Zycie zostało zaprojektowane.

Jaki jest człowiek wg Boga
monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Zycie zostało zaprojektowane.

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 10:54

. CZY ŻYCIE MUSIAŁO ZOSTAĆ INTELIGENTNIE ZAPROJEKTOWANE ?

Obrazek


CZY ZYCIE MOGŁO POWTAĆ SAMOISTNIE ?


Obrazek

Artykuł ten jest pierwszym z serii artykułów , ktore dotyczyć będą zywej komórki. Nie sposób opisać w takim krótkim poscie wszystkiego na ten temat, mimo ze piszę tylko o naprostszych organizmach , które rzetelnie patrząc zamierają już wszystkie podstawowe cechy molekularne wszechobecnie występujacych organizmó zywych. Pokrótce omówię tutaj sposoby w jakie zywa komórka oddycha, to znaczy produkuje energię. Inne niezbędne komórce procesy będą omówione w kolejnych artykułach. Takie , jak REPLIKACJA DNA i TRANSLACJA BIAŁKA (oraz transkrypcja). Omówimy też procesy towarzyszące bakterii poprzedząjace PODZIAŁ KOMÓRKOWY (powielanie poszczególnych molekuł (cytokinezę) oraz syntezę błon komórkowych).

Dla rozburzenia ciękawości kilka ogólnych informacji i ilustracji
poglĄdowych. Jak i wszedzie indziej w przypadku np. replikacji mamy
do czynienia z niesamowitą złozonością enzymów biorących udział w
replikacji DNA, JAK i nieredukowalnym procesem samej replikacji DNA.
JEŻELI w tym kompleksie (replikacyjnym) zabrakłoby (np.) enzymu:
helikazy DNA, który rozplata dwa komplementarnie połaczone łańcuchy
DNA, inner enzymy (a w tym polimeraza DNA) nie mogłyby zacząć replikacji
DNA. Kazdy z tych enzymów jest niezbedny ,aby ten proces mógł
prawidłowo przebiegać.

BŁONA KOMÓRKOWA W KOMPLEKSIE Z RÓZNYMI BIAŁKAMI
RECEPTOROWYMI :[/b]

Obrazek

[b] MODEL DNA:


Obrazek

REPLIKACJA DNA:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Replikacja_DNA
"W procesie tym stwierdzono wiele aktywności enzymatycznych (udział enzymów) tj.:
helikazy - rozrywają wiązania wodorowe między nićmi matrycowego DNA, rozkręcając helisę i umożliwiając rozpoczęcie procesu;
prymaza - syntetyzuje starter;
polimerazy DNA - polimeryzuje zgodnie z zasadą komplementarności fosforany deoksyrybonukleotydów;egzonukleaza - usuwa startery RNA z nici;
topoizomerazy (nacinają nicie DNA):

Obrazek

Obrazekligaza DNA - uzupełnia brakujące wiązania fosfodiestrowe w szkielecie nowozsyntetyzowanej nici DNA
Obrazek

różne enzymy pomocnicze.
Szczegóły procesu
Kopiowanie podwójnej helisy DNA jest procesem złożonym. Proces dzieli się na fazy inicjalizacji, elongacji (wydłużania) i terminacji. W kolistych cząsteczkach DNA replikacja rozpoczyna się w miejscu inicjacji, o długości ok. 200-300 par nukleotydów. Miejsce to oznacza się skrótem ori od ang. origin. W liniowych chromosomach aktywnych przebiegać może wiele (tysiące) jednoczesnych procesów replikacji. Aby replikacja przebiegła prawidłowo, podczas rozdzielenia obu nici nie może dojść do zaburzenia ich struktury podstawowej (I-rzędowej). Muszą także zostać spełnione następujące warunki:
matryca DNA musi zostać dokładnie odczytana,
dostępna musi być odpowiednia ilość wolnych nukleotydów,
podczas procesu musi zostać zachowana komplementarność nici.
Na koniec musi dojść do terminacji replikacji, ewentualnego uzupełnienia braków na końcu nowo powstałego łańcucha i połączenia nowego łańcucha z łańcuchem macierzystym w helisę. U bakterii zakończenie replikacji następuje niemal automatycznie (po skopiowaniu całego kolistego DNA, który jest pojedynczym replikonem). U eukariotów miejsc replikacji (replikonów) jest wiele. Terminacja replikacji następuje w momencie ukończenia procesów przebiegających jednocześnie w różnych miejscach replikujących się cząsteczek DNA. Do terminacji dochodzi, gdy widełki replikacyjne replikonu natkną się na specjalną sekwencję terminacyjną. "
Replisom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Primosom

"Replisom lub primosom/prymosom (aparat replikacyjny) - kompleks białkowy rozpoczynający i kontynuujący replikację DNA poprzez rozwijanie widełek replikacyjnych. Składa się z wielu białek, m.in. polimerazy DNA III, primazy, inicjatorowego białka DnaA, białka DnaB (helikazy) i białka DnaC.
Szybkość działania replisomu wynosi kilkaset pz/s. Efektywna szybkość replikacji DNA wynosi do 1000 pz/s[1][2]. In vivo u Eukariota proces przebiega średnio znacznie wolniej i zależy od fazy rozwojowej komórki.(....)"


Wielobiałkowy komplekst replikacyjny:


Obrazek


ENZYM POLIMERAZA DNA , KTÓRY POWIELA DNA:


Obrazek

Obrazek

Obrazek

ObrazekZa każdym razem, kiedy będę pisał kolejny post na temat funkcjonowania zywej komórki postaram sie uczynić to w sposób prosty i przystępny, choć muszę przeznać , że nie jest to łatwe. CZYTELNIKU--jeżeli poczujesz się BEZSILNY wobec tego STRESZCZENIA//PODSUMOWANIA, to wiedz , że sama biochemia i biologia molekularna dzieli sie na rozmaite gałęzie. Jedni uczeni są fachowcami od RNA, DNA (to znaczy kwasów nukleinowych). INNI natomist od białek (i to najczęściej kilku typów). INNI zajmują się 'maszynkami molekularnymi' , jak molekularne narzady sekrecyjne [OBROTOWE] (pąpy jonowe, silniczki lokomocyjne, iniekcyjne). INNI z kolei zajmują się róznymi rodzajami cukrów czy tłuszczów. W miarę gromadzenia coraz wiekszych zasobów wiedzy na temat funkcjonowania zywej komórki i te gałęzie zaczynają dzielić się na coraz węższe dziedziny konkretnych specjalizacji (w tym całym 'peletonie' zatrudnia się dodatkowo chemików organicznych , biofizyków czy bioinformatyków.).

A do pracy przy prowadzeniu tych wszystkich badań potrzebne jest (i było) gruntowne wykształcenie i inteligencja całych POKOLEŃ BADACZY, jednak niektorzy (w tym wielu z tych fachowców) twierdzi , że zywa komórka mogła powstać w wyniku SZAMOrzutnych reakcji przypadkowych.

Żeby nie wyważać otwartych drzwi, to bedę korzystał z powszechnie dostępnych zródeł komentując je i wyłuszczając przeważnie nierozpoznawalne przez laika (bo skutecznie zaciemniane przez zwolenników SAMOdziejstwa) te aspekty żywej komórki , które w sposób PRZESZYWAJĄCY dowodzą jej INTELIGENTNEGO ZAPROJEKTOWANIA.

Na podstawie powszechnie dostepnych materiałow zaprezetowałem wycinek osiagnięć
dziesiecioleci badań nad biologią (biochemią) komórki. Na podstawie tych materiałów
zaprezentowałem też ewolucjonistyczne koncepcje SAMOdziejnego pochodzenia tych
molekularnych cudów. A więc niech się stanie zadość słow Mistrza ,który powiedział:

Mateusza- 12:37 " bo na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za prawego i na podstawie twoich słów zostaniesz potępiony”.


W jednym z kolejnych postó omówię (bardziej szczegółowo) , w sposób przystepny i zilustruję tekst obrazkami pogladowymi, dotychczasowe "hipotezy" (bajeczki dumnie nazywane "naukowymi"),
które rzekomo objaśniają SAMOdziejną ewolucję żywej komórki (tzw. "ewolucję prebiotyczną").

Kiedy wiekszość z nas uczyła się w szkole biologii, to komórkę bakteryjną okreslano na tych lekcjach , jako "prymitywną" , a wiekszości z nas utkwił w pamięci taki oto jej wysoce uproszczony obrazek:

Obrazek


Nastepnie uczono nas , ze rosyjski chemik Oparin oraz amerykanski biochemik Stnley Miller wyjasnili jak w efekcie przypadkowych procesów naturalnych postała pierwsza zywa komórka. W efekcie tych "nauk" wielu latami (a wielu po wiek dojrzały) uważało (i uważa) , że "ŻYCIE POWSTAŁO PRZYPADKOWO". Propaganda ewolucjonistów podsyca ten ZWODNICZY pogląd--oceńmy sami czy takie procesy (spontaniczna synteza zycia) mogły zajść na ziemi.

Najbardziej zastanawiajace jest w tym całym sporze jednak to , że ZARÓWNO ewolucjoniści (nawet najbardziej zagorzali zwolennicy SAMOdziejstwa) , jak i zwolennicy Teorii Inteligentnego Projektu dostrzegają , że żywa komórka ma cechy inteligentnego zaprojektowania. Różnica w tych pogladach polega jedynie na tym , iż jeden obóz NIE WIERZY w to co widzi. Drugi obóz pozwala , żeby fakty (a nie ich interpretacje, poprzez narzucanie tej interpretacji empirii [doświadczeniu]) mówiły SAME ZA SIEBIE. Przytoczmy kilka wypowiedzi jednych jak i drugich. Na poczatku przyjrzyjmy się sylwetkom najbardziej znanych teoretyków i zwolenników hipotez SAMOdziejstwa w stosowanych do "wyjasniania" genezy fenomenu zycia (ich teorie bedą szerzej omówione w osobnym watku):


ALEKSANDER OPARIN


Obrazek


http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Oparin
"Aleksandr Iwanowicz Oparin rosyjski biochemik i badacz roślin, dyrektor Instytutu Biochemii
Akademii Nauk ZSRR, znany przede wszystkim ze swoich teorii na temat powstania życia.
Postulował, że komórki wywodzą się z samoistnie formujących się koloidowych skupisk materii
organicznej, tzw. koacerwatów. Uzupełniło to lukę w teorii powstania życia, jaka istniała pomiędzy
formowaniem się materii organicznej z nieorganicznej, a ewolucją prymitywnych komórek.
Wg Oparina życie ewoluowało w trzech etapach:
ewolucja chemiczna, czyli powstawanie pod wpływem wyładowań elektrycznych prostych
związków organicznych, np. aminokwasów, z dostępnych w atmosferze prostych związków nieorganicznych.
ewolucja molekularna, czyli powstawanie układów nadcząsteczkowych, np. koacerwatów
ewolucja biologiczna, czyli powstawanie pierwszych organizmów zdolnych do reprodukcji
w oparciu o własną informację genetyczną.".


STANLEY MILLER:

Obrazekhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Stanley_Miller
"Gdy w 1951 roku Urey wysunął hipotezę o składzie atmosfery pierwotnej Ziemi, w której miało nie
być tlenu, a para wodna, wodór, amoniak i metan, Miller podjął decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu
, w którym dowiódł, że niezbędne życiu aminokwasy mogły powstać na pierwotnej Ziemi w wyniku
prostych procesów chemicznych. Po zakończeniu doświadczenia Miller wykrył w swojej aparaturze
12 aminokwasów. W kolejnych latach Miller kontynuował prace nad podjętym przez siebie tematem,
modyfikując skład mieszaniny gazów reakcyjnych.
W 2008 roku Jeffrey Bada, jeden ze studentów Millera, przebadał ponownie próbki uzyskane przez
Millera pół wieku wcześniej. Za pomocą nowocześniejszej aparatury udało mu się wykryć w materiale
badawczym 22 aminokwasy"

LYNN MARGULIS (na temat eksperymentu Stanleya Millera--to znaczy
PRZEPAŚCI dzielącej
układy ozywione od nieozywionych)
:


Obrazek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
"Na dowód, że w przeszłości życie mogło powstać samorzutnie,
często przytaczany był [ jest] eksperyment, który Stanley Miller przeprowadził
w roku 1953. Eksperymenty Millera miały wspierać hipoteże rosyjskiego chemika
Oparina. Wielu znanych biologów (ewolucjonistów) oponowało wobec hipotezy
Oparina, rzekomo popartej eksperymentem Millera, argumentując, że jest ona
błędna: np. profesor biologii Lynn Margulis :
„[Najmniejsza bakteria] o wiele
bardziej przypomina ludzi niż mieszaninę związków chemicznych, otrzymaną przez
Stanleya Millera, gdyż ma już owe właściwości [biochemicznego] systemu. Toteż
mniejsza odległość dzieli
bakterię od człowieka niż ową mieszaninę aminokwasów od bakterii”.
"

Obrazek

http://merlin.pl/Symbiotyczna-planeta_L ... 04041.html
'Symbiotyczna planeta'


Inny znany uczony ,który jest podobnego zdania:

MICHAEL DENTON:
Obrazek


http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Denton
„Między żywą komórką a najwyżej zorganizowanym układem niebiologicznym,
takim jak kryształ czy płatek śniegu, rozciąga się niewiarogodnie wielka, nieprzebyta przepaśćObrazek

http://www.amazon.com/Evolution-Theory- ... 091756152X
'Evolution: A Theory In Crisis' (kryzys teorii ewolucji').


ZWOLENNICY EWOLUCJONIZMU I INTELIGENTNEGO PROJEKTU
NA TEMAT ZYWEJ KOMÓRKI:RICHARD DAWKINS:
Obrazek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
""Ślepy zegarmistrz" (Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA
A CUDA" ,na str.: 110) Richard Dawkins napisał: Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa
- aparat replikacji DNA isyntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie
zaprojektowanego urządzenia.
Widzieliśmy już, jak niesłychanie
spektakularne jest jej działanie jako urządzenia precyzyjnie przechowującego
informację.(....)".


Obrazek

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepy_zegarmistrz
'Ślepy zegarmistrz' ('The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design')
[Tutaj dobra (krytyczna) recenzja ksiązki Dawkinsa http://creationism.org.pl/artykuly/KJod ... e=en&cl=en ]


FRED HOYLE:
Obrazek


http://pl.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
W roku 1981 zaszokował świat nauki odrzucając możliwość ewolucji chemicznej .OTO KILKA JEGO WYPOWIEDZI:
""Na złomowisku są wszystkie części i fragmenty Boeinga-747, porozkręcane i chaotocznie porozrzucane. Trąba powietrzna przypadkowo przechodzi przez złomowisko. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że po jej przejściu znajdziemy tam w pełni złożony 747, gotowy do lotu?" [użyte jako argument przeciwko możliwości samoistnego powstania protein z aminokwasów].

"Prawdopodobieństwo powstania choćby jednego z polimerów żywych organizmów przez przypadek jest takie samo jak prawdopodobieństwo, że całkowicie wypełniający przestrzeń Układu Słonecznego niewidomi, obracający w rękach kostkę Rubika, ułożą ją prawidłowo i równocześnie."

"Nieważne jak olbrzymie środowisko jest brane pod uwagę, życie nie mogło mieć przypadkowego początku. Stada małp bębniące na chybił trafił na maszynach do pisania nie mogłyby wyprodukować dzieł Szekspira z tej praktycznej przyczyny, że cały dostępny obserwacjom wszechświat nie jest wystarczająco olbrzymi by pomieścić niezbędne hordy małp, niezbędne maszyny do pisania i, z pewnością, niezbędne śmietniki, do których wyrzucano by nieudane próby. Tak samo rzecz ma się z żywą materią.""

"„Wielkim problemem biologii nie jest sam oczywisty fakt, że białko to łańcuch aminokwasów połączonych ze sobą w określony sposób, lecz raczej okoliczność, że ich kolejność nadaje temu łańcuchowi szczególne właściwości (…) Gdyby aminokwasy zostały połączone przypadkowo, rezultatem byłaby ogromna liczba kombinacji nieprzydatnych żywej komórce. Kiedy się rozważy, że typowy enzym jest łańcuchem złożonym z jakichś 200 ogniw i że dla każdego ogniwa istnieje 20 możliwości, to łatwo zauważyć, iż liczba bezużytecznych kombinacji jest kolosalna, większa od liczby atomów we wszystkich galaktykach dostrzegalnych przez największe teleskopy. Tak wygląda sytuacja w wypadku jednego enzymu, a przecież jest ich przeszło 2000 i służą na ogół bardzo różnym celom. Jakim więc sposobem wszystkie one zaistniały?”Zamiast akceptować znikomo małe prawdopodobieństwo pojawienia się życia za sprawą ślepych sił natury, lepiej jest chyba założyć, że powstało ono w wyniku celowego, rozumnego działania”."

"„Prawdę mówiąc, ta teoria [inteligentnego zaprojektowania żywej komórki]jest tak oczywista, że aż dziw bierze, iż nie jest powszechnie uznawana za samo przez się zrozumiałą. Przyczyny są bardziej psychologiczne niż naukowe”"CHANDRA WICKRAMASINGHE

Obrazek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chandra_Wickramasinghe
"„Choćby nawet czyjeś przekonanie lub wykształcenie pozwalało mu bez uprzedzeń przychylić się do poglądu, że życie powstało na Ziemi przypadkowo to ten prosty rachunek nieprawdopodobieństwa całkowicie przekreśla taką koncepcję”"

"„Od samego początku mojej kariery naukowej poddawano mnie starannemu praniu mózgu , abym uwierzył, że nauki nie da się pogodzić z żadnym rodzajem umyślnego stwarzania. Odrzucenie tego było bardzo bolesne. Jestem w dość nieprzyjemnej sytuacji, biorąc pod uwagę mój obecny stan ducha. Nie ma tu jednak żadnego logicznego wyjścia. (…) Przypisywanie powstania życia na Ziemi chemicznemu przypadkowi można przyrównać do poszukiwania jednego, określonego ziarnka piasku na plażach wszystkich planet w całym wszechświecie i znalezienia go. Nie ma innej możliwości zrozumienia precyzyjnego uporządkowania chemicznych cegiełek życia, jak tylko odwołanie się do procesu stwarzania na skalę kosmiczną”"

Obrazek

http://www.amazon.com/Evolution-Space-T ... 0671492632
'Evolution from space' ('Ewolucja z konsmosu')


MICHAEL BEHE:

Obrazek

Obrazek


http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Behe
„Kto nie uważa za konieczne szukać
wyjaśnienia jedynie wśród nierozumnych czynników sprawczych, łatwo dojdzie do
wniosku, że wiele systemów biochemicznych zostało zaprojektowanych —
zaprojektowanych nie przez prawa natury, nie przez przypadek i konieczność,
lecz zaplanowanych. (…) Życie na ziemi na swym najbardziej podstawowym
poziomie, wszystkie jego najważniejsze elementy, to wynik rozumnej
działalności


Obrazek

http://stwarzanie.wordpress.com/2009/05 ... lozonosci/
'Czarna skrzynka Darwina''

CZY STWIERDZENIE : "ŻYCIE POWSTAŁO PRZEZ PRZYPADEK" --JEST
NAUKOWYM WYJASNIENIEM ?


JACQUES L.MONOD
Obrazek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Monod
„Czysty przypadek, jedynie przypadek, całkowita, lecz ślepa wolność znajduje się
u samego korzenia wspaniałej budowli ewolucji. (…) Człowiek nareszcie wie, że
jest sam w obojętnym ogromie Wszechświata, z którego wyłonił się na skutek przypadku”
Christian de Duve
Obrazek


http://pl.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Duve
„Wszystko to — od bulionu pierwotnego do człowieka — sprawił przypadek i tylko przypadek”
(Choć należy przyznać ,że ten uczony spuścił z tonu jeżeli chodzi o takie radykalne twierdzenia.).http://www.asa3.org/ASA/articles/MacKay_bib.html
"Jeżeli personifikuje się ‘przypadek’, mówiąc o nim jak o sile sprawczej, (…)
to w sposób nieusprawiedliwiony zamienia się pogląd naukowy w koncepcję na
poły religijną, mitologiczną”
— zauważył biofizyk Donald M.MacKay.".

Robert C.Sproul: „Ponieważ nieznaną przyczynę już od dawna nazywa się ‘przypadkiem’,
ludzie zaczynają zapominać, że właśnie taki sens nadano temu słowu. (…) Dla
wielu osób założenie: ‘przypadek to nieznana przyczyna’, zamieniło się w
przeświadczenie, że ‘przypadek jest przyczyną’”
( błąd ten wchodzi w zakres
błędu logicznego: "Hypothesis contrary to fact" :Błąd tego typu powstaje
wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie tego, że coś mogło się zdarzyć, choć
jednocześnie nic nie wskazuje na to, że tak się zdarzyło, lub nawet coś temu
przeczy).

CZY NAJPROSTSZE ZNANE WSPÓŁCZEŚNIE ORGANIZMY MOŻNA
JESZCZE BARDZIEJ UPROŚCIĆ ?


KAROL DARWIN

Obrazekhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

" Gdyby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek złożony narząd, który w żaden sposób nie
mógł powstać wskutek następstwa wielu drobnych modyfikacji, moja teoria kompletnie by się załamała."
('O pochodzeniu gatunków' s. 151)


"[(MOJA UWAGA) (....)żywa komórka bez takich organelli i
części składowych, jak: błona komórkowa, genom, enzymy, ktore go replikują,
czy rybosomy po prostu nie przeżyje w żadnych naturalnych/nienaturalnych
warunkach.
Pierwsza żywa komórka musiała być w pełni autonomiczna.

Innymi słowy: NIEREDUKOWALNA ZŁOZONOŚĆ w przypadku podstawowej (najprostszej
z najprostszych) żywej komórki to kwestia typu: 'WSZYSKO ALBO NIC' ! (.....)wspomniałem o tym problemie tylko
dla przypomnienia faktu , że w przypadku żywej komórki postulowane zjawisko,
ktore się określa jako" "STOPNIOWA EWOLUCJA PREBIOTYCZNA" po prostu nie
mogło mieć miejsca.(.....)"

http://creationism.org.pl/artykuly/RH/? ... m=bardziej "w książce 'Czatna skrzynka Darwina')Michael Behe argumentuje prostymi, przemawiającymi do rozsądku porównaniami. W celu zilustrowania swego założenia posługuje się przykładem pułapki na myszy. Składa się ona ze sprężyny, podstawki, kowadełka, drążka i języczka. Brak jakiejkolwiek części powoduje bezużyteczność całego urządzenia. "

Obrazek

Obrazek ].

KRZYSZTOF SZYMBORSKI :[/b]
Obrazek


http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Szymborski
[b]Krzysztof Szymborski
stwierdza, że teoria ewolucji „jak przystało
jednak na dobrą teorię, zawiera pewną dozę hipotetyczności i nie odpowiada na
wszystkie dotyczące życia pytania”.
Ma tutaj na myśli pytania o abiogenezę: „Współcześni uczeni wyznający
triumfujący dziś w nauce darwinowski paradygmat ewolucyjny, na pytanie: jak
powstało życie? odpowiadają zgodnie: "STOPNIOWO"
(
astronomia.pl/inne/index.php?d=1&id=94 ] )

[Chciałbym podkreslić ,iż w tym stwierdzeniu Krzysztofa Szymborskiego zamykają się WSZYSTKIE dotychczasowe "naukowe" koncepcje SAMOdziejnego pochodzenie życia. Uczeni ewolucjoniści nie mają pojęcia , w jaki sposób życie mogło samo zaistnieć , "wiedzą " jednak ,że musialo się to stać : STOPNIOWO !. i DO TEJ "PRAWDY (WIARY)" usiłują oni przekonać cały swiat, jako do koncepcji naukowej !]


Craig Venter
Obrazek

Prowadził badania nad 'genomem minimalnym'. Usuwał bakterii po kolei geny (redukował jej genom) i obserwował
z jaką minimalną liczbą genów może ona dalej zyć.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Craig_Venter
[ " (....)[ Współczesnie wiadomo , że genom minimalny u żywego
organizmu może wynosić nie mniej niż 382 geny. Potwierdzono to doświadczanie
na bakterii: 'Mycoplasma', która potrzebuje do życia tylko 382 spośród swoich
482 genów. Nikomu jeszcze nie udało się zejść poniżej tej "magicznej" granicy".


(I nic nie wskazuje na to (prz. moja: spektakularne osiągnięcia biologii molekilarnej) ,że
w przyszłości może być inaczej[/b] : skroc.pl/1ae3)].Podstawowe składowe najprostszych zywych komórek maja wiele znamion odzwierciedlajacych ludzkie wytwory techniczne (to człowiek jest raczej 'plagiatorem'). W zywych komórkach mozna znależć: dzwignie, koła, urzadzenia motoryczne (jak receptory, które działaja jak bramki) czy enzymy wchodzące w skład kompleksu replikacyjnego (tutaj mamy do czynienia z dzwigniami i kolami, zawiasami--i to niewsółmiernie bardziej tworami skomplikowanymi miz te , które wymyślił człowiek. ). Nawet silniczek jest juz obecny w najprostszej komórce. Nie tak złozony jak ten lokomocyjny u e.coli , ale też nieredukowalnie złozony.

(Szykuje dłuższy tekst na ten temat , gromadzę materiały i czytam czołowe opracowania na ten temat. Pan Rutus mnie natchnął, kiedy np. "zasugerował" , że wić bakreryjna mogła wyewoluować z prostszego aparatu sekrecyjnego [podobnego jak ten poniżej na fotkach--czyli z czegoś ,co i tak jest nieredukowalnie złozone, a już występuje w najprostrszych organizmach.]).

Syntaza ATP

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Owiele bardziej skomplikowana Wic bakteryja dla porownania:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Sam element napędowy witki jest bardzo skomplikowany:

Obrazek

A żeby nie być gołosłownym ,to zaprezetuję "hipotezę" ,która postuluje ewolucyną genezę rotacyjnego kompleksu do sytnezy ATP. Mozna tą bajeczke przyrównać do twierdzenia :[b] podzespoły (moduły) tego kompleksu powstały z wczesniejszych modułow ,ktore pełniły inną funckje i same były nieredukowalnie złozone.[/b]. Najbardziej zapawne jest w tym oswiadczeniu twierdzenie , ze odnosnie "modułu Fo to napedzajacy go przepływ jonów jest bardzo podobny do modułu napedzajacego wić bakterujną". Tak tylko ,co to wyjasnia ? Nic. Po pierwesze dlatego ,ze 'analogiczny moduł lokomocyjny' u bakterii jest o wiele bardziej skomplikowany, po drugie przecież ten 'analogiczny moduł' u e.coli ,wchodzacy w skład wici, miał przeciez powstać z prostszego modułu (takiego ,jaki występuje w kompleksach białkowych służacych do syntezy ATP['Fo']). Dobrze więc , ze autorzy wspomnieli tylko o 'podobieństwach' w napędzie jonowym.

No najwazniejsze pytanie. Jaką funkcję mógł pełnić sam moduł 'Fo' zanim połaczył się z resztą kompleksu do syntezy ATP ? On i dzisiaj sam moze się kręcic w kółko ,ale w jakim celu taki niekopletny uklad mógł wyewoluować , jaką dawać przewagę selekcyjną ,zeby dobór naturalny mógł wogóle tolerować tak kosztowną energetycznie (i bezuzyteczną) cechę ? No i w koncu--w jaki sposób moduł 'Fo' mógł wyewoluować skoro sam sklada się z kilku zintegrowanych elementów, które w ewolucji musiały pojawiać się stopniowo w historii 'ewolucji tej struktury' ?


Moduł Fo (podjednostek α i β ) po usunięciu modułu F1-w dalszym ciagu wykonuje ruchy obrotowe ,ale traci swoją funkcję.
(Sam jest jednak nieredukowalnie złozony).

Obrazek

Oto co sami ewolucjonisci maja na ten temat do powiedzenia:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaza_ATP#Ewolucja
"Uważa się, że ewolucja syntazy ATP zachodziła modułowo. Obie domeny wraz ze swoimi wartościowościami połączyły się zyskując nową funkcję. Domena F1 wykazuje znaczne podobieństwo do heksamerycznej helikazy DNA, a domena Fo jest podobna do kompleksów tworzących motor molekularny napędzający wici komórek.

Heksamer α3β3 tworzący domenę F1 podobnie jak helikaza DNA składa się z obracającego się pierścienia z otworem po środku. U obu enzymów obroty pierścienia umożliwiają pełnienie funkcji. Helikaza DNA porusza się po helisie DNA przy jednoczesnej hydrolizie nukleotydów. Domena F1 wykorzystuje zmiany konformacyjne podczas obrotu podjednostki γ do przeprowadzenia reakcji enzymatycznej.

Jony H+ przepływające przez domenę Fo w bardzo podobny sposób jak przy napędzaniu motoru molekularnego poruszającego wicią. Ich wspólną cechą jest pierścień składający się z wielu alfa-helikalnych białek, które obracają się w stosunku do innych białek zużywając jednocześnie gradient protonowy jako źródło energii. Jest to jednakże dość wątły związek, ogólna struktura motorów molekularnych jest zdecydowanie większa, zawierają 30 polipeptydów, w porównaniu do 10, 11, lub 14 znanych polipeptydów domeny 'Fo'.

Modułowa teoria pochodzenia syntazy ATP sugeruje, że dwie domeny o niezależnych funkcjach, helikaza DNA posiadająca właściwości ATPazy i motor molekularny napędzany siłą protonomotoryczną, mogły się połączyć i doprowadzić do odwrócenia właściwości ATPazy powstałej z helikazy DNA. Dalszy rozwój prowadziłby do powstania kompleksy syntazy ATP znanej dzisiaj. Alternatywnie kompleks helikazy DNA i motoru molekularnego mógł wykazywać początkowo aktywność ATPazy, która przenosiła jony H+ zużywając ATP. Dalsza ewolucja kompleksy mogłaby doprowadzić do odwrócenia przeprowadzanej reakcji i powstania funkcji spełnianej przez syntazę ATP."


Koncepcja ewolucji modułu F 1 od struktury podobnej do helikazy DNA
też jest z resztą zwykłą bajeczką:


Obrazek

Coś takiego ('moduł F1' z kompleksu suntetyzującego ATP):


Obrazek

Musiałoby wyewoluować z czegoś takiego ,jak helikaza DNA, która pełni
inna funkcję i zawiera (poza podobieństwami) duzo róznic strukturalnych i
biochemicznych w porównaniu z 'modułem F 1.

Obrazek

Innymi słowy-1 enzym (Moduł F 1) jest przystosowany do syntezy ATP w takim kompleksie, w jakim
uczestniczy w tym procesie.

2 enzym( Helikaza DNA) jest przystosowany do rozplatania DNA podczas jego replikacji i napraw. Mimo podobieństwo isnieje pomiedzy tymi enzywami tyle roznic ,co do biochemi i struktury domen, jak i konformacji ,ze nie sposob szukać tutaj wyjasnia w homologii (czy chocby analogii).

Obrazek

Obrazek

"Maszynka" do syntezy ATP, mimo wykazanej nieredukowalnej złozonosci, stanowi końcowy elemtn wiekszych
ciagów enzymatycznych fosforylacji oksydacyjnej (które oczywiście są nieredukowalnie złozone !).


Są i inne ciągi enzymatyczne w wyniku których powstaje ATP. Końcowym produktem tych cyklów są takie czasteczki jak: ADP,
(adenozynotrifosforan), AMP (adenozynomonofosforan), który jest substratem ("półproduktem") do syntezy ATP (adynozynotrifosforanu).
Czyli budowa ('anatomia') nawet najprostszej zywej komórki bazuje na szeregu
NIEROZERWALNIE z sobą powiązanych
cyklach metabolicznych, które w dodatku na zasadzie (tzw.) sprzężeń zwrotnych regulują sibie na wzajem, w róznych
bardzo złożonych (i często nie do końca poznanych procesach). Nie sposób ich tutaj wszystkich opisać, a właściwie
nie dotyczy to tematu, ale na końcu opowiem chocby o niektórych i zamieszczę pogladowe ilustrację obrazujace stopień
złozoności tych procesów biochemicznych.


Model ATP:

Obrazek

Obrazek

Obrazekhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Adenozynotrifosforan
"Adenozynotrifosforan (ATP) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z grupy trifosforanowej przyłączonej w pozycji 5' cząsteczki adenozyny, tworząc bezwodnik kwasu fosforowego[2]. Odgrywa ważną rolę w biologii komórki, jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii[3]. Stanowi nośnik energii chemicznej używanej w metabolizmie komórki. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona w nim energia służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak biosyntezy, ruchu i podziału komórki[4]. Tworzy się z adenozyno-5'-difosforanu, a przekazując swą energię dalej powraca do formy ADP lub adenozyno-5'-monofosforanu (AMP). Cykl ten zachodzi bezustannie w organizmach żywych. Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą swego ciała.."
Model (wzrór) ADP:

Obrazek


http://pl.wikipedia.org/wiki/Adenozynodifosforan
"Adenozynodifosforan (adenozyno-5'-difosforan; ADP) – związek organiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; dołączenie jeszcze jednej grupy powoduje przekształcenie go w ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego. ADP powstaje z ATP w wyniku hydrolizy lub przeniesienia 1 reszty fosforowej z ATP na akceptor (np. glukozę lub białko)."


Model (wzór) cząsteczki AMP:

Obrazek

Obrazek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adenozynomonofosforan
"Adenozynomonofosforan (adenozyno-5'-monofosforan, AMP – rybonukleotyd powstający w wyniku
przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5' adenozyny:
adenozyna + ATP → AMP + ADP
AMP może również powstawać podczas syntezy ATP z dwóch cząsteczek ADP:
2ADP → ATP + AMP
lub w wyniku hydrolizy jednego wiązania wysokoenergetycznego ADP:
ADP → AMP + Pi
lub w wyniku hydrolizy ATP do AMP i pirofosforanu:
ATP → AMP + PPi
Podczas rozpadu RNA powstają monofosforany nukleozydów w tym AMP.
AMP może zostać przekształcony w IMP przez deaminazę AMP z jednoczesnym uwolnieniem amoniaku.
W wyniku przemian metabolicznych adenozynomonofosforan może zostać przekształcony do kwasu moczowego,
który jest następnie wydalany z organizmu."
ODDYCHANIE KOMÓRKOWE I DALSZE POZIOMY NIEREDUKOWALNEJ ZŁOŻONOŚCI:


http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_kom%C3%B3rkowe
"Oddychanie komórkowe – jest wielostopniowym biochemicznym procesem utleniania związków organicznych związanym z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. Oddychanie przebiega w każdej żywej komórce w sposób stały. Zachodzi ono nawet wtedy, gdy inne procesy metaboliczne zostaną zahamowane. Chociaż istnieją różnice w przebiegu procesu oddychania u poszczególnych grup organizmów, to zestaw enzymów katalizujących poszczególne reakcje składające się na oddychanie jest zbliżony u wszystkich organizmów żywych."


Jak wspomniano nzym ATP-aza: (pąpa jonowa) bierze udział w kluczowych procesach uzyskiwania energii przez organizmy żywe fosforylacji oksydacyjnej będącej głównym źródłem ATP.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylacja_oksydacyjna
"Fosforylacja oksydacyjna – jest szlakiem metabolicznym, w którego wyniku energia uwalniana podczas utleniania zredukowanych nukleotydów przekształcana jest w energię ATP. Organizmy żywe wykorzystują wiele różnych związków organicznych, jednak aby wytworzyć z nich energią przydatną metabolicznie, cząsteczki ATP, w większości przeprowadzają fosforylację oksydacyjną. Szlak ten jest dominujący ze względu na wysoką efektywność w porównaniu do alternatywnych sposobów syntezy ATP, czyli fermentacji"


BIOLOGIA MOLEKULARNA NIE POKAZUJE NAM PROSTEGO POCZĄTKU TYCH PROCESÓW:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylac ... iot.C3.B3w
"Łańcuch transportu elektronów u prokariotów
W przeciwieństwie do ogólnego podobieństwa w strukturze i działaniu łańcucha oddechowego w komórkach eukariotycznych, u bakterii i archeanów istnieje o wiele większa różnorodność enzymów biorących udział w przenoszeniu elektronów. Jako akceptor elektronów może być użyte wiele substancji chemicznych[54]. Podobnie jak u eukariotów transport elektronów przez kolejne przenośniki prowadzi do przenoszenia protonów przez błonę i wytwarzania gradientu elektrochemicznego. Przebieg fosforylacji oksydacyjnej został dobrze poznany na przykładzie Escherichia coli u bakterii, jednak u archeanów przebieg procesu jest stosunkowo mało poznany"
przesledzmy jak ten proces (prostszy w stosunku do prokariotycznego) przebiegaw organizmach eukariotycznych (w tym u ludzi) w orgalennach zwanych mitochondriami. Zeby proces ten pojęciowo zobrazować przedstawię kolejne etapy w ilustracjach pogądowych:
"Fosforylacja oksydacyjna w mitochondriach eukariotów, jest najlepiej poznanym przykładem tego procesu.".
OGÓLNY SCHEMAT PROCESU:

Obrazek

1) Oksydoreduktaza NADH-koenzym Q (Kompleks I)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dehydrogenaza_NADH
"jest to enzym obecny w wewnętrznej błonie mitochondrów eukariotów oraz błonach komórkowych prokariotów. Rozpoczyna szereg reakcji określanych jako łańcuch oddechowy (...)W mitochondriach ssaków dehydrogenaza NADH jest dużym kompleksem błonowym, składającym się z 45 różnych podjednostek. Podejrzewa się także istnienie podjednostki 46. Masa całego kompleksu I przekracza 1000 kDa[2]. U prokariotów enzym składa się z zaledwie z 14 różnych podjednostek o łącznej masie 550 kDa"
Obrazek

Obrazek

2) Oksydoreduktaza bursztynian-ubichinon (kompleks II)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dehydrogen ... ztynianowa
"Dehydrogenaza bursztynianowa – Określana także jako kompleks II lub dehydrogenaza bursztynianowa, jest drugim punktem wejścia elektronów do łańcucha transportu elektronów[. Jest to szczególny kompleks, który jest zarówno enzymem cyklu kwasu cytrynowego, jak i łańcucha oddechowego.(EC 1.3.99.1) katalizuje reakcje odwodornienia bursztynianu z wytworzeniem fumaranu. W grupie prostetycznej enzymu występuje FAD. Na każdą grupę flawinową przypadają 4 atomy żelaza i 4 jony siarczkowe. Dehydrogenaza bursztynianowa u eukariontów jest zlokalizowana w wewnętrznej błonie mitochondrium."

Obrazek
Obrazek

Oksydoreduktaza flawoproteina przenosząca elektron-ubichinon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylac ... iot.C3.B3w
"Oksydoreduktaza flawoproteina przenosząca elektrony-ubichinon (oksydoreduktaza ETF-Q), nazywana także dehydrogenazą flawoproteiny przenoszącej elektrony, jest trzecim punktem wejścia do łańcucha transportu elektronów. Jest to enzym odbierający elektrony od flawoproteiny przenoszącej elektrony występującej w macierzy mitochondrialnej i redukujący pulę ubichinonu w błonie[27]. Enzym zawiera flawinę i centrum żelazo-siarka typu [4Fe-4S], jednak w przeciwieństwie do innych kompleksów nie jest białkiem transbłonowym, lecz pozostaje związany z wewnętrzną powierzchnią błony"

3) Oksydoreduktaza koenzym Q-cytochrom c (kompleks III)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytochrom_bc1
"Oksydoreduktaza koenzym Q-cytochrom c nazywana także reduktazą cytochromu c, kompleksem cytochromów bc1 lub kompleksem III. U ssaków enzym składa się z dwóch identycznych podjednostek, z których każda składa się z 11 podjednostek białkowych, centrum żelazo-siarka [2Fe-2S] i trzech cytochromów: cytochromu c1 i dwóch cytochromów b. Cytochromy są białkami przenoszącymi elektrony, zawierającymi jedną lub więcej grup hemowych.".
Obrazek

4) Oksydaza cytochromu c (Kompleks IV)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oksydaza_cytochromu_c
"Oksydaza cytochromu c (też oksydaza cytochromowa, kompleks IV łańcucha oddechowego) – to duży transbłonowy kompleks białkowy błony wewnętrznej mitochondrium oraz bakterii. Jest to ostatnie białko łańcucha oddechowego (IV). Odbiera elektrony (utlenia) z cytochromów c i przenosi je na cząsteczkę tlenu, redukując go, wskutek czego po przyłączeniu jonów H+ powstaje cząsteczka wody. Podczas tego procesu, przenosi także przez błonę cztery jony H+, wspomagając powstawanie potencjału chemiosmotycznego.."

Obrazek

Obrazek
" http://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaza_ATP Syntaza ATP, nazywana także kompleksem V, jest ostatnim enzymem biorącym udział w szeregu reakcji fosforylacji oksydacyjnej. Enzym ten został znaleziony we wszystkich żywych organizmach, zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycznych"
Obrazek

Obrazek
WSZYSTKO JEST WSPANIALE UPORZADKOWANE:

Organizacja kompleksów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylac ... iot.C3.B3w
"Początkowy model ułożenia kompleksów łańcucha oddechowego zakładał swobodne i niezależne rozmieszczanie w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Nowsze badania wskazują, że enzymy mogą tworzyć większe kompleksy określane jako superkompleksy lub "respirosomy". W tym modelu kompleksy zorganizowane są w zbiory wzajemnie oddziałujących enzymów. Takie zespoły pozwalałyby przenosić substraty pomiędzy poszczególnymi kompleksami, zwiększając szybkość i wydajność transferu elektronów. W superkompleksach występujących u ssaków, niektóre elementy moga być obecne w wiekszych ilościach niż pozostałe, a stosunek pomiędzy kompleksami I/II/III/IV i syntazą ATP wynosiłby około 1:1:3:7:4. Jednakże istnienie superkompleksów nie jest pewne, a cześć wyników nie potwierdza takiego modelu rozkładu kompleksów łańcucha oddechowego"


Inne, NIEKTÓRE, procesy w efekcie których powstaje ATP (ADP,AMP itd.). Podaje schematy poglądowe, aby kazdy
mógł sobie wyrobić odpowiednie zdanie, rozpatrujac je w kontekście wczesniejszego (bardziej szczegółowego)
opiseu łańcucha oddechowego. Przykłady te jeszcze wymowniej pokazują ,ze w (tzw.) ewolucji
prebiotycznej (chemicznej, samorzutnej) żywej (proto)komórki (tzw. "protobionta") nie mogło być mowy
o PROSTYM POCZĄTKU ! [Cykle te występują u róznych rodzajów organizmów jedno [i wielo] komórkowych]
(ZAPREZENTOWANE PROCESY-czesto [w zalezności od potrzeb komóki i srodowiska w jakim ona się
znajduje 'współpracują ze sobą' na rózne sposoby].

Schemat oddychania komórkowego (m.in. u prokariotów) podczas utleniania glukozy:

A)

Obrazek


B)

Utlenienie kwasów tłuszczowych

Beta-oksydacja:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaza_ATP#Ewolucja
"Proces β-oksydacja zachodzi w matrix mitochondrium u eukariotów i w cytozolu u prokariotów.Acylo-CoA utleniany jest w kilku cyklicznych reakcjach. "

Obrazek


Schemat przebiegu β-oksydacji. 1 – syntaza acylo-CoA, 2 – dehydrogenaza acylo-CoA, 3 – hydrataza enoilo-CoA, 4 – dehydrogenaza L-3-hydroksyacylo-CoA, 5 – β-ketoliaza.

Obrazek

Fermentacje: mlekowa (strzałki brązowe), alkoholowa (strzałki szare) i masłowa (strzałki zielone), 1 – dehydrogenaza mleczanowa, 2 – dekarboksylaza pirogronianowa, 3 – dehydrogenaza alkoholowa, 4 – oksydoreduktaza pirogronian-ferredoksyna, 5 – tiolaza, 6 – dehydrogenaza hydroksybutyrylo-CoA , 7 – krotonaza, 8 – dehydrogenaza butyrylo-CoA.

C)
Życie bez tlenu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_kom%C3%B3rkowe
"W warunkach braku tlenu w komórkach zahamowaniu ulegają reakcje zachodzące w łańcuchu oddechowym. Po zatrzymaniu reakcji łańcucha oddechowego następuje nagromadzenie w mitochondriach NADH i niedobór NAD+ niezbędnego do zachodzenia cyklu Krebsa. W efekcie zatrzymania dwóch z trzech etapów oddychania komórkowego energia przydatna metabolicznie (ATP) produkowana jest tylko w glikolizie. Jednak także w tym procesie konieczne jest odtwarzanie NAD+ potrzebnego do przeprowadzenia części reakcji. Jest to możliwe dzięki procesom nazwanymi fermentacjami, zachodzącymi jedynie przy braku tlenu w niektórych komórkach zwierzęcych, komórkach roślin i wielu mikroorganizmach."

Fermentacje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fermentacja
"Fermentacja – jest to proces beztlenowych przemian enzymatycznych związków chemicznych (przede wszystkim zawierających grupę hydroksylową), której efektem jest uzyskanie energii, najczęściej pod postacią ATP. Proces umożliwia uzyskanie energii użytecznej metabolicznie – ATP – w warunkach beztlenowych organizmom stale lub okresowo żyjącym w warunkach beztlenowych. Fermentacje przeprowadzane są przez liczne drobnoustroje lub wytworzone przez nie enzymy.
fermentacja alkoholowa, fermentacja cytrynowa, fermentacja masłowa, fermentacja mlekowa, fermentacja mannitowa (zwana też "śluzową" lub "gumową"), fermentacja metanowa, fermentacja octowa (fermentacja tlenowa), fermentacja propionowa"
Kilka przykładów fermentacji:

Fermentacja alkoholowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fermentacja_alkoholowa
"Fermentacja alkoholowa jako proces biochemiczny pozwala organizmom działającym w warunkach beztlenowych na regenerację NAD zużytego w procesie glikolizy. Produkt ostatniego etapu wspomnianej glikolizy – pirogronian jest w dwóch etapach redukowany do etanolu (alkoholu etylowego) przy jednoczesnym utlenieniu NADH powstałego w procesie glikolizy do NAD i wydzieleniu dwutlenku węgla. W pierwszym etapie pirogronian jest przekształcany w etanal (aldehyd octowy) oraz dwutlenek węgla za pomocą dekarboksylazy pirogronianowej. W drugim etapie etanal jest redukowany do etanolu (z jednoczesnym utlenieniem NADH do NAD) przez dehydrogenazę alkoholową (ADH).".Obrazek
D) Fermentacja rozpoczynająca się od glikolizy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_kom%C3%B3rkowe
"Jest to grupa fermentacji, w których bierze udział pirogronian powstający w glikolizie. Zalicza się do nich homofermentację mlekową, przebiegającą tak samo, jak fermentacja mlekowa w organizmach wyższych . Przeprowadzają ją bakterie mlekowe wykorzystujące jako źródło energii laktozę obecną w mleku. Disacharyd ten ulega hydrolizie prowadzonej przez β-galaktozydazę do glukozy i galaktozy. Oba cukry przekształcane są do glukozo-1-fosforanu, a następnie utleniane do kwasu mlekowego"


Obrazek
"Bakterie bezwzględnie beztlenowe: Clostridium butyricum, Clostridium pasteurianum, Butyrivibrio fibrisolvents, Eubracterium limosum przeprowadzają fermentację masłową."

Fermentacje bez glikolizy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_kom%C3%B3rkowe
"Część bakterii mlekowych przekształca ksylulozo-5-fosforan powstający w szlaku pentozofosforanowym do etanolu i kwasu mlekowego. Proces ten nazywany jest heterofermentacją mlekową i dostarcza jedynie jedną cząsteczkę ATP na każdą utlenioną cząsteczkę glukozy. Podczas fermentacji wydzielany jest CO2 powstający w reakcji dekarboksylacji 6-fosfoglukonianu."
Obrazek
Schemat przedstawia przebieg heterofermentacji mlekowej.
Obrazek
Schemat przedstawia przebieg fermentacji Bifidobacterium bifidum.
WYMIENIĘ JESZCZE PRZYKŁADY ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO INNYM
SUBSTANCJAMI NIŻ TLEN:


Oddychanie komórkowe substancjami innymi niż tlen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_beztlenowe
"Oddychanie beztlenowe, oddychanie anaerobowe – jest to jeden ze sposobów uzyskiwania energii użytecznej metabolicznie, oddychania komórkowego, w którym utleniane są związki organiczne, a akceptorem elektronów są związki nieorganiczne takie jak siarczany, azotany i inne. Przeniesienie elektronów na związki nieorganiczne prowadzi, tak jak w oddychaniu tlenowym, do wytworzenia gradientu elektrochemicznego, wykorzystywanego następnie do syntezy ATP.Zdolność do oddychania beztlenowego może występować jako cecha fakultatywna, w tym przypadku organizm uzyskuje ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej (...)Przykładem fakultatywnego anaeroba jest żyjąca w ludzkim przewodzie pokarmowym Escherichia coli oddychająca (uzyskująca energię) poprzez redukcję azotanów do azotynów; inna bakteria, z rodzaju Desulfovibrio, redukuje siarczany do siarkowodoru. Bakterie mlekowe, zachodzi w rozkładających się szczątkach roślinnych, mleku, jogurcie, a u ludzi w jamie ustnej i pochwie, fermentują cukry do kwasu mlekowego.Część organizmów nie posiada zdolności do oddychania tlenowego i uzyskuje energię jedynie w oddychaniu beztlenowym. Nie tolerują one obecności tlenu w środowisku."

RODZAJE TAKIEGO ODDYCHANIA;

"Oddychanie azotanowe

Oddychanie siarczanowe

Oddychanie węglanami i CO2

Oddychanie żelazowe i manganowe"

I tak dobrnęlismy do końca. CDN.

Ważne filmy poglądowe, które w jeszcze znaczniejszym stopniu umożliwią zrozumienie ,niektórych, omawianych w poście procesów:

REPLIKACJA DNA:

http://www.youtube.com/watch?v=4jtmOZaIvS0

TRANSKRYPCJA:

http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY

TRANSLACJA:

http://www.youtube.com/watch?v=D5vH4Q_tAkY

SYNTEZA ATP:

http://www.youtube.com/watch?v=uOoHKCMAUMc

WIĆ BAKTERUJNA:

http://www.youtube.com/watch?v=hLTFiekwFy8


pozdrawiam;


Awatar użytkownika
Psrus
Posty: 4052
Rejestracja: 11 paź 2008, 17:34
wyznanie: Kościół Ewangelicko-Augsburski
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Psrus » 06 maja 2011, 18:12

Przeczytałem troszke początku, ale myślę że to będzie trochę za trudny język dla przeciętnego człowieka, który nie ma większego pojęcia o biologii. Poza tym moje czujne oko wyłapało już pomyłki, chociaż niewielkiej wagi (np. polimeraza wbrew nazwie nie polimeryzuje a polikondensuje). Całość przeczytam wkrótce.
monitorze, sam to napisałeś, czy może skądś to wziąłeś? Poza tym widzę dużo zaczerpnięć z wikipedii, niestety, ale to źródło nie jest rzetelną bazą informacji.


monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

dodatek do tekstu.

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 20:14

BŁONA KOMÓRKOWA W KOMPLEKSIE Z RÓZNYMI BIAŁKAMI
RECEPTOROWYMI :[/b]

Obrazek


'Życie to zdumiewająca współpraca mikroskopijnych łańcuchów


CZY pomyślałeś kiedyś o swoim organizmie jako o zestawie mikroskopijnych łańcuchów? Chyba nie. Ale jak czytamy w książce The Way Life Works (Jak funkcjonuje życie), w rzeczywistości „na poziomie swych najmniejszych, ale istotnych składników za porządkującą zasadę życie obiera łańcuch”. Z tego powodu nawet niewielki defekt w niektórych tych łańcuchach może prowadzić do poważnych chorób. Co to za łańcuchy? Jak funkcjonują? I jak wpływają na nasze zdrowie?
Cząsteczki przypominające łańcuchy dzielą się na dwie podstawowe grupy. W tym artykule zajmiemy się jedną z nich — białkami. Natomiast druga grupa to kwasy nukleinowe — DNA i RNA — czyli molekuły, które przechowują i przenoszą informacje genetyczne. Oczywiście te dwie grupy ściśle ze sobą współpracują. W gruncie rzeczy jednym z kluczowych zadań DNA i RNA jest tworzenie wielu rodzajów białek niezbędnych dla życia.Katalizatory, strażnicy i belkiBiałka to najbardziej zróżnicowane makrocząsteczki występujące w organizmach żywych. Ich rodzina obejmuje przeciwciała, enzymy, hormony, białka strukturalne oraz transportujące. Mnóstwo rozmaitych przeciwciał, czyli immunoglobulin, zapewnia ochronę przed agresorami, takimi jak bakterie czy wirusy. Inne globuliny pomagają zamknąć naczynia krwionośne uszkodzone w wyniku urazu.
Enzymy pełnią funkcję katalizatorów, przyśpieszając reakcje chemiczne, na przykład zachodzące podczas trawienia. Właściwie „bez enzymów szybko umarlibyśmy z głodu, ponieważ strawienie zwykłego posiłku zajęłoby nam 50 lat” — wyjaśnia książka The Thread of Life (Nić życia). Enzymy działają jak na linii produkcyjnej — każdy z nich wykonuje określone zadanie. Jeden z nich, maltaza, rozszczepia maltozę (cukier) na dwie cząsteczki glukozy. Laktaza rozkłada laktozę, czyli cukier mleczny. Inne enzymy wiążą atomy i molekuły, by powstały nowe produkty. A wszystko wykonują z oszałamiającą prędkością. Pojedyncza cząsteczka enzymu może katalizować tysiące reakcji chemicznych na sekundę!
Niektóre białka to hormony, działające jako posłańcy. Wydzielane do krwiobiegu, stymulują albo hamują aktywność różnych części organizmu. Na przykład insulina pobudza komórki do wchłaniania glukozy, będącej ich źródłem energii. Białka strukturalne, takie jak kolagen i keratyna, są głównym składnikiem chrząstki, włosów, paznokci i skóry. To „komórkowe odpowiedniki belek, dźwigarów, desek, cementu i gwoździ” — czytamy w książce The Way Life Works.
Białka transportujące, które znajdują się w błonach komórkowych, działają niczym pompy i tunele — wpuszczają do komórek i wypuszczają różne substancje. Przypatrzmy się teraz budowie białek oraz przeanalizujmy, jaki związek ma ich struktura z pełnioną funkcją.Złożoność oparta na prostocieAlfabet to podstawowy element wielu języków. Z tego zbioru liter buduje się słowa. Słowa z kolei tworzą zdania. Na poziomie molekularnym życie stosuje podobną zasadę. Wzorcowy alfabet jest dostarczony przez DNA. Co ciekawe, alfabet ten składa się zaledwie z czterech liter — A, C, G oraz T, którymi oznaczono zasady azotowe: adeninę, cytozynę, guaninę i tyminę. DNA przy współudziale RNA za pośrednictwem tych czterech zasad koduje kolejne „słowa”, którym odpowiadają aminokwasy. Ale w przeciwieństwie do normalnych słów wszystkie aminokwasy są zakodowane „słowami” trzyliterowymi. Rybosomy — „maszyny montujące” — łączą aminokwasy. Powstałe łańcuchy, czyli białka, można więc przyrównać do zdań. Typowe białko zawiera jednak więcej elementów niż wypowiedziane czy zapisane zdanie. Składa się aż z 300—400 aminokwasów.
Według pewnego dzieła w przyrodzie występują setki aminokwasów, ale w większości białek jest zaledwie około 20 z nich. Mogą one tworzyć niezliczone kombinacje. Na przykład jeżeli 20 aminokwasów utworzy łańcuch ze 100 cząsteczek, może on być ułożony na więcej niż 10100 sposobów (1 ze 100 zerami)!Struktura białek a ich funkcjaStruktura białka w zasadniczy sposób określa jego funkcję w komórce. Jak łańcuch aminokwasów wpływa na kształt tej molekuły? W przeciwieństwie do luźno powiązanych ogniw w zwykłym metalowym łańcuchu, aminokwasy ściśle łączą się ze sobą pod odpowiednim kątem, tworząc regularne wzory. Niektóre przypominają spiralny sznur telefoniczny, inne — harmonijki. Zwoje te ulegają dalszemu pofałdowaniu i powstaje bardziej złożona, trójwymiarowa struktura. Kształt molekuły białka absolutnie nie jest przypadkowy. W gruncie rzeczy ma zasadnicze znaczenie dla jej funkcji. Wyraźnie się to ujawnia, gdy w łańcuchu aminokwasów wystąpi defekt.Gdy pojawia się defektKiedy w łańcuchu białkowym pojawi się jakaś wada lub jest on niewłaściwie zwinięty, może to spowodować najróżniejsze choroby, na przykład niedokrwistość sierpowatą albo mukowiscydozę. Niedokrwistość sierpowata to choroba uwarunkowana genetycznie, w której cząsteczki hemoglobiny są nieprawidłowe. Cząsteczka hemoglobiny składa się z 574 aminokwasów ułożonych w czterech łańcuchach. Zmiana zaledwie jednego aminokwasu w dwóch z czterech łańcuchów przeistacza normalną hemoglobinę w jej sierpowatą odmianę. Z kolei większość przypadków mukowiscydozy jest spowodowana brakiem aminokwasu o nazwie fenyloalanina w istotnym odcinku łańcucha białkowego. Defekt ten narusza między innymi równowagę soli i wody w błonach wyściełających układ pokarmowy i płuca. Skutkiem tego gromadzi się tam zbyt gęsty i lepki śluz.
Duży niedobór lub całkowity brak określonych białek prowadzi do takich schorzeń jak albinizm czy hemofilia. Najczęstsza postać albinizmu, czyli niedoboru barwnika, występuje wtedy, gdy ważne białko (tyrozynaza) jest wadliwe albo w ogóle go nie ma. Odbija się to na produkcji melaniny, brązowego pigmentu obecnego u zdrowych osób w oczach, włosach i skórze. A przyczyną hemofilii jest bardzo niski poziom lub brak czynników białkowych, które powodują krzepnięcie krwi. Do licznych zaburzeń wywołanych defektem białek należy też nietolerancja laktozy oraz dystrofia mięśniowa.Teoria na temat mechanizmu chorobyNiedawno naukowcy skupili uwagę na chorobie, której przyczyn część z nich upatruje w nieprawidłowej budowie białka zwanego prionem. Teoria głosi, że szkodliwe priony przyłączają się do prawidłowych białek prionowych i powodują zmianę ich struktury przestrzennej. To wyzwala „reakcję łańcuchową, która prowadzi do nasilenia się choroby i tworzenia nowego materiału zakaźnego”, jak podaje czasopismo 'Scientific American'.
Wydaje się, że w latach pięćdziesiątych XX wieku w Papui-Nowej Gwinei po raz pierwszy odnotowano przypadki chorób prionowych. Niektóre odosobnione plemiona uprawiały tam praktyki kanibalistyczne. Wskutek tego pojawiła się choroba zwana kuru, której objawy skojarzono z chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Kiedy dotknięte nią plemiona zaprzestały owego rytuału religijnego, częstotliwość występowania kuru gwałtownie zmalała i teraz choroba ta została w zasadzie wyeliminowana.Wspaniały projekt!Na szczęście białka mają na ogół właściwą budowę i wykonują swe zadania bez zakłóceń, z zadziwiającą skutecznością i precyzją. To naprawdę niezwykłe, biorąc pod uwagę, że w organizmie człowieka istnieje przeszło 100 000 rodzajów białek, tworzących skomplikowane łańcuchy ułożone w tysiące najróżniejszych kombinacji.
Świat białek w dużej mierze ciągle pozostaje tajemnicą. Aby go bliżej poznać, badacze opracowują skomplikowane programy komputerowe, które na podstawie sekwencji aminokwasów pozwalają przewidzieć strukturę białka. Ale nawet skromna wiedza na ten temat wyraźnie ukazuje owe „łańcuchy życia” nie tylko jako precyzyjne twory, lecz także jako świadectwo istnienia Projektanta.Białkowe „kody pocztowe”Chcąc przyśpieszyć dostarczanie przesyłek, firmy świadczące usługi pocztowe wymagają podawania w adresie kodu. Nasz Stwórca zastosował podobny system, aby białka odnajdowały drogę wewnątrz komórki. Jest to niezbędne, jeśli weźmie się pod uwagę, że w każdej komórce przemieszcza się nawet miliard takich cząsteczek! Nowo powstałe białka zawsze trafiają do miejsca pracy dzięki molekularnemu „kodowi pocztowemu” — specjalnemu łańcuchowi aminokwasów.
Za odkrycie tego zdumiewającego mechanizmu biolog Günter Blobel w roku 1999 otrzymał Nagrodę Nobla. Ale Blobel jedynie odkrył ten mechanizm. Czyż Stwórca żywej komórki, złożonej z oszałamiającej ilości elementów, nie zasługuje na nieporównanie większy szacunek? (Objawienie 4:11).


Jak powstają białka?Komórka
1 Plan budowy każdego białka przechowywany jest w jądrze komórkowym w DNA
DNA
2 Fragment DNA ulega rozpleceniu i informacja genetyczna zostaje przepisana na matrycowy RNA
Matrycowy RNA
3 Rybosomy — „montażyści białek odczytujący informacje” — przyłączają się do RNA
4 Przenoszące RNA dostarczają aminokwasy do rybosomu
Pojedyncze aminokwasy
Przenoszące RNA
Rybosom
5 Po odczytaniu RNA rybosom łączy pojedyncze aminokwasy w określonym porządku, żeby stworzyć łańcuch — białko
Białka powstają z aminokwasów
6 Aby taki łańcuch spełniał swoje funkcje, białko musi się precyzyjnie zwinąć. Typowe białko składa się z przeszło 300 ogniw!
Białko
W organizmie mamy ponad 100 000 rodzajów białek. Odgrywają one kluczową rolę w procesach życiowych
Przeciwciała
Enzymy
Białka strukturalne
Hormony
Białka transportujące


Jak DNA „zapisuje” każde białko?DNA G T C T A T A A G
DNA używa zaledwie czterech „liter”: A, T, C, G
A T C G
Kod DNA zostaje zapisany na cząsteczce RNA. Zamiast litery T RNA wykorzystuje U (uracyl)
A U C G
Każde trzyliterowe „słowo” koduje określony aminokwas. Na przykład:
G U C = walina
U A U = tyrozyna
A A G = lizyna
W ten sposób można „zapisać” każdy z 20 aminokwasów powszechnie występujących w białkach. „Słowa” tworzą „zdanie” — czyli białko

Jak białko się zwija?

Pojedyncze aminokwasy łączą się ze sobą...
1 tworząc łańcuch, potem...
2 układają się we wzory, na przykład spirale albo harmonijki, potem...
Spirale
Harmonijki
3 zwijają się w bardziej skomplikowaną, przestrzenną strukturę, która może stanowić...
4 zaledwie jedną z podjednostek złożonego białka

Cukry — cegiełki życia

Ostatnimi czasy naukowcy badają, jak komórki wykorzystują cukry proste, na przykład glukozę, do budowania gigantycznych molekuł, „które wielkością i złożonością konkurują z DNA i proteinami” informuje czasopismo New Scientist. „Cukry uczestniczą niemalże w każdym procesie biologicznym począwszy od rozpoznawania patogenów poprzez krzepnięcie krwi aż po umożliwianie plemnikom wniknięcia do jaja”. Zarazem w nieprawidłowej syntezie cukrów upatruje się przyczyn rosnącej liczby chorób, takich jak dystrofia mięśniowa czy reumatoidalne zapalenie stawów. W raporcie czytamy: „Biolodzy dopiero zaczynają pojmować działanie cukrów i dlatego muszą na nowo przeanalizować długo uznawane poglądy na temat funkcjonowania procesów życiowych”.
W odniesieniu do pełnego zestawu cukrów komórki lub organizmu naukowcy ukuli termin „glikom”, przez analogię do terminu „genom”, obejmującego pełny zestaw genów. Ale glikom komórki jest „prawdopodobnie tysiące razy bardziej skomplikowany niż genom” uważa Ajit Varki, dyrektor Ośrodka Badawczo-Szkoleniowego Glikobiologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego w USA. Dlaczego glikom jest aż tak złożony?
W komórkach cukry proste (monosacharydy) wiążą się i tworzą wielocukry (polisacharydy). Te z kolei są zgrupowane w gigantyczne molekuły, które mogą zawierać ponad 200 jednostek cukrowych. Ponieważ cukry proste mają strukturę trójwymiarową, kluczową dla ich funkcjonowania, „cząsteczka cukru złożona zaledwie z sześciu jednostek potencjalnie ma możliwość tworzenia zawrotnej liczby 12 miliardów konfiguracji” podaje New Scientist.
Opisując trudne zadania, przed którymi stoją badacze rozwijającej się dziedziny nauki nazywanej glikobiologią, Ajit Varki oświadczył: „To tak, jakbyśmy dopiero co odkryli kontynent Ameryki Północnej. Musimy teraz wysłać zwiadowców, żeby się przekonać, jak duży zajmuje obszar”.'[b] MODEL DNA:


Obrazek

REPLIKACJA DNA:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Replikacja_DNA
"W procesie tym stwierdzono wiele aktywności enzymatycznych (udział enzymów) tj.:
helikazy - rozrywają wiązania wodorowe między nićmi matrycowego DNA, rozkręcając helisę i umożliwiając rozpoczęcie procesu;
prymaza - syntetyzuje starter;
polimerazy DNA - polimeryzuje zgodnie z zasadą komplementarności fosforany deoksyrybonukleotydów;egzonukleaza - usuwa startery RNA z nici;
topoizomerazy (nacinają nicie DNA):

Obrazek

Obrazekligaza DNA - uzupełnia brakujące wiązania fosfodiestrowe w szkielecie nowozsyntetyzowanej nici DNA
Obrazek

różne enzymy pomocnicze.
Szczegóły procesu
Kopiowanie podwójnej helisy DNA jest procesem złożonym. Proces dzieli się na fazy inicjalizacji, elongacji (wydłużania) i terminacji. W kolistych cząsteczkach DNA replikacja rozpoczyna się w miejscu inicjacji, o długości ok. 200-300 par nukleotydów. Miejsce to oznacza się skrótem ori od ang. origin. W liniowych chromosomach aktywnych przebiegać może wiele (tysiące) jednoczesnych procesów replikacji. Aby replikacja przebiegła prawidłowo, podczas rozdzielenia obu nici nie może dojść do zaburzenia ich struktury podstawowej (I-rzędowej). Muszą także zostać spełnione następujące warunki:
matryca DNA musi zostać dokładnie odczytana,
dostępna musi być odpowiednia ilość wolnych nukleotydów,
podczas procesu musi zostać zachowana komplementarność nici.
Na koniec musi dojść do terminacji replikacji, ewentualnego uzupełnienia braków na końcu nowo powstałego łańcucha i połączenia nowego łańcucha z łańcuchem macierzystym w helisę. U bakterii zakończenie replikacji następuje niemal automatycznie (po skopiowaniu całego kolistego DNA, który jest pojedynczym replikonem). U eukariotów miejsc replikacji (replikonów) jest wiele. Terminacja replikacji następuje w momencie ukończenia procesów przebiegających jednocześnie w różnych miejscach replikujących się cząsteczek DNA. Do terminacji dochodzi, gdy widełki replikacyjne replikonu natkną się na specjalną sekwencję terminacyjną. "
Replisom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Primosom

"Replisom lub primosom/prymosom (aparat replikacyjny) - kompleks białkowy rozpoczynający i kontynuujący replikację DNA poprzez rozwijanie widełek replikacyjnych. Składa się z wielu białek, m.in. polimerazy DNA III, primazy, inicjatorowego białka DnaA, białka DnaB (helikazy) i białka DnaC.
Szybkość działania replisomu wynosi kilkaset pz/s. Efektywna szybkość replikacji DNA wynosi do 1000 pz/s[1][2]. In vivo u Eukariota proces przebiega średnio znacznie wolniej i zależy od fazy rozwojowej komórki.(....)"


Wielobiałkowy komplekst replikacyjny:


Obrazek


ENZYM POLIMERAZA DNA , KTÓRY POWIELA DNA:


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

A W JAKI SPOSÓB W KOMÓRCE POWSTAJĄ TE WSZYSTKIE ZŁOZONE BIAŁKA (POLIPEPTYDY) ?
DZIEJE SIĘ TO PODCZAS PROCESU ,TÓRY SIĘ NAZYWA TRANSLACJA:


[Za Wikii]:
"Podjednostki rybosomu są ze sobą połączone tylko podczas translacji - po
zakończeniu translacji danego łańcucha białkowego podjednostki rozdzielają
się, a podczas inicjalizacji translacji jakieś blisko siebie znajdujące się
podjednostki (jedna duża i jedna mała) łączą się ze sobą, odtwarzając rybosom.
Podczas translacji w rybosomie możemy wyróżnić miejsce akceptorowe (miejsce A)
oraz miejsce peptydowe (miejsce P).
U prokariotów występują rybosomy 70S.
*Duża podjednostka (50S) zawiera 34 białka i dwie cząsteczki rRNA (5S rRNA i
23S rRNA),*
* a mała podjednostka (30S) zawiera 21 białek i jedną cząsteczkę rRNA (16S
rRNA).*"

A)
Obrazek


B)
Obrazek

Przeciętne białko w żywym organizmie sklada się z
300 aminokwasów, a jego długość NIGDY nie spada poniżej 50 aminokwasów,
ponieważ w przeciwnym razie białko nie może zachowywać przydatnej struktury
przestrzennej (oczywiście hormony peptydowe są krótkie, ale nikt prawdomówny i
poważny, zaden ewolucjonista, NIGDY nie twierdził ,że hormony mogły pełnić
funkcję enzymatyczną czy strukturalną) ?

Mam uwierzyć , że bardzo złozone białka rybosomowe, ktore pod wzgledem
dopasowania i struktury stanowią istne maszyny do produkcji białek powstały od
tak sobie, jak za sprawą czarodziejskiej różdzki? Mikroskopijne części komórek,
zwane rybosomami, służące do syntezybiałek, złożone z 55 białek i trzech różnych
cząsteczek RNA, mogą powstać w probówce bez żadnych działań z zewnątrz. Wystarczy
zmieszaćze ze sobą składniki w odpowiedniej proporcji, a połączą się w strukturę dokładnie
taką samą jak w żywej komórce. Samoskładanie rybosomu przebiega zawsze według
tego samego porządku.

Podzespoły tworzące rybosomy tworzą je w konkretnej
sekwencji wydarzeń (kolejności), co wynika z odpowiedniej ich struktury
i odpowiednich dopasowań. Innymi słowy kiedy rzekomo powstawały w drodze
ewolucji musiały powstawać w tej samej kolejności. Inaczej struktura
rybosomu się załamuje. Odpowiednie właściwości jakie opisaneł umożliwiają
rybosomom odpowiednie domeny, ktore pozwalają im się precyzyjnie dopasować.
Coś jak puszki z łososiem poukładane w sklepie. Z jednej strony wklęsłe z drugiej
wypukłe (a i po 'bokach' tych białek muszą istnieć odpowiednie domeny
umożliwiajace dopasowania). Strona wklęsła wchodzi w wypukłą i piramida
puszek trzyma się w kupie
(to oczywiście uproszczenie). Skoro rybosomy nie mogły ewoluować od prostszych
proto- rybosomów w sposób stopniowy, to jest logiczne , że nie mógł podczas
takiej ewolucji działać dobór kumulatywny.

Model struktury atomowej rybosomu:

ObrazekRybosomy składają się z tylu złozonych białek, każde z 300 aminokwasów, więc z ilu
nukleotydów dla takiego każdego białka musi się składać informacja genetyczna
(DNA)??? 300 x 3=900x5 (Ilość białek w dwóch podjednostkach rybosomów)=50.000
par zasad dla kodujacego te białka DNA.

Taka informacja powstaje ot tak sobie?
50.000 logicznie ułozonych literek ułozyło się samo w wyniku jakiegoś
SAMOdziejstwa? Nawet jeżeli załozymy, iz
długość polipeptydów z których składały się protorybosomy wynosiła 50 aminokwasów
(poniżej nie mozna zejść, prawa biochemii zabraniają!), to dla jednego takiego
białka potrzebujemy 150 ścisle ułozonych nukleotydów w DNA (50 X 3=150).
No i oczywiście od poczatku te białka musiałyby być na swoich miejscach, ściśle
dopasowane. Inaczej rybosomy nie mogłyby pełnić swojej funkcji: syntetyzować białek.
Jaka korzyść z ćwierć czy połowy-rybosomu?Translacja :

Obrazek


Obrazek


[img]http://republika.pl/blog_jg_4413039/6433492/tr/rybosom.png[/url]

Teraz przeanalizuję etapy w jakich zachodzi transkacja.

Najpierw następuje tzw. TRANSKRYPCJA, to jesł skomplikowany proces
(podobny do replikacji) ,w którym DNA jest przepisywane na mRNA
(matrycoweRNA).

[img]http://www.edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys11427.jpg[/url]

Następnie 'przepisany', jednoniciowy, łańcuch mRNA przyłącza się do
rybosomu:

http://www.edukator.pl/portal-edukacyjn ... /2353.html
"Inicjacja translacji polega na utworzeniu kompleksu translacyjnego, nazywanego czasami "maszyną translacyjną".
Cząsteczka mRNA łączy się z podjednostkami rybosomu, który ustawia kodon startowy mRNA, czyli trójkę kodującą metioninę (lub u bakterii formylometioninę), w tzw. miejscu P. Rybosom może jednocześnie "odczytywać" dwa kolejne kodony mRNA, służą do tego miejsca P i A; jedynie w tych dwóch miejscach w rybosomie cząsteczki tRNA mogą łączyć się z komplementarnymi sekwencjami mRNA (antykodon tRNA z kodonem mRNA). Symbole P i A odnoszą się do przebiegu translacji i zostaną wyjaśnione w dalszym tekście.".

Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


"Cząsteczka tRNA niosąca formylometioninę posiadająca antykodon UAC komplementarny do kodonu startowego AUG), wchodzi do rybosomu w miejsce P i łączy się z mRNA. Oznacza to, że każdy powstający polipeptyd ma (tuż po syntezie) odpowiednio metioninę lub formylometioninę na początku cząsteczki, które są odcinane podczas obróbki posttranslacyjnej."

"Elongacja translacji to faza procesu, w której tRNA donosi do rybosomu kolejne, zakodowane na matrycy mRNA aminokwasy i enzymy rybosomalne katalizują powstanie wiązań peptydowych pomiędzy aminokwasami. W czasie trwania tej fazy rybosom przesuwa się stopniowo względem mRNA, "odczytując" kolejne trójki nukleotydów.".

tRNA, to inny typ RNA niż np. mRNA. Jest to tak zwany transportowyRNA. Przy niezbednej pomocy pewnych
enzymów dany tym tRNA wiąze pasujacy do siebie aminokwas i transportuje go na matrycy mRNA. Kolejne
czasteczki tRNA doniszą kolejne aminokwasy i w ten sposób powstaje łąńcuch białkowy.

Podczas translacji wyrózniamy trzy etapy tego procesu (przed chwilą opisaną) INICJACJĘ---->ELONGACJĘ (podczas której powstaje
podstawowy łańcuch popipeptydowy) oraz TERMINACJĘ (czyli zatrzymanie translacji i uwolnienie ukończonego polipeptydu
do cytoplazmy komórkowej). Po TRANSLACJI polipeptyd , który na poczatku był lańcuchem zaczyna się zwijać w przeznaczoną sobie
strukturę (konformację).

Obrazek

Obrazek


Najczęściej zaczyna się zwijać jeszcze podczas translacji, a czasami takie białko potrzebuje pomocy innych bialek,
żeby móc sie prawidłowo zwinąć. Często http://pl.wikipedia.org/wiki/Modyfikacj ... anslacyjne białka ulegają dodatkowej potranslacyjnej obróbce przez enzywy takie jak proteolizy, które
odpowiednio 'przycinają' nowo zsyntetyzowane białka. Inne dodają do roznych białek jakieś niebialkowe dodatki chemiczne (kofaktory).
Inne z kolei 'polują' na zle zwinięte , kalekie białka i od razu je rozpoznają i eliminują spowrotem tnąc na poszczególne aminokwasy (proteolizy).

Czyli kolejny raz zauwazamy tutaj nierozerwalne zalezności róznych czasteczek w zywej komórce. Co komórka poczęłaby bez
rybosomów , mRNA, tRNA, jakby sie mogło skończyć, gdyby zabrakło białek opiekuńczyć --chaperonów ?

Obrazek

Obrazek


ETAPY W TRANSLACJI PODCZAS ELONGACJI:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


"Terminacja translacji, czyli zakończenie syntezy łańcucha polipeptydowego, następuje gdy rybosom dojdzie do jednej z trójek nonsensownych: UAA, UAG lub UGA. Żaden rodzaj tRNA nie łączy się z tymi trójkami. Kiedy więc w miejscu A w rybosomie pojawi się kodon nonsensowny, łańcuch polipeptydowy nie będzie miał gdzie "przeskoczyć". Rybosom staje. Do trójki nonsensownej przyłączają się białkowe czynniki uwalniające, łańcuch polipeptydowy zostaje odłączony od rybosomu, tRNA odłącza się od mRNA, rybosom dysocjuje na podjednostki dużą i małą"

.http://www.edukator.pl/pix/users/Image/ ... s11442.jpg

Obrazek


CHAPERONY CZYLI BIALKA , KTÓRE POMAGAJĄ SIĘ ZWIJAĆ INNYM BIALKOM:
(Tzw.: 'molekularne przyzwoitki')


Obrazek


http://www.biologia.pl/artykuly/molekul ... oitki.php3
"Komórka jest pełna takich molekularnych przyzwoitek: pod względem liczby cząsteczek jest to jedna z najliczniejszych grup białek. Białka opiekuńcze są bardzo wszędobylskie. Można je znaleźć i w cytoplazmie (tam biorą udział w nadawaniu kształtu białkom wytwarzanych w procesie translacji oraz w naprawianiu zdeformowanych białek [w cytoplazmie] gdzie uczestniczą w kształtowaniu białek przeznaczonych do wydzielenia przez komórkę), i w pobliżu błon białkowo-lipidowych (białka opiekuńcze są potrzebne w procesie transportu innych białek przez błony biologiczne: z jednej strony błony jedna przyzwoitka rozwija białko i wpuszcza je do kanału w błonie, a po przeciwnej stronie błony białkowo-lipidowej inna przyzwoitka odbiera transportowany łańcuch polipeptydowy i nadaje mu odpowiednią konformację). Bez udziału białek opiekuńczych wiele procesów metabolicznych nie mogłoby przebiegać prawidłowo, a naprawienie popsutej cząsteczki białka przekraczałoby możliwości komórki."

http://www.biologia.pl/artykuly/molekul ... oitki.php3

"Skuteczność działania enzymu zależy od przestrzennej struktury jego centrum aktywnego, które musi być dopasowane do cząsteczek substratu, a czasami nawet powinno zmieniać kształt w trakcie katalizowanej przez siebie reakcji biochemicznej. Odkształcenie białek strukturalnych mogłoby doprowadzić do rozpadu cytoszkieletu - delikatnej sieci mikrotubul i mikrofilamentów, która nadaje komórce odpowiedni kształt i reaguje na zmiany warunków środowiska oraz na sygnały wysyłane z innych części komórki. Zmiana struktury białek uczestniczących w ochronie i odczytywaniu informacji genetycznej w najlepszym wypadku doprowadziłaby do zwiększenia częstości mutacji genów (co zwiększyłoby ryzyko uszkodzenia komórki, a zwłaszcza transformacji nowotworowej), a w najgorszym - do natychmiastowej śmierci komórki. Wniosek? Większość nieprzewidzianych zmian kształtu białek oznacza dla komórki katastrofę."

Naukowiec i zwolennik ID.

Wolf-Ekkehard Lönnig

Obrazek

http://www.weloennig.de/internetlibrary.html
"Środowisko naukowe zdaje sobie sprawę ze złozoności zycia. Niestety te fascynujące
fakty często przedstawia się w silnym konktekscie ewolucyjnym (...) rozpatruję takie
kwestie już od dziesięcioleci. Wnikliwe badania nad zywymi organizmami oraz prawa rządzace
wszechświatem-które zostały doskonale zestrojone, by na Ziemi istniało zycie-wszystko to wręcz zmusza mnie do wierzenia w Stwórcę."


Awatar użytkownika
Imperator
Posty: 6337
Rejestracja: 22 kwie 2010, 17:05
wyznanie: Prezbiterianizm
Lokalizacja: Merry ol' England
O mnie: PhD
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Imperator » 06 maja 2011, 20:23

Uzytkowniku monitor, oficjalnie wygrywasz palme pierwszenstwa w konkursie

"Za dlugie, nie czytalem".

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Ale wierze ze teksty ciekawe, dla znajacych biologie.


Teologia na poważnie i z humorem: http://mlodykalwin.blox.pl
monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 20:29

Cosmo pisze:Przeczytałem troszke początku, ale myślę że to będzie trochę za trudny język dla przeciętnego człowieka, który nie ma większego pojęcia o biologii. Poza tym moje czujne oko wyłapało już pomyłki, chociaż niewielkiej wagi (np. polimeraza wbrew nazwie nie polimeryzuje a polikondensuje).


Ze co proszę ? Polimeraza DNA ma dwie domeny 1-odpowiada za ligacje (polimeryzację) 2-to ma wlasciwosci egzonukleazy. Ten typ polimerazy jest najwazniejszy ,poniewaz ma wlasciwosci korekcyjne. 'polimeryzacja' znaczy powstawanie polimerow z monomerow ,lub wiekszych polimerow z mniejszych polimerow poprzez ich laczenie. Wiec polimeraza ,to polimeraza.

Cosmo pisze:Całość przeczytam wkrótce.
monitorze, sam to napisałeś, czy może skądś to wziąłeś? Poza tym widzę dużo zaczerpnięć z wikipedii, niestety, ale to źródło nie jest rzetelną bazą informacji.


Napisałem o tym w moim tekscie. Kiedy Behe wydal 'Czarną skrzynkę' ,to dla mnie nie bylo to niczym nowym tylko przepisywaniem z wikipedii i ksiazek do biochemi i nadanie tym faktom nowego znaczenia--intepretacji. Kiedy chodzilem do LO bio-chem ,to juz w 1 klasie doszedlem do wniosku ,ze ciagi enzywatyczne sa nieredukowalnie zlozone.

A co do wikipedii, to w czym ona ma sie pomylic? Tak sie myli ,w jakiej mierze podreczniki do biochemii sa co rok redagowane (a i tak nik nie nadarza). Ja sie staram koncentrowac na tym ,co juz wiadomo ,a nie na tym ,co dopiero bedzie wiadomo. A wiadomo bedzie tyle-ze nowe odkrycia jeszcze bardziej poprą ID. Wiesz skad to wiem ? A stad ,ze rozwoj biologii molekularnej doprowadzil do powstania tego ruchu.

pozdrawia:


Awatar użytkownika
Imperator
Posty: 6337
Rejestracja: 22 kwie 2010, 17:05
wyznanie: Prezbiterianizm
Lokalizacja: Merry ol' England
O mnie: PhD
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Imperator » 06 maja 2011, 20:31

ann_in_grace pisze: Hehe. No i wgrywa sie godzinami, te wszystkie grafiki. Takie posty powinny byc zabronione na forum.


U mnie na megaszybkim internecie, jest megaszybko.


Teologia na poważnie i z humorem: http://mlodykalwin.blox.pl
monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 20:32

Imperator pisze:Uzytkowniku monitor, oficjalnie wygrywasz palme pierwszenstwa w konkursie

"Za dlugie, nie czytalem".

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Ale wierze ze teksty ciekawe, dla znajacych biologie.


Rozumiem, ponieważ ten tekst nie jest tego typu ,co 'Arlekin' w wygodnym fotelu. To tekst naukowy i nalezy sie do niego przylozyc:-).

Na chomikach.pl maja dobre ksiązki do biochemii i biologii molekularnej.

pozdrawiam;


Awatar użytkownika
Imperator
Posty: 6337
Rejestracja: 22 kwie 2010, 17:05
wyznanie: Prezbiterianizm
Lokalizacja: Merry ol' England
O mnie: PhD
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Imperator » 06 maja 2011, 21:01

monitor pisze:Rozumiem, ponieważ ten tekst nie jest tego typu ,co 'Arlekin' w wygodnym fotelu. To tekst naukowy i nalezy sie do niego przylozyc:-).


:-) na codzien czytam naukowe teksty wiec w internecie oczekuje tego:

Obrazek

A tak serio... gratuluje dlugiego tekstu o ktorego merytorycznosci nie mam sie jak wypowiedziec.

Jestes zwiazany ze swiatem naukowym?


Teologia na poważnie i z humorem: http://mlodykalwin.blox.pl
monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 21:23

ann_in_grace pisze:
Imperator pisze:"Za dlugie, nie czytalem".

Hehe. No i wgrywa sie godzinami, te wszystkie grafiki. Takie posty powinny byc zabronione na forum.


łacze masz słabe mnie sie tam dobrze wgrywa. Na kazdym forum mozna ilustracje zamieszczac,a nawet wskazane a ty przez marnosc swojego sprzetu i lacza chcesz ludziom wolnosci dyskusji zabraniac ?


Małgorzata
Posty: 14953
Rejestracja: 11 lip 2009, 10:19
wyznanie: Inne Charyzmatyczne
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: Małgorzata » 06 maja 2011, 21:25

Ann, to taka książka dla mało ambitnych.
Zdarza mi się sięgnąć po taką na wakacjach, gdy "wietrzę" umysł :mrgreen:


Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty to trzy suwerenne osoby jednego suwerennego Boga.
monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 21:26

Imperator pisze:
monitor pisze:Rozumiem, ponieważ ten tekst nie jest tego typu ,co 'Arlekin' w wygodnym fotelu. To tekst naukowy i nalezy sie do niego przylozyc:-).


:-) na codzien czytam naukowe teksty wiec w internecie oczekuje tego:

Obrazek

A tak serio... gratuluje dlugiego tekstu o ktorego merytorycznosci nie mam sie jak wypowiedziec.

Jestes zwiazany ze swiatem naukowym?


Ale "chrzescijanski obrazek"--panienki (dobrze sie bawiące) i smoki (prawie starodawne).


monitor
Posty: 9
Rejestracja: 06 maja 2011, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: zielona gora
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: monitor » 06 maja 2011, 21:29

Małgorzata pisze:Ann, to taka książka dla mało ambitnych.
Zdarza mi się sięgnąć po taką na wakacjach, gdy "wietrzę" umysł :mrgreen:


Szczerze pisząc to myslałem ,ze będę bardziej po chrzescijansku przywitany.


Małgorzata
Posty: 14953
Rejestracja: 11 lip 2009, 10:19
wyznanie: Inne Charyzmatyczne
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: Małgorzata » 06 maja 2011, 21:33

Zabrakło z Twojej strony: "Witam...Nazywam się...Moim Panem jest Jezus...Chwała mu. :-/


Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty to trzy suwerenne osoby jednego suwerennego Boga.

Wróć do „Antropologia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości