezentuje swoje stanowisko wraz z rozwiniętymi argumentami, które przemawiają za jego punktem widzenia.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 10 000.


4. Wypowiedź otwierająca (B).
Uczestnik B szczegółowo prezentuje swoje stanowisko wraz z rozwiniętymi argumentami, które przemawiają za jego punktem widzenia.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 10 000.


Sekcja II: Odparcia argumentacji

5. Rozpoczęcie II sekcji (M).
Moderator zapowiada II sekcję debaty i prosi uczestników o przedstawienie wypowiedzi stosownych dla tej sekcji.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 500.


6. Odparcie argumentacji (A).
Uczestnik A stara się obalić argumentację, którą przeciwnik zaprezentował w swojej wypowiedzi otwierającej.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 8000.


7. Odparcie argumentacji (B).
Uczestnik B stara się obalić argumentację, którą przeciwnik zaprezentował w swojej wypowiedzi otwierającej.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 8000.


Sekcja III: Pytania do przeciwnika

8. Rozpoczęcie III sekcji (M).
Moderator zapowiada III sekcję debaty i prosi uczestników o przedstawienie wypowiedzi stosownych dla tej sekcji.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 500.


9. Pytania do przeciwnika (A).
Uczestnik A zadaje 2 pytania związane z tematem debaty, a uczestnik B na nie odpowiada.
Ilość postów: 2-6. Limit znaków (ze spacjami): 500 na każde pytanie oraz 1500 na każdą odpowiedź.


10. Pytania do przeciwnika (B).
Uczestnik B zadaje 2 pytania związane z tematem debaty, a uczestnik A na nie odpowiada.
Ilość postów: 2-6. Limit znaków (ze spacjami): 500 na każde pytanie oraz 1500 na każdą odpowiedź.


Sekcja IV: Wypowiedzi zamykające

11. Rozpoczęcie IV sekcji (M).
Moderator zapowiada IV sekcję debaty i prosi uczestników o przedstawienie wypowiedzi stosownych dla tej sekcji.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 500.


12. Wypowiedź zamykająca (A).
Uczestnik A ponownie przytacza swoje stanowisko oraz podsumowuje swoje argumenty w kontekście całokształtu debaty.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 4000.


13. Wypowiedź zamykająca (B).
Uczestnik B ponownie przytacza swoje stanowisko oraz podsumowuje swoje argumenty w kontekście całokształtu debaty.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 4000.


14. Zakończenie debaty (M).
Wyznaczony przez administrację forum moderator debaty podsumowuję debatę i oficjalnie kończy ją.
Ilość postów: 1. Limit znaków (ze spacjami): 1500.


Legenda:
ZIELONY - moderator (M),
CIEMNONIEBIESKI - pierwszy uczestnik (A),
CIEMNOCZERWONY - drugi uczestnik (B).

§ 3. Uczestnicy debat są zobowiązani do utrzymywania odpowiedniej formy swoich wypowiedzi, stosując się do wzoru debaty przedstawionego w § 2.

§ 4. Zanim moderator debaty nie rozpocznie danej sekcji i nie poprosi uczestników o przedstawienie stosownych dla niej wypowiedzi, ich opublikowanie jest niedozwolone.

§ 5. W I sekcji debaty niedozwolone jest polemizowanie z tezami przeciwnika, gdyż nie to jest celem wypowiedzi otwierającej, a w przypadku pierwszego uczestnika debaty przeciwnik nawet jeszcze nie przedstawił swojego stanowiska.

§ 6. Gdy w III sekcji debaty uczestnik nie zamierza zadawać już więcej pytań, zobowiązany jest do poinformowania o tym drugiego uczestnika przez stosowną informację zawartą w poście z ostatnim zadanym pytaniem. Informacja ta nie jest niezbędna, gdy uczestnik zadaje już drugie, a więc z konieczności ostatnie pytanie.

§ 7. Kiedy w IV sekcji debaty moderator dokonuje podsumowania i kończy debatę, zabronione jest, aby opowiadał się po stronie któregokolwiek uczestnika debaty.

§ 8. Niedozwolone jest stosowanie podwójnego cytowania, a więc cytatu zawierającego w sobie inny cytat, jeżeli obie cytowane wypowiedzi należą do uczestników debaty lub jednego z nich.

§ 9. Moderatorzy debat są zobowiązani do utrzymywania formalnego porządku debaty przez obserwowanie dyskusji między uczestnikami i - w razie potrzeby - strofowanie ich i przypominanie, że są zobowiązani do utrzymywania odpowiedniej formy swoich wypowiedzi, stosując się do wzoru debaty przedstawionego w § 2.

§ 10. Jeżeli uczestnik debaty złamie "Regulamin prowadzenia debat" lub "Regulamin forum", moderator ma prawo do pisania postów, które nie przynależą do żadnej z sekcji debaty i nie są ograniczone limitem znaków.


Rozdział 5: Etyka w dyskusji

§ 1. Debata formalna nie jest standardowym trybem dyskusji na forum, stąd uczestnicy debaty i jej moderator podlegają szczególnemu rygorowi moralnemu, którego celem jest utrzymanie wysokiego poziomu dyskusji - zarówno pod względem merytorycznym, estetycznym, jak i etycznym.

§ 2. Uczestnicy debaty i jej moderator powinni odnosić się do siebie z należytym szacunkiem i stosowną życzliwością. Zakazane jest używanie słów uchodzących za obraźliwe, wulgarne czy pogardliwe. Należy unikać używania zdrobnień lub przekręcania nicków - przez wielu jest to odbierane jako lekceważenie. Zabronione jest także używania negatywnych określeń względem drugiej osoby poprzez przypisywanie jej stałych cech typu: głupota, idiotyzm lub w formie frazy: "Jesteś kłamcą.", "Jesteś impotentem intelektualnym.", itp.

§ 3. Podczas prowadzenia debat zakazana jest przemoc. Przemoc charakteryzuje się wywieraniem silnego wpływu na uczestników debaty lub jej moderatora, a jej celem jest psucie ich wizerunku. Za przemoc uznawane są więc wypowiedzi, które charakteryzują się agresją, są skierowane przeciwko wizerunkowi innego użytkownika oraz nie widać w nich realnej troski o dobro tegoż użytkownika, a widoczna jest chęć jego skrzywdzenia.

§ 4. Niedozwolone jest wyrywanie cudzych wypowiedzi z kontekstu w celu udowodnienia czegoś, czego uczestnik debaty lub jej moderator nie miał na myśli.

§ 5. Podczas debaty zabronionej jest cytowanie Biblii lub innego tekstu źródłowego bez własnego komentarza jako odpowiedź na stwierdzenia uczestnika debaty lub jej moderatora - chyba że są to jednostkowe przypadki.

§ 6. Argumentacja prezentowana przez uczestników debaty powinna być sporządzona w uczciwy i rzetelny sposób, stąd zakazane jest odwoływanie się do nieistniejących danych statystycznych oraz fikcyjnych źródeł.

§ 7. Uczestnicy debaty zobowiązani są do prowadzenia w dyskusji wyłącznie w języku polskim. Ewentualne cytaty ze źródeł obcojęzycznych powinny być prezentowane w tłumaczeniu, wraz z informacją na temat jego pochodzenia.

§ 8. Podczas debaty obowiązuje kategoryczny zakaz obrażania Osoby Boga. Obraza wobec Osoby Boga definiowana jest w sposób analogiczny do obrazy wobec osoby ludzkiej, podobnie jak wyrażono to w § 2.

§ 9. Moderatorzy debat są zobowiązani do utrzymywania moralnego porządku debaty przez obserwowanie dyskusji między uczestnikami i - w razie potrzeby - strofowanie ich i przypominanie, że są zobowiązani do utrzymywania odpowiedniego poziomu etycznego swoich wypowiedzi, stosując się przepisów wyrażonych w bieżącym rozdziale "Regulaminu prowadzenia debat".

§ 10. Jeżeli moderator złamie przepisy etyczne wyrażone w bieżącym rozdziale "Regulaminu prowadzenia debat", podlega osądowi administracji forum funkcjonującego zgodnie z "Regulaminem prowadzenia debat" oraz "Regulaminem forum".

§ 11. Uczestników i moderatora debaty obowiązują nie tylko wskazania moralne "Regulaminu prowadzenia debat", lecz także przepisy etyczne "Regulaminu forum" oraz "Netykiety forum Protestanci".


Rozdział 6: Postanowienia końcowe

§ 1. Osoba, która wyrazi wolę zostania uczestnikiem albo moderatorem debaty, akceptuje tym samym treść "Regulaminu prowadzenia debat" i wyraża chęć jego przestrzegania.

§ 2. "Regulamin prowadzenia debat" będzie w pełni przestrzegany niezależnie od tego, czy uczestnicy debaty i moderator znają jego treść, czy też nie.

§ 3. Od użytkowników forum wymaga się sumiennego przestrzegania wszelkich przepisów zawartych w "Regulaminie prowadzenia debat" i zakazuje się wykorzystywania w nim ewentualnych luk prawnych na niekorzyść administracji forum oraz jego użytkowników.

§ 4. W przypadku zaistnienia podczas debaty problematycznej sytuacji, o której "Regulamin prowadzenia debat" nie wypowiada się w sposób jednoznaczny, decyzję w tej sprawie ma prawo podjąć moderator debaty w konsultacji z administracją forum.

§ 5. Administracja forum zastrzega sobie prawo do szeroko rozumianej modyfikacji "Regulaminu prowadzenia debat", a więc nie tylko do zmieniania treści poszczególnych paragrafów, ale także do dodawania do niego nowych rozdziałów i paragrafów oraz usuwania ich, zgodnie z jednomyślną wolą członków administracji forum.

Obrazek


Wróć do „Pokój debat”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości