Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Rzut oka na historię eklezjalną
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: Samolub » 23 paź 2015, 00:43

Ponieważ w obu tych Księgach mamy do czynienia z widzeniami oraz snami, to warto jest zestawić Objawienie Jana z Księgą Daniela oraz faktami historycznymi. Nie musicie czytać wszytkich fragmentów. Postaram się o pogrubienie ważniejszych treści. Zacznijmy od samego wtępu, kolor różowy będzie oznaczał mój własny komentarz.

Biblia Warszawska: Księga Daniela 1,1

Nauka Daniela i jego towarzyszy
1:1 Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je.
1:2 A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego; on zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego boga.
1:3 I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu,
1:4 Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego.
1:5 Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał; miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla.
1:6 Wśród nich byli także z synów judzkich: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz,
1:7 Którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona: Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza - Szadrachem, Miszaela - Meszachem, a Azariasza - Abed-Negem.

Jak widzimy Król Babilonu nie był człowiekiem dzikim, był przedstawicielem władzy, wiedział też, że aby władać krajem potrzeba mieć służbę doradców. Wiedział również że elity innych narodów czy kapłani innych religii to ludzie intelektualnie cenni i Nabukednear chętnie zgromadził i takich na swoim dworze. Wśród tych "młodych synów Izraelskich" był również Daniel. Po takiej 3 letniej nazwijmy to aklimatyzacji (nauka języka, obyczajów etc) mieli oni iść na służbę do Króla Babilońskiego. Jak wiadomo część obyczajów czy wierzeń była niezgodna z prawem obowiązującym w Babilonie, a sam Daniel pełnić miał służbę Królewską (ziemską) pełniąc służbę również Bogu. Dlatego zachęcam do przeczytania tej Księgi. Panu Rembovowi również polecam.

1:8 Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia.
1:9 A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi.
1:10 Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: Boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla.
1:11 Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:
1:12 Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia.
1:13 Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami.
1:14 I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni.
1:15 A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego.
1:16 Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny.
1:17 A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości; Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach.
1:18 A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara.
1:19 I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz; i tak poszli na służbę do króla.
1:20 W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie.
1:21 A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa

Okazuje się więc że Król Babiloński bardzo cenił sobie tych czterech nowych doradców i widział w nich ogromny potencjał. Nie będę analizował tu zamieszczał całej Kięgi. Poczytajcie. Teraz przejdźmy do pierwszego snu Króla Babilonu oraz wyłożenia go przez Daniela

2:31 Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.
2:32 Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,
2:33 Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.
2:34 Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
2:35 Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
2:36 Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:
2:37 Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,
2:38 W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,
2:39 Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.
2:40 Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
2:41 A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą.
2:42 A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.
2:43 A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.

Mamy tu opis sześciu Królestw,
pierwsze ze złota przypisane jest do Babilonu
drugie ze Srebra przypisane jest Medom i Persji
trzecie z miedzi przypisane jest do Grecji ( w tym Macedoni)
czwarte z żelaza przypisane jest do Rzymu
piąte jest stworzone z gliny oraz żelaza, taki miks
jest jeszcze jedno Królestwo na ziemi które jest trwałe i jego utworzenie nastąpi za dni tych Królestw które były opisane.


2:44 Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,
2:45 Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
2:46 Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.
2:47 Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.
2:48 Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich.
2:49 Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim.

W trzecim rozdziale możemy poczytać doświadczenia jakie spotkały Nabukandera, świetny obraz działania Bożego z "ukrycia" oraz wyjawiania ludziom tajemnic, badania ich poczynań poprzez tworzenie odpowiednich sytuacjii. Ta kwestia na forum ostatnio była poruszana więc polecam przeczytać. Ponieważ jednak na interesuje historia i nawiązanie do Objawienia Jana pomijamy widzenia w rozdziale czwartym i widzenie Balsazara w rozdziale piąteym. Ten długo nie zagrzał stołka. Wrzucam więc jeden werset

5:28 Peres - twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom.

Po śmierci Balsazara Babilonem rządzą Persowie i Medowie, a to jest Królestwo ze srebra.

Biblia Warszawska: Księga Daniela 7,1

Sen Daniela o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym
7:1 W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść:
7:2 Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze,
7:3 I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne.
7:4 Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Cztery nowe zwierzęta, nie wliczając Babilonu, czyli Medo-Persja
7:5 Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa! Grecja-Macedonia
7:6 Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę. Imperium Romanum
7:7 Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Imperium Romanum, Kościół Rzymko Katolicki wraz z władzą świecką
7:8 Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.
7:9 A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący.
7:10 Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi.
7:11 Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Upadek Imperium Romanum jako Królestwa z religją pseudo-chrzecijańską, pamiętamy też porówanie tego Królestwa do żelaza oraz gliny oraz że było podzielone (cesarstwo zachodnie i wschodnie)
7:12 Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Królestwa te rządziły były ważnymi ośrodkami władzy przez jakiś czas
7:13 I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.
7:14 I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne. Opis Krolestwa Bożego na Ziemi

Ewangelia Łukasza 17

O nadejściu Królestwa Bożego
17:20 Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
17:21 Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

Tak więc to Królestwo Boże jest, w stopniu mniejszym czy większym istnieje i na Ziemi. Wracamy znów jednak do Księgi Daniela rozdział 7


7:15 Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem, przestraszyło mnie.
7:16 Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń.
7:17 Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.
7:18 Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.
7:19 Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami,
7:20 I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.
7:21 A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich,
7:22 Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.
7:23 I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.
7:24 A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. Tym rogiem jest państwo Kościelne z siedzibą w Rzymie, a zaraz wytłumacze skąd wzięły się 3 rogi.
7:25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.
7:26 Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Sąd nie oznacza tu sądu ostatecznego, sąd to również działanie Boże w świecie
7:27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.
7:28 Tu kończy się opowiadanie. A mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się; i zachowałem to słowo w mojej pamięci.

Rozdział 8 w Księdze Daniela opisuje walkę dwóch królestw pod postacią kozła i barana. Tyczy się to walki Grecji z Medo-Persją, czyli królestwa przypisanego jako miedź z króletwem przypisanego jako srebro. Chodzi dokładnie o podboje Aleksandra Macedońskiego. Dlatego to widzenie omijam, przejdźmy do Objawienia Jana rozdział 13 które tyczy się dwóch zwierząt. Nawet ślepy zobaczy! =P

Wizja dwóch zwierząt
13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Imperium Romanum wersja z Rzymskim Katolicyzmem
13:2 A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. Podobne do Pantery... przypadkowy opis? To przyrównajmy z Kięgą Daniela "Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę"
13:3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
13:4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Zwierzę oznacza władze, nie oznacza konkretnej osoby, ale silną władzę ziemską
13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
13:6 I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
13:7 I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.
13:8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.
13:9 Jeśli kto ma uszy niechaj słucha.

Jan opisuje czwarte zwierzę czyli Imperium Romanum z religią Rzymsko Katolicką. To zwierze Daniel opiuje też
7:8 Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

Jak już mówiłem małym rogiem jest Państwo Kościelne wyrosłe na strukturach Rzymskich. A trzy rogi oznaczają

Obrazek
Pańtwo Kościelne powtało dopiero około roku 755 n.e
Zawarte przez Pepina Małego i Stefana II przymierze miało na całe stulecia ukształtować realia polityczno-religijne Europy. Państwo Kościelne miało początkowo charakter autonomiczny w ramach królestwa Franków, a następnie cesarstwa Karola Wielkiego. Stopniowo jednak nabierało ono samodzielności, aspirując w XI-XII wieku do dominującej wobec cesarstwa (wówczas: Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) pozycji w polityce europejskiej. Państwo Kościelne przestało istnieć w roku 1870, gdy jego terytoria zostały ostatecznie włączone do zjednoczonego Królestwa Włoch. Pośrednim następcą Państwa Kościelnego jest istniejący jako osobne państwo od 1929 roku Watykan.

Cały tekst: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,1247 ... z3pKtgj84J


Mamy więc tu całkiem ciekawy obraz oraz kolejny ciekawy twór jaki opróćz Francji występował czyli Cesarstwo Rzymskie narodu Niemieckiego. Tego zagadnienia omawiać nie będziemy. Wiemy jednak że ruchy odśrodkowe w Krk czy ta sama choć rewolucyjna Francja (podobieństwo do państwa Franków) obaliła nie tylko Państwo Kościelne ale także dążyła do likwidacji Cesartwa Rzymkiego narodu Niemieckiego. Wróćmy do Objawienia Jana do rozdziału 17-ego

Wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęcia
17:1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
17:2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
17:3 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
17:4 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Opis Watykanu
17:5 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
17:6 I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.
17:7 I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
17:8 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
17:9 Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, Watykan i siedmiu jest królów;
17:10 Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.
No więc rozmawialiśmy o tych królestwach które odpowiadają zwierzętom, te zwierzęta mogą być podobne i na okres czasu a reprezentują władzę wiecką na ziemi (mocarstwa o znaczeniu globalnym) Mamy więc upadek Babilonu, upadek Medo-Persji, upadek Grecji-Macedoni, upadek Imperium Romanum, upadek Imperium Romanum z władzą Rzymską Katolicką. Szóste Królestwo jest to oznacza Królestwo Baranka. Nie jest jednak jasne czym jest ósme zwierze i brakuje nawiązania czym jest siódme Królestwo.
17:11 A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.
17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.
17:13 Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.
17:14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
17:15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.
17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
17:17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.
17:18 A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Tym miastem jet Rzym, brak jednak całkowitego rozwiązania zagadki. Więc objawienie Jana niesie szereg informacji, ponieważ wiemy że zwierze (reprezentujące władze ziemską) pokonując czy niszcząc Wszetecznice ( Watykan ) będzie władało bardzo krótko. (godzina) pewnie godzinie nie równa ale jest to czas bardzo krótki w porównaniu do innych widzeń czy określeń czasowych w tych widzeniach. Także samo rozpoznanie tego szatańskiego systemu kąplikuje sprawę jeszcze bardziej bo zwierze, inny system może to właśnie wykorzystać. Choć są to moje takie gdybania.
Liczę na ciekawą dyskusję oraz wniesienie wkładu do tej analizy. Oczywiście wszelkie błędy proszę zgłaszać. Czasów końca dokładnie nie oszacujemy i raczej do takiej wiedzy dojść nie można skoro sami Aniołowie nie znają dnia ani godziny, choć wiadomo że zawsze zbliżamy się do końca i pewne zagrożenia można wyczuwać. Jasno jednak Chrystus oznajmił


Ewangelia Łukasza 17

O nadejściu Królestwa Bożego
17:20 Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
17:21 Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

czy wogóle komuś jeszcze żal mas potępionych czy tych których szatan zwodzi lub wywiedzie, skoro i oni jawnie krzyżują Chrystusa? Bo mi w ogóle. No tak ktoś powie że to złe, no ale serio jak komuś jest coś obojętne to ma udawac pobożnego umartwiać się i biczować. No ale jak można Nowonarodzić się i takim czymś się przejmować, albo uważać że świat jest spoko, albo że nikt za życia nie wybiera? Przecież Ci ludzie jasno określili się, ewentualnie kogo Pan ma przywołać do pożadku to przywoła. A końców świata to codziennie jest wiele, każdy umiera, ludzie którzy żyli w innych epokach też umierali. Okey koniec świata może być ciekawy... no racja... rzeczywiście bardzo ciekawe tylko po paru dniach stanie się normą egzystencji, ba nawet wielkie znaki po jakimś czasie takie naturalne są. Się człowiek przyzwyczaja.

Także zapraszam do dykusjii !! :O :lmao:


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: Samolub » 23 paź 2015, 01:39

sahcim pisze:Ja tylko w kwestii formalnej...
Zastanawiam się jak kolega Samolub czytając to:
2:46 Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.

mógł pominąć reakcję proroka Daniela, który nie dość, że przyjął od króla hołd przysługujący wyłacznie osobie boskiej, to jeszcze pomimo takiego traktowania pozostał na dworze królewskim... :oops:
Albowiem co prorok Daniel na to, co uczynił ów człowiek przed nim... czy zbeształ Nebukadnesara, że padając na twarz przed nim i składając mu ofiary z pokarmów i kadzielne oddaje boską cześć stworzeniu...? hmm...nie !!!

Czemu nie krzyczy kolega Samolub, że toż prorok Daniel pozwalał sobie na takie oddawanie czci, które przysługuje wyłacznie Bogu ???


Bo ten Nebukadnesar to był poganin Król Babilonu, on nawet nie zakumałby o co chodzi.
Bo on dopiero jak Bóg go zbeształ lekko i pokazał swoją władzę, to w obawie żeby jej nie stracić chciał oddać Bogu chwałę...
No więc mu Daniel nawet tego nie tłumaczył bo on był poganinem i nie był wyznawcą Boga prawdziwego tylko Bożków, wieć oddał i hołd Danielowi jako komuś kto Boga przedstawiał. No jak widać skoro samo wykładanie widzeń robiło taką furrore w Babilonie na samym Królu to jednak wiedział że Daniel nie tylko nie mówi mu tego co wygodne, ale również nie mógł znać widzenia Nebukadnesara.
Pewnie Daniel nie potrzebował ani tej czczi ani ofiary, więc tak czy siak chwały nie przywłaszczył. Poza tym nie chce mi się szukać, ale Daniel odmawiał wielu nagród czy też informował że wiedza jest od Boga nie od niego i Bóg uważa go jedynie za takie "medium" i on uznaje za słuszne dać odpowiedź właśnie przez objaśnienie. Ahh widzę że pewne kwestie bardzo Cię interesują... nawet nie doczytałeś że tam nie piszemy bo temat się powielił. Czyli jak zwykle myślisz tylko jakby tu zarzuty odeprzeć na katolików. ; P no spoczko rozmumiem rozumiem, ale poczytaj zestawienie Objawień ; )

A gdyby on rzeczywicie korzystał z tego w sposób ludzki czy część informacji zatajał to sam mógłby miejsce jego zająć. Ale po cholere komuś władanie królestwem ? Poza tym jak widać Daniel nie miał żadnych takich tendencji więc go Bóg nie przywoływał do pożadku, tylko wtedy mu Błogosławił bo wiedział że on tego nie przepierniczy ani się nie zgorszy. To jest dokładnie to dlaczego Bóg na mnie kary często zssyła :lmao: :O
Ponieważ ja jestem podatny na innego rodzaju grzeszności. Na innego rodzaju mniej, w tym wypadku najmniej mamonie, włądzy ziemskiej też jakoś jak chyba widzisz nie jestem podpożądkowany. A nawet już po Nowo narodzeniu czy znając te mechanizmy, bo je widać z mojej pozycji tak jak wymalowany obraz na ścianie. To lepiej właśnie żeby Bóg mnie w ryzach trzymał... Tak więc zarzucenie Danielowi o zaskarbianie sobie tytułów czy skarbów lub czczi jest głupotą bo właśnie Daniel jest wybitnie na te rzeczy obojętny dlatego był Prorokiem. A to że nie zwrócił uwagi poganinowi to dlatego że zapewne widział że to bez sensu w tamtym momencie.


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam
sahcim
Posty: 2427
Rejestracja: 04 lip 2013, 04:59
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: sahcim » 23 paź 2015, 01:57

Samolub pisze:
sahcim pisze:Ja tylko w kwestii formalnej...
Zastanawiam się jak kolega Samolub czytając to:
2:46 Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.

mógł pominąć reakcję proroka Daniela, który nie dość, że przyjął od króla hołd przysługujący wyłacznie osobie boskiej, to jeszcze pomimo takiego traktowania pozostał na dworze królewskim... :oops:
Albowiem co prorok Daniel na to, co uczynił ów człowiek przed nim... czy zbeształ Nebukadnesara, że padając na twarz przed nim i składając mu ofiary z pokarmów i kadzielne oddaje boską cześć stworzeniu...? hmm...nie !!!

Czemu nie krzyczy kolega Samolub, że toż prorok Daniel pozwalał sobie na takie oddawanie czci, które przysługuje wyłacznie Bogu ???


Bo ten Nebukadnesar to był poganin Król Babilonu, on nawet nie zakumałby o co chodzi.
Tutaj nie o postępek króla chodzi ale o brak reakcji Proroka...
Pewnie Daniel nie potrzebował ani tej czczi ani ofiary, więc tak czy siak chwały nie przywłaszczył
No proszę...na tym przypadku rozumiesz, że Boży człowiek nie zatrzymuje tej czci ni chwały, która jest należna Bogu ale będąc tylko Jego obrazem(reprezentantem) tą cześć i chwałę przekazuje TEMU, któremu ona wyłącznie się należy, ale już w innych przypadkach nie potrafisz tego pojąć...


Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa...
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: Samolub » 23 paź 2015, 02:38

Właśnie nikt nie nakazuje takiej reakcji, w pewnych momentach nie odpowiednio jest zareagować lub nawet nie powinno się.
A jeśli chodzi o chrześcijan czyli tych którzy uznają się jako wierzący w Boga taka informacja jest cenna, żeby właśnie nie byli jak ten Król Babilonu, ani żeby już pokłonu nie składali Bogu jak się dowiedzą że Bóg jest ponad nimi, że istnieje bądź coś tam może im dać. Jeśli tylko dlatego oddają mu hołd to już cienko. Dlatego Bóg nie uczyni cudów dla czyjegoś widzi mi się, tylko z wiary i dla konkretnych celów. Innaczej już takie oddawanie hołdu Bogu nie jest tym samym co wybór Królestwa Bożego. Ogólnie większość tego co się działo w Babilonie było złe, ale gdybyś dzisiaj cywilizowanych ludzi włożył w tamte czasy, słaby rozwój rolnictwa, wiele ograniczeń materialnych to byliby jak zwierzęta po jakimś czasie w porównaniu do dzikich ludów. Można sobie pobiadolić, że ten Król Babilonu był taki zły i w ogóle, no ludzie w Polsce w 21 wieku są w Uni Europejskiej i są tacy mądrzy że wiedzą że na Marsie jest woda, ho ho ; D tra la la la i wogóle że do Szwecji to na pontonie się płynie, ale to był człowiek cywilizowany tylko o trochę innym systemie osobowości. Zapewne ten pokłon dla Daniela to było takie poniżenie jakie Bóg zesłał na niego... już nie chce mówić jak odbierali to ludzie którzy się przyglądają Królowi czy temu co się na dworze dzieje. Także gdybyś znał choć 1 % praw panujących, aby być Królem czy utrzymać władze to byś raczej się nad tym zastanowił czy taki Król Babilonu mógł czcić Boga. A jak zauważysz Nebukandeser ma i "sołówkę" jak to zwykł Artur mówić, w Księdze Daniela i okazało się że był on potem wyznawcą Boga Prawdziwego.

Co sądzisz o tym Babilońskim Królu ? Uważasz że dzisiejsza cywilizacja jest bardziej rozwinięta intelektualnie, społecznie czy sprawiedliwsza od przykłądowo Babilońskiej? =D


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam
login2
Posty: 357
Rejestracja: 25 lut 2014, 14:38
wyznanie: Protestant
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: login2 » 23 paź 2015, 20:57

jest jeszcze jedno Królestwo na ziemi które jest trwałe i jego utworzenie nastąpi za dni tych Królestw które były opisane.

"Za dni tych królestw" odnosi się do królestw powstałych po rozpadzie Rzymu, a nie do królestw które już kiedyś były i upadły. To królestwo to królestwo Jezusa które nie będzie miało końca, a nadejdzie kiedy? Tak jak to było w śnie Nebukadnesara

" Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. (32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, (33) jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. (34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je."

Jak przemieszczasz się od głowy w dół, równocześnie idziemy do przodu w czasie. Ten kamień (skała) to nikt inny jak Jezus, a jest zaznaczone że beż udziału ludzkich rąk aby było wiadomo że to interwencja Boża. Także mowa tutaj o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Te nogi z żelaza i gliny to także królestwa i za dni tych królestw nastanie koniec. Osobiście wierzę, że te królestwa to te 10 rogów opisane zarówno w księdze Daniela i Objawieniu. Zakładam że stopy posągu w śnie Daniela też miały 10 palców, więc i liczba by się zgadzała. Czym są te królestwa? Najlepsza interpretacja z jaką się spotkałem to ta, że to królestwa które powstały po upadku Rzymu. Czyli zachodnia Europa i jej państwa. Adwentyści np. podają 10 konkretnych królestw, które dziś znamy pod innymi nazwami jak Niemcy, Francja, Anglia, Hiszpania etc. a kiedyś nazywali się :
Anglosasi, Burgundowie, Wizygoci, Frankowie, Herulowie, Wandalowie, Swebowie, Ostrogoci, Alamanowie, Lombardowie. Podają też, że Te 3 rogi które zostały obalone to Królestwa Wandalów, Herulów, Ostrogotów które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, z powodu małego rogu czyli papieży.Z jakiejś przyczyny poplątałeś też te 4 królestwa o których była mowa w tej księdze. Najpierw poprawnie piszesz
pierwsze ze złota przypisane jest do Babilonu
drugie ze Srebra przypisane jest Medom i Persji
trzecie z miedzi przypisane jest do Grecji ( w tym Macedoni)
czwarte z żelaza przypisane jest do Rzymu


A później omijasz Babilon z jakiejś przyczyny i piszesz:
Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Cztery nowe zwierzęta, nie wliczając Babilonu, czyli Medo-Persja

Dlaczego pomijasz Babilon w tym widzeniu? Tak jak miałeś złoto, srebro, miedź, żelazo tak masz teraz cztery różne zwierzęta. Każde odnosi się do jednego z królestw:
Lew - Babilon
Niedźwiedź - Medowie i Persowie
Pantera - Grecja
Czwarte- Rzym

Ty wywaliłeś Babilon z jakiegoś powodu i wyszło ci, że Pantera to Rzym i to ostatnie zwierze, to też Rzym. Także tutaj mi się nie zgadza.
Co do zwierzęcia z objawienia to warto też zauważyć, że jeśli weźmiesz wszystkie zwierzęta z 7 rozdziału Daniela i skleisz je w całość, to wyjdzie zwierzę z objawienia. Jak zsumować ilość głów i rogów to mamy to co w objawieniu. Jakaś jedna wielka unia mocarstw. Zresztą dokładnie do tego dziś zmierza świat różne unie np. europejska, sojusze typu NATO.
13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Imperium Romanum wersja z Rzymskim Katolicyzmem

To nie jest katolicyzm, ale supermocarstwo ostatnich czasów. Jakaś wielka unia. Zwierzęta reprezentują świat świecki. Świat religijny reprezentuje nierządnica która jedzie na tym zwierzęciu. Także być może będziemy mieli rząd światowy i jedna globalną religię.


No więc rozmawialiśmy o tych królestwach które odpowiadają zwierzętom, te zwierzęta mogą być podobne i na okres czasu a reprezentują władzę wiecką na ziemi (mocarstwa o znaczeniu globalnym) Mamy więc upadek Babilonu, upadek Medo-Persji, upadek Grecji-Macedoni, upadek Imperium Romanum, upadek Imperium Romanum z władzą Rzymską Katolicką. Szóste Królestwo jest to oznacza Królestwo Baranka. Nie jest jednak jasne czym jest ósme zwierze i brakuje nawiązania czym jest siódme Królestwo.

Tutaj jest mowa o świeckich ziemskich królestwach, nie ma co do tego mieszać Królestwa Jezusa.

"Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać."

Ja słyszałem taką wersję, że te 5 królestw które było to te 5 które są zapisane w Biblii a prześladowały lud Boży. Idąc po kolei Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja. Tych pięć upadło w czasie kiedy Jan miał widzenie, czyli koło 90 roku. W tym czasie rządził Rzym i to Rzym miał anioł na myśli kiedy mówił "jeden jest". No bo wtedy jeszcze był. Taka teoria którą zasłyszałem ;d


madelinka
Posty: 476
Rejestracja: 05 paź 2015, 17:27
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: madelinka » 30 paź 2015, 22:40

Temat bardzo obszerny. Wrzucę tylko jakiś zarys całości.
Samolub pisze:Mamy tu opis sześciu Królestw,
pierwsze ze złota przypisane jest do Babilonu
drugie ze Srebra przypisane jest Medom i Persji
trzecie z miedzi przypisane jest do Grecji ( w tym Macedoni)
czwarte z żelaza przypisane jest do Rzymu
piąte jest stworzone z gliny oraz żelaza, taki miks


Zgadza się. Tak mówi historia. Co ciekawe, jedna z edycji Biblii Tysiąclecia w przypisach do księgi Daniela identyfikuje czwarte zwierzę jako Rzym (jednak w wydaniu z 1990 roku, zwierzęciem tym, o dziwo, jest już Grecja z osobą Antiocha Epifanesa IV, jako antychrysta). Historia jednak nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości piątego zwierzęcia, które jest mieszanką poprzednich ,jak mówisz:"znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to że palce u nóg było po części z zelaza a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche."D.2,41:43
Żelazo -Rzym (do 467 n.e.) -2 nogi (podział imperium na wschodnie( imperator) i zachodnie ):sukcesorem rzymskiego imperium zostało papiestwo, żelazo +Glina – rozpad na 10 królestw (pisze o nim login2): jako ciekawostka: obecny podział na 10 stref według Klubu Rzymskiego:

http://conspiracywiki.com/documents/clu ... -world.pdf

samolub pisze:2:44 Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,
2:45 Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
jest jeszcze jedno Królestwo na ziemi które jest trwałe i jego utworzenie nastąpi za dni tych Królestw które były opisane.


Ostatnim z wizji Daniela, jest Królestwo Boże, które zniszczy wszystkie te fałszywe i anty Boże systemy religijno-polityczne zamknięte czy ujęte symbolicznie w posągu, a ustanowi swoje, niezniszczalne, trwałe, wieczne. Nie jest jednak 6 królestwem ziemskim, bo wszystkie 8 opisanych u Jana są systemami ziemskimi.

Przyjrzyjmy się piątemu zwierzęciu, które wywodzi się z rzymskiego systemu; jest ono tożsame ze zwierzęciem pojawiającym się w Objawieniu Jana. Co o nim wiemy:
"Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg (...). Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa"."I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego; będzie zamyślał odmienić czasy i zakon(...) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić"D.

Wiemy, że jest spadkobiercą Rzymu, ale wyróżnia się czymś na tle pozostałych systemów: jest inny – jest potęgą religijno polityczną, panuje do przyjścia Sędziwego:"A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo" D.7, 21:22
"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem i jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga(...)A wiecie co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości juz działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, kórego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, kóra mogła ich zbawić. I dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd taka iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości" 2 Ts2:1-10

Czasy końca, ostateczne, o których przestrzegał Jezus zaczęły się od momentu Jego odejścia; z listu Pawła wiemy, że pierwsi chrześcijanie mieli tego świadomość. Niektórzy zapowiadany koniec widzieli w upadku Jerozolimy w 70 roku. Zginęło wtedy ponad 1 milion ludzi. Żydzi zostali wypędzeni. Zakończył się system świątynny. Tak jak to przepowiedział Jezus Samarytance:"Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie."J 4, 19:24

Paweł, pisząc do Tesaloniczan, wiedział doskonale kim jest ten inny, który miał się ukazać, lecz w obawie przed prześladowaniem ze strony Rzymu, nie ujawnił jego tożsamości. Wiemy, że jeszcze za ziemskiego życia Jezusa, uczniowie marzyli o władzy, lecz Pan wyraźnie ich zganił i zapowiedział: "Ale Jezus przywołał ich [do siebie] i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę. Nie tak ma być między wami, lecz kto między wami chciałby być wielki, będzie waszym sługą. A kto z was chce być pierwszy, [niech] będzie sługą wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu."Mk.10, 42:45
Paweł był świadom ludzkiej natury i doskonale wiedział, co będzie się działo po jego śmierci:"Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami (gr.nadzorującymi), abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów". Dz.20, 28:30
W książce "Kościół i Żydzi" , we wzmiance o pierwszym autorze "Historii Kościelnej", Euzebiuszu z Cezarei czytamy:
"W jego filozofii o zabarwieniu politycznym, wyartykułowanej wprost w takich dziełach jak Vita Constantini czy Oratio de Laudibus Constantini (Pochwała Konstantyna) cesarz był obrazem Boga oraz jego przedstawicielem na ziemi, należycie wykładającym Słowo i okazującym dobroczynność godną Syna Bożego. W bankiecie wydanym przez Konstantyna dla wszystkich biskupów, wydanym z okazji swych tricennaliów (30 rocznicy panowania) Euzebiusz zobaczył obraz uczty Baranka. Dla Euzebiusza nie istniała już dłużej granica pomiędzy Kościołem a Imperium – jedno i drugie wydają się stopione w całość. Struktura ziemskich rządów Konstantyna jest dla niego wiernym odbiciem Boskiego wzorca."
Wiemy, że Konstantyn (katolicki święty), bałwochwalca, czciciel mitraizmu i genialny polityk, zamiast wykorzeniać, przelewając krew, chrześcijaństwo, połączył kult słońca i podstawowe prawdy wyznawców Chrystusa, dając podwaliny katolicyzmowi. Umocnił on pozycję biskupa Rzymu (zwolnienie kleru od podatków i świadczenia usług publicznych, zrównanie biskupów z wysokimi urzędnikami państwowymi, prawo do własności). Prawo niedzielne wydane w 321 roku przez cesarza Konstantyna brzmiało tak: "W czcigodny dzień Słońca [venerabili die Solis], niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane. Na wsi jednak osoby zajmujące się rolnictwem mogą swobodnie kontynuować swoje zajęcia."( Philip Schaff, "History of the Christian Church" ).Tym samym, potwierdził nowy kierunek "chrześcijaństwa": chrześcijanie wywodzący się z pogan (zwłaszcza w Rzymie), w obawie przed większymi prześladowaniami, powoli rezygnowali ze świętowania dnia Pańskiego, na rzecz pogańskiej niedzieli. W roku 321 Konstantyn połączył hebrajską ideę siedmiu dni tygodnia z kalendarzem juliańskim i dodał jeszcze kult słońca. Konstantyn i Sobór Nicejski w 325 n.e. zastąpili Paschę (święto ruchome) Wielkanocą. W 364 r. na soborze w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. W Kanonie XXIX tego soboru widnieje następujący zapis: „Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; powinni szczególnie uczcić Dzień Pański będąc chrześcijanami, i jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu zostaną, odłączeni od Chrystusa” (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church , str. 316)

Kardynał James Gibbons w książce "The Faith of Our Fathers " na stronie 97 mówi:"But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday.The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify."(Możesz przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia, a nie znajdziesz jednego nawet wersetu polecającego święcenie niedzieli. Pismo nakazuje wiernym obchodzenie soboty - dnia, którego my nigdy nie uświęciliśmy". )
W 375 roku chrześcijański cesarz Gracjan po wstąpieniu na tron odmówił przyjęcia do swojej tytulatury godności najwyższego kapłana i zrzekł się związanych z tym urzędem funkcji. Od V w. za sprawą papieża Leona I (440-461) tytułem "Pontifex Maximus" (należącym do cezara) zaczęto określać biskupów Rzymu.

"I otworzyło paszczę swoją by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami." Obj.13, 6:7

W ujęciu biblijnym, bluźnierstwem jest stawianie się na równi z Bogiem:"
"Zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego ”. Papież Leon XIII, List encykliczny z 20 czerwca 1894 (http://www.papalencyclicals.net/Leo13/l13praec.htm) Zatem:
"Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?" (Mk 2, 7)
KKK 986 Z woli Chrystusa Kościół posiada władzę odpuszczania grzechów ochrzczonym i wypełnia ją przez biskupów i prezbiterów w sposób zwyczajny w sakramencie pokuty

"Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim - nad samym Bogiem! Jesteście przecież "spirituales imperatores", a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od Was chciał! Będziecie Mu rozkazywać, gdy na Wasze słowa zstępować będzie na ołtarze - Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy ... Kto ku Wam patrzy, widzi w Was Boga. Kto do Was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie: Sacerdos, alter Christus! Kapłan jest drugim Chrystusem" (kard. Stefan Wyszyński, Ateneum Kapłańskie, zeszyt 2, IX-X 1960)
Zastanówmy się nad słowem antychryst:
ANTICHRISTOS (grecki) = ALTER CHRISTUS (łacina) = inny Chrystus, drugi Chrystus; w miejsce Chrystusa.Jest to ktoś w miejsce Chrystusa, drugi ale i inny Chrystus, ktoś kto Go przypomina, jednak Nim nie jest...
Wśród tytulatury papieskiej można znaleźć:
Servus Servorum Dei (Najwyższy wśród Sług Boga)
Dei Filii Vicarius
Romanum Pontifex(tytuły znalezione na oficjalnej stronie Watykanu)
W książce Impious titles of Popes, str. 205-206, widnieje łacińskie zdanie skierowane do Papieża Juliusza II, w imieniu Soboru Laterańskiego, w którym zostały użyte następujące tytuły: Pasterz, Lekarz, Gubernator oraz Alter Deus in Terris – Drugi Bóg na Ziemi.

"Biskup Kościoła Rzymskiego, (...) jest głową Kolegium Biskupów, Zastępca Chrystusa i Pasterz Kościoła powszechnego na ziemi; na mocy swego urzędu posiada on najwyższą, pełną, natychmiastową i uniwersalną władzę w Kościele i zawsze może korzystać swobodnie z tego uprawnienia"(www.vatican.va)


W KKK na 220 str. czytamy:
“Jedynie Piotra uczynił Pan Opoką swojego Kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze Kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody.(...)Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra jest “trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych”. “Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany” (Sobór Watykański II)
Str. 221 :”Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swoich umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów (...) Gdy Kościół przez swój najwyższy urząd Nauczycielski przedkłada coś do wierzenia “jako objawione przez Boga” i jako nauczanie Chrystusa, “do takich definicji należy przylgnąć posłuszeństwem wiary”(Sobór Watykański II)
W Biblii czytamy:
“A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go”Mt.16, 18 Biblia Gdańska
“Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.” Biblia Tysiąclecia
“A ja ci mówię: ty jesteś Kamyk, a na tej opoce zbuduję mój Kościół i bramy Hadesu nie przemogą go.” (tłumaczenie dosłowne z greki)
Piotr = petros = kamyk, odłamek skalny
petra = skała ;opoka
 "...sy ei petros kai epi tautē petra oikodomēsō mou ekklēsian ..." - ty jesteś kamyk, a na tej skale zbuduję moje zgromadzenie...

Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego?”Ps.18, 32
“Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela”Iz.8, 13:14
Czy jest bóg oprócz Mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.”Iz.44, 8
 
“Rzekł mu Szymon Piotr Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale potem pójdziesz. rzekł mu Piotr Panie! Duszę swoją za ciebie położę. Odpowiedział Jezus: Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: zanim kur zapieje trzykroć się mnie zaprzesz.”J.13, 36:38

To dopiero skała...

Jednak nie tylko papież, czy ksiądz może stać się zastępcą Boga na ziemi; w kanonie 460 KKK czytamy:"Istotnie Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem (...) Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem uczynić nas bogami"!!!!!!!!!!!!!!!
Tą naukę (św. Tomasza z Akwinu) podtrzymuje św. Augustyn mówiąc: "Let us rejoice, therefore, and give thanks to God: not only have we become Christians, but we have become Christ Himself. Do you understand, brothers? Are you aware of the grace which God has poured out upon us? Be glad and amazed: we have become Christ!" (Cieszmy się bracia i składajmyy Bogu dzięki: nie tylko staliśmy się Chrześcijanami, lecz staliśmy się samym Chrystusem. Czy rozumiecie bracia? Czy jesteście świadomi łaski jaką Bóg na nas wylał?
Cieszcie się : staliśmy się Chrystusem!
) (http://www.vatican.va)
W tym samym tekście znajdujemy poniższe zdanie: "The Christian has the face of Christ imprinted in his heart in an indelible fashion. He is not only alter Christus, but ipse Christus, in the classic, well-known expression."
Jak widać każdy chrześcijanin to alter Christus...
*dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami:
"Dla najważniejszych aktów swych rządów, dla umów, praw, wyroków, przywilejów, testamentów, darowizn lub ich odwołania, królowie poszukiwali zatwierdzenia apostolskiego. W ten sposób władza Stolicy Rzymskiej była nadzwyczaj rozległa i w sprawach politycznych. (...)
Pisał też opat Wibald w r. 1148 do Eugeniusza III: Wstąpiłeś w dziedzictwo Apostołów. Tak jesteś dziedzicem, a dziedzictwem Twym jest krąg świata. Zarząd nad nim także Tobie jest powierzony, nie zaś posiadanie". Stąd też nadawano papieżowi tytuły najzaszczytniejsze, nazywano go nie tylko świętobliwością, ale i majestatem, apostolskim majestatem, wyniosłością, wysokością itp. (...)
Na mocy wyższości państwa Bożego nad państwem ziemskim i celu kościelnego nad celem państwowym, uznawano też powszechnie, że Kościołowi przysługuje władza sądzenia monarchów ziemskich i ich praw (...). Papież był jednocześnie i głową społeczności chrześcijańskiej czyli tym, który przyjmował do tej społeczności. Jak wybierał i koronował najwyższego władcę świeckiego, cesarza rzymskiego, tak przyjmował do wielkiej chrześcijańskiej rodziny narodów i innych władców, przez udzielanie im tytułu królewskiego". (Historia powszechna Kościoła Katolickiego. Tom VII. ss. 48-78. )

*dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich
Liczby ofiar okrutnych prześladowań przez Kościół Rzymski ( w tym Żydów), na przestrzeni wieków, nie sposób oszacować...

*będzie zamyślał odmienić czasy i zakon:
Wiemy, że Konstantyn "zmienił czasy" jednak obecny kalendarz zawdzięczamy papieżowi Grzegorzowi XIII (1528), ze względu na potrzebę stałości świąt kościelnych.
Czy udało się zwierzęciu zmienić zakon? Wiemy doskonale, że kościół zmienił Dekalog, usuwając z formy katechizmowej 2 przykazanie, zmieniając 4 (sabat na niedzielę) i rozbijając 10 na 2.

Zwierzę z wizji Daniela jest tym samym, które opisuje Jan w rozdziale 13 i 17. Co ciekawe, jest ono podobne do smoka z rozdziału 12:"I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów".Obj.12,3
Smok, Lewiatan ("wąż zwinny, skręcony", czyli szatan), którego :"W owym dniu ukarze Pan, swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem (...) i zabije smoka morskiego".Iz.27,1
Zatem zwierzę wychodzące z morza, jest jego tworem. Na tym zwierzęciu siedzi Wielka Wszetecznica, matka wszetecznic, odstępczych kościołów.
W dokumencie zatytułowanym"NOTE ON THE EXPRESSION «SISTER CHURCHES» ówczesny kard. Ratzinger napisał:
"It must always be clear, when the expression sister Churches is used in this proper sense, that the one, holy, catholic and apostolic Universal Church is not sister but mother of all the particular Churches." (Musi pozostać oczywistym fakt, iż wyrażenie kościoły siostrzane wówczas jest użyte we właściwym znaczeniu, gdy mówimy iż jedyny, święty, katolicki, apostolski kościół powszechny nie jest siostrą, lecz matką wszystkich kościołów")
Samolub pisze:No więc rozmawialiśmy o tych królestwach które odpowiadają zwierzętom, te zwierzęta mogą być podobne i na okres czasu a reprezentują władzę wiecką na ziemi (mocarstwa o znaczeniu globalnym) Mamy więc upadek Babilonu, upadek Medo-Persji, upadek Grecji-Macedoni, upadek Imperium Romanum, upadek Imperium Romanum z władzą Rzymską Katolicką. Szóste Królestwo jest to oznacza Królestwo Baranka. Nie jest jednak jasne czym jest ósme zwierze i brakuje nawiązania czym jest siódme Królestwo.


8 zwierzę jest z 7. Tożsamość pięciu znamy; 6 pozornie zranione (w 1809 roku Do Rzymu wkroczyły wojska napoleońskie i otoczyły Kwirynał, kardynałów wywieziono z miasta, papieża aresztowano, a resztki Państwa Kościelnego 17 maja 1809 roku przyłączono do Francji. Na kongresie wiedeńskim 1814-1815 przywrócono do istnienia Państwo Kościelne i Pius VII podjął dzieło rekonstrukcji administracji, sądownictwa i finansów, przy gwałtownych protestach wielu urzędników kurii i części kardynałów, którzy chcieli zjednoczenia Italii ; zaś w wyniku zjednoczenia Włoch w roku 1860, Państwo Koscielne zostało zlikwidowane; dopiero w 1929 roku Gasparri i Mussolini podpisali tzw. Traktaty laterańskie, które przywróciły kosciołowi oficjalną władzę ) jest wciąż 5 zwierzęciem, które:"było i juz go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie"Obj. 17,8, "a zwierzę, które było i juz go nie ma, jest Ósmym i jest z owych siedmiu i idzie na zatracenie"Obj.17,11

7 to "zwierzę wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich i mówiło jak smok"Obj.13,11 to USA, pod rządami masonerii
, 8 zas to NWO – jeden światowy system polityczno religijny, na czele którego stanie papież.
Jako ciekawy fakt:

http://www.jpost.com/Opinion/Peres-the- ... ace-374893

Samolub pisze:Ewangelia Łukasza 17

O nadejściu Królestwa Bożego
17:20 Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
17:21 Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

Tak więc to Królestwo Boże jest, w stopniu mniejszym czy większym istnieje i na Ziemi.


Zerknijmy do oryginału:
"Oto tutaj jest, albo: Oto tam. Bo Królestwo Boże jest wewnątrz was." entos hymōn
Różnica jest znacząca; przekłady, w których występuje słowo między wami czy pośród was, są podstawą w teorii wielu kościołów ( w tym katolickiego) jakoby widzialne Królestwo Boże już nastało, jednak Paweł wyraźnie nas przestrzegał:"Prosimy was, bracia, przez [wzgląd na] przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w [waszym] umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas [pisany], jakoby [już] nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. [Ten dzień] bowiem nie [nadejdzie], dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia (...)Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. "2Ts.2,1:8

Wszystkie przytoczone cytaty sprawdziłam sama.


Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: Samolub » 30 paź 2015, 23:43

Na różowo będzie mój komentarz bo zbyt wiele cytowania

login2 pisze:
jest jeszcze jedno Królestwo na ziemi które jest trwałe i jego utworzenie nastąpi za dni tych Królestw które były opisane.

"Za dni tych królestw" odnosi się do królestw powstałych po rozpadzie Rzymu, a nie do królestw które już kiedyś były i upadły. To królestwo to królestwo Jezusa które nie będzie miało końca, a nadejdzie kiedy? Tak jak to było w śnie Nebukadnesara

" Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. (32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, (33) jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. (34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je."

Jak przemieszczasz się od głowy w dół, równocześnie idziemy do przodu w czasie. Ten kamień (skała) to nikt inny jak Jezus, a jest zaznaczone że beż udziału ludzkich rąk aby było wiadomo że to interwencja Boża. Także mowa tutaj o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Te nogi z żelaza i gliny to także królestwa i za dni tych królestw nastanie koniec. Osobiście wierzę, że te królestwa to te 10 rogów opisane zarówno w księdze Daniela i Objawieniu. Zakładam że stopy posągu w śnie Daniela też miały 10 palców, więc i liczba by się zgadzała. Czym są te królestwa? Najlepsza interpretacja z jaką się spotkałem to ta, że to królestwa które powstały po upadku Rzymu. Czyli zachodnia Europa i jej państwa. Adwentyści np. podają 10 konkretnych królestw, które dziś znamy pod innymi nazwami jak Niemcy, Francja, Anglia, Hiszpania etc. a kiedyś nazywali się :
Anglosasi, Burgundowie, Wizygoci, Frankowie, Herulowie, Wandalowie, Swebowie, Ostrogoci, Alamanowie, Lombardowie. Podają też, że Te 3 rogi które zostały obalone to Królestwa Wandalów, Herulów, Ostrogotów które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, z powodu małego rogu czyli papieży.

Wiesz... zależy jaką metodą liczysz... bo królestwa nie powstały z dnia na dzień i co uznajesz za państwo. Skoro sięgają do tak starych państewek... za któych było tylko państwo Karola Młota jako dzisiejsza Francja i Niemcy. To znaczy że albo jest to nie precyzyjne, albo niejasne, albo naciągane. Więc po co to publikować jako pewnik? Rzym ten odnowiony jako państwo ziemskie, wyrasta z trzech które opisałem (podział państwa Karola Młota) obecnie mamy 7 Królestw w Europie, Anglia, Belgia, Holandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Hiszpania. Wiec różnie to można interpretować i wiedzą się popisywać. Chodzi o rozpoznanie objawienia i najważniejszych kwestii. Czyli staram się poszukać tu zwierzęcia ostatniego. A ten rozpad na 10 zostawmy bo wiemy że były takie byty polityczne po Imperium Rzymskim i wogóle tworzyły władzę Rzymu potem jako feudalne państwa podległe Papiestwu etc.


Z jakiejś przyczyny poplątałeś też te 4 królestwa o których była mowa w tej księdze. Najpierw poprawnie piszesz
pierwsze ze złota przypisane jest do Babilonu
drugie ze Srebra przypisane jest Medom i Persji
trzecie z miedzi przypisane jest do Grecji ( w tym Macedoni)
czwarte z żelaza przypisane jest do Rzymu


A później omijasz Babilon z jakiejś przyczyny i piszesz:
Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Cztery nowe zwierzęta, nie wliczając Babilonu, czyli Medo-Persja

Dlaczego pomijasz Babilon w tym widzeniu? Tak jak miałeś złoto, srebro, miedź, żelazo tak masz teraz cztery różne zwierzęta. Każde odnosi się do jednego z królestw:
Lew - Babilon
Niedźwiedź - Medowie i Persowie
Pantera - Grecja
Czwarte- Rzym

Ty wywaliłeś Babilon z jakiegoś powodu i wyszło ci, że Pantera to Rzym i to ostatnie zwierze, to też Rzym.

A no czemu wywaliłęm? Przecież objawienie Jana opisujące już dwa ostatnie zwierzecia, wymienia je jako pierwsze i drugie bo chodzi o nie konkretnie. W tym objawieniu wyłaniających się zwierząt z wody u Daniela chodzi o nowe byty tworzące się po Babilonie. A opis pierwszego jest tożsamy z drugim, opis trzeciego z czwartym z wcześniejszego objawienia Jana. To nie ja je pomijam. Wizja dotyczy tego co nadejdzie, a pierwsza wizja opisuje sąd nad zwierzętami. I jasno wynika że czwarte w drugim Objawieniu jest po Rzymie, a nie Rzymem. Ma coś z żelaza i gliny to jest właśnie Papiestwo i feudalna Europa. A jak Madelinka i ja już mówiłem rana zadana temu zwierzęciu to właśnie rewolucja francuzka inspirowana przez Masonerie, stąd wyprawa również wojsk Napoleońskich do Egiptu i Palestyny, zajęcie Rzymu, rozwiązanie również związku Niemieckiego Narodu Niemieckiego. Opisałem to bardzo precyzyjnie i jasno powiązałem z faktami historycznymi, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego to także twór Rzymu i Papiestwa.

Także tutaj mi się nie zgadza.
Co do zwierzęcia z objawienia to warto też zauważyć, że jeśli weźmiesz wszystkie zwierzęta z 7 rozdziału Daniela i skleisz je w całość, to wyjdzie zwierzę z objawienia. Jak zsumować ilość głów i rogów to mamy to co w objawieniu. Jakaś jedna wielka unia mocarstw. Zresztą dokładnie do tego dziś zmierza świat różne unie np. europejska, sojusze typu NATO.
13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Imperium Romanum wersja z Rzymskim Katolicyzmem

To nie jest katolicyzm, ale supermocarstwo ostatnich czasów. Jakaś wielka unia. Zwierzęta reprezentują świat świecki. Świat religijny reprezentuje nierządnica która jedzie na tym zwierzęciu. Także być może będziemy mieli rząd światowy i jedna globalną religię.


No więc rozmawialiśmy o tych królestwach które odpowiadają zwierzętom, te zwierzęta mogą być podobne i na okres czasu a reprezentują władzę wiecką na ziemi (mocarstwa o znaczeniu globalnym) Mamy więc upadek Babilonu, upadek Medo-Persji, upadek Grecji-Macedoni, upadek Imperium Romanum, upadek Imperium Romanum z władzą Rzymską Katolicką. Szóste Królestwo jest to oznacza Królestwo Baranka. Nie jest jednak jasne czym jest ósme zwierze i brakuje nawiązania czym jest siódme Królestwo.

Tutaj jest mowa o świeckich ziemskich królestwach, nie ma co do tego mieszać Królestwa Jezusa.

"Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać."

Ja słyszałem taką wersję, że te 5 królestw które było to te 5 które są zapisane w Biblii a prześladowały lud Boży. Idąc po kolei Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja. Tych pięć upadło w czasie kiedy Jan miał widzenie, czyli koło 90 roku. W tym czasie rządził Rzym i to Rzym miał anioł na myśli kiedy mówił "jeden jest". No bo wtedy jeszcze był. Taka teoria którą zasłyszałem ;d

Z tym się zgadzam, bo w wizjii Jana jest jedno Królestwo, a pięć upadło. W odniesieniu do tego wersetu Rzym jest szósty, siódmym jest papiestwo.
A ósme jest z tych siedmiu. Ponieważ jednak Watykan jest wszetecznicą, to podlegały mu zwierzęta których dosiadał :O =D bo sam nie jest mocarstwem, ale przez włąśnie nierząd, system feudalny czy wpływ na świat feudalny a teraz globalny. Zwierze ma wiele rogów a Watykan to ten mały róg. Czyli wszetecznica wyraźnie przesiadając się na inne zwierze które powołała będzie przez to zwierze strącona, to oznacza że Kościół Katolicki będzie zniszczony przez byty które sam powołał. A więc tam moja pomyłka w poprzednim pocie słusznie wśród tych siedmiu czy osmiu nie wymienia się królestwa Baranka.
Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam

Wróć do „Historia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości