Liczba bestii

Jak się to wszystko skończy ....
Crussing
Gender: None specified

Liczba bestii

Postautor: Crussing » 08 wrz 2013, 19:50

Obj. św. Jana 13
(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.

O co chodzi z tą liczbą? Wiem, że będzie nią 666, ale początek mówi, że tu potrzebna jest mądrość, więc to wymaga jakiegoś większego rozumowania.

W jaki sposób liczba 666 wskazuje na antychrysta?


Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 08 wrz 2013, 20:03

To jest liczba człowieka z Objawienia. Czyli objawienie nie wskazuje na jakąś osobę ale na postać z Objawienia którą jest szósty król czyli Rzym. Całość dosyć dobrze opisałem pod linkiem.

http://chcewierzyc.blogspot.com/2010/04 ... a-666.html


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.
http://chcewierzyc.blogspot.com/
Awatar użytkownika
Kitka
Posty: 2035
Rejestracja: 29 sie 2012, 13:43
wyznanie: nie chce podawać
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: Kitka » 10 wrz 2013, 22:21

Słuchałam kiedyś wykładu na temat preteryzmu i wykładowca twierdził, że w tej liczbie zawarta została informacja o aktualnym antychryście, cezarze Neronie.
Istnieje gematria liter hebrajskich i wartość słów Neron Cesar jest równa właśnie 666.
To był jasny przekaz dla odbiorców Objawienia Jana.


Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 12 wrz 2013, 14:48

Kitka pisze:Słuchałam kiedyś wykładu na temat preteryzmu i wykładowca twierdził, że w tej liczbie zawarta została informacja o aktualnym antychryście, cezarze Neronie.
Istnieje gematria liter hebrajskich i wartość słów Neron Cesar jest równa właśnie 666.
To był jasny przekaz dla odbiorców Objawienia Jana.


W historii znalazło by się sporo władców którym taką etykietę można by przypiąć. Tak jak pisał Jan "wielu antychrystów powstało". Ale jeżeli to byłby Neron to należy się spytać
- czy zasiadł w świątyni Bożej?
- czy zwodził chrześcijan?
- co to znaczy że ustanowił obraz Bestii? Czy odbudował Cesarstwo Rzymskie?

Nazwanie tyranów przeciwnikami Chrystusa nie jest czymś niewłaściwym. Jeżeli ktoś pasuje do sylwetki to jego imię musi równać się 666. Więc jak nie nazwisko to tytuł, a jak nie pasuje w hebrajskim to w grece ale musi wyjść 666. Tylko jakie mamy podstawy aby sądzić, że to musi być równanie arytmetyczne?


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
zdzisław
Posty: 89
Rejestracja: 13 cze 2014, 15:04
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Wrocław
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: zdzisław » 17 cze 2014, 13:57

18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
Ap 13,18 BT


Glosa BT do 13,18 Zagadkowej liczby imienia (tj. sumy wartości cyfrowej liter) dotąd nie rozszyfrowano jednoznacznie. Adresatom Apokalipsy wyjaśniał ją urzędowy lektor podczas nabożeństwa. Najbliższe prawdy rozwiązanie to: „cezar Nero” czy „” cezasr – nowy bóg lub jako trzy szóstki – wcielone zaprzeczenie doskonałości.


Jakie prorocze znaczenie ma liczba 666?

W proroczej symbolice liczbę siedem uznaje się za doskonałą, cyfra mniejsza niż siedem, tym przypadku liczba sześć wskazuje na niedoskonałość tego kogoś, czegoś. a to, że mamy trzykrotne powtórzenie szóstki wskazuje na najwyższą niedoskonałość. Uznaje się też, że 666 jest parodią Trójcy Świętej oznaczanej, przez 777 – czyli Trójca jest to potrójna święta doskonałość.

Wers 18. stanowi pointę rozdziału 13!
18. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka* vel ludzkości vel ludzi vel świata A ta jest liczba jej, sześć set sześćdziesiąt i sześć. (Podkreślenie moje)
Obj 13,18 BG
Konk. Stronga 444 gr. anthropos – człowiek. ludzkość; ludzie, lud, świat; mąż; sługa; niewolnik; ktoś

Greckie słowo anthropos - człowiek w Ap 13, 18 ma charakter rodzajowy, a zatem można tłumaczyć, też jako: ludzkość ludzie, świat. W takim sensie słowo człowiek jako ludzie, pojawia się choćby w Obj 16,18, co wspiera argument, że liczba 666 symbolicznie można stosować do ludzkości, a nie do jednostki.

II. 18.I stały się głosy, i gromy, i błyskawice; i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, jako są ludzie* na ziemi, trzęsienia ziemi tak wielkiego.
Obj 16,18 BG

*gr. anthropos – człowiek ludzkość, ludzie, świat;

A zatem liczba 666, nie jest stricte liczbą człowieka. Lecz kieruje naszą uwagę na odstępstwo od nauk Jezusa, które, teraz będzie miało ogólnoświatowy charakter. I zostało spuentowane, opisane najzwięźlej, jak, to było możliwe, a mianowicie liczbą 666.

. 66 Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z nim nie chodziło.
J 6,66 BT

Protestanci lubią wiązać liczbę sześćset sześćdziesiąt sześć (Ap 13,18), z tytułem Vicarius Filii Dei. W związku z tym, że ojczystym językiem Kościoła katolickiego jest łacina, a niektóre litery mają swoje odpowiedniki cyfrowe, ten tytuł sześćset sześćdziesiąt sześć, daje się łatwo odszyfrować.
V I C A R I U S F I L I I D E I
5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1

Po raz pierwszy Vicarius Filii Dei pojawia się w sfałszowanym dokumencie znanym, jako Darowizna Konstantyna, który powstał między 750 850 rokiem.

Tytuł ten na przestrzeni wieków pojawia się czasami w listach pasterskich papieży, w piśmiennictwie kościelnym, jako trafny opis papieża, jako Wikariusza Chrystusa.

Jednakże tę godność Vicarius -Filii Dei – Zastępca Syna Bożego nie znajdziemy w oficjalnej tytulaturze papieży, w latach 30., ubiegłego wieku badano papieskie tiary, ale nie znaleziono na nich napisu Vicarius -Filii Dei jak wcześniej twierdzono.

A za to jest mnóstwo przekonywujących dowodów, że papieże chętnie posługują się tytułem Vicarius Christi.

Pierwszym biskupem Rzymu, który do swojej tytulatury wprowadził Vicarius Christi był św. Leon Wielki (440 – 461 r.). Jego naukę rozwija Mikołaj I (858 – 867 r.), według niego, papież jest zastępca Boga na ziemi, a jego powaga jest powagą Boga. Tę myśl w Dictatus Papae kontynuuje Grzegorz VII (1073 – 1085 r.), papież pełni funkcję zastępcy Tego, który jest nad nim najwyższy. Dla Innocentego III (1198 – 1216 r.)

Papież nie jest następcą Piotra, lecz Vicarius Christi Przysługuje mu prawo wydawania poleceń wszystkim chrześcijanom i całemu kręgowi ziemskiemu.

Sobór we Florencji (1439 – 1442 r.)
Sesja 6 (pierwsza sesja we Florencji), (6 lipca 1439)
Bulla unii z Grekami
[...]17. Określamy też, że święta Stolica Apostolska i biskup rzymski posiadają prymat nad całym światem, a biskup rzymski jest następcą św. Piotra, Księcia Apostołów, i że prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. […]. [8. s. 475]

Katechizm Kościoła Katolickiego wielowiekowy temat Wikariusza Chrystusa w sposób esencjonalny zebrał w jeden akapit.
882 Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest " trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych". "Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę te zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany" [s. 220]

Vicarius Filii Dei nie ma poparcia aby to był oficjalny tytuł papieży. Obowiązująca dziś pełna tytulatura papieska została określona w Annuario Pontificio w roku 2006*.

Wersja włoska ma następujące brzmienie (w nawiasach podano również wersje łacińską i polskie tłumaczenie): Vescovo di Roma (Episcopus Romanus, biskup Rzymu), Vicario di Gesù Cristo (Vicarius Christi, Wikariusz Jezusa Chrystusa), Succesore del Principe degli Apostoli (Successor principis apostolorum, Następca Księcia Apostołów), Sommo Pontefice della Chiesa Universale (Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego), Primate d'Italia(Primas Italiae, Prymas Włoch), Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana (Archiepiscopus et metropolitanus provinciae ecclesiasticae Romanae, Arcybiskup i Metropolita Prowincji Rzymskiej), Sovrano dello Stato della Città del Vaticano (Princeps sui iuris civitatis Vaticanae, Głowa Państwa Watykan), Servo dei Servi di Dio (Servus Servorum Dei, Sługa Sług Bożych).*
* Wikipedia, Papieże

Papieże ogłaszają się (łac.) Vicarius CHRISTI czyli Zastępca Chrystusa według Słownika języka polskiego zastępca oznacza osobę zastępująca kogoś w jego obowiązkach.

Jeżeli Papieża nazywa się wikariuszem vel zastępcą daje się nam tym samym do zrozumienia, że ma on tę samą powagę, moc prawodawstwa i władzę jaką posiada Chrystus nad Kościołem.

Jest to bluźnierstwo, by przypisać sobie rolę wchodzącego w kompetencje Chrystusa. Niektórzy katolicy mogą protestować, że papież reprezentuje, ale nie zastępuje Jezusa Chrystusa, to jednak przypomnijmy w Słowniku języka polskiego reprezentować to jest to samo, co występować i działać w czyimś imieniu.


26 A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
14,26 Biblia Jerozolimska (BJ)
Glosa BJ do 14,26 To właśnie Duch, po odejściu Jezusa, zastąpi go wobec wiernych ( J 14,17; J 16,7; por. 1,33+) On jest „Pocieszycielem” (Parakletem), Rzecznikiem, który wstawia się u Ojca (por. 1 J 2,1) albo też daje właściwe słowo przed trybunałami ludzkimi (J 15,26 – 27; por. Łk 12,11 – 12; Mt 10,19 – 20p; Dz 5,32). On jest Duchem Prawdy (J 8,32+), który doprowadza do całej prawdy (J 16,13) uzdolniając do poznania tajemnicy Osoby Chrystusa: jak On wypełnił Pisma (J 5,39+), jakie było znaczenie Jego słów (J 2,19+),czynów, „znaków” (J 14,16; 16,13; 1 J 2,20n.27; Rz 8,16), tych wszystkich rzeczy i spraw, których przedtem uczniowie nie mogli zrozumieć (J 2,22; J 12,16; J13,7; J20,9). Tym samym Duch da świadectwo Chrystusowi (J 15,26; 1 J 5,6 - 7) i wprawi w zakłopotanie, w zawstydzenie niedowiarstwo świata (J 16,8 - 11). Por Łk 24,49+; Rz 5,5+


Reasumując! W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 882 "Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa […].[13. s. 220]. Zastępca Chrystusa, łac. Vicarius CHRISTI nie daje nam w sumie liczbę 666.


Nie wolno wierzyć w nic, co wcześniej nie zostało zrozumiane!
Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 17 cze 2014, 21:58

A zatem liczba 666, nie jest stricte liczbą człowieka. Lecz kieruje naszą uwagę na odstępstwo od nauk Jezusa, które, teraz będzie miało ogólnoświatowy charakter. I zostało spuentowane, opisane najzwięźlej, jak, to było możliwe, a mianowicie liczbą 666.


Sęk w tym, że jest to liczba człowieka. :/ Skierowanie ludzi w poszukiwanie imienia antychrysta po przez obliczanie imienia było takim fałszywym tropem. Przeliczanie imion, tytułów w sumie do niczego nie prowadziło. Było kilka co najmniej osób, których imiona/tytuły po przeliczeniu dawały wynik 666. Jeżeli na dodatek Objawienie nie precyzowało czy to ma być dodawanie, czy mnożenie to prawdopodobieństwo się zwiększało. Z pewnością sporo tych ludzi można by spokojnie nazwać antychrystami. Ale nie o to chodzi.

Objawienie zostało dane aby ostrzec lud Boży przed tym co ma się wydarzyć i 12-13 rozdział opisuje wojnę jako toczy się o kościół. Cała sprawa nie dotyczy pojedynczego człowieka ale widzimy tam cały opis królestwa ciemności, który reprezentowany jest przez 3 bestie. Kiedyś pytałem się zresztą - Która z bestii z 13 rozdziału reprezentuje antychrysta? I nie dostałem odpowiedzi. Przyczyna jest prosta. Są tam opisane 3 bestie które też nie mogą reprezentować jednego człowieka.

Problem polegał, że liczby człowieka szukano wśród władców a należało szukać odpowiedzi w samym tekście Objawienia. Jeżeli poznanie imienia Bestii zależało by od zagadkowych obliczeń arytmetycznych to ostrzeżenie wierzących zależało od tego czy komuś uda się zgadnąć kto jest antychrystem.
Dlatego sądzę, że apostoł kieruje nas do treści Objawienia.

Obj 17:9 - Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;
17:10 - pięciu upadło, jeden jest (szósty król), inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

Szósty król reprezentował władzę pogańskiego Cesarstwa Rzymskiego. Jan właśnie kieruje nas do tego fragmentu 17:10. Zresztą dokładnie się pokrywa to z Ks. Daniela gdzie ostanie zwierzę reprezentowało Cesarstwo Rzymskie będące nogami pomnika Babilońskiego i reprezentowało władzę głowy Wielkiego Babilonu. Nierządnica jadąca na bestii z 17 rozdziału miała właśnie znamię, które zaczynało się w ten sposób "Wielki Babilon,.....". Szósta i siódma głowa należała do zwierzęcia na pewno czyli do Cesarstwa Rzymskiego.

I teraz najciekawsze. W tych dwóch fragmentach Jan wspomina o mądrości.

Obj 13:18 - Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Tą liczbę możemy odczytać jako 666 lub 6 i 6 i 6. Co dokładnie by przedstawiało liczbę bestii

6 Bestia z morza = Pogańskie Cesarstwo Rzymskie (szósty król)
6 Bestia z ziemi która leczy śmiertelną ranę Cesarstwa = Papieskie Cesarstwo Rzymskie (siódmy król)
6 Obraz Bestii = Królestwo które skupia w sobie władzę religijną i polityczną. Obraz Cesarstwa Rzymskiego.

Objawienie więc było ostrzeżeniem przed wchodzeniem w układy kościoła z Cesarstwem Rzymskim(władzą polityczną) co zostało zresztą opisane w 17 rozdz Objawienia. Ponieważ Rzym otrzymał swoją władzę i tron od szatana (12,13 rozdz) to wchodzenie w nieczyste układy z nienawróconymi Cesarzami skutkowało przyjęciem znamienia Bestii. Ludzie przyjmowali znamię bestii jeszcze przed upadkiem Cesarstwa Rzymskiego o czym też wspomina Objawienie. Dlaczego tak długo udawało się ukrywać tą prawdę? O tym wspomina Objawienie. Przez pewien okres zwierzęciu udawało się wygrywać wojnę ze świętymi bo tych którzy chcieli odłączyć represjonowano i zabijano.

Obj 13:10 - Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Najpierw pogańskie Cesarstwa Rzymskie (szósty król), które prześladuje chrześcijan do czasu usankcjonowania religii chrześcijańskiej.

Obj 13:12 - A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

Później władza Papieska zmusza chrześcijan do poddania się Cesarzom przez co śmiertelna rana została wygojona. Dokładnie tego w tym tekście nie widać ale widać związek tych dwóch wydarzeń w jednym zdaniu.


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
zdzisław
Posty: 89
Rejestracja: 13 cze 2014, 15:04
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Wrocław
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: zdzisław » 18 cze 2014, 08:16

Jest taka szkoła, założona w XVI w. przez jezuitę Luisa de Alcazara. Według jej twórcy, wszystkie wydarzenia opisane w Apokalipsie św. Jana miały miejsce w przeszłości (łac. praeter – przedtem), tj. przed V w. n. e. z wyjątkiem 1000 – letniego panowania Kościoła rzymskokatolickiego, między innymi pogromcy judaizmu i poganizmu. Symbolem tego Kościoła jest Nowa Jerozolima w sposób przenośny ukazana w Objawieniu św. Jana.

Jest też szkoła futurystyczna. Podstawowy kanon ustalił jezuita Franciszek Ribera również w XVI w. Jego zdaniem w opisach pierwszych kilku rozdziałów dotyczy pogańskiego Rzymu z czasów pisarskich działalności Jana Apostoła. Pozostałe rozdziały dotyczą bardzo odległej przyszłości. Kiedy na trzy i pół roku przed przyjściem Chrystusa pojawi się antychryst – Żyd, który zniesie chrześcijaństwo, odbuduje świątynię w Jerozolimie i podbije świat.


Nie wolno wierzyć w nic, co wcześniej nie zostało zrozumiane!
Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 22 cze 2014, 19:51

Zważ że moja interpretacja wyjaśnia związek pomiędzy znamieniem bestii, liczbą imienia zwierzęcia i liczbą człowieka. Mimo to czuję, że wkładam w ich uszy rzeczy nowe. Tak jakbym zakładał fundament pod nową interpretację.


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 23 cze 2014, 22:57

Cisza w eterze może oznaczać dwie rzeczy :zhm: - Albo się wszyscy zgadzają lub też nikt nie rozumie tego co tu piszę po za mną. Obawiam się jednak, że to drugie.
To jak? Niech ktoś napisze tak/nie lub cokolwiek. :clap:


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
Awatar użytkownika
fantomik
Posty: 15826
Rejestracja: 20 sty 2008, 15:54
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: fantomik » 23 cze 2014, 23:16

Za bardzo naciągane raczej, historycznie przyjęte jest że liczba ta oznaczała imię Nero i nie chodziło bynajmniej o konkretnego człowieka tylko, jak zresztą cały symbolizm apokaliptyczny w Objawieniu Jana wskazywało na głębszą rzeczywistość, która rozciąga się na cały okres czasu i w każdym okresie czasu chrześcijanie mogą czerpać pocieszenie z tej księgi, a nie tylko Ci na początku czy też Ci na końcu drugiego okresu oczekiwania na Chrystusa.


"Cóż zatem Ateny mają wspólnego z Jerozolimą? Cóż Akademia z Kościołem? Cóż heretycy z chrześcijanami?" — Tertulian
"...ilość nieprawdziwych informacji na temat teologii Kalwina jakie zostały podane jest wystarczająca aby wielokrotnie udowodnić jego doktrynę totalnej deprawacji!" — J.I. Packer
"Take a quiet moment to yourself today. Read a book. Sip a latte. Look out the window. (Then do the same thing, every single day, for the rest of your life.)" — Susan Cain
Nehemiah 8:10: I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.
Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 24 cze 2014, 12:18

A coś szerzej? Tak bym mógł się ustosunkować do danego problemu? Neron także pewnie zasługiwał na miano antychrysta ale jeżeli do niego odnosił się proroctwo to należało by się zapytać którą bestią czy głową bestii był Neron?

W tym co napisałem jeżeli nawet naciągnąłem jakiś werset (a sprawdzałem każdy) zgadza się to z faktami historycznymi, zgadza się to z innymi proroctwami tj Ks. Daniela, zostało wykazane powiązanie znamienia bestii, liczbą imienia bestii i liczbą człowieka.


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
Awatar użytkownika
Grażyna
Posty: 1249
Rejestracja: 21 gru 2013, 12:17
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Stargard Szczeciński
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Grażyna » 25 cze 2014, 08:09

Hitler też nadawał się na antychrysta. Bezduszny, ręce splamione krwią, arogancki, butny.
Nie ma co naciągać liczb. 666 to symbol złego. A antychryst będzie od diabła i będzie działał jego mocą - będzie czynił sztuczki, które inni poczytają za cuda, będzie zwodził i będzie miał władzę. Kto to będzie? Bóg jeden wie. Nie ma co zgadywać. Jak dożyjemy i zobaczymy kanalię tego typu,to ocenimy. Takie exemplum będzie można poznać po jego uczynkach. Podejrzewam, że będzie to słodka trucizna, zakradająca się jak zły, drobnymi kroczkami jak trzeba będzie. Nie należy zapominać o następnym gadzie, jakim będzie fałszywy prorok. Ta dwójka będzie sługusami szatana i jemu będzie fanatycznie oddana. Resztę można doczytać w Apokalipsie.


Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają... Ps. 23:4


Grażyna
Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 25 cze 2014, 13:09

Akurat tutaj nic nie naciągałem. Ponieważ byliście uczeni innego wykładu dlatego nie możecie zrozumieć

Objawienie mówi, że jest to liczba człowieka i liczba imienia bestii. Szóstym Królem (6 człowiekiem) było Cesarstwo Rzymskie. Nierządnica jadąca na Bestii miała napisane na czole „Wielki Babilon .....”. W naszej kulturze kobieta przyjmuje nazwisko męża. W Objawieniu święci otrzymują imię Baranka i Ojca. Więc imię nierządnicy to także imię jej nierządu – imię Bestii.

1 Piotra 5:13 - Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.

Jakby to nie ugryźć to i tak Babilon jest tu synonimem okupacji Izraela przez Cesarstwo Rzymskie. Gdyby odrzucić nawet to, że Piotr pisał swój list z Rzymu. Taka teoria powstała aby po części podważyć to, że Piotr był pierwszym biskupem Rzymu. Ale podania mówią że w Rzymie Marek spisał właśnie Ewangelię Piotra.

Wszystko potwierdza także Objawienia gdzie Bestia z morza (Cesarstwo Rzymskie) otrzymuje swój tron od Smoka

Obj 13:2 - A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

Pozdrawiam :papa:


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 27 cze 2014, 13:12

Pozostała do omówienie jeszcze ósma głowa. Ósma głowa czy mówiąc inaczej ósmy król z Objawienia to ta sama postać/królestwo opisane jako posąg bestii(13 rozdz) czy w innym miejscu w KS. Daniela jako mały róg. Z wiersza 17:11 dowiadujemy się, że królestwo będzie się wywodziło z Cesarstwa Rzymskiego.

Obj 17:11 - A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Dokładnie to zostało opisane w 13 rozdz. gdzie bestia z ziemi najpierw namawia mieszkańców ziemi aby oddali pokłon bestii(Cesarstwo Rzymskie) przez co ludzie otrzymują znamię bestii a następnie przyczynia się do utworzenia ósmego królestwa (posągu/obrazu bestii). Czyli religijne przywództwo musiało doprowadzić najpierw do poddania się mieszkańców ziemi pod przywództwo Rzymu i ta sama władza religijna musiała utworzyć nowe królestwo będące jakby podobizną Cesarstwa Rzymskiego. Ponieważ księga Daniela mówiła że rozbite Imperium Rzymskie nigdy nie połączy się już w całość aby tworzyć inne królestwo więc podobieństwa tego należy szukać gdzie indziej.
Ks. Daniela dodatkowo mówi nam, że królestwo to (mały róg) postanie na miejsce trzech innych rogów powstałych z Cesarstwa Rzymskiego.


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.

http://chcewierzyc.blogspot.com/
Awatar użytkownika
fantomik
Posty: 15826
Rejestracja: 20 sty 2008, 15:54
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: fantomik » 27 cze 2014, 14:42

Chcę wierzyć pisze:Akurat tutaj nic nie naciągałem. Ponieważ byliście uczeni innego wykładu dlatego nie możecie zrozumieć

Ja jestem amilenijny.

Wracając do Daniela, moim zdaniem cztery królestwa wymienione to Babilon, Medowie, Medio-Persja i Grecja. Co do Babilonu chyba nie ma sporu; To, że Medowie są drugą bestią wynika moim zdaniem, z historii oraz Jer 51:27-29, wymienione są tam trzy królestwa, które niczym kości wystające z pyska drugiej bestii padły pod jej atakami.
Trzecie królestwo w takim wypadku to Medo-Persja, pasuje dlatego bardziej (niż Grecja) gdyż do niej lepiej odnosi się określenie, że było to królestwo wspanialsze. Cztery głowy albo symbolizują cztery krańce świata, do których (uniwersalne panowanie) swoje panowanie odnosiło to imperium albo czterech czterech perskich królów z Dan 11:2. Grecja na pewno nie podlega temu opisowi gdyż czterech królów wymienionych w Dan 8 jest raczej słabsza, a nie mocniejsza na co wskazuje Dan 7.
Jeśli tak to czwarta bestia i czwarte królestwo Dan 7 odnoszą się do Grecji (a nie cesarstwa Rzymskiego). Tutaj również jest kilka argumentów za, jak np. armia aleksandra wielkiego była uważana powszechnie za niezniszczalną (Dan 2:40, 7:7, 7:19), a Rzym został powstrzymany w swojej ekspansji przez Partię. Dodatkowo kultura imperium Geckiego była całkiem odmienna od poprzednich królestw (Dan 7:7, 7:19), a Rzym nie odróżniał się kulturowo od Grecji aż tak bardzo. Czwarte imperium jest powiedziane, że zniszczyło poprzednie trzy (7:7, 7:19) i Grecja rzeczywiście podbiła tereny zajmowane wcześniej przez Babilon, Medów i Persję gdzie Rzym tych terenów w takiej rozpiętości nie zajął. Dan 2:40-43 wspomina, że królestwo to będzie podzielone (żelazo i glina) i dobrze oddaje to podział jaki występował wtedy pomiędzy Syrią i Egiptem.

i tak dalej. Ogólnie Grecja o wiele lepiej spełnia kryteria czwartej bestii i ten podział jest moim zdaniem o wiele bardziej biblijny, tj. odnajdujący swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym, a nie tylko w spekulacjach historyczno-sci-fi.

Pozdrawiam,
f. (moje dwa grosze)


"Cóż zatem Ateny mają wspólnego z Jerozolimą? Cóż Akademia z Kościołem? Cóż heretycy z chrześcijanami?" — Tertulian
"...ilość nieprawdziwych informacji na temat teologii Kalwina jakie zostały podane jest wystarczająca aby wielokrotnie udowodnić jego doktrynę totalnej deprawacji!" — J.I. Packer
"Take a quiet moment to yourself today. Read a book. Sip a latte. Look out the window. (Then do the same thing, every single day, for the rest of your life.)" — Susan Cain
Nehemiah 8:10: I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.

Wróć do „Eschatologia ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości