Teologia Zastąpienia

Dział niepolemiczny.
Miejsce dla budujących artykułów lub własnych przemyśleń ukazujących stanowisko teologiczne. Tylko dla protestantów.
Awatar użytkownika
Fyapowah
Posty: 16
Rejestracja: 28 kwie 2013, 13:03
wyznanie: Protestant
Gender: Male
Kontaktowanie:

Teologia Zastąpienia

Postautor: Fyapowah » 28 kwie 2013, 13:17

źródło: http://replacementtheology.org/
Teologia Zastąpienia
Rev. Brian D. Warner, M.A., Wheaton College Graduate School

Czym jest Teologia Zastąpienia? Jest to pejoratywny termin używany przez rosnącą liczbę niedoinformowanych chrześcijan, którzy niechcący przekręcają pogląd braci w wierze. Celem tej strony jest skłonić chrześcijan do zaprzestania używania tego nieuprzejmego terminu, ponieważ jest on teologicznie nieścisły, tworzy podziały, oczernia szczerych chrześcijan oraz jest jawnie obraźliwy.

Streszczenie
Typową definicję "Teologii Zastąpienia" można sparafrazować w ten sposób: "Izrael został zastąpiony przez Chrześcijański Kościół, więc obietnice i czołowa pozycja niegdyś będące w posiadaniu Bożego ludu wybranego są teraz wyłącznie w posiadaniu Kościoła." Taki pogląd jest fałszywy. Większość chrześcijan teraz i w przeszłości widziała pogan jako wszczepionych w winorośl Izraela. Nie ma tu zastąpienia, więc termin "Teologia Zastąpienia" jest nieścisły i nie powinien być używany.

Nasz cel
Ta informacyjna strona internetowa ma na celu zredukowanie używania terminu "Teologia Zastąpienia" w akademickich i ogólnych teologicznych dyskusjach. Dla tych, którzy niedawno odkryli ten niefortunny termin, "Teologia Zastąpienia", chcemy zapewnić szczegółowe informacje aby pomóc wam zrozumieć zasadnicze problemy abyście sami mogli zdecydować. Naszym głównym celem jest zaadresować do tych, którzy stosują ten pejoratywny termin na stronach internetowych, audycjach, esejach i podczas zajęć akademickich. Pragniemy aby ci chrześcijańscy myśliciele przemyśleli używanie tego terminu. Modlimy się, aby zmienili lub przeredagowali swoje materiały i użyli bardziej stosownej terminologii.

Zrozumieć więcej
Definicje "Teologii Zastąpienia", które zapewniają, że Kościół wyparł Izrael są wadliwe. Są zbyt uproszczone i niedokładne podczas maglowania historycznych chrześcijańskich poglądów. Termin "Teologia Zastąpienia" jest często używany aby zdyskredytować teologów przymierza lub reformowanych przypisując im pogląd, którego nie podtrzymują. Niedbałe powtarzanie terminu "Teologia Zastąpienia" propaguje tą wadliwą definicję. Ponadto, tworzy to podział między chrześcijanami. Uszkodzenie jedności ciała Chrystusa ma miejsce kiedy ludzie o jak najlepszych intencjach, ale brakiem wiedzy przypadkowo używają tego pojęcia. Robią to często aby wzmocnić swoją własną teologiczną teorię interpretacji Biblii lub czasów końca.

Termin "Teologia Zastąpienia" jest pejoratywny z kilku powodów. Po pierwsze, jest używany tylko przez jedną stronę podczas debaty aby wykpić i zbagatelizować pogląd oponentów. Po drugie, termin "Teologia Zastąpienia" jest często używany aby sprawić, by inni brzmieli głupio: "Oczywiście Bóg nigdy nie zastąpiłby swojego ludu wybranego". Po trzecie, jest to wykręcanie kota ogonem ponieważ zarzuca oponentowi fałszywy i zbytnio uproszczony pogląd, który następnie jest obalany wprowadzającymi w błąd argumentami. Po czwarte, osoba używająca terminu "Teologia Zastąpienia" niechcący ukazuje dumę i arogancję. Między wierszami można zauważyć atak ad hominem, "Mam rację, a wszyscy inni chrześcijanie, nieważne jak dobrze wyedukowani, mylą się." Ostatecznie, "Teologia Zastąpienia" jest zrównywana z antysemityzmem, co oczywiście nie jest prawdą. (Pisma Marcina Lutra w jego późniejszym życiu przesunęły się w stronę antysemityzmu, ale takich przypadków jest mało i są wyjątkami.) Dziś i w historii wierzący podtrzymujący pogląd z czasów reformacji byli bardzo pro Izraelscy.

W jaki sposób "Teologia Zastąpienia" przekręca i oczernia wielu dobrych chrześcijan? Teologowie Przymierza lub Reformowani nie wierzą, że Kościół po prostu zastąpił Izrael. Reformowani teologowie wierzą, że Bóg "odciął" wielu Żydów karząc ich za brak wiary, potem Bóg wszczepił wierzących pogan. Nie ma tutaj zastąpienia. Wszczepienie zachowuje i pielęgnuje żydowskie korzenie i nie robi im krzywdy. Ten właściwy pogląd promuje ciągłość Bożej wierności wobec wierzących Żydów i pogan ze Starego Testamentu i w Nowym.

Rzymian 11:17-32 Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. (20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie.

Duży błąd
Nie ma czegoś takiego jak "Teologia Zastąpienia". Krytycy historycznej Teologii Reformowanej przekręcają ten pogląd twierdząc, że Kościół zastąpił Izrael. Ta ilustracja przedstawia błędny pogląd przypisywany teologom Przymierza i Reformowanym.

Obrazek

Więc na czym polega Reformowany pogląd głównego nurtu? Utrzymuje, że jest jeden Lud Boży. Ten pojedynczy "Lud Boży" składa się z ludzi zarówno z Żydów jak i z pogan. Wspólnym czynnikiem dla nich jest to, że są "zbawieni z łaski przez wiarę."

Oto ilustracja, która prawidłowo przedstawia biblijny pogląd utrzymywany przez większość Reformowanych myślicieli.

Obrazek

Lepsza terminologia - Lud Boży
Reformowani teolodzy wierzą, że Bóg zawsze miał jeden lud wiary. Pod Starym Przymierzem lud Boga składał się z wierzących Żydów i wierzących pogan. Pod Nowym Przymierzem wierzący Żydzi i poganie również tworzą jeden lud Boga.

Izrael znaczy "Lud Boży." Izrael to połączenie dwóch hebrajskich słów: yisra-el. Yisra jest trochę skomplikowane, ale w istocie oznacza "ludzi rządzonych przez Boga." "El" znaczy Bóg, więc Izrael oznacza "Lud Boży."

Stary Testament jest historią Ludu Bożego. Jest to w większości "historia zbawienia." W Starym Testamencie genetyczni potomkowie Abrahama są rozumiani jako błogosławiony naród, w którym wierzące osoby są nazywane "prawdziwym Izraelem." Prawdziwy "Lud Boży" (zbawieni) to jednostki, które wyraziły wiarę w Bożą obietnicę względem nadchodzącego Mesjasza! Taka wiara pozwoliła Żydom awansować z rangi genetycznego, narodowego Izraela do wierzącego Izraela. Często cytuje się: "I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu." To wyróżnienie jest w pełni wyjaśnione w Nowym Testamencie jako wiara w Jezusa Chrystusa. Galacjan 3:8 wyjaśnia usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa. "Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu." Tak więc w Starym Testamencie zbawienie było oparte na wierze. Zbawienie było z łaski, nie z rasy.

W Starym Testamencie Żydzi byli wybranym ludem Boga, ale w jakim celu zostali wybrani? Pismo mówi, że Izrael miał być "światłem dla pogan." Boża obietnica dla Abrahama była wieloaspektowa. Bóg powiedział do Abrahama "Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów." W dodatku inne Boże obietnice także dotyczyły pogan. Bóg powiedział również do Abrahama "w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi" (I Mojż. 22:18) Owo "potomstwo" to nie kto inny, jak Jezus Chrystus - błogosławieństwo zarówno dla Żydów jak i pogan - którzy razem tworzą "wszystkie narody ziemi."

Starotestamentowy Lud Boży często obejmował także pogan. Godnym uwagi przykładem była Rut, Moabitka, która wróciła do Betlejem z teściową Naomi, Żydówką. "Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem." Poganka Rut była praprababcią króla Dawida. Tak, ta poganka, razem z innymi była w rodowodzie mesjasza, Jezusa. "Lud Boży" w Starym Testamencie składał się w większości z Żydów, ale zawierał także pogan.

Izajasza 42:6 " Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów"

Poganie jeśli wierzyli, zostawali włączeni w "Lud Boży" lub "prawdziwy Izrael". Dlatego w Starym Testamencie, sprawiedliwi (zbawieni) Izraelici wierzyli w obiecanego Mesjasza. Niestety, oznaczało to, że nienawróceni poganie i niewierzący Żydzi byli zgubieni. Pod koniec Starego Testamentu, duża liczba narodowych, genetycznych Żydów została odrzucona przez Boga, polegali oni na uczynkach Prawa w miejscu wiary. Niemniej jednak Bóg pozostawił resztkę wierzących Żydów, których wezwał.

Podczas gdy niektórzy Żydzi zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako ich Mesjasza, większość tego nie zrobiła. "Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." (Jana 1:11) Istnieje przesłanie w Nowym Testamencie, według którego przyjście Jezusa zapewniło, że będzie "jeden lud Boga." Bycie "światłością dla pogan" było głównym celem Boga dla Żydów i Jezus odniósł sukces tam, gdzie oni zawiedli. "Tym zaś, którzy go przyjęli [zarówno z Żydów jak i z pogan], dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego" (Jana 1:12) Zarówno Żydzi jak i poganie mogą chodzić w wierze.

Biblijne poparcie
Ten motyw jedności Żydów i pogan pojawia się wiele razy w Nowym Testamencie. Odrzucenie przesłanki jednego Ludu Bożego to prawie odrzucenie przesłania Chrześcijaństwa. To tylko kilka fragmentów, które pokazują przytłaczający motyw jedności.

Rzymian 1:16
Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,

Rzymian 3:22
i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,

Suwerenność Boga przedstawiona w 9 rozdziale listu do Rzymian ma wiele wspólnego z Bożym wyborem aby uczynić jeden lud z dwóch!

A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, (23) a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan, (25) jak też u Ozeasza mówi:

"Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną;"

Werset w Rzymian 15 bardzo jasno wyjaśnia, że Nowotestamentowy Kościół (składający się przeważnie z pogan) nie "zastąpił" Żydów, ale dzieli z Żydami błogosławieństwo.

Rzymian 15:27
Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi.

W Kościele Bóg uczynił jeden lud z dwóch.

1 Koryntian 12:13
bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Galacjan 3:28
Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.

Kolosan 3:11
W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

Najbardziej przekonujący werset Bożego suwerennego planu jednego ludu Bożego znajdujemy w Efezjan 3

Ef 3:6
mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,

Znowu, nie chodzi tu o "zastąpienie", poganie są "współdziedzicami" z Izraelem. Ewangelia uczyniła Żydów i pogan członkami tej samej rodziny. Żydzi i poganie są również "jednym ciałem" w Chrystusie. Nie da się wywnioskować, że Żydzi i poganie są "dwoma ciałami" z dwoma osobnymi terminami i planami zbawienia. "Teologia Zastąpienia" twierdzi, że Kościół przejął obietnice dane Żydom. Jak to możliwe kiedy Ef 3:6 mówi, że Kościół - złożony z Żydów i z pogan - współuczestniczy w obietnicy w Jezusie Chrystusie?

Pozostaje jeszcze wiele rzeczy do omówienia o prawdziwym wierzącym Izraelu będącym Kościołem. Niemniej jednak cel został spełniony. Lud Boży składa się z wierzących Żydów i wierzących pogan. Niestety oznacza to, że większość Bożego "ludu wybranego" (mając na myśli Żydów) jest niewierząca. Dlatego nie są zbawieni. Żydzi są polem misyjnym. Są twardym polem misyjnym, ponieważ Bóg sądząc ich za odrzucenie Mesjasza (Jana 1:11) częściowo ich zatwardził. "A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą," (Rzym. 11:25)

Czy jest właściwe teologicznie aby oddzielać wierzący Izrael (członków Kościoła) od narodowego Izraela? Widocznie Paweł tak uważał kiedy powiedział "nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem." Kontekst wyraźnie wskazuje, że prawdziwym potomstwem Abrahama (Izraelem) są ci, którzy wierzą.

Rzym. 9:6 b "… Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; (7) i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo."

Teologia Przymierza/Reformowana WSPIERA Naród Izraela
Narodowy Izrael został wybitnie zachowany. Całkiem możliwe, że współczesne wyłanianie się narodu Izraela jest przygotowaniem do proroctwa z Rzym. 11:26 "i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael." Reformowani teolodzy nie przeceniają współczesnego narodowego Izraela, ale modlą się o zmiękczenie ich serc ze względu na powrót Chrystusa, aby wszyscy mogli przyjść do wiary. Paweł, Żyd według ciała, zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo "lud wybrany" (narodowy Izrael) był zgubiony. Rzym. 10:1 mówi:
"Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną;"

Teologicznym tokiem myślenia niektórych chrześcijan jest traktowanie współczesnego Izraela jako "zbawionych żydowskich braci." Ich wsparcie dla współczesnego Izraela wygląda na zależne od rozwoju wydarzeń w wiadomościach wspierających ich pogląd na czasy końca. Współczesny Izrael jest zbyt często traktowany jako interesujący zegar, który pokazuje ile czasu zostało do zbawienia Kościoła. Niestety, niewielki nacisk kładą na ich zbawienie. Powiedziałbym, że współczesny Izrael jest najlepiej wspierany i bezwarunkowo kochany także bez tych założeń.

Zbawienie współczesnych Izraelitów jest czymś, za co trzeba się modlić. Współczesny Izrael powinien być widziany jako pole misyjne. Jedna z możliwych interpretacji siedemdziesiątego tygodnia Daniela nie może nakazywać chrześcijanom pomijać biblijnego stwierdzenia "Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia." (2 Kor. 6:2) Niech nasze pragnienia i modlitwy będą otwarcie biblijne jak wyrażone przez natchnione słowa apostoła Pawła "Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela." Takie stanowisko wymaga szczerej miłości i wsparcia dla współczesnego Izraela.

Na przykład często się zastanawiam: Jak współcześni Izraelici się czują kiedy napotykają udawaną pomoc od pretrybulacjonistycznych proroczych guru w telewizji? Jak ci "prorocy zysku" mogą nie być antysemiccy kiedy oni samolubnie czekają na szybkie bezproblemowe odpłynięcie, podczas gdy Żydzi zostaną bez łodzi i będą tonąć w apokaliptycznym ucisku? Ta ironia ma zademonstrować, że "antysemicka" etykieta jest zbyt łatwo przypinana innym chrześcijanom. Zamiast przypisywać anty-Izraelskie motywy jakiemukolwiek obozowi teologicznemu, módlmy się wszyscy o zbawienie współczesnych Izraelitów.

Wniosek
Podsumowując, nie ma czegoś takiego jak "Teologia Zastąpienia." Poganie zostali wszczepieni w w Izrael i teraz współuczestniczą razem w obietnicach Bożych w Jezusie Chrystusie. Propagowanie pojęcia "zastąpienia" Izraela powoduje podziały. Wymaga to trwałego używania pejoratywnego terminu "Teologia Zastąpienia." Termin ten powinien zostać wyłączony z dyskusji chrześcijańskich. Używanie tego pojęcia aby zobrazować innych chrześcijan jako antysemitów jest nieuczciwe i powinno zostać usunięte.


jj
Posty: 8277
Rejestracja: 11 sty 2008, 10:17
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Lokalizacja: zagranica
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Teologia Zastąpienia

Postautor: jj » 28 kwie 2013, 14:55

Zgadzam sie z grubsza ze wszystkim, poza jednym "drobiazgiem". Podkreslanie faktu, ze Zydzi gina w odrebnym od reszty swiata procederze nie jest antysemityzmem. Nikt nie chce, zeby gineli "niedobrzy Zydzi". Genezy drugiego holocaustu trzeba szukac w proroctwach.


Chcę wierzyć
Posty: 3833
Rejestracja: 28 paź 2010, 22:47
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Chcę wierzyć » 29 kwie 2013, 12:07

Fyapowah pisze:Lepsza terminologia - Lud Boży
Reformowani teolodzy wierzą, że Bóg zawsze miał jeden lud wiary. Pod Starym Przymierzem lud Boga składał się z wierzących Żydów i wierzących pogan. Pod Nowym Przymierzem wierzący Żydzi i poganie również tworzą jeden lud Boga.


Może Teologia Królestwa. Wierzący z Izraela i wierzący z pogan tworzą nowe zapowiadane przez proroków królestwo Mesjasza. W Chrystusie nastąpiło wypełnienie proroctw. :)


Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami.
http://chcewierzyc.blogspot.com/
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 30975
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 29 kwie 2013, 16:26

Dzięki :)


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)
Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy

"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.

Wróć do „Czytelnia ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości