Deptanie przez pogan, a rozwiewanie kruszców posagu od 1914r

Rozmowa o teologicznych różnicach międzywyznaniowych
Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 322
Rejestracja: 17 lut 2013, 21:36
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Deptanie przez pogan, a rozwiewanie kruszców posagu od 1914r

Postautor: Pokoja » 02 paź 2014, 21:39

Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan, Łk. 21:34

Pogańskie deptanie prawa Żydów do państwa Izrael ze stolicą w Jerozolimie, obejmuje okres 2520 lat tzw. „siedmiu czasów pogan” od 606r. p. n. e. do 1914r. n. e., w którym zostało ono przywrócone. Otrzymał je chemik żydowski, Chaim Weizmann, pierwszy prezydent Izraela od 1948r. Przez ujawnienie Bożego planu w 606r.pne nastąpiła inauguracja POJAWIENIA SIĘ KRÓLESTWA BOŻEGO z Dan. 2:44 (37-43), która się kształtuje w wyniku wymierzania gniewu Bożego nad zgromadzonymi narodami i królestwami, Jer. 23: 19,20; 30:23,24; Sof. 3:8,9. Rozpoczęło się też 70 letnie spustoszenie Judy i całego Kanaanu po zburzeniu Jeruzalem. Ma ono wspólny początek z 70 letnią niewolą pod imperialnym 70 letnim panowaniem Babilonu. Po niej w 536r. p. n. e., król Cyrus Pers, rozpoczynając królowanie nad Babilonem, ogłosił ORĘDZIE, Ezd. 5:12-14; 1:1-3. Ogłaszając wyzwolenie narodu, zdjął też klątwę ciążącą nad świątynią i Jeruzalem, zezwalając na ich odbudowanie, Dan 9:2.
Chronologię opartą na kronice Berosussa, ustalającą zburzenie Jeruzalemu na 587/6r.p.n.e., podważa przekaz z Dan. 2:1.
Roku wtórego (BG) dwunastego (JW.) królowania (panowania) Nabuchodonozora miał Nabuchodonozor sen, Dan. 2:1.
Nabuchodonozor, królem babilońskim został w czwartym roku Jehojakima, króla judzkiego, Jer 25:1.Wtedy pod KARKEMISZ pobił wojsko faraona Necha i wyparł je z nad Eufratu. Rozpoczął się okres trzech lat z 2Krol. 24:1 i z Dan. 1:1, w których Jojakim był jego lennikiem. W 5r., królowania Jehojakima, a 2r., jego panowania, jako lennika, ogłoszono post w Judzie. Jehojakim ścigał Jeremiasza za głoszenie przez niego Słowa Bożego o zbliżającym się nieszczęściu, Jer. 36:1-8; 25:1-11; 9-31.
Pierwsze oblężenie Jeruzalem z Dn. 1:1, rozpoczęło się w 6r., panowania Jehojakim, (czyli w 7r., kampanii Nabuchodonozora, 2Kro. 36:20-22; 2Krl. 23:29 -- Jer. 52:28). Żydzi wtedy byli po raz pierwszy uprowadzeni do Babilonu, a wśród nich Daniel. Od 9 do 11r, królowania Nabuchodonozora, a od 1-3r., królowania Sedekiasza, trwało trzy letnie szkolenie młodzieńców w Babilonie, po których Daniel został poznany z Bożej mądrości, gdy poszedł służyć Nabuchodonozorowi. Nie mógł więc, tłumaczyć snu z Dan 2:1 w 2 roku jego królowania, ponieważ nie było go jeszcze w Babilonie a sen wykładał w 20 roku jego królowania, czyli w 1r., imperium.
Po odjęciu czterech lat z 23 letniej kampanii Nabuchodonozora i trzech lat od łącznego 22 letniego panowania Jehojakima i Sedekiasza, otrzymujemy 19 rok panowania Nabuchodonozora, w którym on zburzył Jeruzalem i świątynię, 2Krl. 23:36; 24:18; 25:8-10. Bezsprzeczne, powyższe dane biblijne przedstawiłem w wykresie pod poniższym linkiem: http://wstaw.org/m/2014/01/22/Wykres-page-001.jpg Zawiera je także załącznik Zestawienie chronologiczne.
Był czas, kiedy narody imperialne, deptały do 1914r., prawo Żydów i innych narodów do suwerenności. Od 1914r., następuje proces odwrotny, 2Tes. 1:6-10. Obejmuje on kruszenie i rozwiewanie kruszców posągu, Dn. 2:34,35,45; Izj. 41:14-16; Mic. 4:13; 2Krl. 9:33; Ap. 17:16,17; Mic. 5:6-8. Na przełomie września i października 2014r., przypada setna rocznica od uderzenia „KAMIENIA KRÓLESTWA” w stopy posągu z snu Nabuchodonozora. Wierzący dostrzega jak kruszce posągu są rozwiewane przez wiatry wojen światowych i jak społeczeństwu wyboru jest dany rozum dla usunięcia skutków jego panowania i mieszania się gliny z żelazem. Dostrzega też jak przez wykorzenianie starego i sadzenie nowego, „KAMIEŃ KRÓLESTWA” wzrasta, aby w końcu napełnić całą Ziemię.

Drogi Internauto, czy na podstawie Pisma Świętego jesteś w stanie podważyć dane zawarte w wykresie i zestawieniu chronologicznym? Zapraszam do dyskusji każdego, kto uznaje „sola scriptura”.
Załączniki
26XII8 Zestaw.. chronl.czasów pogan.zip
(688.09 KiB) Pobrany 145 razy
Siedem czasów pogan 606pne-1914ne.zip
(2.43 MiB) Pobrany 139 razy


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,...daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko...w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy...Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); paruzję Chrystusa/1874r., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. Publiczne w chrzcie wodnym wyznanie wiary jest też potwierdzane publicznie darami Ducha Świętego Ojca, gdy zostaje wyznane przez Chrystusa przed aniołami Bożymi, Łuk.12:8,9; Dz.1:4,5; Jan14:26,27; 15:26,27; Łuk.21:24
Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 322
Rejestracja: 17 lut 2013, 21:36
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Chronologia sola scriptura, a tradycyjna

Postautor: Pokoja » 05 paź 2014, 10:48

Może już zrozumiałeś drogi Internauto, że ustalanie daty zburzenia Jeruzalem, na podstawie ogólnego opisu przez Berossosa, wydarzeń wyprawy Nabuchodonozora na Egipt nie służy ani chronologii ani budowaniu wiary. Jeżeli tak to dobrze, a jeżeli nie, to co, albo kto cię powstrzymuje, dla uniknięcia kompromitacji tradycyjnej chronologii pozabiblijnej, a jednocześnie dla tłumienia prawdy o tej według sola scriptura, Rz. 1:18? Pismo Święte dowodzi, że chronologia biblijna jest precyzyjna, więc nie powinna być tłumiona.

Berossos żył na przełomie IV i III w.pne. (w epoce Aleksandra Wielkiego, żyjącego od 356 do 323r. p. n. e.). Nie było jego celem ustalanie początku czasów pogan. Wtedy jeszcze nie było nawet podziału na erę przed i po narodzeniu Pana Jezusa. Na podstawie kronik babilońskich, napisał on po grecku, dla Antiocha I Sotera, dzieje Babilonu. Józef Flawiusz cytując z III księgi Berossosa – opis wyprawy Nabuchodonozora przeciw Egiptowi i Judei – streścił następująco: „Omawiając jego czyny opowiada (Berussos), jak to on (Nabopolasser) wyprawił swego syna Nabuchodonozora z wielkimi zastępami na Egipt i na nasz kraj, na wieść o powstaniu tamtejszych mieszkańców, jak to ich wszystkich pokonał, spalił przybytek i przesiedlił do Babilonu, wskutek czego miasto zostało wyludnione przez 70 lat aż do czasu króla Persów Cyrusa”.

Nawet ten fragment potwierdza, że 70 lat wyludnienia i potęgi Babilonu, kończy się razem za panowania Cyrusa Persa a nie 20 lat później za króla Dariusza Persa w 516r. pne, licząc od 586r.pne. W ustaleniu końca 70 lat niewoli w imperium (choć już wcześniej byli w niej w królestwie) babilońskim i końca deptania prawa do własnej Ojczyzny Żydów, liczy się 536r.p.n.e, jako data przywrócenia prawa powrotu do Judei, odbudowania świątyni i miasta, jak i rok 1914, jako data przywrócenia prawa do powstania państwa Izrael z stolicą w Jeruzalem, a nie kiedy te prawa zostały zrealizowane materialnie. Najważniejsza jest podstawa, prawo do realizacji obietnicy, Ezdr. 6:1-3


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,...daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko...w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy...Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); paruzję Chrystusa/1874r., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. Publiczne w chrzcie wodnym wyznanie wiary jest też potwierdzane publicznie darami Ducha Świętego Ojca, gdy zostaje wyznane przez Chrystusa przed aniołami Bożymi, Łuk.12:8,9; Dz.1:4,5; Jan14:26,27; 15:26,27; Łuk.21:24
Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 322
Rejestracja: 17 lut 2013, 21:36
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Nabuchodonozor prospektywnym królem?

Postautor: Pokoja » 06 paź 2014, 19:32

Jeżeli nawet przekornie dopuścilibyśmy myśl, że 2 rok nauki był też 2 rokiem panowania Nabuchodonozora, to jak ten król mógł powołać wtedy Daniela na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich, gdy ten zgodnie z jego zarządzeniem, uczył się jeszcze języka chaldejskiego, nie był, więc jeszcze przygotowany do służby, Dan 2:48; 1:4. Ponadto jak król mógł wtedy na prośbę Daniela, jego towarzyszy ustanowić zarządcami prowincji babilońskiej przed zakończeniem szkolenia? Poza tym stracenie magów na rozkaz Nabuchodonozora w 2 roku jego panowania, zniweczyłoby jego pierwszy rozkaz o 3 letnim okresie nauki z Dan 1:5.
Tak, więc nawet dywagacja, że prorok Daniel w sposób prospektywny nazwał go królem, co zdecydowanie narusza powagę Pisma Świętego, będącego precyzyjnym Słowem Bożym a nie potoczną niepewną relacją, sama się wyklucza. Istotny jest tu fakt, że Daniel pisząc tą Księgę, przebywał w Babilonie, dlatego podstawą jego datowania jest kronika babilońska, związana z rozpoczęciem się panowania Nabuchodonozora nad Babilonem. Z tego powodu i liczenie lat panowania Jojakima – lennika jest do niej dostosowane. W takim przypadku pierwszy rok panowania Nabuchodonozora króla babilońskiego, to też pierwszy rok panowania Jojakima, ale jako jego lennika, niezależnie od tego jak długo wcześniej panował w Judzie za czasów faraona Necha. Tak więc tylko wiara jak ziarnko gorczycy, pokazuje nam że: „Tyle Prawdy w Biblii ile gwiazd w błękicie. Im głębiej w nią wejrzycie, tym więcej ujrzycie” (A. Mickiewicz). Natomiast „odrobina kwasu”, która zakwasza Słowo Boże błędnym tłumaczeniem dowodzi iż „Szatan wie że kłamie i wiary sam sobie nie daje, dlatego rad wśród ludzi zdania swoje szerzyć, by je słysząc z ust cudzych, mógł w nie sam uwierzyć” (A. Mickiewicz).


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,...daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko...w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy...Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); paruzję Chrystusa/1874r., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. Publiczne w chrzcie wodnym wyznanie wiary jest też potwierdzane publicznie darami Ducha Świętego Ojca, gdy zostaje wyznane przez Chrystusa przed aniołami Bożymi, Łuk.12:8,9; Dz.1:4,5; Jan14:26,27; 15:26,27; Łuk.21:24
Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 322
Rejestracja: 17 lut 2013, 21:36
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Wykres i zestawienie chronologiczne

Postautor: Pokoja » 08 sty 2015, 21:05

Dla ułatwienia bezpośredniego zapoznania się z chronologią biblijną, związaną z ustaleniem roku początku 70 lat spustoszenia całego Kanaanu, ruin Jeruzalemu i niewoli w imperium Babilońskim w ciągu tych samych 70 lat, oraz początku siedmiu czasów pogan, zamieszczam wykres i zestawienie chronologiczne, dostępne wprost z postu.

Poniższy wykres chronologiczny pokazuje, że chronologia biblijna jest poprawna w odniesieniu do siedmiu czasów pogan.

Obrazek

To samo pokazuje Zestawienie chronologiczne

Obrazek

Zarówno wykres, jak i Zestawienie chronologiczne, dokładnie wskazują, że 70 lat niewoli w 70 letnim Imperium Babilońskim, jak i siedem czasów pogan rozpoczęły się w 606r.p.n.e.

W związku z nową możliwością, ponawiam pytanie:

Drogi Internauto, czy na podstawie Pisma Świętego jesteś w stanie podważyć dane zawarte w wykresie i zestawieniu chronologicznym? Zapraszam do dyskusji każdego, kto uznaje „sola scriptura”.


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,...daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko...w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy...Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); paruzję Chrystusa/1874r., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. Publiczne w chrzcie wodnym wyznanie wiary jest też potwierdzane publicznie darami Ducha Świętego Ojca, gdy zostaje wyznane przez Chrystusa przed aniołami Bożymi, Łuk.12:8,9; Dz.1:4,5; Jan14:26,27; 15:26,27; Łuk.21:24
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 08 sty 2015, 23:03

O, chronologia neobabilońska, jaka milusia. :mrgreen:

Zacznę od Daniela i lat szkolenia.
O ile dobrze rozumiem, argument polega na tym, że przy chronologii tradycyjnej Daniel nie mógł być szkolony 3 lata.

Założenia obrony.

Po pierwsze, na terenie ówczesnej Judy i na terenie ówczesnej Babilonii stosowano dwa różne sposoby liczenia lat panowania.

Widać to np. w ostatnim rozdziale Jeremiasza.
Pierwsza część datuje zburzenie Jerozolimy przez Nabukadnesara na jego 19 rok, a druga część mówi, że deportacja(będąca efektem zburzenia Jerozolimy oczywiście) nastąpiła w 18 roku tego krola.

Stąd

Według rachuby babilońskiej pierwszy rok danego króla liczyło się nie od momentu wstąpienia na tron, ale dopiero od roku następnego.

W Egipcie i Judei liczono tak,że pierwszym rokiem zwano rok wstąpienia na tron, nawet jeśli nie był pełny.

Wracając do Daniela.

Wg. Jer 25,1 czwarty rok Jehojakima jest pierwszym rokiem Nabucco.(rachaba judejska)

Wg. Daniela 1 jest to trzeci rok Jehojakima, czyli rok wstąpienia na tron Nabucco.(rachuba babilońska)

Czyli mamy:
1 rok szkolenia - rok wstąpienia Nabucco na tron,
2 rok szkolenia - 1 rok Nabucco,
3 rok szkolenia - skończył się w 2 roku Nabucco, i wtedy miał sen o posągu.


Im bardziej miękki fotel,
tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 08 sty 2015, 23:09

Na temat chronologii polecam książkę: kwestia czasów pogan,
do pobrania tu:

http://sn.org.pl/pl/content/ksiazki-pobieranie


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 08 sty 2015, 23:20

Dalej

Uprowadzenie za Jehojakina miało miejsce w ósmym roku Nabucco( 2 Król 24,12-17)
Czyli w siódmym roku Nabucco wg. Jeremiasza 52,28.

Znowu kłaniają się dwa rodzaje datowania.
Widocznie końcówka Jeremiasza była spisana w Babilonii(a przynajmniej wiersze 28-30), stąd różnica w sposobie datowania.


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 08 sty 2015, 23:24

Drogi Pokoja, czy jesteś w stanie podważyć na podstawie Tylko Pismo, fakt, że stosowano dwa sposoby liczenia lat królów?

Do kwestii daty zburzenia Jerozolimy, jeszcze wrócę.


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 08 sty 2015, 23:55

Co do zburzenia świątyni...

2 Król 25,8 mówi, że stało się to w miesiącu piątym.
Dlaczego to ważne?
Otóż
Zach 7 mówi:

 1  A w czwartym roku króla Dariusza — w czwartym dniu miesiąca dziewiątego, czyli Kislew — doszło do Zachariasza słowo Jehowy.

 2  A Betel posłało Sarecera oraz Regem-Melecha i jego ludzi, by ułagodzili oblicze Jehowy,

 3  mówiąc do kapłanów należących do domu Jehowy Zastępów, a także do proroków — tak, mówiąc: „Czy mam płakać w miesiącu piątym i zachowywać wstrzemięźliwość, jak to czyniłem już tyle lat?”

 4  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy Zastępów, mówiące:

 5  „Powiedz całemu ludowi ziemi, a także kapłanom: ‚Gdyście pościli i gdy zawodzono w miesiącu piątym oraz w miesiącu siódmym, i to przez siedemdziesiąt lat, czy istotnie pościliście dla mnie, właśnie dla mnie? [xref-1]

 6  A gdyście jedli i pili, czyż to nie wy jedliście i czyż to nie wy piliście?


Czwarty rok Dariusza to rok 517 pne.
Poscili w 5 miesiącu na pamiątkę zburzenia Jerozolimy.
Pytają, czy jeszcze mają pościć.

Sam Jehowa odpowiada ile trwa ich post, że poscili 70 lat.
Cofnijmy się o 70 lat, dojdziemy do daty przyczyny postu, wtedy padła Jerozolima.
Padła w 587 p.n.e.


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 322
Rejestracja: 17 lut 2013, 21:36
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Pokoja » 09 sty 2015, 09:13

agent terenowy pisze:Co do zburzenia świątyni...

2 Król 25,8 mówi, że stało się to w miesiącu piątym.
Dlaczego to ważne?
Otóż
Zach 7 mówi:

 1  A w czwartym roku króla Dariusza — w czwartym dniu miesiąca dziewiątego, czyli Kislew — doszło do Zachariasza słowo Jehowy.

 2  A Betel posłało Sarecera oraz Regem-Melecha i jego ludzi, by ułagodzili oblicze Jehowy,

 3  mówiąc do kapłanów należących do domu Jehowy Zastępów, a także do proroków — tak, mówiąc: „Czy mam płakać w miesiącu piątym i zachowywać wstrzemięźliwość, jak to czyniłem już tyle lat?”

 4  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy Zastępów, mówiące:

 5  „Powiedz całemu ludowi ziemi, a także kapłanom: ‚Gdyście pościli i gdy zawodzono w miesiącu piątym oraz w miesiącu siódmym, i to przez siedemdziesiąt lat, czy istotnie pościliście dla mnie, właśnie dla mnie? [xref-1]

 6  A gdyście jedli i pili, czyż to nie wy jedliście i czyż to nie wy piliście?


Czwarty rok Dariusza to rok 517 pne.
Poscili w 5 miesiącu na pamiątkę zburzenia Jerozolimy.
Pytają, czy jeszcze mają pościć.

Sam Jehowa odpowiada ile trwa ich post, że poscili 70 lat.
Cofnijmy się o 70 lat, dojdziemy do daty przyczyny postu, wtedy padła Jerozolima.
Padła w 587 p.n.e.


Żydzi pytają czy mają nadal
„[...] płakać w miesiącu piątym i zachowywać wstrzemięźliwość, jak to czyniłem już tyle lat?”

Odnoszą się do okresu 90 lat, a nie tylko 70 lat. Bóg natomiast uznaje im tylko okres, w którym

zawodzono w miesiącu piątym oraz w miesiącu siódmym, i to przez siedemdziesiąt lat,


W związku z tym, że nastąpiła profanacja kultu Jehowy zaraz po wznowieniu jej w 536r, a naród zaczął się zajmować swoimi sprawami, każdy po swojemu, więc nieprzyjaciele ich mogli z łatwością nad nimi górować. W związku z tym po długim czasie wznowiono, przerwaną odbudowę świątyni (Ezdr. 5:1-5; 6:6-15), dlatego wyłoniło się pytanie dotyczące postu, odprawianego (przez tyle – jw. 90 - lat) z powodu spalenia świątyni przez Babilończyków w piątym miesiącu królowania Sedekiasza (Zach. 7:3; Jer. 52:12).

Nie pytali jednak o post czyniony w siódmym miesiącu. Był to bowiem, post z powodu zabójstwa Godoliasza, którego Nabuchodonozor ustanowił namiestnikiem Judei, Jer. 40:5-7; 41:1-3. Można z tego wnioskować, że mieli swój udział w jego zamordowaniu, licząc zapewne na szybkie uwolnienie się z rąk Nebuzardana, Jer. 52:15,24-26,30, gdyż Godoliasz był pro-babiloński. Z Zach. 8:19 wynika, że wszelki tam wymieniony post, ma się zamienić w radość dla domu Judy, Jer. 52:6,12; 41:1-3; 52:4. Posty te nie były czynione ze względu na wymaganie Boże, lecz jako poryw, wyraz narodowego umartwiania się. Sami je wprowadzili z powodu swoich win, więc gdy podnoszą się z niewoli i ruin, to sami mogą zakończyć te posty. Bez Boga je wprowadzili (czy pościliście dla mnie? …czy to nie wy jecie i pijecie? Zach. 7:5,6), ale nie mają odwagi sami ich zakończyć, dlatego wyłoniło się pytanie z Zach. 7:3. 70 lat w 4r. Dariusza jak i w 2r. Dariusza nie może się odnosić do bieżącego liczenia czasu, bo jeżeli 70 lat ruin Jeruzalem zakończyło się w 6 roku Dariusza, Ezdr. 6:15, to wcześniej było ich tylko 66 i 68 lat.

W pierwszym roku panowania nad Babilonem, króla Dariusza – Medyjczyka, czyli na 2 lata przed zakończeniem się 70 lat panowania Babilonu, prorok Daniel modlił się: O Panie! Według twojej sprawiedliwości niech odwróci się gniew twój i twoja popędliwość od twojego miasta, Jeruzalem, od świętej twojej góry! Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas […] rozjaśnij swoje oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie! […] spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane twoim imieniem[…] bo twoim imieniem jest nazwane to miasto i twój lud (Izrael – Izaj. 43:1-14). Dan. 6:1; 9:1-3,16-19.

Wynika z tego, że wraz z skończeniem się 70 letniej dominacji imperium babilońskiego, skończyło się również 70 lat nad ruinami Jeruzalemu, gdyż pierwszym roku panowania Cyrusa Persa przywrócił on mu prawo do istnienia, zezwalając na odbudowę Świątyni, ogłosił on też wyzwolenie Żydom i innym narodom podbitym przez Babilon. Wstępnie gniew Boży, odwrócił się w 536rpne, jednak prawo do suwerennego państwa ze stolicą w Jeruzalem, zostało przywrócone dopiero w 1914r


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,...daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko...w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy...Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); paruzję Chrystusa/1874r., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. Publiczne w chrzcie wodnym wyznanie wiary jest też potwierdzane publicznie darami Ducha Świętego Ojca, gdy zostaje wyznane przez Chrystusa przed aniołami Bożymi, Łuk.12:8,9; Dz.1:4,5; Jan14:26,27; 15:26,27; Łuk.21:24
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19646
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: KAAN » 09 sty 2015, 11:50

Pokoja nadal pisze swoje fantazje czerpiąc natchnienie od fałszywego proroka Russella. To jeden wielki bełkot, z tym nawet dyskutować się nie da.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 09 sty 2015, 15:49

To że Żydzi w Zach 7 pytają czy mają nadal pościć jest argumentem za tym, że:
- poscili 70 lat, i pytają, czy mają pościć dalej.
- te 70 lat, o których mówi Jehowa to okres, który trwał od zburzenia Jerozolimy do czasu, kiedy pytają.
Jeśli to było 90 lat, to:
- Bóg powiedziałby 90,
- inaczej byłby kłamcą, mówiąc, że 70, a minęło by 90.

Najpierw mówią, że poscili "tyle lat", a Bóg odpowiada, ile tych lat było.

Po drugie, teksty z Zachariasza nie odwołują się do proroctwa Jeremiasza o 70 latach dla Babilonu.
Jest to zupełnie inny okres.

W pierwszym roku panowania nad Babilonem,
króla Dariusza – Medyjczyka, czyli na 2 lata
przed zakończeniem się 70 lat panowania
Babilonu, prorok Daniel modlił się: O Panie!
Według twojej sprawiedliwości

Było to PO zakończeniu panowania Babilonu, nie przed.(Dan 5,30-31)Dariusz zaczął rządzić po śmierci Belszaccara, ostatniego króla imperium babilońskiego.


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 09 sty 2015, 15:58

*[[Jer 25:12]] Warsza* A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego i ów naród za ich winę - mówi Pan - i kraj Chaldejczyków i obrócę go w wieczną pustynię.

Według tego tekstu
- upływa 70 lat
- po ich upływie Bóg ukarał króla babilońskiego.
Obie chronologie, badacka i historyczno biblijna są tu zgodne, że upadek imperium Babilonu nastąpił w 539 pne.
Po upływie 70 lat.

Daniel, który był naocznym świadkiem upadku Babilonu skojarzył ten fakt z 70 latami z Jeremiasza, że się skończyły, i stąd rozdział 9 jego księgi.


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
agent terenowy
Posty: 1965
Rejestracja: 02 maja 2009, 19:01
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: HOŻUF ;)
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agent terenowy » 09 sty 2015, 16:04

Historia to potwierdza.
- 612 pne. zdobycie Niniwy
- 609 pne upadek imperium Asyrii
- 539 pne upadek imperium Babilonu(więc trwało 70 lat)

Powtórzę

Jer 25,12
po upływie [czyli po skończeniu się, nie przed skończeniem się! ] 70 lat ukarzę króla babilońskiego.


Im bardziej miękki fotel,

tym trudniej z niego wstać
Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 322
Rejestracja: 17 lut 2013, 21:36
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Pokoja » 10 sty 2015, 03:05

agent terenowy pisze:To że Żydzi w Zach 7 pytają czy mają nadal pościć jest argumentem za tym, że:
- poscili 70 lat, i pytają, czy mają pościć dalej.
- te 70 lat, o których mówi Jehowa to okres, który trwał od zburzenia Jerozolimy do czasu, kiedy pytają.
Jeśli to było 90 lat, to:
- Bóg powiedziałby 90,
- inaczej byłby kłamcą, mówiąc, że 70, a minęło by 90.

Najpierw mówią, że pościli "tyle lat", a Bóg odpowiada, ile tych lat było.


Po skończeniu postu w czasie 70 letniej niewoli babilońskiej w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Babilońskiego, odgruzowano miejsce świątyni i postawiono ołtarz, ale już w drugim roku z powodu utrudnień czynionych ze strony tubylców, wstrzymano odbudowę świątyni, aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego, Ezd. 3:3,6,8-4:5,24. Aż do tego roku nie myśleli o dokończeniu odbudowy świątyni, lecz zajmowali się swoimi sprawami, wykładali swoje domy tafelkami Agg. 1:1-7. Może ktoś w tym czasie jeszcze pościł, ale ogólnie służba Boża była znieważana, na co wskazuje Zac. 3:1-3.

To z powodu profanacji służby Bożej nie powołują się wyraźnie na 90 lat postu, lecz ogólnie „jak to czyniłem już tyle lat?”. Bóg jednak uznał im tylko post, w którym trwali przez 70 lat niewoli babilońskiej, dlatego Bóg nie jest kłamcą. Nie uznał im 20 lat formalizmu w czasie, których mieli prawo odbudowywać świątynię, a tego nie czynili.

agent terenowy pisze:Po drugie, teksty z Zachariasza nie odwołują się do proroctwa Jeremiasza o 70 latach dla Babilonu.
Jest to zupełnie inny okres.

W pierwszym roku panowania nad Babilonem,
króla Dariusza – Medyjczyka, czyli na 2 lata
przed zakończeniem się 70 lat panowania
Babilonu, prorok Daniel modlił się: O Panie!
Według twojej sprawiedliwości

Było to PO zakończeniu panowania Babilonu, nie przed.(Dan 5,30-31)Dariusz zaczął rządzić po śmierci Belszaccara, ostatniego króla imperium babilońskiego.


Belszaccar nie był ostatnim królem Babilonu. Po nim był jeszcze Dariusz Medyjczyk, król panstwa Chaldejskiego (babilońskiego), a ostatnim był Cyrus, który po ogłoszeniu orędzia panował z Suzy:

W pierwszym roku Dariusza, syna Ahaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, Dn. 9:1

Ponieważ jednak ojcowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał On ich w ręce Chaldejczyka Nebukadnesara, króla Babilonu, który tę świątynię zburzył, a lud uprowadził do Babilonu. (13) Lecz w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla babilońskiego, król Cyrus wydał rozkaz, aby odbudowano ten dom Boży. Ezd. 5:12,13

A Daniel pozostał […ziemi Szinear] do pierwszego roku Cyrusa.

A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa.


Pierwszy rok panowania Cyrusa, jako króla babilońskiego jest też pierwszym rokiem jego panowania, jako króla perskiego:

W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje: (2) Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. (3) Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Ezd. 1;1-3


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,...daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko...w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy...Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); paruzję Chrystusa/1874r., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. Publiczne w chrzcie wodnym wyznanie wiary jest też potwierdzane publicznie darami Ducha Świętego Ojca, gdy zostaje wyznane przez Chrystusa przed aniołami Bożymi, Łuk.12:8,9; Dz.1:4,5; Jan14:26,27; 15:26,27; Łuk.21:24

Wróć do „Teologia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości